Vypnutí antivirové ochrany v Zabezpečení Windows

Platí pro: SecurityWindows 10

Podle následujících pokynů můžete v Zabezpečení Windows dočasně vypnout antivirovou ochranu v reálném čase. Mějte však na paměti, že v takovém případě může být vaše zařízení ohroženo hrozbami.

  • Vyberte Start  > Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení > Zabezpečení Windows > Ochrana před viry a hrozbami > Spravovat nastavení (nebo Nastavení ochrany před viry a hrozbami v předchozích verzích Windows 10).
  • Možnost Ochrana v reálném čase přepněte do polohy Vypnuto. Upozorňujeme, že naplánované kontroly se budou i nadále spouštět. Nebudou se ale kontrolovat stahované nebo instalované soubory.