Uložení nebo zapomenutí hesel v Microsoft Edgi

Platí pro: Microsoft EdgeWindows 10

Když navštívíte web, který vyžaduje přihlášení, Microsoft Edge se zeptá, jestli chcete, aby si pamatoval vaše uživatelské jméno a heslo. Až tento web navštívíte příště, Microsoft Edge automaticky doplní informace o vašem účtu. Ukládání hesla je ve výchozím nastavením zapnuté. Pokud ho ale chcete ručně zapnout nebo vypnout, můžete to udělat takto:

  • V Microsoft Edgi vyberte Nastavení a další > Nastavení > Hesla a automatické vyplňování.
  • Přepněte Ukládat hesla na Vypnuto.
    • Poznámka: Dřív uložená hesla se tím neodstraní. Pokud to chcete udělat, přejděte do Nastavení > Ochrana osobních údajů a zabezpečení, v části Zvolte, co chcete vymazat vyberte Vymazat údaje o procházení, zaškrtněte Hesla a potom vyberte Vymazat.