Použití nástroje Kontrola systémových souborů k opravě chybějících nebo poškozených systémových souborů

Platí pro: Windows 8.1Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Pro Více

Pokud některé funkce systému Windows nefungují nebo systém Windows padá, zkontrolujte systém Windows pomocí nástroje Kontrola systémových souborů a obnovte soubory.  
 
Ačkoli níže uvedené kroky mohou na první pohled vypadat komplikovaně, postupujte podle nich krok za krokem a my se pokusíme vás správně navést.

Spuštění nástroje Kontrola systémových souborů (SFC.exe)


Postupujte následujícím způsobem:
 1. Otevřete příkazový řádek se zvýšenými oprávněními. Za tímto účelem proveďte následující, dle potřeby:
 2. Pokud používáte systém Windows 10, Windows 8.1 nebo Windows 8, nejprve před spuštěním kontroly systémových souborů spusťte nástroj Deployment Image Servicing and Management (DISM).  (Pokud používáte Windows 7 nebo Windows Vista, přejděte ke kroku 3.) 

Zadejte následující příkaz a poté stiskněte Enter:  Dokončení této operace může trvat několik minut.

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Důležité: Po spuštění tohoto příkazu získá nástroj DISM soubory nutné k opravě poškození z Windows Update. Je-li však klient Windows Update už poškozený, použijte jako zdroj opravy spuštěnou instalaci Windows nebo použijte jako zdroj souborů složku souběžného režimu Windows ze sdílené síťové složky nebo z vyměnitelného média, například DVD s Windows. V tomto případě spusťte následující příkaz:

DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess

Poznámka: Nahraďte zástupce C:\RepairSource\Windows umístěním zdroje opravy. Další informace o opravě systému Windows pomocí nástroje DISM najdete v článku Jak opravit image Windows.

 1. Na příkazový řádek zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:

sfc /scannow

Příkazový řádek s oprávněním správce - sfc/scannow
 

 

Příkaz sfc /scannow prohledá všechny chráněné systémové soubory a nahradí poškozené soubory kopií z mezipaměti, která se nachází v komprimované složce %WinDir%\System32\dllcache.
Zástupce %WinDir% představuje složku operačního systému Windows. Například C:\Windows.

Poznámka: Okno Příkazový řádek zavřete až poté, co je ověření 100% dokončeno. Výsledky prohledávání se zobrazí po dokončení tohoto procesu.

 1. Po dokončení se může zobrazit jedna z následujících zpráv:

  • Ochrana prostředků Windows nenalezla žádná narušení integrity.


   To znamená, že nemáte žádné chybějící nebo poškozené systémové soubory.

  • Ochrana prostředků Windows nemohla provést požadovanou operaci.


   Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte hledání Kontroly systémových souborů v bezpečném režimu a zkontrolujte, zda se ve složce %WinDir%\WinSxS\Temp nachází složky PendingDeletes a PendingRenames.

  • Ochrana prostředků Windows našla poškozené soubory a úspěšně je opravila. Podrobnosti jsou uvedeny v protokolu CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.


   Chcete-li zobrazit podrobnosti o prohledávání a obnovení systémových souborů, přejděte do části Jak zobrazit podrobnosti procesu Kontroly systémových souborů.

  • Ochrana prostředků Windows našla poškozené soubory, ale nepodařilo se jí některé z nich opravit. Podrobnosti jsou uvedeny v protokolu CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.


   Chcete-li opravit poškozené soubory ručně, zobrazte si podrobnosti procesu Kontroly systémových souborů, vyhledejte poškozený soubor a pak ručně nahraďte poškozený soubor známou dobrou kopií souboru.

Další informace


Jak zobrazit podrobnosti procesu Kontroly systémových souborů

Chcete-li zobrazit podrobnosti, které se nachází v souboru CBS.Log, můžete informace zkopírovat do souboru Sfcdetails.txt pomocí příkazu Findstr a pak zobrazit podrobnosti v souboru Sfcdetails.txt. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Otevřete příkazový řádek se zvýšenými oprávněními, jak je popsáno v předchozím kroku 1.
 2. Na příkazový řádek zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" 
  Poznámka: Soubor Sfcdetails.txt obsahuje podrobnosti ze všech případů spuštění nástroje Kontrola systémových souborů v počítači. Tento soubor obsahuje i informace o souborech, které nebyly nástrojem Kontrola systémových souborů opraveny. Na základě údaje data a času určete problémové soubory, které byly nalezeny při posledním spuštění nástroje Kontrola systémových souborů.
 3. Otevřete soubor Sfcdetails.txt na ploše.
 4. Soubor Sfcdetails.txt používá následující formát:
  Datum/čas SFC podrobnosti
  Následující ukázkový soubor protokolu obsahuje položku pro soubor, který nelze opravit:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing 


Postup ručního nahrazení poškozeného systémového souboru za známou dobrou kopii souboru

Když určíte, který systémový soubor byl poškozen a nelze ho opravit prostřednictvím podrobných údajů v souboru Sfcdetails.txt, najděte, kde se poškozený soubor nachází a pak ho ručně nahraďte za známou dobrou kopii souboru. Postupujte následujícím způsobem:

Poznámka: Možná budete moci získat známou dobrou kopii systémového souboru z jiného počítače, který používá stejnou verzi Windows jako váš počítač. Na daném počítači můžete použít nástroj Kontrola systémových souborů a zkontrolovat, zda je soubor systému, který zamýšlíte zkopírovat, dobrou kopií.

 1. Převezměte správu nad poškozeným systémovým souborem. To provedete zkopírováním jednoho z následujících příkazů a vložením (nebo zadáním) do příkazového řádku se zvýšenými oprávněními a stisknutím klávesy ENTER:
  takeown /f Path_And_File_Name
  Poznámka: Zástupce Path_And_File_Name představuje cestu a název souboru poškozeného souboru. Zadejte například takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll
  Příkazový řádek správce práv - příkaz proběhlo úspěšně.
   
 2. Udělte správcům úplný přístup k poškozenému systémovému souboru. To provedete zkopírováním a vložením (nebo napsáním) následujícího příkazu a pak stisknutím klávesy ENTER:
  icacls Path_And_File_Name /GRANT ADMINISTRATORS:F
  Poznámka: Zástupce Path_And_File_Name představuje cestu a název souboru poškozeného souboru. Například zadejte příkaz icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.
  Příkazový řádek s oprávněním správce
   
 3. Nahraďte poškozený systémový soubor za známou dobrou kopii souboru. To provedete zkopírováním a vložením (nebo napsáním) následujícího příkazu a pak stisknutím klávesy ENTER:
  Zkopírujte cílové umístění souboru Source_File
  Poznámka: Zástupce Source_File představuje cestu a název souboru známé dobré kopie souboru ve vašem počítači a zástupce Destination představuje cestu a název souboru poškozeného souboru. Například zadejte copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Pokud výše uvedené kroky nefungují, pravděpodobně budete muset přeinstalovat systém Windows. Další informace najdete v článkuMožnosti obnovení systému Windows 10.