30. srpna 2018 – KB4343884 (build operačního systému 14393.2457)

Platí pro: Windows 10, version 1607, all editionsWindows Server 2016

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Aktualizuje poskytovatele služeb pro hudební metadata, kterého používá Windows Media Player.
 • Řeší problém z aktualizace z března 2018, který zabraňuje zobrazování správného obrázku na zamykací obrazovce, když jsou povolené zásady Objektu zásad skupiny (GPO):
  • Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Ovládací panely\Přizpůsobení\Vynutit konkrétní výchozí obrázek zamykací obrazovky
  • Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Ovládací panely\Přizpůsobení\Bránit změnám obrázku zamykací obrazovky a přihlášení
 • Řeší problém, který brání ověření uživatelů čipových karet typu PIV/CAC, aby mohli používat podnikové prostředky, nebo který brání nakonfigurování funkce Windows Hello pro firmy při prvním přihlášení.
 • Řeší problém, který bránil aplikaci PackageInspector.exe v ochraně Device Guard zahrnout všechny soubory potřebné ke správnému spuštění aplikace po provedení zásad integrity kódu.
 • Řeší problém, kdy se po dokončení operace dešifrování CAPI v některých případech nepodařilo vymazat dešifrovaná data z paměti.
 • Řeší problém, který způsobuje, že skripty PowerShellu přestanou fungovat při pokusu o provedení operací, jako je třeba Get-Credentials.
 • Řeší problém, který způsobuje, že se nezdaří ověření EAP-TTLS (CHAP) přes Wi-Fi připojení, pokud uživatel před ověřením uloží informace o přihlašovacích údajích.
 • Řeší problém s plánovačem úloh systému Windows, ke kterému dochází, když nastavíte událost tak, aby se spouštěla v určitý den v měsíci. Namísto spuštění v tento určitý den v měsíci, který jste vybrali, se událost spustí jeden týden před naplánovaným termínem. Pokud jste například nastavili událost tak, aby začínala od třetího úterý v srpnu 2018, místo od 08/21/18 za08/14/18 hájí událost.
 • Řeší problém, který znemožňuje automatické spouštění při restartování při spuštění vnořeného nebo nevnořeného scénáře virtualizace po povolení ochrany zařízení.
 • Řeší problém, který způsobí, že prohlížeč událostí pro Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS – správce může získat neoprávněné ID události 12660 "nejde otevřít ovládací prvek pro zprávy poskytovatele úložiště Hyper-V". K tomuto problému dochází při provádění testování migrace na platformě clusteru Windows Server 2016 S2D. To způsobí, že se po třech hodinách odstraní události, když velikost protokolu událostí dosáhne 1 MB.
 • Řeší problém, který způsobuje neúmyslné odebrání virtuálních funkcí při uložení virtuálního počítače ve Správci technologie Hyper-V. K tomuto problému dochází v systému Windows Server 2016 při přiřazování a načítání více virtuálních funkcí do jediného virtuálního počítače v průběhu migrace za provozu. Při uložení virtuálního počítače nevyplývá normální vypnutí virtuální funkce a ovladač VF nemá komunikovat s fyzickými funkcemi (PF).
 • Řeší problém, který způsobí selhání operace navrácení místních služeb z Azure po obnovení. Výsledkem je, že virtuální počítač přestane reagovat. K tomuto problému dochází, když je operace navrácení služeb po obnovení přerušena nějakou událostí, jako je například restartování služby Správa virtuálních počítačů (VMMS) nebo restartování hostitelského počítače. U operace navrácení služeb po obnovení pak dochází k selhání, i když je služba Správa virtuálních počítačů (VMMS) spuštěná.
 • Řeší problém s AD FS (Active Directory Federation Services), kdy vícefaktorové ověřování (služba Multi-Factor Authentication) nefunguje správně s mobilními zařízeními, která používají vlastní definice jazyka.
 • Řeší problém u Windows Hello pro firmy, který způsobuje výrazné zpoždění (15 sekund) při registraci nového uživatele. K tomuto problému dochází, když se pro uložení certifikátu registrační autority ADFS používá modul hardwarového zabezpečení.
 • Řeší problém se službou AD DS (Active Directory Domain Services), který způsobuje, že služba LSASS (Local Security Authority Subsystem Service) přestává občas fungovat. K tomuto problému dochází, když vlastní součást vytváří vazbu s řadičem domény přes protokol TLS (Transport Layer Security) pomocí jednoduchého ověřování a externího ověřování přes vrstvu zabezpečení SASL.
 • Řeší problém, který generuje událost s ID 2006 a brání čítači výkonu systému Windows ve čtení čítačů výkonu protokolu SMB (Server Message Block). K tomuto problému dochází, když je u procesorů na virtuálních počítačích ve Windows 2016 povolené připojení za provozu (Hot-Plug).
 • Řeší problém, který způsobuje odpojení uživatelů od vzdálené relace, když přestane fungovat služba Brána vzdálené plochy.
 • Řeší problém, který způsobuje, že občas přestává fungovat program svchost.exe. K tomuto problému dochází, když je spuštěná služba SessionEnv, což způsobí částečné zavedení konfigurace uživatele během relace vzdálené plochy.
 • Řeší problém, který může způsobit restartování serveru, protože nestránkovaný fond systému využívá příliš mnoho paměti.
 • Řeší problém, který může po změně nastavení oboru DHCP odebrat v rezervaci možnost Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
 • Řeší problém, který brání umožnění zápisu na jednotku i po dokončení šifrování nástrojem BitLocker. K tomuto problému dochází při použití zásad FDVDenyWriteAccess.
 • Řeší problém, při kterém se po probuzení zařízení ze spánku zobrazí občas místo zamykací obrazovky modrá obrazovka.
 • Rozšiřuje Službu správy klíčů (KMS) o podporu nadcházejících edic klientského systému Windows 10 Enterprise v kanále dlouhodobé údržby (LTSC) a systému Windows Server. Další informace najdete v článku KB4347075.
 • Řeší problém, ke kterému dochází při provádění zálohování virtuálního počítače nebo odebírání snímků virtuálních počítačů v hostovaném operačním systému v systému Windows Server 2016. Zobrazí se zpráva o chybě 153 disku, protože vstupně-výstupní operace trvá déle, než je očekáváno.
 • Řeší problém, který zastaví replikaci služby Active Directory po dobu šesti hodin. Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService zobrazuje události 1481 a 1084 s kódem chyby 8409. K tomuto problému dochází, pokud jste nedávno autoritativně obnovili nějaký objekt, není povolen Koš a restartujete řadič domény. Událost 1084 zobrazí obsah názvu domény obnoveného objektu.
 • Řeší problém, kdy systém odolného systému souborů (ReFS) může během konkrétních intenzívních a přetrvávajících operací s metadaty spotřebovat fyzickou paměť při zpracování některých řešení pro zálohování.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení
Instalace a klientská aktivace hostitelských klíčů (zákaznických klíčů pro multilicenci) Služby správy klíčů v systémech Windows Server 2019 a 1809 v kanálu dlouhodobé údržby nefunguje po instalaci této aktualizace podle očekávání. Tento problém řeší aktualizace KB4467684.

Po instalaci verze Preview srpnové kumulativní aktualizace pro zvýšení kvality nebo aktualizace .NET Framework z 11. září 2018 může vytvoření instance SqlConnection způsobit výjimku. Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base:

4470809 Výjimka při vytváření instance SqlConnection v rozhraní .NET 4.6 nebo novějším po aktualizacích rozhraní .NET Framework ze srpna nebo září 2018

Tento problém řeší aktualizace KB4480977.

 

Jak získat tuto aktualizaci


Pokud si chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

předpoklad: musí být nainstalovaný Update (SSU) (KB4132216).před Nainstalujte si nejnovější kumulativní aktualizaci (LCU) (KB4343884). Dokud nebude nainstalovaná servisní aktualizace SSU, nebude tato kumulativní aktualizace LCU oznamována jako použitelná.

Informace o souborech

Seznam souborů, které jsou k dispozici v této aktualizaci, najdete v článku o kumulativní aktualizaci 4343884.