Zapnutí nebo vypnutí brány Firewall v programu Windows Defender

Platí pro: Windows DefenderWindows 10

Je důležité, abyste měli bránu Firewall v programu Windows Defender zapnutou, i když už máte zapnutou jinou bránu firewall. Pomáhá vás ochránit před neoprávněným přístupem.

 • Zapnutí brány Firewall v programu Windows Defender
  • Vyberte tlačítko Start .
  • Vyberte Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení  > Zabezpečení Windows > Firewall a ochrana sítě.
  • Vyberte profil sítě.
  • V části Firewall v programu Windows Defender přepněte nastavení na Zapnuto. Pokud je vaše zařízení připojené k síti, může v dokončení tohoto postupu bránit nastavení zásad sítě. Další informace získáte od správce.
 • Poznámka: Pokud se zobrazí chyby nebo nastavení nejde zapnout, můžete použít poradce při potížích a pak to zkusit znovu.
  Nastavení brány Firewall v programu Windows Defender v Zabezpečení Windows
 • Vypnutí brány Firewall v programu Windows Defender
  • Vyberte tlačítko Start .
  • Vyberte Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení  > Zabezpečení Windows > Firewall a ochrana sítě.
  • Vyberte profil sítě.
  • V části Firewall v programu Windows Defender přepněte nastavení na Vypnuto. Po vypnutí brány Firewall v programu Windows Defender může být zařízení (a také síť, pokud nějakou používáte) zranitelnější vůči neoprávněnému přístupu. Pokud je určitá aplikace, kterou potřebujete používat, blokována, můžete místo vypnutí brány firewall povolit, aby ji brána firewall neblokovala.
 • Povolení aplikace v bráně firewall
  • Vyberte tlačítko Start .
  • Vyberte Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení  > Zabezpečení Windows > Firewall a ochrana sítě.
  • Vyberte Povolit aplikaci v bráně firewall.
  • Vyberte aplikaci, kterou chcete povolit.
  • Vyberte OK.