Získávejte aktualizace, když jste mimo počítač, díky nastavení doby aktivního používání ve Windows 10.

Platí pro: Windows 10

 • Doba aktivního používání informuje systém Windows, kdy obvykle používáte váš počítač. Na základě těchto informací naplánujeme aktualizace a restartování na dobu, kdy počítač nepoužíváte. Tady jsou dva způsoby, jak můžete nastavit dobu aktivního používání ve Windows 10:
 • Pokud chcete, aby systém Windows automaticky upravoval dobu aktivního používání na základě aktivity na vašem zařízení (u aktualizace Windows 10 z května 2019 – verze 1903):
  • Vyberte tlačítko Start , pak vyberte Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update  a pak vyberte Změnit dobu aktivního používání.

  • Zapněte možnost Automaticky u tohoto zařízení upravit dobu aktivního používání na základě aktivity.
 • Pokud chcete vybrat vlastní dobu aktivního používání:
  • Vyberte tlačítko Start , pak vyberte Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update  a pak vyberte Změnit dobu aktivního používání.

  • Vedle aktuálně vybrané doby aktivního používání vyberte Změnit. Pak zvolte počáteční a koncový čas doby aktivního používání.