Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Nastavení zabezpečení pro grafické filtry pro Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2010, systém Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003 a Microsoft Office XP

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2479871

Důležité Tento článek obsahuje informace, které vedou k oslabení zabezpečení nebo k vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Tyto změny mohou vyřešit konkrétní problém. Před provedením těchto změn, doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete řešení implementovat, přijmout veškerá dodatečná opatření k ochraně počítače.
Úvod
Začátek v Microsoft Security Advisory MS10-105, aktualizace zabezpečení, která je popsána v informačním zpravodaji zabezpečení umožňuje uživatelům a správcům určit, kdy a jak Microsoft Office načítá obrázky v aplikacích sady Office pomocí nastavení "Povolit seznam" v registru.

Další informace o Microsoft Security Advisory MS10-105 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
968095 MS10-105: Chyba zabezpečení v aplikaci Microsoft Office by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu
Tato aktualizace zabezpečení se týká aplikace Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft FrontPage, Microsoft OneNote, Microsoft PowerPoint, aplikace Microsoft Publisher a programy Microsoft Word, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Ve výchozím nastavení následující grafické filtry jsou povoleny a nevyžadují změnu v podklíči registru, po instalaci aktualizace zabezpečení:
  • Rastrový obrázek (BMP)
  • Encapsulated PostScript (.eps)
  • Graphics Interchange Format (GIF)
  • Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG)
  • Macintosh PICT (.pict)
  • Portable Network Graphics (PNG)


Další informace

Nejnovější čísla verzí pro grafické filtry

V následující tabulce jsou uvedeny nejnovější čísla verzí pro grafické filtry s verze Microsoft Office, na které se vztahují.

Poznámka: Tato tabulka obsahuje pouze soubor Anglická verze.

NapištePopisSoubor součástí Office 2013Soubor zahrnutý v systému Office 2010Soubor je součástí systému Office 2007Soubor je součástí sady Office 2003Soubor je součástí sady Office XP
BMPBMPIM32. FLT2003.1100.8327.0
CDRCDRIMP32. FLT2003.1100.8169.02003.1100.5531.0
CGMCGMIMP32. FLT2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8249.02003.1100.8249.0
EPSEPSIMP32. FLTŽádná verze 2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8314.02003.1100.8314.0
VE FORMÁTU GIFGIFIMP32. FLTŽádná verze 2003.1100.8327.02003.1100.8327.0
VE FORMÁTU JPGJPEGIM32. FLTŽádná verze 2003.1100.8327.02003.1100.8327.0
PCDPCDIMP32. FLT2003.1100.5510.0
PICTPICTIM32. FLTŽádná verze 2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8249.02003.1100.8249.0
PNGPNG32. FLTŽádná verze 2003.1100.8329.02003.1100.8329.0
WPGWPGIMP32. FLTŽádná verze 2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8202.02003.1100.8202.0
FPXFPX32. FLT2.0.0.8152
PCDPCDIMP32. FLT2003.1100.5510.0
PCXPCXIMP32. FLT2000.10.2.0
VE FORMÁTU TIFFTIFFIM32. FLT2000.10.25.0
WMFWMFIMP32. FLT1995.4.3.0

Jak povolit grafický filtr "Povolit seznam"

Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. My toto řešení nedoporučujeme, ale poskytujeme tyto informace, takže můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Toto řešení používáte na vlastní nebezpečí.

"Povolit seznam" a povolené grafických filtrů lze nastavit ručně pro jeden počítač nebo pomocí nastavení Zásady skupiny.

Grafické filtry, které je třeba povolit, musí být přidán do následujícího podklíče registru:
Do jednoho počítače:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

Pro jeden počítač, který je spuštěn operační systém 64-bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

Nastavení Zásady skupiny:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

Aby "Seznamu povolených" pro grafické filtry, musí být nastavena hodnota AllowListEnabled 1. Chcete-li zakázat "Povolit seznam", musí být nastavena hodnota AllowListEnabled 0.

Poznámka: Pokud hodnota AllowListEnabled neexistuje, je třeba ji vytvořit jako typu REG_DWORD.

Pokud je povolena hodnota AllowListEnabled, můžete určit seznam grafických filtrů povolit přidáním grafické filtry jako hodnotu řetězce s názvem filtru. FLT (kde FILTROVAT. FLT je nahrazen skutečným názvem filtru) a číslo verze filtru. Číslo verze filtru musí používat následující formát:
XXXX. RRRR. ZZZZ. W

Poznámka: Pokud je hodnota AllowListEnabled nastavena na 1, výchozí seznam povolených grafických filtrů odstraněn. Chcete-li znovu povolit výchozí grafické filtry a přidat CGMIMP32. FLT grafický filtr, je nutné je zadat v "Seznamu povolených."

Následující tabulka uvádí příklad "Povolit seznam" obsahující výchozí grafické filtry a CGMIMP32. FLT grafický filtr:

NázevNapišteData
(Výchozí)REG_SZ(hodnota není zadána)
AllowListEnabledREG_DWORD0x00000001 (1)
CGMIMP32. FLTREG_SZ2003.1100.8249.0
EPSIMP32. FLTREG_SZ2003.1100.8314.0
GIFIMP32. FLTREG_SZ2003.1100.8327.0
JPEGIM32. FLTREG_SZ2003.1100.8327.0
PICTIM32. FLTREG_SZ2003.1100.8249.0
PNG32. FLTREG_SZ2003.1100.8329.0

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2479871 - Poslední kontrola: 10/07/2015 06:49:00 - Revize: 6.0

Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Standard 2016, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Academic 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft SharePoint Designer 2010, Microsoft Word 2010, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 2003 Service Pack 2, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition pro studenty a učitele, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013, Office 2013 HUP ProPlus

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug kbmt KB2479871 KbMtcs
Váš názor
l>