Změna domovské stránky ve vašem prohlížeči

Platí pro: Windows 10Microsoft Edge

Microsoft Edge

 • V Microsoft Edgi vyberte Nastavení a další  > Nastavení a pak se posuňte dolů na položku Nastavit domovskou stránku. 
 • V místní nabídce vyberte Konkrétní stránka, zadejte adresu URL požadované domovské stránky a pak vyberte Uložit .
  Nastavení domovské stránky v Microsoft Edgi

Internet Explorer 11

 • V horním rohu Internet Exploreru vyberte Nástroje a pak vyberte Možnosti internetu.
 • Na kartě Obecné zadejte do pole v části Domovská stránka adresu URL webu, který chcete nastavit jako domovskou stránku. Můžete přidat více adres URL. Případně, pokud chcete přidat web, který právě prohlížíte, vyberte Použít aktuální. Pokud přidáte více adres URL, vložte každou z nich na samostatný řádek.
 • Vyberte Použít a pak vyberte OK.

Google Chrome

 • Otevřete prohlížeč Google Chrome a vyberte tři svisle uspořádané tečky vedle ikony profilu.
 • Vyberte Nastavení a pak v části Vzhled zapněte přepínač Zobrazit tlačítko Domovská stránka.
 • Zvolte možnost, kterou chcete použít: Stránka Nová karta nebo Zadejte vlastní webovou adresu.

Firefox

 • Otevřete prohlížeč Firefox a vyberte tři vodorovně uspořádané čárky vedle ikony profilu.
 • Vyberte Možnosti a pak vyberte ikonu Domovská stránka.
 • V části Nová okna a panely vyberte rozevírací seznam Na domovské stránce a v novém okně.
 • Zvolte upřednostňovanou možnost: Výchozí domovskou stránku Firefoxu, Vlastní adresy... nebo Prázdnou stránku.

Safari

 • Otevřete prohlížeč Safari, pak zvolte Safari > Předvolby a pak vyberte Obecné.
 • V poli Domovská stránka zadejte adresu webové stránky. Chcete-li jednoduše použít webovou stránku, kterou právě prohlížíte, vyberte Aktuální stránka.
 • Zvolte, kdy se má vaše domovská stránka zobrazovat.
  • Otevírání nových oken s domovskou stránkou: Vyberte místní nabídku V novém okně otevřít a pak zvolte Domovskou stránku.
  • Otevírání nových panelů s domovskou stránkou: Vyberte místní nabídku Na novém panelu otevřít a pak zvolte Domovskou stránku.