Blokování automaticky otevíraných oken v Microsoft Edgi

Platí pro: Microsoft Edge

  • Otevřete Microsoft Edge a přejděte na Nastavení a další  > Nastavení  > Ochrana osobních údajů a zabezpečení.
    Nastavení Microsoft Edge, které ukazuje, jak blokovat automaticky otevíraná okna
  • Přejděte dolů na Zabezpečení
  • Přepněte nastavení Blokovat automaticky otevíraná okna na Zapnuto