Aktualizace protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) 8.0 pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Souhrn
Aktualizace protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) 8.0 umožňuje využívat nové funkce služby Vzdálená plocha, které byly zavedeny v systému Windows 8 a Windows Server 2012. Tyto funkce jsou nyní k dispozici pro počítače se systémem Windows 7 Service Pack 1 (SP1) nebo Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Seznamte se s novými funkcemi a známými problémy v protokolu RDP 8.0.

Chcete-li použít tuto aktualizaci, je třeba ji stáhnout, nainstalovat nezbytnou součást a pak nainstalovat tuto aktualizaci.
PoznámkaPo instalaci této aktualizace bude možná nutné víckrát restartovat počítač.

Pokud instalujete protokol RDP 8.0 v klientovi, je třeba jej po dokončení instalace ručně povolit.
Instalace nezbytné součásti
K instalaci aktualizace protokolu RDP 8.0 je nezbytné, aby byla nainstalována oprava hotfix 2574819.
Povolení aktualizace v klientovi
Chcete-li povolit protokol RDP 8.0 ve vzdáleném počítači se systémem Windows 7 SP1, postupujte takto:

Poznámka: Následující pokyny se vztahují pouze na vzdálené počítače se systémem Windows 7 SP1. 
 1. Spuštěním souboru aktualizace Windows6.1-KB2592687 nainstalujte odpovídající verzi balíčku aktualizace.
 2. Restartujte počítač.
 3. Spusťte Editor místních zásad skupiny.
 4. Povolte zásadu Remote Desktop Protocol. Nastavení pro tuto zásadu je umístěno pod následujícím uzlem:
  Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Remote Desktop Services\Remote Desktop Session Host\Remote Session Environment
 5. Je-li požadována funkce UDP, povolte zásadu RDP Transport a pak nastavte hodnotu na Use both TCP and UDP (Použít protokol TCP i UDP). Nastavení pro
  zásadu RDP Transport je umístěno pod následujícím uzlem:
  Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Remote Desktop Services\Remote Desktop Session Host\Connections
  Poznámka: Konfigurace zásady RDP Transport rovněž umožňuje bráně firewall povolit port UDP 3389.
 6. Restartujte počítač.
Další informace
Kompatibilita UAG
Protokol RDP 8.0 není kompatibilní s verzemi produktu Forefront Unified Access Gateway (UAG) 2010 před aktualizací Service Pack 3. Další informace naleznete v článku http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/jj906310.aspx
Ověření, zda je protokol RDP 8.0 v klientovi povolen
Chcete-li ověřit, zda je protokol RDP 8.0 povolen ve vzdáleném počítači se systémem Windows 7 SP1, připojte se k tomuto počítači z počítače se systémem Windows 8 nebo Windows 7 SP1 pomocí Připojení ke vzdálené ploše (RDC) 8.0. Potom pomocí následujícího postupu ověřte, zda je protokol RDP 8.0 povolen:
 1. Je-li protokol RDP 8.0 povolen, na panelu připojení se zobrazí tlačítko kvality připojení.
 2. Kliknutím na tlačítko kvality připojení otevřete informační dialogové okno podobné následujícímu. (Dále je uveden snímek obrazovky pro tento krok.)
Přítomnost ikony kvality připojení a dialogového okna kvality připojení potvrzuje dostupnost protokolu RDP 8.0 pro vzdálené připojení. 
Nové funkce v aktualizaci protokolu RDP 8.0

Nové funkce v protokolu RDP 8.0 pro systém Windows 7 SP1

Tato aktualizace zavádí následující funkce pro vzdálené počítače se systémem Windows 7 SP1: Tato funkce je k dispozici, pouze pokud používáte klienta kompatibilního s protokolem RDP 8.0. Například počítač se systémem Windows 8 nebo Windows 7 SP1 a nainstalovanou aktualizací protokolu RDP 8.0 se může připojit k jinému počítači se systémem Windows 7 SP1 s nainstalovanou aktualizací protokolu RDP 8.0.

Nové funkce klienta Připojení ke vzdálené ploše 8.0 pro systém Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1

Pokud se připojíte k podporovanému a příslušně nakonfigurovanému serveru, aktualizace Připojení ke vzdálené ploše 8.0 podporuje následující nové funkce:
 • Protokol RDP 8.0

  RDP 8.0 podporuje následující funkce:
  • Vzdálený přístup pro sítě WAN
  • Adaptivní grafika RemoteFX
  • Automatická detekce vzdálené sítě
  • Vysílání datového proudu médií RemoteFX

  Tato funkce je k dispozici, pokud se připojíte k počítači s jedním z následujících operačních systémů:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012 
  • Windows 7 s nainstalovaným a povoleným protokolem RDP 8.0
 • Dynamické přesměrování USB během relace

  Tato funkce umožňuje uživatelům vybrat zařízení USB pro přesměrování v průběhu vzdálené relace. Zařízení USB mohou být mezi vzdálenými relacemi nebo místním počítačem zaměněna. Je-li povolena funkce přesměrování RemoteFX USB, mohou uživatelé klepnutím na ikonu Zařízení na panelu připojení vybrat, která zařízení jsou přesměrována.

  Funkce dynamického přesměrování USB je k dispozici, pokud se připojíte k počítači s jedním z následujících operačních systémů:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012 
  • Windows 7 s povolenou funkcí RDP 7.1 RemoteFX vGPU
  • Windows 7 s nainstalovaným a povoleným protokolem RDP 8.0
 • Vylepšené jednotné přihlašování pro webový přístup ke vzdálené ploše

  Tato funkce zjednodušuje a vylepšuje uživatelské prostředí. Umožňuje uživatelům zadat uživatelské jméno a heslo pouze jednou a připojit se ke zveřejněným aplikacím a plochám. Uživatelé nejsou v rámci následných připojení znovu vyzýváni k zadání svých přihlašovacích údajů. 

  Další informace o postupu při konfiguraci funkce Jednotné přihlášení k webu (web SSO) naleznete v tématuSnadnější povolení jednotného přihlášení webového přístupu ke vzdálené ploše v systému Windows Server 2012.

  Tato funkce je k dispozici, pouze pokud se připojíte k nasazením využívajícím virtuální počítače nebo relace plochy v systému Windows Server 2012.
 • Opakované připojení pro připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše

  Tato funkce umožňuje uživatelům snadno se odpojit a znovu připojit ke zveřejněným aplikacím a plochám. Je k dispozici pro uživatele, kteří používají funkci připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše pro připojení k nasazením využívajícím virtuální počítače nebo relace plochy v systému Windows Server 2012.
 • Podpora pro rozhraní RemoteFX Media Redirection API pro aplikace VoIP

  Tato funkce umožňuje aplikacím, jako je například Lync 2013, zajišťovat bohaté videokonferenční a audiokonferenční prostředí. Další informace naleznete v tématu Obecné informace o modulu plug-in Microsoft Lync 2013 VDI. Tato funkce je k dispozici, pokud se připojíte k počítači s jedním z následujících operačních systémů:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012 
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • Podpora pro vnořené relace

  Protokol RDP 8.0 v určitých konkrétních situacích podporuje spuštění relace Připojení ke vzdálené ploše v rámci jiné relace Připojení ke vzdálené ploše.

  Další informace naleznete v tématu Spuštění relace Připojení ke vzdálené ploše v rámci jiné relace Připojení ke vzdálené ploše v prostředí RDP 8.0.
Známé problémy s aktualizací protokolu RDP 8.0
 • Virtuální plochy s nainstalovanou funkcí vGPU RemoteFX nemohou používat protokol RDP 8.0.

  Problém
  Jakmile nainstalujete a povolíte protokol RDP 8.0 pomocí zásad skupiny v počítači s nainstalovanou funkcí vGPU RemoteFX, protokol RDP 8.0 není k dispozici.

  Řešení
  Tato aktualizace nepovoluje protokol RDP 8.0 pro připojení k počítačům s nainstalovanou funkcí vGPU RemoteFX. Pokud je nutné, aby byl protokol RDP 8.0 povolen, je třeba funkci vGPU RemoteFX odebrat z virtuální plochy.
 • Příkaz Shadow nelze použít ke vzdálenému sledování vzdáleného připojení jiného uživatele.

  Problém
  Systém Windows 7 SP1 podporuje příkaz Shadow (Vzdálené řízení). Tento příkaz může využít správce ke sledování nebo řízení aktivní relace jiného uživatele. Je-li protokol RDP 8.0 povolen v počítači se systémem Windows 7 SP1, uživatel správce nemůže použít příkaz Shadow ke sledování nebo řízení relace jiného uživatele.

  Řešení
  Správci mohou používat vzdálenou pomoc nebo jiný produkt, který poskytuje podobné možnosti sledování nebo řízení relace jiného uživatele.
 • Není k dispozici podpora režimu Aero Glass.

  Problém
  Funkce vzdálené komunikace režimu Aero Glass v systému Windows 7 umožňuje uživatelům s kompatibilními klienty Připojení ke vzdálené ploše využívat funkce, jako je Přepínání oken 3D, dynamický náhled hlavního panelu a průhledný okraj okna připojení ke vzdálené ploše, je-li použit kompatibilní klient RDC 7.0. Poté, co je protokol RDP 8.0 povolen, uživatelé nemohou používat funkci vzdálené komunikace režimu Aero Glass.

  Řešení
  Správci by neměli povolovat protokol RDP 8.0 ve vzdálených počítačích se systémem Windows 7 SP1 pro uživatele, kteří musí používat funkci vzdálené komunikace režimu Aero Glass.
 • Protokol RDP 8.0 ve vzdálených počítačích se systémem Windows 7 SP1 nepoužívá protokol UDP.

  Problém
  Technologie RemoteFX pro sítě WAN v protokolu RDP 8.0 inteligentně využívá protokoly TCP a UDP k optimalizaci činnosti koncových uživatelů. Když nainstalujete a povolíte protokol RDP 8.0 v počítačích se systémem Windows 7 SP1, v protokolu RDP 8.0 je nakonfigurováno použití pouze protokolu TCP.

  Řešení
  Nakonfigurujte protokol RDP 8.0 tak, aby používal protokol TCP i protokol UDP. Další informace naleznete v části Jak povolit protokol RDP 8.0.
 • Místní správci, kteří nejsou členy skupiny Remote Desktop Users, se nemohou přihlásit pomocí klienta Připojení ke vzdálené ploše.

  Problém
  Jakmile je povolen protokol RDP 8.0, místní správci, kteří nejsou členy skupiny Remote Desktop Users, se nemohou přihlásit.

  Řešení
  Přidejte místní správce do skupiny Remote Desktop Users.
 • Pravidlo brány firewall, které povoluje přenos UDP, není povoleno, pokud k povolení protokolu RDP 8.0 použijete objekt zásad skupiny (GPO).

  Problém
  Pokud k povolení protokolu RDP 8.0 použijete objekt zásad skupiny, pravidlo brány UDP, které povoluje přenos UDP, není v některých případech povoleno.

  Řešení
  Vytvořte objekt zásad skupiny pro povolení pravidla brány firewall Vzdálená plocha – uživatelský režim (UDP-In).
 • Pokud tuto aktualizaci nainstalujete ručně, může se stát, že pravidlo brány firewall, které povoluje přenos TCP, nebude povoleno.

  Problém
  Pokud k povolení protokolu RDP 8.0 použijete místní zásady zabezpečení, pravidlo TCP brány firewall, které povoluje přenos TCP, není v některých případech povoleno.

  Řešení
  Povolte pravidlo brány firewall Vzdálená plocha – uživatelský režim (UDP-In) v bráně Windows Firewall s pokročilým zabezpečením.
 • Je-li v síti nasazen protokol IPsec, dojde ke zpomalení výkonu.

  Problém
  Připojíte-li se k počítači pomocí protokolu RDP 8.0, když je v síti nasazen protokol IPsec, může dojít ke zpomalení výkonu.

  Řešení
  Nainstalujte na server opravu hotfix 2570170.
 • Při vzdáleném připojení k počítači nelze používat vícedotykové funkce a gesta.

  Problém
  K těmto potížím dojde, použijete-li klienta Připojení k vzdálené ploše 8.0 v počítači se systémem Windows 7 SP1.

  Řešení
  Vícedotyková funkce RemoteFX je podporována pouze v případě, že v počítači serveru i klienta je spuštěn systém Windows 8 nebo Windows Server 2012.
 • Při připojení k počítačům v doménách Small Business Server 2011 a Windows Server 2012 Essentials pomocí Vzdáleného webového přístupu se může zobrazit několik výzev k ověření.

  Problém
  Při pokusu o připojení k počítači v doméně Windows Server 2012 Essentials, Windows Small Business Server 2011 Standard nebo Windows Small Business Server 2011 Essentials pomocí Vzdáleného webového přístupu nebo služby Brána vzdálené plochy můžete být opakovaně vyzváni k ověření.

  Řešení
  Alternativní řešení těchto potíží naleznete v tématu Informace o řešení potíží s několika výzvami k ověření po instalaci aktualizací 2574819 a 2592687.
Další informace o aktualizaci protokolu RDP 8.0 pro systém Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1 naleznete v tématu Aktualizace protokolu RDP 8.0 pro systém Windows 7 SP1: Zajištění skvělého uživatelského prostředí WAN pro virtuální plochy systému Windows 7 SP1.
Vlastnosti

ID článku: 2592687 - Poslední kontrola: 05/27/2016 12:33:00 - Revize: 16.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbcip kbconsumer kbquadranttechsupp KB2592687
Váš názor