Přidání nebo změna připojení VPN ve Windows 10

Platí pro: Windows 10

Připojení VPN (virtuální privátní síť) umožňuje bezpečnější připojení k síti a internetu. 

 • Vytvořte si nové připojení a připojte se k VPN. Začněte tím, že vyberete tlačítko Start  , pak vyberete Nastavení  > Síť a internet  > VPN a nakonec vyberete Přidat připojení VPN
  Přidání připojení VPN
 • V následujícím postupu zadejte informace, které jste dostali od vaší služby VPN. Vytvoříte tak svůj profil VPN. 
  • V poli Poskytovatel připojení VPN zvolte Windows (předefinované).

  • Do pole Název připojení zadejte název profilu připojení VPN, který dokážete rozpoznat.

  • Do pole Název nebo adresa serveru zadejte adresu serveru VPN.

  • V poli Typ sítě VPN zvolte, jaký typ připojení k síti VPN chcete vytvořit. Musíte vědět, jaký druh připojení k síti VPN vaše firma nebo služba VPN používá.

  • V poli Typ přihlašovacích údajů zvolte, jaký typ přihlašovacích údajů chcete použít.

  • Vyberte Uložit.

 • Když teď máte profil VPN, můžete se připojit. 
  • Na pravé straně hlavního panelu vyberte ikonu Přístup k internetu .

  • Vyberte Připojit pod připojením VPN, které chcete použít. Nebo můžete otevřít Nastavení  > Síť a internet > VPN a vybrat připojení VPN tam.

  • Pokud se zobrazí výzva, zadejte své přihlašovací údaje. Když jste připojení, zobrazí se pod názvem připojení VPN údaj Připojeno

 • Zvolte si z dalších nastavení nebo upravte informace o připojení VPN.
  • Vyberte tlačítko Start  , pak vyberte Nastavení  > Síť a internet a pak vyberte VPN.
  • V části Pokročilé možnosti zapněte možnost Povolit připojení k síti VPN v sítích s měřením dat nebo Povolit připojení k síti VPN při roamingu