1. března 2019 – KB4482887 (build operačního systému 17763.348)

Platí pro: Windows 10, version 1809Windows Server 2019, all versions

Vylepšení a opravy


Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality. Tato aktualizace nezavádí žádné nové funkce operačního systému. Mezi klíčové změny patří:

 • Povoluje opravu „Retpoline” pro Windows na určitých zařízeních, což může zlepšit výkon u zmírňovacích opatření pro chybu Spectre varianty 2 (CVE-2017-5715). Další informace najdete v blogovém příspěvku o zmírnění chyby Spectre varianty 2 pomocí opravy Retpoline ve Windows.
 • Řeší problém, který může způsobit, že se Centrum akcí náhle zobrazí na nesprávné straně obrazovky, než se zobrazí na správné straně.
 • Řeší problém, při kterém se nemusí podařit uložit určitý obsah rukopisu v souboru PDF v Microsoft Edgi. K tomu dochází, pokud po spuštění relace rukopisu rychle vymažete nějaký rukopis a pak přidáte další rukopis.
 • Řeší problém, který u disků SCM (Storage Class Memory) zobrazuje ve Správci serveru typ média jako „Neznámý”. 
 • Řeší problém s přístupem k Hyper-V Serveru 2019 pomocí Vzdálené plochy. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že opakované publikování BranchCache zabere víc místa, než kolik mu bylo přiděleno. 
 • Řeší problém s výkonem při vytváření připojení Vzdálené plochy z webového klienta Vzdálené plochy na Windows Server 2019. 
 • Řeší problém se spolehlivostí, který může způsobit, že po obnovení z režimu spánku zůstane obrazovka černá, když při odpojování přenosného počítače z dokovací stanice zavřete víko přenosného počítače. 
 • Řeší problém, který způsobuje selhání přepsání souboru ve sdílené složce kvůli chybě odepření přístupu. K tomuto problému dochází, pokud je nainstalován ovladač filtru. 
 • Umožňuje podporu role periferie u některých vysílačů Bluetooth. 
 • Řeší problém, který může způsobit selhání tisku do souboru PDF v průběhu relace Vzdálené plochy. K tomuto problému dochází při pokusu o uložení souboru a přesměrování jednotek z klientského systému. 
 • Řeší problém se spolehlivostí, který může způsobit blikání hlavního displeje přenosného počítače při obnovení z režimu spánku. K tomuto problému dochází, pokud je přenosný počítač připojený k dokovací stanici s nepřímým zobrazením. 
 • Řeší problém, který zobrazuje černou obrazovku a způsobuje, že relace Vzdálené plochy přestane reagovat při použití určitých připojení VPN. 
 • Aktualizuje informace o časovém pásmu pro Chile. 
 • Řeší problém, při kterém se nepodaří zaregistrovat USB kamery pro Windows Hello po úvodním nastavení prostředí prvního spuštění počítače. 
 • Řeší problém, který brání instalaci ovladače Microsoft pro vylepšení kompatibility funkce Ukázat a tisknout v klientech Windows 7. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že Termservice přestat fungovat, když je Vzdálená plocha nakonfigurovaná tak, aby používala hardwarový kodér pro AVC (Advanced Video Coding). 
 • Řeší problém, který zamkne uživatelský účet při přesunutí aplikací na sdílenou platformu pomocí virtualizace aplikací App-V. 
 • Zvyšuje spolehlivost virtualizace uživatelského prostředí (UE-V) pro Appmonitor. 
 • Řeší problém, který zabraňuje spuštění aplikací App-V a generuje chybu 0xc0000225 v protokolu. Nastavte následující hodnotu DWORD, abyste upravili maximální dobu, po kterou bude ovladač čekat, než bude svazek dostupný: HKLM\Software\Microsoft\AppV\MAV\Configuration\MaxAttachWaitTimeInMilliseconds. 
 • Řeší problém s vyhodnocením stavu kompatibility ekosystému Windows, aby byla zajištěna kompatibilita aplikací a zařízení u všech aktualizací systému Windows. 
 • Řeší problém, který může některým aplikacím zabránit ve správném zobrazení okna nápovědy (F1). 
 • Řeší problém, který způsobuje blikání pracovní plochy a hlavního panelu na terminálovém serveru Windows Serveru 2019 po použití nastavení profilu uživatele pomocí disku. 
 • Řeší problém, při kterém se nezdaří aktualizace uživatelského podregistru při publikování volitelného balíčku ve skupině připojení v případě, že už byla tato skupina připojení dříve publikována. 
 • Zlepšuje výkon v souvislosti s funkcemi pro porovnávání řetězců bez rozlišování velkých a malých písmen, jako je například funkce _stricmp() v součásti Universal C Runtime. 
 • Řeší problém s kompatibilitou při analýze a přehrávání určitého obsahu MP4. 
 • Řeší problém, ke kterému dochází u nastavení proxy serveru v Internet Exploreru a u prostředí prvního spuštění počítače. Po spuštění nástroje Sysprep přestane reagovat počáteční přihlášení. 
 • Řeší problém, při kterém se obrázek na desktopové zamykací obrazovce nastavený pomocí Zásad skupiny neaktualizuje, pokud je tento obrázek starší než předchozí obrázek nebo má stejný název jako předchozí obrázek. 
 • Řeší problém, při kterém se obrázek tapety na ploše nastavený pomocí Zásad skupiny neaktualizuje, pokud má stejný název jako předchozí obrázek. 
 • Řeší problém, který způsobuje, že klávesnice dotykového displeje TabTip.exe přestane za určitých podmínek fungovat. K tomuto problému dochází při použití klávesnice v celoobrazovkovém scénáři po nahrazení výchozího prostředí. 
 • Řeší problém, který může způsobit, že informační zpráva nového připojení Miracast zůstane po ukončení připojení otevřená.
 • Řeší problém, který může způsobit, že při upgradu clusteru Prostorů úložiště s přímým přístupem se dvěma uzly (S2D) ze systému Windows Server 2016 na Windows Server 2019 přejdou virtuální disky do režimu offline.

 • Řeší problém, při kterém není první znak názvu japonské éry rozpoznán jako zkratka, což může způsobit problémy při analýze kalendářních dat.

 • Řeší problém, při kterém se v aplikaci Internet Explorer nemusí podařit načíst obrázky, jejichž relativní cesta ke zdrojovému souboru obsahuje zpětné lomítko (\).

 • Řeší problém, při kterém můžou náhodně přestat fungovat aplikace, které používají databázi Microsoft Jet s formátem souboru aplikace Microsoft Access 95.

 • Řeší problém v systému Windows Server 2019, který způsobuje vypršení časových limitů vstupů a výstupů při spuštění dotazů na data SMART pomocí funkce Get-StorageReliabilityCounter().

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Známé problémy v této aktualizaci


Příznak Alternativní řešení

Po instalaci této aktualizace může u aplikace Internet Explorer 11 docházet k problémům s ověřováním. K tomu dochází, když dva nebo více lidí používá stejný uživatelský účet pro více souběžných přihlašovacích relací na stejném počítači se systémem Windows Server, včetně přihlašování pomocí protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) a terminálového serveru. Zákazníci nám oznamovali následující příznaky (seznam nemusí být úplný):

 • U velikosti mezipaměti a umístění se zobrazuje nulová hodnota nebo žádná informace.
 • Nemusí správně fungovat klávesové zkratky.
 • Občas se nemusí načíst webové stránky nebo se správně nevykreslují.
 • Problémy s výzvami k zadání přihlašovacích údajů.
 • Problémy při stahování souborů.

Vytvořte jedinečné uživatelské účty, aby dva lidé nesdíleli při přihlašování k počítači se systémem Windows Server stejný uživatelský účet. U konkrétního Windows Serveru dále také zakažte více relací protokolu RDP u jednoho uživatelského účtu.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.
Po instalaci této aktualizace se může uživatelům při instalování nebo odinstalování určitých typů souborů MSI a MSP zobrazit chyba 1309.

Tento problém řeší aktualizace KB4489899.

Po instalaci aktualizace KB4482887 můžou uživatelé zaznamenat snížení výkonu grafiky a myši při hraní určitých desktopových her, jako je Destiny 2.

Tento problém řeší aktualizace KB4489899.

Po instalaci této aktualizace na počítačích s více zvukovými zařízeními můžou aplikace, které poskytují upřesňující možnosti pro interní nebo externí výstupní zvuková zařízení, neočekávaně přestat fungovat. K tomuto problému dochází u uživatelů, kteří vyberou jiné výstupní zvukové zařízení než „Výchozí zvukové zařízení”. Mezi aplikace, které můžou přestat fungovat, patří například:

 • Windows Media Player
 • Realtek HD Audio Manager
 • Ovládací panel Sound Blaster

Jako dočasné řešení vyberte v možnostech aplikace „Výchozí zvukové zařízení”. Podrobnosti vyhledejte v uživatelské příručce k aplikaci.

Například v aplikaci Windows Media Player nastavíte Výchozí zvukové zařízení takto:

 1. Otevřete Windows Media Player > Nástroje > Možnosti > Zařízení.
 2. Vyberte příslušné zařízení a zvolte Vlastnosti.
 3. V dalším dialogovém okně zvolte v seznamu v rozevírací nabídce v části Vybrat zvukové zařízení položku Výchozí zvukové zařízení.

Pak budete moct odesílat zvuk z aplikace do požadovaného zvukového zařízení v nastavení pro jednotlivé aplikace, které se nachází v Nastavení > Systém > Zvuk > Předvolby pro hlasitost aplikací a zařízení.

Společnost Microsoft pracuje na řešení a odhaduje, že řešení bude k dispozici na konci března 2019.

Po instalaci této aktualizace způsobuje MSXML6, že aplikace přestanou reagovat, pokud je vyvolána výjimka v průběhu operací s uzly, jako jsou appendChild(), insertBefore() a moveNode().

Může se to týkat i Editoru zásad skupiny při úpravách objektu zásad skupiny, který obsahuje Předvolbu zásad skupiny pro Nastavení internetu.
Společnost Microsoft pracuje na řešení a poskytne aktualizaci v některém z nadcházejících vydání.

 

Jak získat tuto aktualizaci


Před instalací této aktualizace

Microsoft důrazně doporučuje, abyste si před instalací nejnovější kumulativní aktualizace LCU nainstalovali nejnovější servisní aktualizaci SSU pro váš operační systém. Aktualizace SSU zlepšují spolehlivost procesu aktualizace, aby se zmírnily případné problémy při instalaci kumulativní aktualizace LCU a při použití oprav zabezpečení od Microsoftu. Další informace najdete v článku o servisních aktualizacích SSU.

Pokud používáte službu Windows Update, bude vám nejnovější servisní aktualizace SSU (KB4470788) nabídnuta automaticky. Pokud chcete získat samostatný balíček s touto nejnovější aktualizací SSU, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Instalace této aktualizace

Pokud si chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

Pokud chcete získat samostatný balíček s touto aktualizací, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v rámci této aktualizace, stáhněte si informace o souborech pro kumulativní aktualizaci 4482887.