Nastavení obrazovky pro noční dobu ve Windows 10

Platí pro: Windows 10

Obrazovka vyzařuje modré světlo, což je typ světla, které se podobá dennímu světlu a které vám může bránit ve spánku. Abyste mohli lépe spát, můžete zapnout noční osvětlení a obrazovka bude v noci používat teplejší barvy, které méně zatěžují vaše oči. Noční osvětlení není k dispozici, pokud vaše zařízení používá určité ovladače (DisplayLink nebo Basic Display). Pokud chcete nastavit, aby se noční světlo zapínalo automaticky:

  • VyberteStart  > Nastavení  > Systém > Displej > Nastavení nočního osvětlení. Pokud je přepínač nočního osvětlení nad odkazem zašedlý, můžete zkusit aktualizovat ovladač obrazovky. Viz Aktualizace ovladačů ve Windows 10.
  • V části Plán přepněte přepínač Naplánování nočního osvětlení do polohy Zapnuto. Pak vyberte možnost Od západu do východu slunce nebo Nastavit hodiny a zadejte vlastní časy zapnutí a vypnutí nočního osvětlení.
    Vlevo – vypnuté noční osvětlení; vpravo – zapnuté noční osvětlení