Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Chyba Tento soubor nemůžete použít. Nemáte dostatečné oprávnění k použití souborů PST při importu souborů PST z externího zařízení v aplikaci Outlook 2010

Potíže
Při importu souborů PST z externího zařízení v aplikaci Outlook 2010 se zobrazí zpráva Tento soubor nemůžete použít. Nemáte dostatečné oprávnění k použití souborů PST.
Tento soubor nemůžete použít. Nemáte dostatečné oprávnění k použití souborů PST.

Příčina
K těmto potížím dochází při importu souborů PST z externího zařízení v systému Windows 7, jsou-li soubory PST vyexportovány ze systému Windows XP. Příčinou těchto potíží může být skutečnost, že uživatelské účty pro systémy Windows XP a Windows 7 jsou nekompatibilní nebo že bylo nesprávně nastaveno řízení účtů.


Řešení


UpozorněníPři použití obou metod může dojít ke zvýšení bezpečnostního rizika. Rovněž počítač i síť mohou být snadno napadeny uživateli se zlými úmysly nebo malwarem, například viry. Před použitím této změny je vhodné vyhodnotit rizika související s implementací tohoto kroku v jednotlivých prostředích. Pokud se rozhodnete tento krok implementovat, podnikněte další opatření k zajištění bezpečnosti systému.


Metoda 1: Nastavení oprávnění Everyone u souborů PST pro import
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor. který chcete naimportovat, a pak klikněte na příkaz Vlastnosti. V tomto článku je jako ukázka souboru PST použit soubor backup.pst. 2. V okně backup.pst – vlastnosti klikněte na kartu Zabezpečení a pak klikněte na tlačítko Upravit. 3. V okně Oprávnění pro backup.pst klikněte na tlačítko Přidat. 4. V okně Vybrat uživatele, počítač, účet služby nebo skupinu zadejte položku Everyone a pak klikněte na tlačítko Potvrdit. 5. V okně Oprávnění pro backup.pst i v okně backup.pst – vlastnost klikněte na tlačítko Potvrdit. 6. Naimportujte soubor PST a ověřte, zda byly potíže vyřešeny.Metoda 2: Nastavení řízení uživatelských účtů na možnost Neupozorňovat
Použijte následující kroky v uvedeném pořadí.
 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely. 2. V okně Ovládací panely klikněte na položku Uživatelské účty a zabezpečení rodiny. 3. V okně Uživatelské účty a zabezpečení rodiny klikněte na položku Uživatelské účty. 4. V okně Uživatelské účty klikněte na položku Změnit nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů. 5. V okně Nastavení Řízení uživatelských účtů nastavte řízení na položku Neupozorňovat (nejnižší úroveň) a klikněte na tlačítko Potvrdit.


  UpozorněníJakmile se zobrazí zpráva Řízení uživatelských účtů, zadejte heslo správce nebo klikněte na tlačítko Ano.

 6. Restartujte počítač, naimportujte soubor PST a ověřte, zda byly potíže vyřešeny.


  UpozorněníPokud potíže byly vyřešeny, je třeba obnovit původní nastavení v okně Nastavení Řízení uživatelských účtů a zabránit tak škodlivým programům ve změnách počítače.


Další informace
V tabulce níže je uvedeno, jakým způsobem použitá nastavení ovlivňují zabezpečení.

Nastavení Popis Vliv na zabezpečení
Vždy upozornit
 • Před změnou nastavení počítače nebo systému Windows, které vyžaduje oprávnění správce, se vždy zobrazí oznámení.
 • Jakmile se toto oznámení zobrazí, plocha se zobrazí rozmazaně a v počítači nebude možné provádět žádné další úkoly, dokud nepřijmete nebo neodmítnete požadavek zobrazený v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů. Stav, kdy je plocha zobrazená rozmazaně, je označován termínem zabezpečená plocha. V tomto stavu nelze spouštět žádné programy.
 • Toto nastavení je nejbezpečnější.
 • Po upozornění byste si měli pečlivě přečíst obsah každého dialogového okna, než povolíte provedení změn v počítači.
Upozorňovat pouze v případě, pokud se programy pokusí provést změny v počítači
 • Před změnou nastavení počítače, které vyžaduje oprávnění správce, se zobrazí oznámení.
 • Pokud se pokusíte o provedení změn v nastavení systému Windows, které vyžaduje oprávnění správce, upozornění se nezobrazí.
 • Upozornění se zobrazí, pokud se změny nastavení systému Windows pokusí provést jiný program.
 • Obvykle je bezpečné povolit provádění změn nastavení systému Windows bez upozorňování. Do některých programů dodaných se systémem Windows však mohou být předávány příkazy a data, které mohou být malwarem v počítači zneužity k instalaci souborů nebo provedení změn nastavení. Proto byste vždy měli důkladně zvážit, kterým programům povolíte spouštění v počítači.
Upozorňovat pouze v případě, pokud se programy pokusí provést změny v počítači (nezobrazovat plochu rozmazaně)
 • Před změnou nastavení počítače, které vyžaduje oprávnění správce, se zobrazí oznámení.
 • Pokud se pokusíte o provedení změn v nastavení systému Windows, které vyžaduje oprávnění správce, upozornění se nezobrazí.
 • Upozornění se zobrazí, pokud se změny nastavení systému Windows pokusí provést jiný program.
 • Toto nastavení je stejné jako nastavení Upozorňovat pouze v případě, pokud se programy pokusí provést změny v počítači, ale upozornění se nezobrazí na zabezpečené ploše.
 • Vzhledem k tomu, že dialogové okno Řízení uživatelských účtů není u tohoto nastavení zobrazeno na zabezpečené ploše, mohou ostatní programy negativně narušit vizuální podobu tohoto dialogového okna. Pokud je v počítači již spuštěn malware, může být použití tohoto nastavení poněkud riskantní.
Nikdy neupozorňovat
 • Před provedením změn v počítači se nezobrazí upozornění. Pokud jste přihlášeni jako správce, mohou programy v počítači provádět neautorizované změny bez vašeho vědomí.
 • Pokud jste přihlášeni jako standardní uživatel, budou jakékoli úkoly vyžadující oprávnění správce automaticky ignorovány.
 • Jestliže vyberete toto nastavení, bude nutné proces vypnutí Řízení uživatelských účtů dokončit restartováním počítače. Jakmile bude nástroj Řízení uživatelských účtů vypnut, uživatelé, kteří se přihlašují pomocí účtu správce, budou mít vždy oprávnění správce.
 • Toto nastavení poskytuje nejnižší úroveň zabezpečení. Pokud zakážete upozorňování nástroje Řízení uživatelských účtů, může být počítač vystaven bezpečnostním rizikům.
 • Jestliže program Řízení uživatelských účtů nastavíte tak, abyste nebyli nikdy upozorňováni, měli byste si dávat pozor, které programy spouštíte, protože budou mít stejný přístup k počítači jako vy. Patří sem čtení a provádění změn chráněných systémových oblastí, vašich osobních údajů, uložených souborů a jakýchkoli dalších položek uložených v počítači. Programy budou také mít povoleno komunikovat a přenášet informace mezi vzdálenými počítači a místním počítačem, a to včetně Internetu.Odeslat názor
Odeslat názor
Velmi si vás vážíme, a proto je pro nás váš názor důležitý. Použijte odkaz Odeslat názor níže a uveďte prosím své nápady a připomínky.
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 2621905 - Poslední kontrola: 10/10/2013 09:25:00 - Revize: 1.0

Microsoft Outlook 2010

 • kbstepbystep kbtshoot kbvideocontent KB2621905
Váš názor