Přesunutí souborů z osobního počítače s Windows 7 pomocí funkce Zálohování a obnovení

Platí pro: Windows 7Windows 10

Funkci počítače Zálohování a obnovení můžete použít, aby vám pomohla přesunout všechny oblíbené soubory z počítače s Windows 7 na počítač s Windows 10. Tato možnost je nejlepší, pokud máte k dispozici externí paměťové zařízení. Tady je návod, jak přesunout soubory pomocí funkce Zálohování a obnovení.

To see if video captioning is available in your language, select the Closed captions icon after the video starts.

Zálohování souborů z počítače s Windows 7


V počítači s Windows 7 postupujte podle níže uvedených kroků:

 1. Vyberte tlačítko Start a pak vyberte Ovládací panely > Systém a zabezpečení > Zálohování a obnovení.
 2. Vyberte Nastavit zálohování.
 3. Připojte externí paměťové zařízení k počítači s Windows 7 a vyberte Aktualizovat.
 4.  V seznamu Cíl zálohování vyberte externí paměťové zařízení a poté vyberte Další.
 5. Vyberte Nechat rozhodnout mě > Další.
 6. Ve výchozím nastavení se zálohují všechny soubory ve složkách Dokumenty, Hudba, Obrázky a Videa. Další soubory můžete zálohovat rozbalením umístění ve složce Počítač a vybráním složek, které chcete zálohovat.
 7. Zrušte zaškrtnutí políčka Zahrnout bitovou kopii systému z jednotek a pak vyberte Další.
 8. Vyberte Změnit plán.
 9. Zrušte zaškrtnutí políčka Spouštět zálohování podle plánu a pak vyberte OK.
 10. Vyberte Uložit nastavení a spustit zálohování a soubory se začnou zálohovat na externí paměťové zařízení.
 11. Bezpečně odeberte disk, aby se zajistilo, že se žádné soubory neztratí ani nepoškodí. Pokud chcete odebrat zařízení, vyberte Vysunout, než jednotku odpojíte od počítače.

Obnovení souborů na počítači s Windows 10


V počítači s Windows 10 postupujte podle níže uvedených kroků:

 1. Připojte externí paměťové zařízení, kam jste zálohovali soubory, k počítači s Windows 10.
 2. Vyberte tlačítko Start  a pak vyberte Nastavení .
 3. Vyberte Aktualizace a zabezpečení  > Zálohování > Přejít k zálohování a obnovení (Windows 7).
 4.  Vyberte Vybrat jinou zálohu pro obnovení souborů.
 5. Vyberte zálohu vytvořenou z počítače s Windows 7 a poté vyberte Další.
 6. Zaškrtněte políčko Vybrat všechny soubory z této zálohy a pak vyberte Další.
 7.  Ve výchozím nastavení budou soubory ze zálohy obnoveny na stejné místo v počítači s Windows 10. Můžete si zvolit jiné místo pro přesun souborů přes možnost Do následujícího umístění a zadáním cesty k novému cíli.
 8. Vyberte Obnovit a spustí se obnovení souborů do počítače s Windows 10.