Jak uživatelům zabránit v připojení k paměťovému zařízení USB?

Platí pro: Microsoft Windows XP Home EditionMicrosoft Windows XP ProfessionalMicrosoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit x86)

Chcete-li pokracovat v prij�m�n� aktualizac� zabezpen� pro syst�m Windows XP, overte, zda pou��v�te syst�m Windows XP s aktualizac� Service Pack 3 (SP3). Dal�� informace naleznete na t�to webov� str�nce spolecnosti Microsoft:
Konc� podpora pro nekter� verze syst�mu Windows

Popis potíží


Předpokládejme například, že chcete uživatelům zabránit v připojení k paměťovému zařízení USB, které je připojeno k počítači se systémem Windows XP, Windows Server 2003 nebo Windows 2000. V tomto článku jsou popsány dvě metody, které lze k tomuto účelu použít.

Řešení


Chcete-li uživatelům zabránit v připojení k paměťovým zařízením USB, použijte podle potřeby jeden nebo více z následujících postupů.

Pokud paměťové zařízení USB není v počítači nainstalováno

Jestliže paměťové zařízení USB není v počítači dosud nainstalováno, odepřete uživateli nebo skupině a místnímu systémovému účtu oprávnění Odepřít u následujících souborů:
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf,
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf.
Provedete-li tuto operaci, nebudou uživatelé moci paměťové zařízení USB v počítači instalovat. Chcete-li uživateli nebo skupině odepřít oprávnění u souborů Usbstor.pnf a Usbstor.inf, postupujte takto:
 1. Spusťte Průzkumníka Windows a vyhledejte složku %SystemRoot%\Inf.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Usbstor.pnf a poté klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Zabezpečení.
 4. Do seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele přidejte uživatele nebo skupinu, pro něž chcete nastavit oprávnění Odepřít.
 5. V seznamu Oprávnění pro uživatelské jméno nebo název skupiny kliknutím zaškrtněte políčko Odepřít vedle položky Úplné řízení.

  Poznámka: Dále do seznamu Odepřít přidejte systémový účet.
 6. V seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele vyberte účet SYSTEM.
 7. V seznamu Oprávnění pro uživatelské jméno nebo název skupiny kliknutím zaškrtněte políčko Odepřít vedle položky Úplné řízení a poté klikněte na tlačítko OK.
 8. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Usbstor.inf a poté klepněte na příkaz Vlastnosti.
 9. Klepněte na kartu Zabezpečení.
 10. Do seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele přidejte uživatele nebo skupinu, pro něž chcete nastavit oprávnění Odepřít.
 11. V seznamu Oprávnění pro uživatelské jméno nebo název skupiny kliknutím zaškrtněte políčko Odepřít vedle položky Úplné řízení.
 12. V seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele vyberte účet SYSTEM.
 13. V seznamu Oprávnění pro uživatelské jméno nebo název skupiny kliknutím zaškrtněte políčko Odepřít vedle položky Úplné řízení a poté klikněte na tlačítko OK.

Pokud je již paměťové zařízení USB v počítači nainstalováno


Pokud je již paměťové zařízení USB v počítači nainstalováno, můžete změnit registr a zajistit tak, že zařízení nebude fungovat, když se uživatel připojí k počítači. Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava


Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.


Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Nyní přejděte k oddílu Byly potíže vyřešeny?.

Manuální oprava

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003
Jestliže je již paměťové zařízení USB v počítači nainstalováno, nastavte položku Start v následujícím klíči registru na hodnotu 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
Provedete-li tuto operaci, nebude paměťové zařízení USB fungovat poté, co je uživatel připojí k počítači. Chcete-li nastavit hodnotu Start, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující klíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
 4. V podokně podrobností dvakrát klikněte na položku Start.
 5. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 4, klepněte na přepínač Šestnáctková (pokud již není vybrán) a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Ukončete program Editor registru.

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda se potíže vyřešily. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.

Další informace


Obraťte se na dodavatele zařízení USB s dotazem na novější ovladač. Informace o výrobci hardwaru naleznete na následujícím webu:Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost těchto informací o kontaktech.