Zásady pro aktivity na účtech Microsoft

Platí pro: Účet Microsoft

Vydáno: 1. července 2019
V platnosti:
30. srpna 2019

Tyto zásady pro aktivity na účtech Microsoft popisují případy, ve kterých může Microsoft zavřít váš účet z důvodu jeho neaktivity. Svůj účet Microsoft můžete kdykoli zavřít na Webu správy účtu Microsoft a Microsoft může váš účet zavřít z důvodů, které jsou v souladu se Smlouvou o poskytování služeb společnosti Microsoft (“MSA”).

Zásady pro aktivity na účtech Microsoft: Dle smlouvy MSA musíte svůj účet Microsoft používat, aby zůstal “aktivní.” Společnost Microsoft si vyhrazuje právo na zavření všech “neaktivních” účtů Microsoft. Informace o následcích zavření účtu Microsoft najdete v části (4)(a)(iv)(2) smlouvy MSA . Pro udržení svého účtu v aktivním stavu je nutné, s výjimkou níže uvedených případů, provést přihlášení do účtu Microsoft alespoň jednou za dva roky . Pokud se v daném časovém období do svého účtu nepřihlásíte, společnost Microsoft jej bude považovat za neaktivní.

Výjimky: Níže uvedené aktivity představují výjimky, v rámci kterých společnost Microsoft prodlouží aktivní stav vašeho účtu i v případech, kdy se k němu nepřihlásíte po dobu dvou let.

  • Nákupy. Pokud jste svůj účet použili pro nákup, nebo uplatnění či přístup k nákupu aktuálního produktu nebo služby společnosti Microsoft, zůstane váš účet Microsoft aktivní a společnost Microsoft váš účet nezavře z důvodu neaktivity. Vezměte prosím na vědomí, že tato výjimka neplatí pro dárkové poukazy, certifikace nebo nákupy či služby spojené s předplatným.
  • Předplatné. Váš účet Microsoft zůstane aktivní po celou dobu trvání platnosti vašeho předplatného, přiřazeného k tomuto účtu Microsoft. Po vypršení platnosti nebo ukončení předplatného je nutné, abyste se do svého účtu Microsoft přihlásili alespoň jednou za dva roky a udržovali jej tak v aktivním stavu.
  • Publikování v Microsoft Storu. Pokud jste svůj účet použili pro publikování aplikací nebo her (včetně herního obsahu ke stažení) v Microsoft Storu nebo pro registraci účtu Partnerského centra Microsoftu, zůstane váš účet Microsoft aktivní a společnost Microsoft váš účet nezavře z důvodu neaktivity.
  • Certifikace. Pokud získáte certifikaci společnosti Microsoft pomocí svého účtu Microsoft, zůstane váš účet Microsoft aktivní a společnost Microsoft váš účet nezavře z důvodu neaktivity.
  • Zůstatek účtu. Váš účet Microsoft zůstane aktivní tak dlouho, dokud na tomto účtu bude nějaký zůstatek (např. z dárkového poukazu Microsoft nebo kreditu společnosti Microsoft). Pokud žijete v jurisdikci, kde jsou dárkové poukazy považovány za “nevybraný majetek,” společnost Microsoft provede, dle platného místního práva, zabavení/vrácení zůstatku vašeho dárkového poukazu Microsoft.
  • Závazky. Váš účet Microsoft zůstane aktivní po celou dobu, po kterou bude společnost Microsoft tomuto účtu dlužit nějakou částku (např. dlužnou platbu splatnou vám z centra Microsoft Payment Central).
  • Rodinné účty. Pokud máte neaktivní účet Microsoft, který udělil souhlas aktivnímu účtu Microsoft, patřícímu nezletilé osobě, společnost Microsoft tento účet nezavře z důvodu neaktivity. Váš neaktivní účet Microsoft zůstane otevřený až do doby, kdy bude účet nezletilé osoby (i) považován za neaktivní a zavřen společností Microsoft, (ii) zavřen vámi nebo (iii) převeden na standardní účet Microsoft poté, co nezletilá osoba dosáhne věku dospělosti, stanoveného pro danou oblast.
  • Právní požadavky nebo jiné požadavky uvedené společností Microsoft. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení si společnost Microsoft vyhrazuje právo na udržování vašeho účtu v aktivním stavu, nebo na nezavření neaktivního účtu, jak je vyžadováno dle platného práva nebo platných nařízení.

Váš aktuální stav aktivity: Stav aktivity vašeho účtu Microsoft můžete vždy zkontrolovat přechodem na Web správy účtu Microsoft. Váš stav aktivity zobrazí informaci o tom, jak často se musíte do svého účtu přihlásit, aby nebyl považován za neaktivní. Vezměte prosím na vědomí, že může trvat až třicet (30) dní, než se jakýkoli nákup nebo aktivita na účtu projeví ve vašem stavu aktivity.