Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Adresa URL může být v aplikaci Internet Explorer dlouhá maximálně 2 083 znaků

Souhrn
Aplikace Microsoft Internet Explorer má maximální délku adresy URL (Uniform Resource Locator) 2 083 znaků. Rovněž maximální délka cesty je v této aplikaci omezena na 2 048 znaků. Toto omezení platí pro adresy URL požadavků POST i požadavků GET.

V případě použití metody GET jste omezeni maximální hodnotou 2 048 znaků mínus počet znaků skutečné cesty.

Metoda POST však není omezena velikostí adresy URL pro odesílání dvojic názvů a hodnot. Tyto dvojice jsou přenášeny v hlavičce, nikoliv v adrese URL.

Dokument RFC 2616, Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1 nestanovuje pro délku adresy URL žádný požadavek.
Odkazy
Podrobné informace jednotlivých součástech naleznete v souboru hlavičky Wininet.

Další informace naleznete v kapitole General Syntax (Obecná syntaxe), část 3.2.1 dokumentu RFC 2616, Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1, na webu organizace Internet Society:
POST GET URL length
Vlastnosti

ID článku: 208427 - Poslední kontrola: 11/27/2007 18:14:38 - Revize: 3.6

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Microsoft Win Home Prem 7 Win Home Prem N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer (Programming) 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, 128bitová verze aplikace Microsoft Internet Explorer 4.0

  • kbproductlink kbfaq kbinfo KB208427
Váš názor