Zástupci na ploše v systému Windows 7 zmizí

Souhrn

V počítači se systémem Windows 7 se může stát, že zástupci vytvoření na ploše nejsou k dispozici.

K této situaci může dojít, pokud poradce při potížích Údržba systému detekuje zástupce jako poškozené.
Poradce při potížích Údržba systému provádí týdenní údržbu operačního systému. Poradce při potížích Údržba systému buď opraví potíte automaticky, nebo nahlásí potíže prostřednictvím Centra akcí. Pokud na ploše existují více než čtyři poškození zástupci, poradce při potížích Údržba systému automaticky odebere všechny poškozené zástupce z plochy.
Co je přerušený hypertextový odkaz?
Poškozený zástupce je zástupce souboru, složky nebo jednotky, který nemusí být vždy k dispozici, například zástupce zařízení USB na ploše může být považován za poškozený, pokud dané zařízení USB není připojeno v okamžiku, kdy poradce při potížích Údržba systému provádí údržbu. Dalším příkladem poškozeného zástupce může být síťová složka, která aktuálně není k dispozici, protože není k dispozici síť.

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Odebrání všech poškozených zástupců na ploše kromě 4

Zachovejte na ploše maximálně čtyři poškozené zástupce. Toho můžete dosáhnout odebráním všech zástupců na ploše, s výjimkou čtyř nejpoužívanějších. Používáte-li více než 4 zástupce, můžete rovněž vytvořit složku na ploše a přesunout zástupce do této složky. Tito zástupci nebudou odebráni, protože nejsou umístěni přímo na ploše. 

Metoda 2: Zákaz poradce při potížích Údržba systému

Potřebujete-li na ploše více než čtyři poškozené zástupce, můžete zakázat při potížích Údržba systému.Poznámka: Pokud zakážete poradce při potížích Údržba systému, budou zakázány všechny úkoly údržby, které tento průvodce provádí. Proto doporučujeme použít metodu 1.

Chcete-li zakázat poradce při potížích Údržba systému, proveďte následující kroky:
  1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start a potom klikněte na příkaz Ovládací panely.
  2. V části Systém a zabezpečení klikněte na tlačítko Vyhledat a opravit problémy.
    Poznámka: Pokud se část Systém a zabezpečení nezobrazí, bude nutné změnit způsob zobrazení okna Ovládací panely. Chcete-li zobrazení změnit, klikněte na šipku dolů vedle položky Způsob zobrazení a vyberte možnost Kategorie. Položka Způsob zobrazení se nachází v pravém horním rohu okna Ovládací panely.


  3. V levém navigačním podokně klikněte na odkaz Změnit nastavení.
  4. Nastavte položku Údržba počítače na hodnotu Vypnuto.
Vlastnosti

ID článku: 978980 - Poslední kontrola: 2. 7. 2013 - Revize: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

Váš názor