Zapnutí nebo vypnutí brány Firewall v programu Microsoft Defender

Platí pro: Windows DefenderWindows 10

Je důležité, abyste měli zapnutou bránu Firewall v programu Microsoft Defender, i když už máte zapnutou jinou bránu firewall. Pomáhá vás ochránit před neoprávněným přístupem.

 • Zapnutí brány Firewall v programu Microsoft Defender
  • Vyberte tlačítko Start  > Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení  > Zabezpečení Windows a pak vyberte Firewall a ochrana sítěOtevřít nastavení Zabezpečení Windows
  • Vyberte profil sítě.
  • V části Firewall v programu Microsoft Defender přepněte nastavení na Zapnuto. Pokud je vaše zařízení připojené k síti, může v dokončení tohoto postupu bránit nastavení zásad sítě. Další informace získáte od správce.
 • Poznámka: Pokud se vám zobrazí chyby nebo nastavení nejde zapnout, můžete použít poradce při potížích a pak to zkusit znovu.
 • Vypnutí brány Firewall v programu Microsoft Defender
  • Vyberte tlačítko Start  > Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení  > Zabezpečení Windows a pak vyberte Firewall a ochrana sítě.  Otevřít nastavení Zabezpečení Windows
  • Vyberte profil sítě.
  • V části Firewall v programu Microsoft Defender přepněte nastavení na Vypnuto. Po vypnutí brány Firewall v programu Windows Defender může být zařízení (a také síť, pokud nějakou používáte) zranitelnější vůči neoprávněnému přístupu. Pokud je určitá aplikace, kterou potřebujete používat, blokována, můžete místo vypnutí brány firewall povolit, aby ji brána firewall neblokovala.
 • Povolení aplikace v bráně firewall
  • Vyberte tlačítko Start  > Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení  > Zabezpečení Windows a pak vyberte Firewall a ochrana sítě.  Otevřít nastavení Zabezpečení Windows
  • Vyberte Povolit aplikaci v bráně firewall.
  • Vyberte aplikaci, kterou chcete povolit.
  • Vyberte OK.