Nápověda s asistencí: Nastavení duálních monitorů je ve Windows 7 jednoduché

Platí pro: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

 

Úvod


Ve Windows 7 se snadno přidá druhý monitor pomocí nové klávesové zkratky Win+P. To je výhodné, když potřebujete změnit nastavení zobrazení během prezentací s projektorem připojeným k přenosnému počítači.

Zde naleznete dvě metody, jak nastavit více monitorů ve Windows 7. Nezapomeňte nejprve připojit externí monitory k přenosnému počítači nebo stolnímu počítači.

Metoda 1: Pomocí klávesové zkratky „Win+P“

Stiskněte klávesu logo Windows + P na klávesnici. Vyberte jednu následujících možností dle svých potřeb: (Snímek obrazovky pro tento krok je uveden níže.)
Windows logo key + P

Metoda 2: Pomocí nabídky „Rozlišení obrazovky“

1. Pravým tlačítkem myši klikněte na prázdné místo na ploše a pak klikněte na položku Rozlišení obrazovky. (Snímek obrazovky pro tento krok je uveden níže.)
Right-click any empty area of your desktop, and then click Screen resolution.2. Klikněte na rozevírací seznam Více displejů a pak vyberte možnost Rozšířit tyto displeje nebo Duplikovat tyto displeje. Poznámka: Pokud nevidíte uvedený další monitor, klikněte na tlačítko Vyhledat. Pokud tento postup nefunguje, zkuste restartovat počítač a opakujte krok 1 až 2. (Snímek obrazovky pro tento krok je uveden níže.)
Click the Multiple displays drop-down list, and then select Extend these displays, or Duplicate these displays.
Další informace naleznete kliknutím na následující odkazy společnosti Microsoft:
973782 Chybová zpráva při konfiguraci nastavení displeje při pokusu o použití tří nebo více displejů u přenosného počítače se systémem Windows 7: „Nelze použít nastavení uložení displeje“