Řešení problémů s připojením k síti v aplikaci Internet Explorer

Úvod

Tento článek popisuje řešení problémů s připojením k síti v aplikaci Internet Explorer.

Další informace

Krok 1: Použití nástrojů Automatizované služby řešení potíží společnosti Microsoft

Jako první krok při diagnostice a opravě běžných potíží s připojením k síti v aplikaci Internet Explorer můžete vyzkoušet Automatizovanou službu řešení potíží společnosti Microsoft. Je třeba spustit oba poradce při potížích a zkontrolovat, zda byly potíže vyřešeny.
Diagnostika a automatická oprava potíží se službou Windows FirewallZvýšení výkonu, bezpečnosti a úrovně zabezpečení v aplikaci Internet Explorer
Pokud tito automatizovaní poradci při potížích odstraní vaše potíže, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud poradci při potížích neodstraní vaše potíže s připojením, přejděte ke kroku 2.

Krok 2: Použití nástroje Diagnostika sítě

Nástroj Diagnostika sítě, který je součást systému Windows Vista, je určen ke zjišťování chyb připojení k síti. Nástroj Diagnostika sítě lze také použít k určení, zda programy související se sítí pracují správně. Chcete-li použít tento nástroj k řešení problémů s připojením k síti, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer a pokuste se přejít na web, který způsobuje problémy s připojením k síti.
 2. Na webu, na kterém se zobrazuje chybová zpráva aplikace Internet Explorer, klepněte na odkaz Diagnostika potíží s připojením.
Spustí se nástroj Diagnostika sítě. Nástroj bude po ukončení své činnosti hlásit jeden z následujících výsledků:
 • Nebylo možné najít problém.
 • Byl nalezen problém. Nástroj navíc poskytne rady o dalších krocích pro vyřešení problému.
Nejste-li schopni vyřešit problém pomocí nástroje Diagnostika sítě, je třeba jej vyřešit ručně. Přejděte k části Ruční řešení problému.

Krok 3:. Ruční řešení problému

Metoda 1: Vyzkoušení jiných webů, o kterých víte, že fungují správně

Spusťte aplikaci Internet Explorer a do panelu adresy v horní části okna prohlížeče zadejte jednu z následujících adres:Neprojeví-li se problémy s připojením k síti při zadání těchto adres, doporučujeme obrátit se na vlastníka webu, na kterém jste na problém narazili. Web může být dočasně offline nebo může mít jiný problém.

Projeví-li se však problémy s připojením k síti i při zadání některé z těchto adres, mohl nastat konflikt s jiným softwarem nainstalovaným v systému. V tomto případě přejděte k metodě 2.

Metoda 2: Kontrola připojení k síti

Ověřte, zda jsou správně zapojené kabely, které připojují počítač k Internetu nebo domácí síti. Dále se zkontrolujte, zda síťová zařízení, která počítač používá, jsou zapnutá a fungují správně. Potom jedním z následujících postupů (podle situace) ověřte připojení k síti.
Krok 1: Ověřte připojení externího modemu DSL, kabelového modemu nebo vytáčeného připojení k síti

Používáte-li externí modem, zkontrolujte následující:
 1. Ověřte, zda je kabel spojující modem se zásuvkou pevně připojen. Kabel bývá obyčejně připojen ke konektoru pro telefon nebo kabelové zásuvce.
 2. Ověřte, zda je kabel spojující počítač s modemem pevně připojen na obou koncích a (v případě kabelového modemu) zda konektor na obou koncích zaklapnul do pozice. Síťový kabel se podobá telefonnímu kabelu, ačkoliv může být silnější a konektory na obou koncích jsou větší.
 3. Pokud je externí modem připojen k počítači pomocí kabelu USB, je třeba provést ještě další kontroly. Kabel USB bude mít na každém konci různé konektory. Jeden konec bude plochý ve tvaru obdélníku, druhý bude mít čtyřhranný konektor se skosením ve dvou rozích. Zkontrolujte připojení USB následujícím způsobem:
  1. Je-li modem připojen k počítači pomocí rozbočovače USB, zkuste jej připojit přímo (vynechat rozbočovač USB). Vynechat rozbočovač USB lze zapojením kabelu zařízení přímo do jednoho z portů USB počítače.
  2. Je-li modem připojen k jednomu z portů na přední straně počítače, zkuste místo toho přepojit kabel do jednoho z portů na zadní straně počítače. Některé počítače nenapájejí dostatečně porty USB na čelním panelu. To může způsobit problémy s připojením k modemu.
Krok 2: Ověření připojení interního modemu
Je-li modem používaný pro připojení k Internetu uvnitř počítače, měl by z něj vést pouze jeden kabel. Ověřte, zda je kabel spojující modem se zásuvkou pevně připojen na obou koncích. Kabel bývá obyčejně připojen ke konektoru pro telefon nebo kabelové zásuvce.
Krok 3: Ověření připojení domácí sítě
Pokud se počítač připojuje k Internetu prostřednictvím domácí sítě, doporučujeme zkontrolovat následující položky (podle vaší situace).

Metoda 4: Další problémy s připojením nebo problémy související se sítí

Jedna z možných příčin problémů s připojením k síti je problém v síti nebo internetovém připojení, pomocí kterého se připojujete k Internetu. Pomocí následujících kroků lze otestovat tyto problémy:
Krok 1.Restartujte modem nebo směrovač
Někdy se může stát, že nastavení IP nebo konfigurace sítě, které jste získali od svého poskytovatele Internetu, jsou nesprávné a je nutné je aktualizovat. Někdy může docházet k problémům spojení mezi modemem a poskytovatelem služeb Internetu (ISP). Chcete-li aktualizovat nastavení modemu nebo směrovače, je třeba zařízení restartovat. Restartování zařízení zároveň vytvoří nové připojení k poskytovateli služeb Internetu. Chcete-li restartovat modem, použijte některou z následujících metod (v závislosti na typu modemu).

Externí modem

Chcete-li restartovat externí modem, postupujte takto:
 1. Odpojte kabel spojující počítač nebo směrovač s modemem. Může to být kabel USB nebo síťový kabel.
 2. Vypněte modem. Nemá-li modem vypínač, odpojte kabel napájení ze zadní strany modemu, případně vytáhněte kabel z elektrické zásuvky ve zdi.
 3. Počkejte několik minut, zapněte modem, znovu připojte kabel z počítače nebo směrovače a restartuje počítač.
 4. Znovu vyzkoušejte připojení a ověřte, zda máte přístup k Internetu.
Pokud přetrvávají problémy s připojením k síti, přejděte ke kroku 2.

Interní modem

Interní modem restartujete restartováním počítače. Pokud přetrvávají problémy s připojením k síti i po restartování počítače, přejděte ke kroku 2.
Krok 2. Ověřte nastavení brány firewall nebo směrovače
Pokud se připojujete k Internetu pomocí směrovače, může být problém s nastavením konfigurace, které je třeba aktualizovat. Chcete-li určit, zda je problém s připojením způsoben špatnou konfigurací nebo chybou směrovače, obejděte směrovač a připojte počítač přímo k modemu.

Upozornění:Připojením počítače přímo k Internetu můžete počítač vystavit hrozbě napadení. Chcete-li chránit počítač před útoky, zkontrolujte, zda je v počítači je nainstalovaná a povolená brána firewall. V části Brána Windows Firewall naleznete informace o bráně firewall, která je součástí systému Windows Firewall.

Brána Windows Firewall

Systém Windows Vista obsahuje bránu firewall nazvanou Windows Firewall. Tato brána je ve výchozím nastavení povolená. Nicméně před připojením počítače přímo k Internetu je nutné (vhodné) znovu ověřit, zda je brána Windows Firewall povolená. Chcete-li ověřit, zda je brána Windows Firewall povolená, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Ovládací panely.
 2. Do vyhledávacího pole v pravém horním rohu okna Ovládací panely zadejte zabezpečení.
 3. Ve výsledcích vyhledávání, které se zobrazí, klepněte na ikonu nebo odkaz Centrum zabezpečení. Zobrazí se okno se čtyřmi pruhy nadepsanými Brána firewall, Automatické aktualizace, Ochrana proti malwaru a Další nastavení zabezpečení.
 4. Klepnutím na tlačítko se šipkou rozbalte pruh Brána firewall. Rozbalený pruh zobrazí jednu z následujících tří možností:
  1. Zelená barva pruhu brány firewall znamená, že brána firewall je povolená.
  2. Je-li pruh brány firewall červený, můžete vidět zprávu Brána Windows Firewall je vypnutá. Chcete-li zapnout bránu Windows Firewall (a změnit barvu pruhu Brána firewall v centru zabezpečení na zelenou), klepněte na tlačítko Zapnout nyní.
  3. Je-li pruh Brána firewall červený a zpráva popisuje problém s bránou firewall jiného výrobce, doporučujeme odpojit počítač od sítě a vyžádat si od výrobce dané brány firewall informace, jak ji zapnout.
Další informace o bráně Windows Firewall v systému Windows Vista naleznete na následujících stránkách webu Nápověda a postupy k systému Windows: Po připojení počítače přímo k modemu vyzkoušejte aplikaci Internet Explorer. Pokud se nyní můžete připojit k webu, ke kterému jste předtím neměli přístup, obraťte se na výrobce směrovače vyžádejte si pomoc s konfigurací zařízení. Pokud nadále nemáte přístup k žádným webům, přejděte ke kroku 3.
Krok 3. Ověřte kompatibilitu zařízení
Pokud má modem nebo síťový adaptér pracovat správně v systému Windows Vista, musí být s tímto systémem kompatibilní. Dále musí mít ovladače zařízení, které může systém Windows Vista použít ke komunikaci se zařízením. Pokud chcete zjistit, zda je váš modem nebo síťový adaptér kompatibilní se systémem Windows Vista, je třeba nejprve zjistit, jaký model adaptéru máte ve svém počítači. Postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte Správce zařízení a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Ve výsledcích vyhledávání klepněte na položku Správce zařízení.
 3. Rozbalte položku pro typ zařízení, které hledáte. Například rozbalte položku Síťové adaptéry.

  Poznámka: Konkrétní typ zařízení, které hledáte, je dán způsobem, jakým připojujete počítač k Internetu. Připojujete-li se například k Internetu pomocí připojení k bezdrátové síti, je třeba najít informace o adaptéru bezdrátové sítě a musíte rozbalit položku Síťové adaptéry.
 4. Poznamenejte si položky, které se zobrazily pod položkou Síťové adaptéry.
 5. V jiném počítači spusťte aplikaci Internet Explorer.
 6. Zadejte následující adresu URL a stiskněte klávesu ENTER:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Vyhledejte síťový adaptér, který jste si poznamenali v kroku 4. Podle informací na tomto webu zjistíte, zda je síťový adaptér kompatibilní se systémem Windows Vista.
Pokud nemůžete určit typ modemu nebo síťového adaptéru ve svém počítači nebo pokud toto zařízení hlásí problém, doporučujeme kontaktovat výrobce OEM nebo dodavatele hardwaru, od kterého jste získali daný adaptér.

Informace o výrobci hardwaru naleznete na následujícím webu:Je-li zařízení, které hledáte, interní modem DSL nebo interní kabelový modem, doporučujeme kontaktovat poskytovatele služeb Internetu, od kterého jste modem získali. Mezi problémy, se kterými se můžete setkat, patří následující:
 • Hledaný modem nebo síťový adaptér vůbec není v okně Správce zařízení.
 • Modem nebo síťový adaptér je uveden jako Neznámé zařízení nebo s obecným názvem, například Adaptér sítě Ethernet nebo Řadič jednoduché komunikace pro sběrnici PCI.
 • Modem nebo síťový adaptér je označen červeným X nebo žlutým vykřičníkem.
Přetrvávají-li problémy s připojením i poté, co ověříte, že modem nebo síťový adaptér je kompatibilní se systémem Windows Vista a jsou nainstalovány nejnovější ovladače zařízení, přejděte ke kroku 4.
Krok 4. Vytvořte bod obnovení systému a potom obnovte nastavení součásti Winsock
Důležité: Před provedením postupu popsaného v části Obnovení nastavení protokolu Winsock doporučujeme v počítači pomocí nástroje Obnovení systému vytvořit bod obnovení. To vám později umožní vrátit počítač zpět do bodu před provedením změn pro případ, že tyto změny způsobí nové problémy.

Vytvoření bodu obnovení systému

Bod obnovení systému vytvoříte pomocí nástroje Obnovení systému následujícím postupem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz Počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. V podokně úloh klepněte na odkaz Ochrana systému. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
 3. V pravém spodním rohu dialogového okna Vlastnosti systému klepněte na tlačítko Vytvořit.
 4. V dialogovém okně Ochrana systému zadejte do pole vhodný název bodu. Například zadejte Počítač před změnou nastavení sítě a poté klepněte na tlačítko Vytvořit.
 5. Po úspěšném vytvoření bodu obnovení se zobrazí následující upozornění:
  Bod obnovení byl úspěšně vytvořen.
 6. Dvakrát klepněte na tlačítko OK.
Obnovení nastavení protokolu Winsock

Další příčinou problémů s připojením k síti může být špatné nastavení nebo poškození protokolu Winsock v počítači. Systém Windows používá tento protokol ke komunikaci s ostatními počítači a pro přístup k prostředkům na Internetu, jako jsou weby a elektronická pošta. V případě problému s protokolem Winsock systém Windows Vista nemá přístup k Internetu.

Upozornění: Obnovení nastavení protokolu Winsock může mít negativní dopad na programy, které používají nebo monitorují přístup k Internetu, jako jsou brány firewall, proxy klienti a antivirové programy. Pokud některá z aplikací po provedení tohoto postupu nebude pracovat správně, může být pro obnovení funkce nutné aplikaci odebrat a poté znova nainstalovat, případně opravit pomocí instalačního programu aplikace.

Po úspěšném vytvoření bodu obnovení obnovte konfiguraci protokolu Winsock na výchozí nastavení. Chcete-li, abychom za vás obnovili konfiguraci protokolu Winsock, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Metoda 5: Automatické odstraňování potíží v systému Windows 7

Použití poradců při potížích v systému Windows 7
Ve výchozím nastavení systém Windows 7 obsahuje při nové instalaci následující poradce při potížích s aplikací Internet Explorer:
 • Výkon aplikace Internet Explorer
 • Bezpečnost aplikace Internet Explorer
Spuštění poradců při potížích s aplikací Internet Explorer
 1. Ukončete všechny programy.
 2. Klikněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely.
 3. V části Systém a zabezpečení klikněte na možnost Vyhledat a opravit problémy.
 4. V podokně Úloha klikněte na možnost Zobrazit vše.
 5. Klikněte na možnost Výkon aplikace Internet Explorer.
 6. V novém okně klikněte na tlačítko Další.
  Poznámka: Poradce při potížích se spustí a automaticky vyřeší všechny zjištěné problémy.
 7. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Automatická oprava

Chcete-li konfiguraci protokolu Winsock obnovit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámky:
 • Tato automatická oprava nefunguje v systému Windows 7. Používáte-li počítač s jakoukoli verzí systému Windows 7, postupujte podle pokynů v Metodě 4 v předchozí části.
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.


Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.

Manuální oprava

Postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a do pole Zahájit hledání zadejte cmd.
 2. Ve výsledcích vyhledávání klepněte pravým tlačítkem myši na položku cmd a poté klepněte na příkaz Spustit jako správce. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
 3. Na příkazové řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  netsh winsock reset
  Poté by se měla zobrazit následující zpráva:
  Katalog Winsock byl úspěšně resetován. K dokončení resetování je nutné restartovat počítač.
 4. Restartujte počítač.
Poznámka Pokud se místo zprávy uvedené v kroku 3 zobrazí chybová zpráva o odmítnutí přístupu, nebyla správně zvýšena oprávnění příkazového řádku. V tom případě zavřete okno Příkazový řádek a opakujte kroky 1 až 3. Ověřte, zda jste správně implementovali krok 2.


Byly potíže vyřešeny?

Znovu vyzkoušejte aplikaci Internet Explorer, zda stále dochází k problémům s připojením k síti. Pokud potíže s připojením k síti přetrvávají, zkontrolujte obsah souboru Hosts.

Kontrola obsahu souboru Hosts
Soubor Hosts je používán protokolem TCP/IP k zajištění metody pro přidružení určité internetové adresy k příslušné adrese IP. Tento soubor má řadu legitimních použití, avšak škodlivý software software, jako je malware nebo spyware, by jej mohl zneužít pro své (temné) účely. Škodlivý software může do souboru Hosts vložit položky se záměrem zabránit vám v přístupu na určité weby. Například tak může zabránit v přístupu na web, na kterém lze aktualizovat antivirové definice nebo získat aktualizace. Počítač tak bude v nezabezpečeném stavu. Navíc nebudete mít přístup k nástrojům, které byste mohli použít k nápravě tohoto stavu.

Poznámka: V některých případech mohou být legitimní položky přidány správcem systému, případně jste je mohli přidat sami. Pokud soubor Hosts přejmenujete, přestanou přidružení v něm nastavená fungovat. Další informace vám poskytne správce systému nebo správce sítě.

Chcete-li zjistit, zda vaše problémy s připojením k síti nejsou způsobeny položkami v souboru Hosts, je třeba najít a přejmenovat tento soubor. Jeho položky pak přestanou fungovat.
Chcete-li, abychom výchozí soubor Hosts obnovili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li výchozí soubor Hosts obnovit sami, přejděte k části Manuální oprava.
Automatická oprava
Chcete-li automaticky obnovit výchozí soubor Hosts, klikněte na odkaz nebo tlačítko Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.

Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte na konec části Byly potíže vyřešeny? níže.

Manuální oprava

Chcete-li výchozí soubor Hosts obnovit sami, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte drivers a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Ve výsledcích vyhledávání klepněte na položku drivers. Ikona položky drivers bude složka.
 3. Zobrazí se okno, kde v panelu adresa bude Windows > system32 > drivers. Poklepejte na složku etc.
 4. Najděte a klepněte pravým tlačítkem myši na soubor hosts a potom klepněte na příkaz Přejmenovat.
 5. Zadejte hosts_stare a potom stiskněte klávesu ENTER. Jestliže se zobrazí následující chybová zpráva, klepněte na tlačítko Pokračovat:
  Tuto operaci je nutné potvrdit.
  Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
 6. Restartujte počítač, aby bylo zajištěno, že se změna projeví.
 7. Vyzkoušejte aplikaci Internet Explorer.
Zkontrolujte, zda došlo k obnovení konfigurace protokolu Winsock a souboru HOSTS. Pokud ano, v tomto oddíle již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud protokol Winsock nebo soubor HOSTS nebyly obnoveny, můžete kontaktovat podporu.
Vlastnosti

ID článku: 936211 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor