Informace o správci příloh v systému Microsoft Windows

Souhrn

Tento článek popisuje správce příloh v systému Windows. Tento článek obsahuje metody konfigurace správce příloh a jejich řešení u dvou problému s správce příloh.

Úvod

Správce příloh je součástí systému Windows k ochraně počítače před nebezpečnými přílohami, které můžete obdržet s e-mailové zprávy a z nebezpečných souborů, které si můžete uložit z Internetu.

Pokud správce příloh identifikuje přílohu, která může nebezpečný, správce příloh brání otevření souboru nebo jej upozorní uživatele před otevřením souboru. Další informace o správci příloh naleznete v části "Další informace".

Řešení, pokud nelze stáhnout soubor nebo program

Mnoho lidí dojde k potížím při pokusu o stažení souboru nebo programu z Internetu. Může to být způsobeno z mnoha důvodů. Zde pro vás nabízíme dvě obecná řešení v případě, že se zobrazuje chyba, že je blokováno stahování nebo pokud dostanete zprávy "sken virů se nezdařil" nebo "zjištěn virus".
Nelze stahovat soubor, pokud je zakázána možnost "Stažení souboru" v nastavení zabezpečení Internetu. Postupujte takto Chcete-li zkontrolovat nastavení zabezpečení sítě Internet:
 1. Spusťte Dialogové okno Možnosti Internetu.
  Windows 7
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programya potom otevřete složku Příslušenství .
  2. Klepněte na příkaz Spustit.
  3. Zadejte příkaz inetcpl.cpla pak klepněte na tlačítko OK.
  Windows 8
  1. Z obrazovky Start zadejte příkaz inetcpl.cpla pak stiskněte klávesu Enter.
 2. V okně Vlastnosti Internetu klepněte na kartu zabezpečení , klepněte na zónu Ineternet (Ikona zeměkoule) a potom klepněte na tlačítko Vlastní úroveň .
 3. V okně Nastavení zabezpečení přejděte na položku soubory ke stažení > Stažení souboru.
 4. Klepnutím zaškrtněte políčko Povolit.
 5. Procházejte seznam dále k části Různé > Spouštění aplikací a nedůvěryhodných souborů.
 6. Klepnutím vyberte Zobrazit dotaz (doporučeno).
 7. Klepněte na tlačítko OK
Můžete obdržet "Virů se nezdařilo" nebo "Zjištěn Virus" chybová zpráva při pokusu o otevření nebo uložení souboru nebo programu z Internetu. Ve většině případů není způsobena operačního systému Windows, ale antivirový software. Pokud jste si jisti, že zdroj, který se pokoušíte otevřít, je bezpečné a důvěryhodné, zkuste následující řešení virů dočasně zakázat a povolte virů ihned po dokončení stahování programu či souboru. Musíte být velmi opatrní při použití tohoto zástupného řešení. Jinak vám může být vystaven útokům virů.
 1. Spusťte Editor registru.
  Windows 7
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programya potom otevřete složku Příslušenství .
  2. Klepněte na příkaz Spustit.
  3. Zadejte příkaz regedit.exea klepněte na tlačítko OK.
  Windows 8
  1. Z obrazovky Start zadejte regedit.exea potom stiskněte klávesu Enter.

 2. Vyhledejte následující podklíče registru: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

  Pokud podklíč příloh , vytvořit klepnutím pravým tlačítkem myši zásady, vyberte příkaz Nový, klepněte na klíča zadejte přílohy jako název klíče.
  39
   
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši přílohy, vyberte příkaz Novýa klepněte na příkaz Hodnota DWORD (32bitová).
 4. Zadejte ScanWithAntiVirus jako název hodnoty a stiskněte klávesu Enter.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na novou hodnotu DWORD ScanWithAntiVirus a potom klepněte na příkaz změnit.
 6. V poli Údaj hodnoty zadejte 1a potom klepněte na tlačítko OK.
  40
   
 7. Ukončete Editor registru.
 8. Odhlášení a přihlášení systému Windows, aby se změna projevila.
 9. Otevření nebo uložení programu nebo souboru, který selhal před.
Poznámka: Doporučujeme že změnit hodnotu podklíče ScanWithAntiVirus 3 Chcete-li povolit vyhledávání virů ihned po zcela otevřete nebo uložte soubor nebo program.

Konfigurace správce příloh

Existuje několik funkcí správce příloh, který lze konfigurovat pomocí Zásady skupiny nebo místního registru.
Toto nastavení zásady umožňuje spravovat výchozí úroveň rizikovosti pro typy souborů. Chcete-li zcela vlastní úroveň rizikovosti pro přílohy souborů, může také mít konfigurovat logiku důvěryhodnosti příloh souborů:
 • Vysoké riziko
  Pokud příloha je v seznamu typů souborů vysoké riziko a pochází ze zóny s omezeným přístupem, zablokuje systém Windows uživateli přístup k tomuto souboru. Pokud soubor pochází ze zóny Internet, Windows vyzve uživatele před zobrazením souboru.
 • Střední rizikovost
  Pokud příloha je v seznamu střední rizikovosti typy souboru a je s omezeným přístupem nebo zóny Internet systému Windows vyzve uživatele před zobrazením souboru.
 • Nízké riziko
  Pokud příloha je v seznamu typů souborů nízké riziko, systém Windows nevyzve uživatele před zobrazením souboru, bez ohledu na informace v souboru zóny.
Pokud povolíte toto nastavení zásad, můžete určit výchozí úroveň rizikovosti pro typy souborů. Pokud zakážete toto nastavení zásad, nastaví systém Windows výchozí úroveň rizikovosti na hodnotu Střední. Pokud neprovedete konfiguraci tohoto nastavení zásad, nastaví systém Windows výchozí úroveň rizikovosti na hodnotu Střední.
Zásady skupinyPodklíč registruPoložka registruHodnota položky
Uživatelské Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\správce přílohHKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\AssociationsVýchozí typ zabezpečeníVysoká (6150)
nebo
Střední (6151)
nebo

Nízká (6152)
Poznámka: Výchozí hodnota zóně je střední (6151).
Toto nastavení zásad umožňuje určit, zda systém Windows označí přílohy souborů, které mají informace o zóně, jejich původu. Tyto zóny původu jsou Internet, intranet a místní. Toto nastavení zásad vyžaduje systém souborů NTFS, bude fungovat správně a nebudou bez předchozího upozornění v systémech, které používají systém FAT32. Když nejsou uloženy informace o zóně, nemůže systém Windows příslušným způsobem vyhodnotit rizikovost. Pokud povolíte toto nastavení zásad, systém Windows neoznačí přílohy souborů s použitím jejich informací o zóně. Pokud zakážete toto nastavení zásad, systém Windows označí přílohy souborů s použitím jejich informací o zóně. Pokud neprovedete konfiguraci tohoto nastavení zásad, systém Windows označí přílohy souborů s použitím jejich informací o zóně.
Zásady skupinyPodklíč registruPoložka registruHodnota položky
Uživatelské Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\správce přílohHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\AttachmentsSaveZoneInformation
(1)
nebo

Off (2)
Poznámka: Výchozí hodnota zóně je vypnuto (2).

Chcete-li odebrat informace o zóně mechanismy skrýt

Toto nastavení umožňuje zásad můžete určit, zda uživatelé můžete odebrat ručně informace o zóně z uloženého souboru přílohy klepnutím na
Odblokovat na kartě souboru Vlastnosti nebo klepnutím vyberte zaškrtávací políčko v dialogovém okně Upozornění zabezpečení . Odebrání informací o zóně budou moci uživatelé otevřít potenciálně nebezpečné soubory příloh, které systém Windows zablokoval před otevřením. Pokud povolíte toto nastavení zásad, skryje Windows zaškrtávací políčko a tlačítko Odblokovat . Pokud zakážete toto nastavení zásad, zobrazí systém Windows zaškrtávací políčko a tlačítko Odblokovat . Pokud neprovedete konfiguraci tohoto nastavení zásad, zobrazí systém Windows zaškrtávací políčko a tlačítko Odblokovat .
Zásady skupinyPodklíč registruPoložka registruHodnota položky
Uživatelské Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\správce přílohHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\AttachmentsHideZoneInfoOnProperties
Vypnuto (0)
nebo

(1)
Poznámka: Výchozí hodnota zóně je vypnuto (0).
Toto nastavení zásad umožňuje konfigurovat seznam typů souborů nízké, střední a vysoké riziko. Seznam vysoké přednost se střední a nízkou rizikovostí. Dále je uvedena přípona ve více souborech. Pokud povolíte toto nastavení zásad, můžete vytvořit vlastní seznam typů souborů nízké, střední a vysoké riziko. Pokud zakážete toto nastavení zásad, použije systém Windows předdefinovaný seznam typů souborů. Pokud neprovedete konfiguraci tohoto nastavení zásad, použije systém Windows předdefinovaný seznam typů souborů.
Zásady skupinyPodklíč registruPoložka registruHodnota položky
Uživatelské Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\správce přílohHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\AssociationsHighRiskFileTypes
ModRiskFileTypes
LowRiskFileTypes
Toto nastavení zásad umožňuje konfigurovat logiku, kterou systém Windows používá k určení rizikovosti pro přílohy souborů. Přednost popisovač souboru pokyn Windows použití dat popisovače souboru dat typu souboru. Například pokyn Windows důvěřovat Notepad.exe, ale důvěryhodnost soubory TXT. Preferování typ souboru pokyn Windows použití dat typu souboru dat popisovač souboru. Například soubory s příponou TXT bez ohledu na popisovač souboru důvěřujte. Pomocí popisovač souboru a typ dat je nejvíce omezující možnost. Systém Windows zvolí přísnější doporučení. To způsobí, že uživatelé vidět další výzvy vztahu důvěryhodnosti než výběr dalších možností. Pokud povolíte toto nastavení zásad, můžete vybrat pořadí, ve kterém systém Windows zpracovává data vyhodnocení rizikovosti. Pokud tyto zásady zakážete, systém Windows použije výchozí logiku důvěryhodnosti, která preferuje popisovač před typem souboru.
Zásady skupinyPodklíč registruPoložka registruHodnota položky
Uživatelské Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\správce přílohHKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\AttachmentsUseTrustedHandlers
Typ souboru (1)
nebo
Popisovač (2)
nebo
Oba (3)
Poznámka: Výchozí hodnota zóně je obslužná rutina (2).
Toto nastavení zásady umožňuje spravovat chování pro upozorňování registrovaných antivirových programů. Pokud je registrováno více programů, budou upozorněny všechny. Pokud již registrovaný antivirový program provádí kontroly při přístupu nebo skenuje soubory, které přijdou na e-mailový server v počítači, budou další volání nadbytečná. Pokud tuto zásadu povolíte, systém Windows sděluje registrovaný antivirový program ke kontrole tohoto souboru, pokud uživatel otevře soubor s přílohou. Pokud antivirový program selže, je blokováno otevření přílohy. Pokud tyto zásady zakážete, systém Windows nevyvolá registrované antivirové programy při otevření příloh nezavolá. Pokud tuto zásadu nenakonfigurujete, systém Windows nevyvolá registrované antivirové programy při otevření příloh nezavolá.
Zásady skupinyPodklíč registruPoložka registruHodnota položky
Uživatelské Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\správce přílohHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
ScanWithAntiVirus
Vypnuto (1)
nebo volitelné (2) nebo

(3)
Poznámka: Výchozí hodnota zóně je vypnuto (1). Pokud je nastavena hodnota volitelné (2), se nazývají všechny skenery i po jedné zprávy zjištění.
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

182569 zóny zabezpečení aplikace Internet Explorer položky registru pro pokročilé uživatele

Další informace

Takto určit, zda budete moci otevřít soubor nebo zda budete upozorněni před otevřením souboru:
 • Typ programu, který používáte.
 • Typ souboru, který stahujete nebo pokusu o otevření.
 • Nastavení zabezpečení webové zóny obsahu stahujete soubor.

  Poznámka: Webové zóny obsahu můžete nakonfigurovat v aplikaci Microsoft Internet Explorer na kartě zabezpečení . Chcete-li zobrazit webové zóny obsahu, klepněte v nabídce Nástrojeklepněte na příkaz Možnosti Internetua potom klepněte na kartu zabezpečení . Čtyři zóny webového obsahu jsou následující:
  • Internet
  • Místní intranet
  • Důvěryhodné servery
  • Servery s omezeným přístupem
Správce příloh IAttachmentExecute aplikace programovací rozhraní (API) používá k nalezení typ souboru, vyhledá přidružení souboru a určit nejvhodnější akci.

Aplikace Microsoft Outlook Express, Microsoft Windows Messenger, Microsoft MSN Messenger a Microsoft Internet Explorer používají správce příloh ke zpracování e-mailové přílohy a soubory stažené z Internetu.

Správce příloh roztřídí soubory, které přijmete nebo stáhnete podle typu souboru a příponu názvu souboru. Správce příloh roztřídí typy souborů jako vysoké riziko střední riziko a nízké riziko. Při ukládání souborů na pevný disk z programu, který používá správce příloh, informace o webové zóně obsahu soubor je také uložena do souboru. Například pokud uložíte komprimovaný soubor (ZIP), který je připojen k e-mailové zprávě, na pevný disk, informace o webové zóně obsahu je uložena také při uložení komprimovaného souboru. Pokud se pokusíte extrahovat obsah komprimovaný soubor nebo pokud se pokusíte spustit soubor, nelze. Informace o webové zóně obsahu jsou ukládány společně soubory pouze tehdy, pokud pevný disk používá systém souborů NTFS.

Pokud chcete, můžete otevřít blokovaný soubor ze známého zdroje. Chcete-li otevřít blokovaný soubor, postupujte takto:
 1. Blokovaný soubor klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na tlačítko
  Vlastnosti.
 2. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko
  Odblokovat.
Typy souborů s vysokým rizikem
Typy souborů se středním rizikem
Typy souborů s nízkou rizikovostí
Vlastnosti

ID článku: 883260 - Poslední kontrola: 17. 2. 2017 - Revize: 3

Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Aktualizace SP2 pro Windows Vista, Microsoft Windows XP Service Pack 2

Váš názor