Instalace nebo odebrání písma v systému Windows

Platí pro: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

Tento článek nahrazuje 130233 (Q130233) pro systémy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows 98 Druhé vydání.

Úvod


Tento článek popisuje postup při přidávání a odebírání písem v systému Microsoft Windows.

Poznámka: Je-li v počítači spuštěn systém Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003, může písma přidat nebo odebrat pouze správce. Chcete-li si ověřit, zda jste k systému Windows přihlášeni pomocí uživatelského účtu správce počítače, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Přidání nového písma

Poznámka: Chcete-li přeinstalovat standardní písma systému Windows, přejděte k tématu "Přeinstalování standardních písem zahrnutých v systému Windows".

Důležité: Chcete-li instalovat písma, je třeba, abyste je měli k dispozici na disketě, disku CD nebo pevném disku.

Chcete-li nainstalovat písmo, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Zadejte následující příkaz a poté klikněte na tlačítko OK:
  %windir%\fonts
 3. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Nainstalovat nové písmo.
 4. V poli Jednotky klikněte na jednotku obsahující písmo, které chcete přidat.

  Poznámka: Disketová jednotka je zpravidla jednotka A nebo jednotka B. Jednotka CD je obvykle jednotka D.
 5. V poli Složky klikněte na složku obsahující písmo, které chcete přidat, a pak klikněte na tlačítko OK.
 6. V poli Seznam písem klikněte na písmo, které chcete přidat. Chcete-li vybrat více než jedno písmo najednou, podržte při kliknutí na jednotlivá písma stisknutou klávesu CTRL.
 7. Kliknutím zaškrtněte políčko Kopírovat písma do složky písem. Nové písmo je uloženo ve složce Windows\Fonts.
 8. Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Systém Windows podporuje písma TrueType nebo písma, která jsou navržena speciálně pro systém Windows a lze je zakoupit samostatně. Některé programy obsahují také zvláštní písma, která jsou nainstalována jako součást instalace daného programu. Tiskárny jsou navíc často vybaveny písmy TrueType nebo speciálními písmy systému Windows. Při instalaci těchto písem postupujte podle pokynů dodaných s daným produktem.

Odebrání písma

Chcete-li odebrat písmo z pevného disku, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Zadejte následující příkaz a poté klikněte na tlačítko OK:
  %windir%\fonts
 3. Klikněte na písmo, které chcete odebrat. Chcete-li vybrat více než jedno písmo najednou, podržte při kliknutí na jednotlivá písma stisknutou klávesu CTRL.
 4. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Odstranit.
 5. Zobrazí-li se výzva Opravdu chcete tato písma odstranit?, klikněte na tlačítko Ano.
Poznámka: Je možné zabránit načtení písma, aniž by bylo odebráno z pevného disku. Stačí přesunout písmo ze složky Windows\Fonts do jiné složky.

Přeinstalování standardních písem zahrnutých v systému Windows

Pokud některé ze standardních písem zahrnutých v systému Windows chybí, můžete znovu spustit instalaci systému Windows. Instalace nahradí chybějící nebo změněné soubory. Jestliže chybí tato standardní písma, pravděpodobně také chybí jiné soubory systému Windows. Instalační program tyto soubory rovněž přeinstaluje.

Upozornění: Pokud spustíte instalační program systému Windows, můžete ztratit programy a ovladače hardwaru, které byly nainstalovány poté, co byl v počítači naposledy nainstalován operační systém Windows. Potřebujete-li další informace o souborech, které byste mohli ztratit, můžete se obrátit na oddělení podpory. Informace o tom, jak kontaktovat pracovníky podpory, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: V systému Windows jsou zahrnuta následující písma a jsou nainstalována v každém počítači:
 • Courier New (TrueType, včetně variant písem Bold, Italic a Bold Italic)
 • Arial (TrueType, včetně variant písem Bold, Italic a Bold Italic)
 • Times New Roman (TrueType, včetně variant písem Bold, Italic a Bold Italic)
 • Symbol (TrueType)
 • Wingdings (TrueType)
 • MS Serif,
 • MS Sans Serif,