Zapnutí nebo vypnutí brány Firewall v programu Windows Defender


Bránu Firewall v programu Windows Defender byste měli mít pořád zapnutou, i když máte zapnutou jinou bránu firewall. Po vypnutí brány Firewall v programu Windows Defender může být zařízení (a také síť, pokud nějakou používáte) zranitelnější vůči neoprávněnému přístupu. 

  • Bránu Firewall v programu Windows Defender můžete zapnout a vypnout tak, že vyberete tlačítko Start  a pak vyberete Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení  > Zabezpečení Windows > Firewall a ochrana sítě. Zvolte profil sítě a pak v části Firewall v programu Windows Defender přepněte nastavení do polohy Zapnuto nebo Vypnuto.
    Nastavení brány Firewall v programu Windows Defender v Zabezpečení Windows
  • Poznámka: Pokud je vaše zařízení připojené k síti, může v dokončení tohoto postupu bránit nastavení zásad sítě. Další informace získáte od správce.