12. září 2017 – KB4038779 (jenom aktualizace zabezpečení)

Platí pro: Windows Server 2008 R2 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

  • Byl vyřešen problém, kdy v aplikacích systému Windows a v Java aplikacích spuštěných na počítačích s více monitory (multimon) chybí prvky uživatelského rozhraní včetně řádků nabídek.
  • Byl vyřešen problém, kdy může při spuštění aplikace WordPad někdy docházet k chybovému ukončení této aplikace. Jedná se o známý problém, který byl poprvé ohlášen u aktualizace KB4025337.
  • Opětovné vydání aktualizace zabezpečení MS16-087 pro součásti služby zařazování tisku v systému Windows.
  • Byl vyřešen problém, kdy aplikace s povolenými možnostmi následování referenčních seznamů LDAP používají připojení přes dynamický port TCP, které se neukončí, dokud se aplikace nezavřou nebo se nerestartuje volající operační systém. Při dostatečném času a objemu mohou tyto aplikace zcela spotřebovat všechny dynamické porty TCP. Pokud k tomu dojde, selže síťová komunikace všech protokolů nebo operací, které používající dynamické porty. Tento problém byl zanesen kumulativními aktualizacemi z července a srpna 2017, počínaje KB4025337 a KB4025341.

  • Aktualizace zabezpečení pro součást Microsoft Graphics, ovladače Windows v režimu jádra, prostředí Windows, Windows Hyper-V, jádro Windows a virtualizaci Windows.

Další informace o vyřešených chybách zabezpečení najdete v Průvodci aktualizacemi zabezpečení.

Známé problémy v této aktualizaci


 Microsoftu nejsou v současné době známé žádné problémy s touto aktualizací.

Jak získat tuto aktualizaci


Tato aktualizace se automaticky stáhne a nainstaluje ze služby Windows Update. Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro aktualizaci 4038779.