Microsoft Edge, data o procházení a ochrana osobních údajů

Platí pro: PrivacyWindows 10

Microsoft Edge ve Windows 10 vám pomáhá procházet weby, vyhledávat, nakupovat online a podobně. Microsoft Edge stejně jako všechny moderní prohlížeče pomáhá shromažďovat a ukládat konkrétní data na zařízení, jako jsou například soubory cookie, a umožňuje vám zasílat nám informace jako historie procházení, abychom vám mohli připravit co nejbohatší, nejrychlejší a nejvíc přizpůsobené možnosti.

Kdykoli shromažďujeme data, chceme mít jistotu, že budete mít na výběr tu správnou možnost. Někteří lidé mají obavy, pokud jde o shromažďování jejich historie procházení internetu a ostatních navštívených webů. Nelíbí se jim, že má někdo přehled o jejich záležitostech, a my to chápeme. Proto vám sdělujeme, která data jsou uložená v prohlížeči nebo která shromažďujeme, a dáváme vám možnosti volby, jako jsou možnosti řízení popsané na této stránce. Další informace o ochraně osobních údajů v prohlížeči Microsoft Edge najdete v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, zejména v části věnované Podrobnosti ke konkrétním produktům v části Windows > Webové prohlížeče: Microsoft Edge a Internet Explorer.

Jaká data shromažďujeme nebo ukládáme a proč

Microsoft Edge ukládá na vašem zařízení historii procházení, kterou tvoří informace o vámi navštívených webech. Pokud je možnost Diagnostická data nastavena na Úplná, je historie procházení odesílána do Microsoftu. To nám pomáhá hledat a opravovat problémy a zlepšovat naše produkty a služby pro všechny uživatele. Pokud se rozhodnete zapnout Přizpůsobené možnosti, použijeme historii procházení k přizpůsobení vašeho prostředí ve Windows a dalších produktech a službách. Pokud se nezávisle na tom rozhodnete povolit historii procházení v oprávněních pro poznámkový blok Cortany, bude se vaše historie procházení také odesílat do Microsoftu, aby se mohla Cortana přizpůsobit vašim potřebám.

Když pak něco hledáte, může Microsoft Edge poskytovat návrhy k tomu, co zadáváte, stejně jako vyhledávací web. Pokud necháte zapnuté nastavení Zobrazovat návrhy hledání a webů při psaní , když začnete psát, informace, které zadáte na panelu Adresa, se odesílají službě Bing, abyste měli k dispozici okamžité návrhy hledání a webů.

Microsoft Edge také nabízí funkce, které vám i vašemu obsahu pomáhají vylepšit zabezpečení online. Filtr SmartScreen v programu Windows Defender automaticky blokuje weby a obsah ke stažení, o kterých se ví, že jsou škodlivé. Filtr SmartScreen v programu Windows Defender nejdříve porovná adresu navštívené webové stránky se seznamem webových adres uložených na vašem zařízení, o kterých se Microsoft domnívá, že jsou legitimní. Adresy neuvedené v tomto seznamu a adresy stahovaných souborů se budou odesílat společnosti Microsoft a porovnávat s často aktualizovaným seznamem webových stránek a souborů ke stažení, které byly společnosti Microsoft nahlášeny jako nebezpečné nebo podezřelé.

Pro urychlení únavných úkolů jako vyplňování formulářů a zadávání hesel může Microsoft Edge tyto informace uložit a tím vám pomoci. Pokud se rozhodnete tyto funkce používat, Microsoft Edge uloží informace do vašeho zařízení a neposílá je společnosti Microsoft.

Z důvodu ochrany určitého obsahu videí a hudby před kopírováním některé streamovací weby ukládají do vašeho zařízení data technologie DRM (Správa digitálních práv) včetně jedinečného identifikátoru (ID) a licencí k médiím. Když pak web použijete, načte informace DRM pro ověření, že máte oprávnění obsah používat.

Microsoft Edge také ukládá soubory cookie, což jsou malé soubory, které se umísťují do vašeho zařízení při procházení webu. Mnoho webů používá soubory cookie k ukládání informací o vašich preferencích a nastaveních. Uloží například vaše přihlašovací údaje, abyste nemuseli zadávat heslo při každé návštěvě. Některé weby soubory cookie používají ke shromažďování informací o vaší online aktivitě, aby vám mohly nabízet reklamu na základě vašich zájmů. Microsoft Edge nabízí možnost mazat soubory cookie a zabránit webům v jejich dalším ukládání.

Microsoft Edge bude webům zasílat žádosti Do Not Track (Nesledovat), pokud je zapnuté nastavení žádostí Do Not Track (Nesledovat) . Weby ale mohou sledovat vaše aktivity, i když je žádost Do Not Track (Nesledovat) odeslaná.

Pokud Microsoft Edge používáte v režimu InPrivate, informace o procházení, jako jsou soubory cookie, historie nebo dočasné soubory, se po dokončení prohlížení na vašem zařízení neuloží. Nové relace InPrivate můžete spouštět z části Další akce na ploše a z okna Záložky na mobilním zařízení.

Postup vymazání dat shromážděných nebo uložených v prohlížeči Microsoft Edge:

Pokud chcete vymazat informace o procházení uložené na vašem zařízení, jako jsou uložená hesla nebo soubory cookie, postupujte takto:

 1. V prohlížeči Microsoft Edge přejděte na Další akce > Nastavení .
 2. V části Vymazat údaje o procházení vyberte Zvolte, co chcete vymazat.
 3. Zaškrtněte políčka u všech typů dat, které chcete vymazat, a poté vyberte Vymazat.
 4. V případě potřeby změňte nastavení pro Toto vymazat vždycky, když zavřu prohlížeč na Zapnuto.

Přečtěte si další informace o tom, co se odstraní v souvislosti s jednotlivými položkami historie procházení.

Pokud chcete vymazat data o procházení odeslaná do služby Cortana (pouze v systému Windows 10 na desktopu, nikoli na mobilním zařízení):

 1. Na zařízení se systémem Windows 10 otevřete z vyhledávacího pole na hlavním panelu domovskou stránku služby Cortana.
 2. Přejděte na Nastavení Cortany > Oprávnění a historie a potom vyberte Změnit, co o mně Cortana ví v cloudu.
 3. Posuňte se dolů na konec stránky a vyberte Vymazat.

Pokud chcete zobrazit seznam navštívených webů, přihlaste se k účtu na adrese account.microsoft.com. Kromě toho můžete vymazat také údaje o prohlížení z tohoto webu.

Pokud chcete vymazat jednotlivá hesla, která Microsoft Edge uložil do vašeho zařízení:

 1. V prohlížeči Microsoft Edge přejděte na Další akce > Nastavení .
 2. Vyberte Zobrazit upřesňující nastavení.
 3. V části Nastavení automatického vyplňování vyberte Spravovat hesla.
 4. V části Uložená hesla vyberte symbol X vedle názvu webu pro vymazání hesla uloženého pro tento web.

Postup pro ukončení shromažďování nebo ukládání informací v prohlížeči Microsoft Edge:

Blokování souborů cookie:

 1. V prohlížeči Microsoft Edge přejděte na Další akce > Nastavení .
 2. Vyberte Zobrazit upřesňující nastavení.
 3. V části Ochrana osobních údajů a služby > Soubory cookie zvolte vhodnou možnost:
  • Blokovat všechny soubory cookie nedovolí žádnému webu ukládat soubory cookie do vašeho počítače.
  • Blokovat jen soubory cookie třetích stran povolí soubory cookie z webu, na kterém jste, ale zablokuje soubory cookie z externích webových služeb, jako jsou třeba reklamy z webových stránek, které navštívíte.

Pokud chcete zastavit funkce, které urychlují procházení internetu, vyhledávání nebo vyplňování formulářů, které blokují škodlivé weby nebo zadávají hesla, postupujte takto:

 1. V prohlížeči Microsoft Edge přejděte na Další akce > Nastavení .
 2. Vyberte Zobrazit upřesňující nastavení.
 3. Vypněte kteroukoli z těchto možností:
  • Používat predikci stránek k urychlení procházení, usnadnění čtení a celkovému zlepšení mých možností
  • Zobrazovat návrhy hledání a webů při psaní
  • Ukládat položky formulářů
  • Ukládat hesla
  • Zvýšit mou ochranu před škodlivými weby a staženými soubory pomocí filtru SmartScreen v programu Windows Defender

Pokud chcete zabránit tomu, aby Microsoft Edge shromažďoval vaši historii procházení, postupujte takto:

 1. Přejděte na Start a pak vyberte Nastavení > Soukromí > Zpětná vazba a diagnostika.
 2. V části Diagnostická data vyberte Základní. Pokud jsou možnosti zašedlé, možná používáte zařízení spravované vaším pracovištěm nebo organizací. V takovém případě uvidíte v horní části obrazovky Zpětná vazba a diagnostika text Některá nastavení jsou skrytá nebo je spravuje vaše organizace .

Pokud chcete změnit nastavení přizpůsobených možností:

 1. Přejděte na Start a pak vyberte Nastavení > Soukromí > Zpětná vazba a diagnostika.
 2. V části Přizpůsobené možnosti můžete zvolit upřednostňované nastavení pro Dovolte Microsoftu, aby vám mohl nabízet přizpůsobená prostředí na základě vámi zvoleného nastavení pro diagnostická data.

Pokud chcete aplikaci Microsoft Edge zabránit ve shromažďování vaší historie procházení pro přizpůsobení služby Cortana:

 1. Na počítači zaškrtnutím políčka na hlavním panelu otevřete domovskou obrazovku Cortany. Na mobilním zařízení vyberte tlačítko Vyhledávání .
 2. Vyberte Nastavení > Oprávnění a historie > Spravovat informace, k nimž má Cortana přístup z tohoto zařízení.
 3. V části Historie procházení přesuňte přepínač do polohy Vypnuto.

Pokud chcete v prohlížeči Microsoft Edge přestat používat technologii DRM, postupujte takto:

 1. V prohlížeči Microsoft Edge přejděte na Další akce > Nastavení .
 2. Vyberte Zobrazit upřesňující nastavení.
 3. Najděte Umožnit webům ukládat licence chráněných médií do zařízení a přesuňte přepínač do polohy Vypnuto.

Pokud chcete odesílat žádosti Do Not Track (Nesledovat):

 1. V prohlížeči Microsoft Edge přejděte na Další akce > Nastavení .
 2. Vyberte Zobrazit upřesňující nastavení.
 3. Najděte Posílat žádosti Do Not Track (Nesledovat) a přesuňte přepínač do polohy Zapnuto.