Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Platí pro: Windows 7Windows 8.1Windows 10

Windows 10, 8.1 nebo 8


Zálohujte registr ručně nebo vytvořte bod obnovení systému.
 
 
Po zálohování informací je obnovte na základě použité metody.