Aktualizace pro rozhraní.NET Framework 4: březen 2011

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2468871
V tomto článku Popisuje obecné rozdělení Vydání (GDR) aktualizace pro Microsoft rozhraní.NET Framework 4. Tato aktualizace zahrnuje všechny předchozí aktualizace balíčků v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které jsou uvedeny v "Informace o nahrazení aktualizace"sekce.

Tato aktualizace také řeší některé problémy, které nebyly dokumentovány v článku znalostní báze Knowledge Base dříve vydané. Další informace o těchto problémech naleznete "Další informace"sekce.
Jak získat tuto aktualizaci
Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:

Ke staženíStáhněte balíček Microsoft rozhraní.NET Framework 4.

Prohlášení o bezvirovosti
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů, používat aktuální antivirový software, který byl k dispozici na datum, kdy byla zaúčtována v souboru. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněné změny k ní.
"0x643" kód chyby, dochází při instalaci této aktualizace
Vyřešíte tak chybu instalace aktualizace rozhraní.NET Framework, naleznete v jiných metod v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

976982 Chyba instalace aktualizace rozhraní.NET Framework: "0x80070643" nebo "0x643."
Problémy, které tato aktualizace řeší
Tento balíček kumulativní aktualizace řeší problémy jsou následující.

Problém 1

Jde o takovouto situaci:
 • Vytvoření aplikace založené na Visual Studio 2010 doplněk. Je aplikace zobrazí několik projektů pomocí podprocesem na pozadí.
 • Spuštění instance aplikace Microsoft Visual Studio 2010 je aplikace.
 • Spustí úklid.
V tomto scénáři může dojít k selhání instanci aplikace Visual Studio 2010.

Problém 2


Jde o takovouto situaci:
 • Vyvíjíte založené na rozhraní.NET Framework 4 doplněk aplikace Microsoft Office Excel.
 • Spuštění se aplikace a poté dojde k události Application.WorkbookBeforeSave .
V tomto scénáři je parametr SaveAsUI v tomto případě vždy nastavena na hodnotu TRUE .

Problém 3

Pokud fokus nastaven na okno aplikace Visual Studio 2010, když počítač přejde do režimu spánku, při návratu počítače z režimu spánku dojde k nevracení paměti.

Problém 4

Při založené na rozhraní.NET Framework 4 Windows Presentation Foundation (WPF) aplikace pokusí načíst ze souboru TTF textu, text se zobrazí nesprávně. Kromě toho dochází k narušení přístupu a pak dojde k chybě aplikace.

Poznámka: Trasování zásobníku je podobná následující:
06bdeafc 71086dd5 dwrite! (TrueTypeRasterizer::Implementation::ReleaseSfntFragment) + 0x1f
7108d 327 dwrite 06bdeb5c! sfac_GetSbitBitmap () + 0x428
06bdec10 7108d4d8 dwrite! (GetSbitComponent) + 0xb5

Problém 5

Při manipulaci s dotykovou v aplikaci založené na rozhraní.NET Framework 4, WPF na obrazovce multitouch, dojde k chybě aplikace, nebo *. vshost.exe procesu dojde k chybě. Například aplikace dojde k chybě při pokusu o posun nahoru nebo Posunout dolů.

Problém 6

Při pokusu vybrat více položek v okně čekající změny v sadě Visual Studio 2010, Visual Studio IDE zmizí a není generována chyba Dr. Watson.

Problém 7

Jde o takovouto situaci:
 • Spuštění sady Visual Studio 2010 na 64bitový operační systém.
 • Ladění aplikace.
 • Povolíte, aby spravované ladění Pomocníci (MDA).
 • Při pokusu o ukončení aplikace v IDE
V tomto scénáři raceOnRCWCleanup MDA správně spuštěna.

Problém 8

Při posouvání v aplikaci založené na rozhraní.NET Framework 4, WPF v době, kdy probíhá formátování textu v ovládacím prvku karta, aplikace běží pomalu.

Problém 9

Při pokusu o umístit na webovou stránku obsahující targetFramework sadu vlastností jako rozhraní.NET Framework na Server Core, obdržíte následující chybová zpráva:
Popis: Při zpracování konfiguračního souboru potřebného pro zpracování tohoto požadavku došlo k chybě. Zkontrolujte podrobnosti o chybě a příslušným způsobem upravte konfigurační soubor.

Analyzátor chybová zpráva: "TargetFramework" atribut <compilation>elementu v souboru Web.config slouží pouze k cílové verze 4.0 a novější rozhraní.NET Framework (například "<compilation targetframework="4.0">"). Atribut "targetFramework" aktuálně odkazuje na verzi, která je novější než nainstalovaná verze rozhraní.NET Framework. Zadejte platnou cílovou verzi rozhraní.NET Framework nebo nainstalovat požadovanou verzi rozhraní.NET Framework.

Chyba zdroj:
Řádek 2:<configuration>
3. řádek:<system.web>
4. řádek:<compilation debug="false" targetframework=".NETFramework, version=v4.0"></compilation>
Řádek 5: </system.web>řádku 6:</configuration></compilation></compilation>

Vydání 10

Příznak

Jde o takovouto situaci:
 • Vytvoření aplikace Visual Studio 2010, která obsahuje databázi Dataset.
 • Zrušit některé tabulky z Návrháře Dataset.
 • Můžete zkontrolovat pořadí tabulek v Návrháři Dataset.
V tomto scénáři tabulek se neřadí správně

Příčina

K tomuto problému dochází z důvodu chyby třídy TableAdapterManager v sadě Visual Studio 2010.

Vydání 11

Pokud klient požádá asmx nebo soubor .svc RESTful webové služby ASP.NET potrubí a způsobu zpracování adresy URL bez přípony, může být nesprávně změníte stav požadavku.

Vydání 12

Metody Application_Start a PreAppStart v rozhraní.NET Framework 4, nemají přístup k HttpUtility.HtmlEncode metoda a související API.

Problém 13

Při pokusu o spuštění aplikace Microsoft Visual C# nebo Microsoft Visual Basic aplikace se nespustí, pokud databáze projektu odkazuje na modelu dat Entity (EDM). Kromě toho funkce ladění aplikace nefungují.

Problém 14

Při použití zprostředkovatele SQL dochází k následujícím problémům:
 • Na nesmyslné kolekce podprocesu je vyvolána výjimka.
 • Dojde k chybě A program Dr. Watson a zobrazí se chybová zpráva podobná následující:
  Aplikace: webdev.webserver20.exe
  Blamed Symbol:
  SYSTÉM. DATA. NI. KNIHOVNA DLL! System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.PrePush
  Kód výjimky: výjimka system.invalidoperationexception
  Typ dílčí události: Clr20r3
 • Selhání procesu w3wp.exe .

  Poznámka: Proces publikování na webu je proces w3wp.exe .

Problém 15

Příznak

SqlDataSource třída nepodporuje parametr, který se používá pro přístup k datům v databázi serveru Microsoft SQL Server Compact Edition.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože Microsoft SQL Server Compact Edition nepodporuje parametr ve třídě SqlDataSource .

Vydání 16

Příznak

Při pokusu spustit webovou stránku technologie ASP.NET, zobrazí se následující chybová zpráva:
HttpContext.User by mělo být MyWindowsPrincipal.

Příčina

K problému dochází, protože popisovač Adresou URL předá nadřazené rozhraní IHttpUser podřízené požadavky. Proto vynechat podřízené požadavky procesu ověřování.

Problém 17

Jde o takovouto situaci:
 • Máte projekt založené na Visual Studio 2010, který má Model dat Entity (EDM). Odkazuje na databázi, která je střední a velké velikosti modelu EDM. Například databáze obsahuje tabulky, 500.
 • Pokusíte se provádět zpětnou analýzu tabulek.
V tomto případě zpětnou tabulky vyžaduje delší dobu. Například vyžaduje zpětné analýzy 500 tabulky 14 minut.

Vydání 18

Jde o takovouto situaci:
 • Instalaci Beta Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) v počítači se systémem Internetová informační služba (IIS) 6.0.
 • Nastavte režim izolace služby IIS 5.0.
 • Můžete umístit na webovou stránku ve službě IIS 6.0.
V tomto scénáři obdržíte následující chybová zpráva při pokusu o přístup na webovou stránku:
503 - Služba není k dispozici.

Problém 19

Po instalaci balíčku oprav hotfix, která se vztahuje na rozhraní.NET Framework 4 může vypnout všechny služby hostované služby aktivační proces systému Windows (WAS). Služby navíc nelze restartovat, dokud nerestartujete počítač. Příkladem služby je služba WAS hostované Windows Communication Foundation (WCF).

Ovlivněné aktivace služby jsou následující:
 • Aktivace kromě HTTP
  • Aktivace řízení front zpráv
  • Aktivace pojmenovanými kanály
  • Aktivace TCP
 • Sdílení portu TCP

Problém 20

Jde o takovouto situaci:
 • Máte ASP.NET Web, který obsahuje službu WCF. Web se zaměřuje na starší verzi 4 rozhraní.NET Framework.
 • Klepněte na tlačítko Ne průvodce Publikovat web v aplikaci Visual Studio 2010 vyberte zaškrtávací políčko Povolit u tohoto předkompilovaného webu úpravy .
 • Publikování na webu.
 • Klient se pokusí získat přístup ke službě WCF.
V tomto scénáři služba WCF nereaguje na požadavek klienta. Kromě toho. svc.compile soubor nesprávně odkazuje na rozhraní.NET Framework 4.

Poznámka: . Svc.compile soubor je generován pomocí procesu publikování.

Vydání 21

Jde o takovouto situaci:
 • Vazbu mezi Windows.AutoHide příkaz klávesovou zkratku.
 • Se zaměřit na Zapnout/vypnout nástroj okna v aplikaci Visual Studio 2010. Například je fokus umístěn v okně Průzkumník řešení.
 • Stisknete klávesovou zkratku.
V tomto scénáři skryje okno. Nicméně když znovu klávesu okna nevrací jak zapnout/vypnout.

Problém 22

Při ladění aplikace pomocí sady Visual Studio 2010, mnoho podrobné zprávy, které se podobají následující jsou zobrazeny v okně výstup:
HR pochází:-2147024774

Zdrojový soubor: d:\iso_whid\x86fre\base\isolation\com\copyout.cpp, řádek 1302

Šíření HR:-2147024774

Zdrojový soubor: d:\iso_whid\x86fre\base\isolation\com\enumidentityattribute.cpp, řádek 144

Problém 23

Předpokládá vytvoření webové aplikace v počítači a pak publikovat aplikace na jiný počítač. Při připojení aplikace pomocí sady Visual Studio 2010, spravované metody nelze zobrazit z důvodu chybějící symboly pro sestavení.

K tomuto problému dochází, protože soubor .pdb, který obsahuje informace o symbolech není zkopírovány ze složky bin složku stínové kopie.

Problém 24

Použití oboru názvů My v jazyce Visual Basic projektu. Do projektu přidáte explicitní odkaz na komponentu knihovny Microsoft.VisualBasic.dll oboru názvů My nemůže správně fungovat. Například může zobrazit následující chybová zpráva:
"Žádost" není členem "My".

Problém 25

Pokud nainstalujete opravu hotfix pro aplikaci technologie ASP.NET 4.0, se spustí příkaz aspnet_regiis-iru . Poté jsou odstraněny některé klíče registru technologie ASP.NET.

Problém 26

Při požadavku na soubor XAP pomocí Cassini v sadě Visual Studio 2010, je vrácená odpověď typu MIME "application/octet-stream" místo očekávané "application/x-silverlight aplikace."

Problém 27

V integrovaném vývojovém prostředí Visual Studio 2010 připojit ladicí program k procesu sqlservr.exe. Můžete nastavit zarážku na spravované funkce SQL nebo spravované uložené procedury. Je správně načíst soubor symbolů a zobrazí se plná červená tečka. Však Visual Studio nedochází k přerušení u zarážky.

Problém 28


Spuštění aplikace Visual Basic, který obsahuje Visual Basic základní sestavení operačního systému, který nemá runtime jazyka Visual Basic. Pokud aplikace obsahuje příkaz SyncLock v proměnné typu Object, může se zobrazit chybová zpráva podobná následující:
Chyba BC35000: Požadovaná operace není k dispozici, protože funkce knihovny runtime 'Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.ObjectFlowControl.CheckForSyncLockOnValueType' není definována.

Problém 29

Při spuštění aplikace Visual Basic, která obsahuje základní Visual Basic, kód, který používá konstanty ve třídě Microsoft.VisualBasic.Constants nelze správně spustit. Například můžete obdržet následující chybová zpráva při spuštění kódu:
Chyba BC30059: je vyžadován konstantní výraz.
K tomuto problému dochází, protože konstanty jsou vloženy jako běžná pole, nikoli jako pole konstantní.

Problém 30

Nasazení webu technologie ASP.NET založené na rozhraní.NET Framework 4 ve starším režimu zabezpečení přístupu kódu (CAS). Můžete nakonfigurovat web s částečnou důvěryhodností. Při požadavku na tento webový server, můžete obdržet následující chybovou zprávu:
[By byla SecurityException: požadavek na oprávnění typu "System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib verze = 4.0.0.0 Culture = neutral, PublicKeyToken =<Token id="">' se nezdařilo.] </Token>

Problém 31

Nainstalujete aktualizaci zabezpečení, která je popsána v KB974417 adresáře ve složce GAC, včetně sestavení System.EnterpriseServices.dll zamknuty nebo používá sestavení. V tomto scénáři se nezdaří instalace aktualizace zabezpečení a dojde k poškození počítače.

Další informace o problému klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
2260913 Oprava: Aktualizace rozhraní.NET Framework může selhat a může dojít k odstranění některých souborů v mezipaměti GAC

Problém 32

Některé neomezený nepodmíněných výrazů z ASP.NET typy mohou způsobit riziko, že částečně důvěryhodný uživatel může vyšší jako plně důvěryhodné uživatele.

Problém 33

Paradigma zjednodušené webové aplikace, které se nazývá plán 9 MVC je vydáván častěji, než technologie ASP.NET. Nicméně od verze 2, nejsou verze nastavit jako úplný vztah důvěryhodnosti. Proto mnoho funkcí, které vyžadují úplný vztah důvěryhodnosti nemůže správně fungovat.

Tato aktualizace nastaví verze plánu 9 vyšší než verze 2 plně důvěřovat.

Problém 34


Konstanty výčtu úroveň zařízení typu ve zdrojovém kódu se liší od specifikace.

Aktualizace zachovává konstantu konzistentním způsobem.

Problém 35

Po instalaci aktualizace zabezpečení, která je popsána v následujícím článku znalostní báze Knowledge Base, je služba Windows Communication Foundation (WCF) vynuceně ukončeno vzdáleným hostitelem. K tomuto problému dochází, pokud je úroveň důvěryhodnosti v souboru Web.config služby WCF nastavena na hodnotu Vysoké nebo střední.
2449742 MS11-NNN: Popis aktualizace zabezpečení pro Microsoft rozhraní.NET Framework 2.0 Service Pack 2 a Microsoft.NET Framework 3.5 Service Pack 1 v systému Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2: 8. února 2011

Funkce, které přináší tento balíček kumulativní aktualizace

Tento balíček kumulativní aktualizace obsahuje následující funkce, které se vztahují k rozhraní.NET Framework 4.

Funkce 1

Tato kumulativní aktualizace umožňuje technologie ASP.NET pro podporu více systémů konfigurace služby IIS v režimu návrhu. Visual Studio Návrhář webu proto podporuje službu IIS Express. Kromě toho Návrhář webu Visual Studio umožňuje různé projekty Visual Studio řešení jiné cílové verze služby IIS.

Funkce 2

Po ověření mezipaměti sestavení stín, který je převeden do stejného souboru symbolického odkazu se velikost sestavení není kontrolován. Proto technologie ASP.NET používá optimalizace pro sdílené hostování webu.

Funkce 3

Nová syntaxe umožňuje definovat ovládací prvek textové pole, který je kompatibilní HTML5. Například následující kód definuje ovládací prvek textové pole, které je HTML5 kompatibilní:
<asp:TextBox runat="server" type="some-HTML5-type" />

Funkce 4

Byl přidán nový přepínač pro kompilátor jazyka Visual Basic, umožňující knihovny odebrat jejich závislost na modul runtime jazyka Visual Basic. V dřívějších verzích rozhraní.NET Framework bylo všechny aplikace Visual Basic automaticky přidána závislost modulu runtime. Závislost se souborem knihovny Runtime Visual Basic, knihovny Microsoft.VisualBasic.dll. Pomocí této aktualizace lze nastavit parametr příkazového řádku odebrat tuto závislost. Některé funkce modulu Runtime Visual Basic je vložen do aplikace a další funkce již není k dispozici Pokud je nastaven přepínač.

Funkce 5

Změny na podporu knihovny přenosné. Tyto změny zahrnují aktualizace API a změny pořadače. Tato aktualizace umožňuje modulu CLR úspěšně navázat na přenosné knihovny tak, aby jeden soubor DLL v rozhraní.NET Framework 4, Silverlight, Xbox nebo Windows Phone. Tato aktualizace přidá veřejná rozhraní API technologie Silverlight 4 rozhraní.NET Framework na stejném místě. Rozhraní API podpisy zůstanou konzistentní celé platformě. Všechny změny jsou 100 % kompatibilní a nesmí přerušit existující kód.
Další informace

Požadavky pro tuto aktualizaci

Následující seznam obsahuje požadavky pro tuto aktualizaci:
 • Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít rozhraní.NET Framework 4 nebo rozhraní.NET Framework 4 Client Profile nainstalován.
 • Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musí být nainstalována Instalační služba Windows Installer 3.1 nebo novější. Chcete-li získat nejnovější verzi Instalační služba Windows Installer, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Přepínače příkazového řádku pro tuto aktualizaci

Informace o různých přepínačích příkazového řádku podporovaných v této aktualizaci najdete v následujícím dokumentu přepínače příkazového řádku Instalační služba Windows Installer:

227091 Přepínače příkazového řádku pro nástroj Instalační služba Microsoft Windows Installer

Další informace o Instalační služba Windows Installer naleznete na následujícím webu Microsoft Developer Network (MSDN):

Požadavek na restartování

Tato aktualizace nevyžaduje restartování systému po instalaci aktualizace, pokud aktualizované soubory uzamčeny nebo používány. Tato aktualizace však restartuje všechny služby související s Internetová informační služba IIS při instalaci této aktualizace.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nahrazuje následující opravy hotfix:
2183292 Oprava: "Chyba odesílání e-mailu" chybová zpráva při odeslání e-mailové zprávy pomocí aplikace založené na rozhraní.NET Framework 4, která používá třídu "System.Net.Mail.SmtpClient", pokud je větší než 3 MB přílohu e-mailu

2413613 Místní nabídky lze zobrazit daleko ukazatel myši při spuštění aplikace Windows Presentation Foundation, který je založen na rozhraní.NET Framework 4

2298853 Oprava: Chyba aplikace Visual Studio 2010: "1 Chyba MSB4014: sestavování byl neočekávaně ukončen z důvodu vnitřní chyby"

2461678 Je-li zdrojový objekt vázání dat v ovládacím prvku, která je definována mimo obor názvů ovládacího prvku, dojde k chybě aplikace založené na rozhraní.NET Framework 4, WPF

2484841 Oprava: Aplikace WPF založené na rozhraní.NET Framework 4.0 může přestat reagovat, pokud klepnete pravým tlačítkem na ovládací prvek, který otevřete rozbalovací ovládací prvek


Informace o zjišťování aktualizace

V2 balíčku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base vytvoří stejné zjištění klíče jako balíček v1. Jedná se o známý problém u této aktualizace. Pokud aplikace obsahuje závislost na v2 verzi této aktualizace, můžete zkontrolovat následující podklíče registru, založené na rozhraní.NET Framework 4 profilu, která je nainstalována ve vašem počítači. Poté můžete určit, zda je v počítači nainstalována verze v2 KB2468871 aktualizace.

Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedit, a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Vyhledejte a klepněte na jeden z následujících podklíčů registru v závislosti na operačním systému a architektuře:
  • Pro všechny podporované-verze x 86 systému Windows prozkoumejte jeden z následujících podklíčů:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft rozhraní.NET Framework 4 Client Profile\KB2468871\
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft rozhraní.NET Framework 4 Extended\KB2468871\
  • Pro všechny podporované 64bitové verze systému Windows prozkoumejte jeden z následujících podklíčů:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Updates\Microsoft rozhraní.NET Framework 4 Client Profile\KB2468871\
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Updates\Microsoft rozhraní.NET Framework 4 Extended\KB2468871\

Informace o souboru

Globální verze této aktualizace používá balíček Instalační služba Microsoft Windows Installer k instalaci aktualizace. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny koordinovaný světový čas (UTC) v následující tabulce. Při zobrazení informací o souboru je datum převedeno na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v položce datum a čas v okně Ovládací panely.

Pro větve GDR na rozhraní.NET Framework 4

Pro Microsoft rozhraní.NET Framework 4 x 86-edtions:
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23330,04806. dubna 201123:16x 86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23332,59206. dubna 201123:16x 86
CLR.dll4.0.30319.2336,735,17606. dubna 201123:48x 86
Clrjit.dll4.0.30319.233385,86406. dubna 201123:48x 86
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606. dubna 201123:16x 86
Microsoft.CSharp.TARGETSNení k dispozici13,03122. března 201111:17Není k dispozici
Microsoft.data.entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.23339,80806. dubna 201123:16x 86
Microsoft.VisualBasic.TARGETSNení k dispozici13,63022. března 201111:17Není k dispozici
Microsoft_build_commontypes.xsdNení k dispozici195,80422. března 201111:17Není k dispozici
Souboru Mscordacwks.dll4.0.30319.2331,142,10406. dubna 201123:48x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.233955,72806. dubna 201123:48x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.2335,197,64806. dubna 201123:48x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.23356,65606. dubna 201123:48x 86
Knihovně PresentationCore.dll4.0.30319.2333,788,12806. dubna 201123:48x 86
Knihovně PresentationFramework.dll4.0.30319.2336,428,52006. dubna 201123:48x 86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.233191,84006. dubna 201123:48x 86
Sos.dll4.0.30319.233517,44806. dubna 201123:48x 86
System.Core.dll4.0.30319.2331,354,58406. dubna 201123:48x 86
System.data.entity.Design.dll4.0.30319.233810,35206. dubna 201123:16x 86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006. dubna 201123:48x 86
System.NET.dll4.0.30319.233236,88006. dubna 201123:48x 86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.233175,99206. dubna 201123:16x 86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.2336,097,25606. dubna 201123:48x 86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.233326,00006. dubna 201123:16x 86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406. dubna 201123:16x 86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.23311,12006. dubna 201123:48x 86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406. dubna 201123:16x 86
System_web.dll4.0.30319.2335,226,83206. dubna 201123:16x 86
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806. dubna 201123:48x 86
Webengine.dll4.0.30319.23314,16006. dubna 201123:16x 86
Webengine4.dll4.0.30319.233495,44006. dubna 201123:16x 86
Knihovně WindowsBase.dll4.0.30319.2331,368,92006. dubna 201123:48x 86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2331,663,32006. dubna 201123:48x 86
Wpftxt.dll4.0.30319.233916,31206. dubna 201123:48x 86
_023.Vbc.exe10.0.30319.2332,261,83206. dubna 201123:48x 86
Pro Microsoft rozhraní.NET Framework 4 x 64-edice:
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23329,02407. dubna 201100:26x 64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23340,78407. dubna 201100:26x 64
CLR.dll4.0.30319.2339,800,00807. dubna 201100:45x 64
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606. dubna 201123:16x 86
Microsoft.data.entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.23339,80806. dubna 201123:16x 86
Microsoft_build_commontypes.xsdNení k dispozici195,80404. března 201105:18Není k dispozici
Souboru Mscordacwks.dll4.0.30319.2331,513,81607. dubna 201100:45x 64
Mscordbi.dll4.0.30319.2331,453,39207. dubna 201100:45x 64
Mscorlib.dll4.0.30319.2334,967,24807. dubna 201100:45x 64
Nlssorting.dll4.0.30319.23367,92007. dubna 201100:45x 64
Knihovně PresentationCore.dll4.0.30319.2333,824,48007. dubna 201100:45x 64
Knihovně PresentationFramework.dll4.0.30319.2336,428,52006. dubna 201123:48x 86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.233260,44807. dubna 201100:45x 64
Sos.dll4.0.30319.233597,83207. dubna 201100:45x 64
System.Core.dll4.0.30319.2331,354,58406. dubna 201123:48x 86
System.data.entity.Design.dll4.0.30319.233810,35206. dubna 201123:16x 86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006. dubna 201123:48x 86
System.NET.dll4.0.30319.233236,88006. dubna 201123:48x 86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.233175,99206. dubna 201123:16x 86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.2336,097,25606. dubna 201123:48x 86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.233326,00006. dubna 201123:16x 86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406. dubna 201123:16x 86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.23311,12006. dubna 201123:48x 86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406. dubna 201123:16x 86
System_web.dll4.0.30319.2335,196,11207. dubna 201100:26x 64
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806. dubna 201123:48x 86
Webengine.dll4.0.30319.23315,69607. dubna 201100:26x 64
Webengine4.dll4.0.30319.233720,72007. dubna 201100:26x 64
Knihovně WindowsBase.dll4.0.30319.2331,368,92006. dubna 201123:48x 86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2332,153,81607. dubna 201100:45x 64
Wpftxt.dll4.0.30319.2331,221,46407. dubna 201100:45x 64
_023.Vbc.exe10.0.30319.2333,235,65607. dubna 201100:45x 64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23330,04806. dubna 201123:16x 86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23332,59206. dubna 201123:16x 86
CLR.dll4.0.30319.2336,735,17606. dubna 201123:48x 86
Clrjit.dll4.0.30319.233385,86406. dubna 201123:48x 86
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606. dubna 201123:16x 86
Microsoft.CSharp.TARGETSNení k dispozici13,03122. března 201111:17Není k dispozici
Microsoft.data.entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.23339,80806. dubna 201123:16x 86
Microsoft.VisualBasic.TARGETSNení k dispozici13,63022. března 201111:17Není k dispozici
Microsoft_build_commontypes.xsdNení k dispozici195,80404. března 201105:18Není k dispozici
Souboru Mscordacwks.dll4.0.30319.2331,142,10406. dubna 201123:48x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.233955,72806. dubna 201123:48x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.2335,197,64806. dubna 201123:48x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.23356,65606. dubna 201123:48x 86
Knihovně PresentationCore.dll4.0.30319.2333,788,12806. dubna 201123:48x 86
Knihovně PresentationFramework.dll4.0.30319.2336,428,52006. dubna 201123:48x 86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.233191,84006. dubna 201123:48x 86
Sos.dll4.0.30319.233517,44806. dubna 201123:48x 86
System.Core.dll4.0.30319.2331,354,58406. dubna 201123:48x 86
System.data.entity.Design.dll4.0.30319.233810,35206. dubna 201123:16x 86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006. dubna 201123:48x 86
System.NET.dll4.0.30319.233236,88006. dubna 201123:48x 86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.233175,99206. dubna 201123:16x 86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.2336,097,25606. dubna 201123:48x 86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.233326,00006. dubna 201123:16x 86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406. dubna 201123:16x 86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.23311,12006. dubna 201123:48x 86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406. dubna 201123:16x 86
System_web.dll4.0.30319.2335,226,83206. dubna 201123:16x 86
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806. dubna 201123:48x 86
Webengine.dll4.0.30319.23314,16006. dubna 201123:16x 86
Webengine4.dll4.0.30319.233495,44006. dubna 201123:16x 86
Knihovně WindowsBase.dll4.0.30319.2331,368,92006. dubna 201123:48x 86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2331,663,32006. dubna 201123:48x 86
Wpftxt.dll4.0.30319.233916,31206. dubna 201123:48x 86
_023.Vbc.exe10.0.30319.2332,261,83206. dubna 201123:48x 86
Pro Microsoft rozhraní.NET Framework 4 IA-64-edtions:
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23329,02407. dubna 201101:26IA-64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23380,20807. dubna 201101:26IA-64
CLR.dll4.0.30319.23319,388,23207. dubna 201101:48IA-64
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606. dubna 201123:16x 86
Microsoft.data.entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.23339,80806. dubna 201123:16x 86
Microsoft_build_commontypes.xsdNení k dispozici195,80422. března 201107:13Není k dispozici
Souboru Mscordacwks.dll4.0.30319.2333,757,40007. dubna 201101:48IA-64
Mscordbi.dll4.0.30319.2333,293,52007. dubna 201101:48IA-64
Mscorlib.dll4.0.30319.2334,466,00007. dubna 201101:48IA-64
Nlssorting.dll4.0.30319.233144,20807. dubna 201101:48IA-64
ServiceModelReg.exe4.0.30319.233543,07207. dubna 201101:48IA-64
Sos.dll4.0.30319.2331,203,52807. dubna 201101:48IA-64
System.data.entity.Design.dll4.0.30319.233810,35206. dubna 201123:16x 86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006. dubna 201123:48x 86
System.NET.dll4.0.30319.233236,88006. dubna 201123:48x 86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.233175,99206. dubna 201123:16x 86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.2336,097,25606. dubna 201123:48x 86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.233326,00006. dubna 201123:16x 86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406. dubna 201123:16x 86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.23311,12006. dubna 201123:48x 86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406. dubna 201123:16x 86
System_web.dll4.0.30319.2334,815,18407. dubna 201101:26IA-64
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806. dubna 201123:48x 86
Webengine.dll4.0.30319.23325,42407. dubna 201101:26IA-64
Webengine4.dll4.0.30319.2331,340,75207. dubna 201101:26IA-64
_023.Vbc.exe10.0.30319.2336,428,48807. dubna 201101:48IA-64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23330,04806. dubna 201123:16x 86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23332,59206. dubna 201123:16x 86
CLR.dll4.0.30319.2336,735,17606. dubna 201123:48x 86
Clrjit.dll4.0.30319.233385,86406. dubna 201123:48x 86
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606. dubna 201123:16x 86
Microsoft.CSharp.TARGETSNení k dispozici13,03122. března 201111:17Není k dispozici
Microsoft.data.entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.23339,80806. dubna 201123:16x 86
Microsoft.VisualBasic.TARGETSNení k dispozici13,63022. března 201111:17Není k dispozici
Microsoft_build_commontypes.xsdNení k dispozici195,80422. března 201107:13Není k dispozici
Souboru Mscordacwks.dll4.0.30319.2331,142,10406. dubna 201123:48x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.233955,72806. dubna 201123:48x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.2335,197,64806. dubna 201123:48x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.23356,65606. dubna 201123:48x 86
Presentationcore_x86.dll4.0.30319.2333,788,12806. dubna 201123:48x 86
Presentationframework_x86.dll4.0.30319.2336,428,52006. dubna 201123:48x 86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.233191,84006. dubna 201123:48x 86
Sos.dll4.0.30319.233517,44806. dubna 201123:48x 86
System.Core.dll4.0.30319.2331,354,58406. dubna 201123:48x 86
System.data.entity.Design.dll4.0.30319.233810,35206. dubna 201123:16x 86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006. dubna 201123:48x 86
System.NET.dll4.0.30319.233236,88006. dubna 201123:48x 86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.233175,99206. dubna 201123:16x 86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.2336,097,25606. dubna 201123:48x 86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.233326,00006. dubna 201123:16x 86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406. dubna 201123:16x 86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.23311,12006. dubna 201123:48x 86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406. dubna 201123:16x 86
System_web.dll4.0.30319.2335,226,83206. dubna 201123:16x 86
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806. dubna 201123:48x 86
Webengine.dll4.0.30319.23314,16006. dubna 201123:16x 86
Webengine4.dll4.0.30319.233495,44006. dubna 201123:16x 86
Knihovně WindowsBase.dll4.0.30319.2331,368,92006. dubna 201123:48x 86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2331,663,32006. dubna 201123:48x 86
Wpftxt.dll4.0.30319.233916,31206. dubna 201123:48x 86
_023.Vbc.exe10.0.30319.2332,261,83206. dubna 201123:48x 86

Pro větev LDR rozhraní.NET Framework 4

Pro Microsoft rozhraní.NET Framework 4 x 86-edtions:
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45030,04802. dubna 201109:36x 86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45032,59202. dubna 201109:36x 86
CLR.dll4.0.30319.4506,735,17601. dubna 201119:26x 86
Clrjit.dll4.0.30319.450385,86401. dubna 201119:26x 86
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602. dubna 201109:36x 86
Microsoft.CSharp.TARGETSNení k dispozici13,03101. března 201107:32Není k dispozici
Microsoft.data.entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.45039,80802. dubna 201109:36x 86
Microsoft.VisualBasic.TARGETSNení k dispozici13,63001. března 201107:32Není k dispozici
Microsoft_build_commontypes.xsdNení k dispozici195,80401. března 201107:32Není k dispozici
Souboru Mscordacwks.dll4.0.30319.4501,142,61601. dubna 201119:26x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.450955,21601. dubna 201119:26x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.4505,197,64801. dubna 201119:26x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.45056,14401. dubna 201119:26x 86
Knihovně PresentationCore.dll4.0.30319.4503,789,15201. dubna 201119:26x 86
Knihovně PresentationFramework.dll4.0.30319.4506,431,08001. dubna 201119:26x 86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.450191,84001. dubna 201119:26x 86
Setup.exe10.0.30319.45078,15201. dubna 201113:13x 86
Setupengine.dll10.0.30319.450809,30401. dubna 201113:13x 86
SetupUI.dll10.0.30319.450295,24801. dubna 201113:13x 86
Sos.dll4.0.30319.450516,93601. dubna 201119:26x 86
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401. dubna 201119:26x 86
System.data.entity.Design.dll4.0.30319.450810,35202. dubna 201109:36x 86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201. dubna 201119:26x 86
System.NET.dll4.0.30319.450236,88001. dubna 201119:26x 86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.450175,99202. dubna 201109:36x 86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.4506,100,32801. dubna 201119:26x 86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.450326,00002. dubna 201109:36x 86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402. dubna 201109:36x 86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.45011,12001. dubna 201119:26x 86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602. dubna 201109:36x 86
System_web.dll4.0.30319.4505,227,34402. dubna 201109:36x 86
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801. dubna 201119:26x 86
Webengine.dll4.0.30319.45014,16002. dubna 201109:36x 86
Webengine4.dll4.0.30319.450495,44002. dubna 201109:36x 86
Knihovně WindowsBase.dll4.0.30319.4501,371,48001. dubna 201119:26x 86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4501,663,32001. dubna 201119:26x 86
Wpftxt.dll4.0.30319.450916,31201. dubna 201119:26x 86
_023.Vbc.exe10.0.30319.4502,261,32001. dubna 201119:26x 86
Pro Microsoft rozhraní.NET Framework 4 x 64-edtions:
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45029,02402. dubna 201110:07x 64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45040,78402. dubna 201110:07x 64
CLR.dll4.0.30319.4509,801,54402. dubna 201101:52x 64
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602. dubna 201109:36x 86
Microsoft.data.entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.45039,80802. dubna 201109:36x 86
Microsoft_build_commontypes.xsdNení k dispozici195,80415. února 201104:30Není k dispozici
Souboru Mscordacwks.dll4.0.30319.4501,514,84002. dubna 201101:52x 64
Mscordbi.dll4.0.30319.4501,453,39202. dubna 201101:52x 64
Mscorlib.dll4.0.30319.4504,967,24802. dubna 201101:52x 64
Nlssorting.dll4.0.30319.45067,40802. dubna 201101:52x 64
Knihovně PresentationCore.dll4.0.30319.4503,824,99202. dubna 201101:52x 64
Knihovně PresentationFramework.dll4.0.30319.4506,431,08001. dubna 201119:26x 86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.450260,44802. dubna 201101:52x 64
Sos.dll4.0.30319.450597,83202. dubna 201101:52x 64
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401. dubna 201119:26x 86
System.data.entity.Design.dll4.0.30319.450810,35202. dubna 201109:36x 86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201. dubna 201119:26x 86
System.NET.dll4.0.30319.450236,88001. dubna 201119:26x 86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.450175,99202. dubna 201109:36x 86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.4506,100,32801. dubna 201119:26x 86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.450326,00002. dubna 201109:36x 86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402. dubna 201109:36x 86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.45011,12001. dubna 201119:26x 86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602. dubna 201109:36x 86
System_web.dll4.0.30319.4505,196,62402. dubna 201110:07x 64
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801. dubna 201119:26x 86
Webengine.dll4.0.30319.45015,69602. dubna 201110:07x 64
Webengine4.dll4.0.30319.450720,72002. dubna 201110:07x 64
Knihovně WindowsBase.dll4.0.30319.4501,371,48001. dubna 201119:26x 86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4502,153,81602. dubna 201101:52x 64
Wpftxt.dll4.0.30319.4501,221,46402. dubna 201101:52x 64
_023.Vbc.exe10.0.30319.4503,236,16802. dubna 201101:52x 64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45030,04802. dubna 201109:36x 86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45032,59202. dubna 201109:36x 86
CLR.dll4.0.30319.4506,735,17601. dubna 201119:26x 86
Clrjit.dll4.0.30319.450385,86401. dubna 201119:26x 86
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602. dubna 201109:36x 86
Microsoft.CSharp.TARGETSNení k dispozici13,03101. března 201107:32Není k dispozici
Microsoft.data.entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.45039,80802. dubna 201109:36x 86
Microsoft.VisualBasic.TARGETSNení k dispozici13,63001. března 201107:32Není k dispozici
Microsoft_build_commontypes.xsdNení k dispozici195,80415. února 201104:30Není k dispozici
Souboru Mscordacwks.dll4.0.30319.4501,142,61601. dubna 201119:26x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.450955,21601. dubna 201119:26x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.4505,197,64801. dubna 201119:26x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.45056,14401. dubna 201119:26x 86
Knihovně PresentationCore.dll4.0.30319.4503,789,15201. dubna 201119:26x 86
Knihovně PresentationFramework.dll4.0.30319.4506,431,08001. dubna 201119:26x 86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.450191,84001. dubna 201119:26x 86
Setup.exe10.0.30319.45078,15201. dubna 201113:13x 86
Setupengine.dll10.0.30319.450809,30401. dubna 201113:13x 86
SetupUI.dll10.0.30319.450295,24801. dubna 201113:13x 86
Sos.dll4.0.30319.450516,93601. dubna 201119:26x 86
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401. dubna 201119:26x 86
System.data.entity.Design.dll4.0.30319.450810,35202. dubna 201109:36x 86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201. dubna 201119:26x 86
System.NET.dll4.0.30319.450236,88001. dubna 201119:26x 86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.450175,99202. dubna 201109:36x 86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.4506,100,32801. dubna 201119:26x 86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.450326,00002. dubna 201109:36x 86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402. dubna 201109:36x 86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.45011,12001. dubna 201119:26x 86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602. dubna 201109:36x 86
System_web.dll4.0.30319.4505,227,34402. dubna 201109:36x 86
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801. dubna 201119:26x 86
Webengine.dll4.0.30319.45014,16002. dubna 201109:36x 86
Webengine4.dll4.0.30319.450495,44002. dubna 201109:36x 86
Knihovně WindowsBase.dll4.0.30319.4501,371,48001. dubna 201119:26x 86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4501,663,32001. dubna 201119:26x 86
Wpftxt.dll4.0.30319.450916,31201. dubna 201119:26x 86
_023.Vbc.exe10.0.30319.4502,261,32001. dubna 201119:26x 86
Pro Microsoft rozhraní.NET Framework 4 IA-64-edtions
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45029,02402. dubna 201110:33IA-64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45080,20802. dubna 201110:33IA-64
CLR.dll4.0.30319.45019,388,74402. dubna 201108:22IA-64
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602. dubna 201109:36x 86
Microsoft.data.entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.45039,80802. dubna 201109:36x 86
Microsoft_build_commontypes.xsdNení k dispozici195,80411. února 201122:48Není k dispozici
Souboru Mscordacwks.dll4.0.30319.4503,758,42402. dubna 201108:22IA-64
Mscordbi.dll4.0.30319.4503,293,52002. dubna 201108:22IA-64
Mscorlib.dll4.0.30319.4504,466,00002. dubna 201108:22IA-64
Nlssorting.dll4.0.30319.450143,18402. dubna 201108:22IA-64
ServiceModelReg.exe4.0.30319.450543,07202. dubna 201108:22IA-64
Setup.exe10.0.30319.45078,15201. dubna 201113:13x 86
Setupengine.dll10.0.30319.450809,30401. dubna 201113:13x 86
SetupUI.dll10.0.30319.450295,24801. dubna 201113:13x 86
Sos.dll4.0.30319.4501,203,01602. dubna 201108:22IA-64
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401. dubna 201119:26x 86
System.data.entity.Design.dll4.0.30319.450810,35202. dubna 201109:36x 86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201. dubna 201119:26x 86
System.NET.dll4.0.30319.450236,88001. dubna 201119:26x 86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.450175,99202. dubna 201109:36x 86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.4506,100,32801. dubna 201119:26x 86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.450326,00002. dubna 201109:36x 86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402. dubna 201109:36x 86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.45011,12001. dubna 201119:26x 86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602. dubna 201109:36x 86
System_web.dll4.0.30319.4504,815,69602. dubna 201110:33IA-64
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801. dubna 201119:26x 86
Webengine.dll4.0.30319.45025,42402. dubna 201110:33IA-64
Webengine4.dll4.0.30319.4501,340,75202. dubna 201110:33IA-64
_023.Vbc.exe10.0.30319.4506,429,00002. dubna 201108:22IA-64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45030,04802. dubna 201109:36x 86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45032,59202. dubna 201109:36x 86
CLR.dll4.0.30319.4506,735,17601. dubna 201119:26x 86
Clrjit.dll4.0.30319.450385,86401. dubna 201119:26x 86
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602. dubna 201109:36x 86
Microsoft.CSharp.TARGETSNení k dispozici13,03101. března 201107:32Není k dispozici
Microsoft.data.entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.45039,80802. dubna 201109:36x 86
Microsoft.VisualBasic.TARGETSNení k dispozici13,63001. března 201107:32Není k dispozici
Microsoft_build_commontypes.xsdNení k dispozici195,80411. února 201122:48Není k dispozici
Souboru Mscordacwks.dll4.0.30319.4501,142,61601. dubna 201119:26x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.450955,21601. dubna 201119:26x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.4505,197,64801. dubna 201119:26x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.45056,14401. dubna 201119:26x 86
Knihovně PresentationCore.dll4.0.30319.4503,789,15201. dubna 201119:26x 86
Knihovně PresentationFramework.dll4.0.30319.4506,431,08001. dubna 201119:26x 86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.450191,84001. dubna 201119:26x 86
Sos.dll4.0.30319.450516,93601. dubna 201119:26x 86
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401. dubna 201119:26x 86
System.data.entity.Design.dll4.0.30319.450810,35202. dubna 201109:36x 86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201. dubna 201119:26x 86
System.NET.dll4.0.30319.450236,88001. dubna 201119:26x 86
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.450175,99202. dubna 201109:36x 86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.4506,100,32801. dubna 201119:26x 86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.450326,00002. dubna 201109:36x 86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402. dubna 201109:36x 86
System.XML.Serialization.dll4.0.30319.45011,12001. dubna 201119:26x 86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602. dubna 201109:36x 86
System_web.dll4.0.30319.4505,227,34402. dubna 201109:36x 86
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801. dubna 201119:26x 86
Webengine.dll4.0.30319.45014,16002. dubna 201109:36x 86
Webengine4.dll4.0.30319.450495,44002. dubna 201109:36x 86
Knihovně WindowsBase.dll4.0.30319.4501,371,48001. dubna 201119:26x 86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4501,663,32001. dubna 201119:26x 86
Wpftxt.dll4.0.30319.450916,31201. dubna 201119:26x 86
_023.Vbc.exe10.0.30319.4502,261,32001. dubna 201119:26x 86

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2468871 - Poslední kontrola: 08/16/2015 20:33:00 - Revize: 36.0

Microsoft .NET Framework 4.0

 • kbqfe kbfix atdownload kbdownload_freecontent kbupdate kbconsumer kbquadranttechsupp kbmt KB2468871 KbMtcs
Váš názor