Jak a proč používat náhodné hardwarové adresy

Platí pro: Windows 10

Použití náhodných hardwarových adres

Existují dva ovládací prvky pro používání náhodných hardwarových adres – jeden je pro všechny sítě Wi-Fi a druhý je pro konkrétní síť Wi-Fi, kterou jste zvolili. Pokud zapnete ten pro všechny sítě, použijí se náhodné hardwarové adresy vždy, když bude počítač hledat sítě a připojovat se k jakékoliv síti. Pokud funkci zapnete pro konkrétní síť, kterou jste zvolili, použijí se náhodné hardwarové adresy při příštím připojení k této síti.

  • Použití náhodných hardwarových adres pro všechny sítě:

    • Vyberte tlačítko Start a potom vyberte Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi .

    • Zapněte Používat náhodné hardwarové adresy.

  • Použití náhodných hardwarových adres pro konkrétní síť:

    • Vyberte tlačítko Start a potom vyberte Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi > Spravovat známé sítě.

    • Vyberte síť a pak Vlastnosti a zvolte požadovaná nastavení v části Používat náhodné hardwarové adresy pro tuto síť.

Proč používat náhodné hardwarové adresy?

Když nejste připojení k Wi-Fi, váš počítač vysílá signál, kterým hledá sítě Wi-Fi v okolí, abyste se mohli připojit. Tento signál obsahuje fyzickou hardwarovou adresu (MAC), která je jedinečná pro vaše zařízení. Na některých místech, jako jsou třeba nákupní střediska, obchody nebo veřejné prostory, je možné tuto jedinečnou adresu použít ke sledování vašeho pohybu. Pokud to váš Wi-Fi hardware podporuje, můžete zapnout náhodné hardwarové adresy, aby bylo těžší vás sledovat, když počítač hledá sítě a připojuje se.