Připojení účtovaná podle objemu dat ve Windows 10

Platí pro: Windows 10

  • Připojení účtované podle objemu dat je internetové připojení, které má datový limit. Mobilní datová připojení jsou ve výchozím nastavení nastavená jako účtovaná podle objemu dat. Síťová připojení přes Wi-Fi a Ethernet se dají nastavit jako účtovaná podle objemu dat, ale ve výchozím nastavení tak nastavená nejsou. Některé aplikace můžou při připojení účtovaného podle objemu dat fungovat odlišně, aby se omezilo využití dat. Navíc se některé aktualizace pro Windows nenainstalují automaticky.

  • Nastavení síťového připojení Wi-Fi jako připojení účtovaného podle objemu dat:

    • Vyberte Start  > Nastavení  > Síť a internet > Wi-Fi  > Spravovat známé sítě.

    • Vyberte příslušnou síť Wi-Fi > Vlastnosti > zapněte Nastavit jako připojení účtované podle objemu dat.