Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Je k dispozici kumulativní aktualizace 3 pro systém Windows Server řešení nejlepší postupy Analyzer 1.0

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2699813
Úvod
Tento článek popisuje aktualizaci 3 pro systém Windows Server řešení Best Practices Analyzer (Windows Server řešení BPA) 1.0. 3 Aktualizace přidává nové doporučené postupy 1.0 řešení osvědčených postupů v systému Windows Server.

Osvědčených řešení Windows Server je diagnostický nástroj, který je založen na technologii Microsoft Baseline konfigurace Analyzer (MBCA). Osvědčených řešení Windows Server prohledá počítač, který je spuštěn jeden z následujících operačních systémů a pak porovná existující nastavení serveru sadě předdefinovaných doporučenými postupy:
 • Windows Small Business Server 2011 Standard
 • Windows Small Business Server 2011 Essentials
 • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
 • Standardní 2011 Windows Multipoint Server
 • Prémie 2011 Windows Multipoint Server
Osvědčených řešení Windows Server provádí následující úlohy:
 • Shromažďuje informace o serveru
 • Určuje, zda nastavení serveru splňují sadu doporučené postupy, které doporučujeme
 • Obsahuje sestavu výsledky prohledávání identifikuje rozdíly v nastavení serveru a doporučenými postupy
 • Určuje podmínky, které mohou způsobit problémy se serverem
 • Společnost doporučuje řešení možných problémů
Další informace

Informace o aktualizaci

Získání této aktualizace

Chcete-li získat tuto aktualizaci spustíte 1.0 řešení osvědčených postupů v systému Windows Server.

Požadavky

Chcete-li tuto aktualizaci je nutné používat jeden z následujících operačních systémů:
 • Windows Small Business Server 2011 Standard
 • Windows Small Business Server 2011 Essentials
 • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
 • Standardní 2011 Windows Multipoint Server
 • Prémie 2011 Windows Multipoint Server
Dále musí být Windows Server řešení Analyzátorem 1.0.

Informace o registru

Chcete-li použít tento balíček aktualizace nemáte žádné změny registru.

Požadavek na restartování

Není nutné restartovat počítač po instalaci této aktualizace.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nahrazuje následující aktualizace:
2600333 K dispozici je aktualizace pro systém Windows Server řešení nejlepší postupy Analyzer 1.0
2652984 Aktualizace 2 pro systém Windows Server řešení nejlepší postupy Analyzer 1.0 je k dispozici

Opravených problémů, které jsou zahrnuty v této aktualizaci

Problém 1

Příznak
Osvědčených řešení Windows Server nainstalován na serveru Windows Multipoint a pak přidán zástupce nástroje na ploše. Tento zástupce je viditelné všem uživatelům systému Windows Server Multipoint. V jejich relací vidět všichni uživatelé klienta tohoto zástupce.

Poznámky
 • Po instalaci této aktualizace bude odebrán zástupce pro všechny uživatele, včetně správce. Tato zkratka se nezobrazí na ploše kýmkoli. Správce musí přejít na Spustit nabídka ruční spuštění zaškrtnutí osvědčených postupů.
 • Tato změna platí pouze pro systém Windows Server Multipoint.

Problém 2

Příznak
Zvažte následující scénář:
 • Při instalaci systému Windows Server řešení Analyzátorem a pak vyberteAno aktualizace a integrace.
 • Spustit Osvědčených řešení Windows Server a počkejte, dokud Osvědčených řešení Windows Server rozpozná aktualizaci. Není však nainstalovat aktualizaci.
 • Spuštění plánu řešení osvědčených postupů v systému Windows Server úloh ručně v následující cestě:
  Kontrola úkolů scheduler\Task Library\Microsoft\Windows Plánovač serverové řešení BPA\Daily osvědčených postupů
V tomto scénáři může zobrazit v protokolu aplikací následující chyby:

Název protokolu: aplikace
Zdroj: Chyba aplikace
Datum: 10/11/2011 10: 04: 16 dop.
ID události: 1000
Kategorie úkolů: (100)
Úroveň: Chyba
Klíčová slova: klasická
Uživatel: N/A
Název počítače:
Popis:
Chybující aplikace název: BPAUpdate.exe, verze: 6.1.7900.2 časové razítko: 0x4d4876b4
Chybující název modulu: KERNELBASE.dll, verze: 6.1.7600.16385 časové razítko: 0x4a5bdfe0
Kód výjimky: 0xe0434352
Posun: 0x000000000000aa7d
Chybující id procesu: 0x24c8
Chybující aplikace čas zahájení: 0x01cc88270adadba8
Chybující aplikace cesta: C:\Program Files\Windows Server řešení BPA\Bin\BPAUpdate.exe
Chybující modul cesta: C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll


Název protokolu: aplikace
Zdroj:.NET Runtime
Datum: 10/11/2011 10: 04: 15 AM
ID události: 1026
Kategorie úkolů: žádný
Úroveň: Chyba
Klíčová slova: klasická
Uživatel: N/A
Název počítače:
Popis:
Aplikace: BPAUpdate.exe
Framework verze: v4.0.30319
Popis: Proces byl ukončen kvůli neošetřené výjimce.
Informace o výjimce: System.IO.IOException


Problém 3

Příznak
Po konfiguraci Best Practices Analyzer naplánované úlohy zobrazí následující chybové zprávy:

Chybová zpráva 1
Název protokolu: aplikace
Zdroj: Společný MSExchange
Datum: 12 26 datu 2: 05: 50 dop.
ID události: 4999 úkolu
Kategorie: Obecné
Úroveň: Chyba
Klíčová slova: klasická
Uživatel: N/A
Název počítače:

Popis: Watson zprávy odeslány ID procesu: 544 s parametry: E12, 14.01.0355.001 c kamarád RTL-AMD64, osvědčených postupů, M.E.Data.Directory, M.E.D.D.DSAccessTopologyProvider..ctor, S.IO.FileLoadException, 72f, 14.01.0355.001. ErrorReportingEnabled: False

Chybová zpráva 2
Název protokolu: MSExchange řízení
Zdroj: MSExchange CmdletLogs
Datum: 12 26 datu 2: 05: 50 dop.
ID události: 8
Kategorie úkolů: Obecné
Úroveň: Chyba
Klíčová slova: klasická
Uživatel: N/A
Počítač:<computer name="">
Popis:
(PID 544 podproces 5) Vyvolání Get AcceptedDomain úloh neošetřené výjimky: System.IO.FileLoadException: shromáždění kombinovaném režimu je postavena proti "v2.0.50727" runtime verze a nelze načíst v 4.0 runtime bez další informace o konfiguraci. na
Microsoft.Exchange.data.Directory.DSAccessTopologyProvider..na ctor (název_počítače řetězec)
Na Microsoft.Exchange.data.Directory.DirectoryServicesTopologyProvider.DiscoverConfigDC()
Microsoft.Exchange.data.Directory.DirectoryServicesTopologyProvider..na ctor()
Na Microsoft.Exchange.data.Directory.TopologyProvider.InitializeInstance()
Na Microsoft.Exchange.data.Directory.ADServerSettingsHelper.set_ViewEntireForest (booleovská hodnota)
Microsoft.Exchange.data.Directory.RunspaceServerSettings..na ctor()
Na Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InitializeRunspaceServerSettings()
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.BeginProcessing().
{16434477-0a8d-4ef3-8e5b-104fb1cbcb6e}

</computer>

Problém 4

Příznak
Po instalaci systému Windows Small Business Server Essentials nebo Windows Server Storage Essentials, klienti v síti start vyvolání následující oznámení Osvědčených řešení Windows Server.

U klientů systému Windows 7:
Chyba sledování počítače. Můžete posoudit pouze částečně zdraví tohoto počítače

U klientů systému Windows XP:
Zdraví tohoto počítače nemůže přistupovat, protože součásti potřebné k posouzení stavu není k dispozici. Nainstalujte nejnovější verzi prostředí Windows PowerShell k dispozici na webu společnosti Microsoft

Nové kontroly, které jsou přidány do této aktualizace

Po instalaci této aktualizace Osvědčených řešení Windows Server přidá nové následující kontroly:
 1. Zkontrolujte, zda se nezdaří zálohování z důvodu skrytý oddíl.
 2. Zkontrolujte, zda zálohování se nezdaří, protože transakce protokolu Exchange je chybí nebo je poškozen.
 3. Zkontrolujte, zda zálohování nezdaří z důvodu problému Zapisovatel SQL.
 4. Zkontrolujte, zda poslední pokus o zálohování se nezdařilo.
 5. Zkontrolujte, zda identita fondu aplikací OWA není spuštěn pod výchozím nastavením.
 6. Zkontrolujte, zda fond aplikací OWA.NET Framework nepoužívá výchozí nastavení.
 7. Zkontrolujte, zda potrubí fondu aplikace OWA nepoužívá výchozí nastavení.
 8. Zkontrolujte, zda aplikace OWA app fondu bitová verze není nastaven na výchozí hodnotu.
 9. Zkontrolujte, zda počáteční dopravy Exchange není nastavena na výchozí.
 10. Zkontrolujte, zda není spuštěna služba Exchange Transport.
 11. Zkontrolujte, zda účet služby Exchange Transport není pomocí výchozího účtu.
 12. Zkontrolujte, zda je nesprávně nastavena hodnotu registru OnlyUseLatestCLR na 1.
 13. Zkontrolujte, zda je nainstalována NT Backup.
 14. Zkontrolujte, zda služba IIS není vlastníkem 80 (0.0.0.0:80) nebo portu 443 (0.0.0.0:443).
 15. Zkontrolujte, zda výchozí webový server není spuštěn v Microsoft Small Business Server 2011.
 16. Zkontrolujte, zda režim spouštění pro replikaci souborů NTFRS nepoužívá výchozí nastavení.
 17. Zkontrolujte, zda není spuštěna služba replikace souborů NTFRS.
 18. Zkontrolujte, zda účet služby NTFRS nepoužívá výchozí nastavení.
 19. Zkontrolujte, zda oprávnění číst a skript na funkce virtuálního adresáře jsou nesprávné.
 20. Zkontrolujte, zda na funkce virtuální adresáře nastavit přesměrování HTTP nebo zděděná.
 21. Kontrola zda hostitele záhlaví na výchozí web pro port 80.
 22. Zkontrolujte, zda výchozí nastavení SSL nepoužívají virtuální adresář Windows PowerShell.
 23. Zkontrolujte, zda je režim spouštění služby replikace souboru DFSR není nastavena na výchozí.
 24. Zkontrolujte, zda není spuštěna služba replikace souborů DFSR.
 25. Zkontrolujte, zda replikace souborů DFSR účet nepoužívá výchozí nastavení.
 26. Zkontrolujte, zda zprostředkovatel 365 Office service nepoužívá výchozí účet.
 27. Zkontrolujte, zda není spuštěna služba Office 365 zprostředkovatele.
 28. Zkontrolujte, zda zprostředkovatel 365 Office service nepoužívá výchozí režim spuštění.
 29. Zkontrolujte, zda chybí jeden nebo více zásad skupiny služby WSUS.
 30. Zkontrolujte, zda nastavení hodnoty registru webu pod hodnotu Rpcproxy. Výchozí server WWW.
 31. Zkontrolujte, zda web výchozí modul KerbAuth povolena.
 32. Zkontrolujte, zda web výchozí modul WSMan povoleno.
 33. Zkontrolujte, zda účet, který slouží jako účet Microsoft SharePoint farmě chybí jeden nebo více členství ve skupině.
 34. Zkontrolujte, zda účet, který slouží jako účet webové aplikace SharePoint chybí jeden nebo více členství ve skupině.
 35. Zkontrolujte, zda účet, který slouží jako účet vyhledávací služby SharePoint chybí jeden nebo více členství ve skupině.
 36. Zkontrolujte, zda účet, který slouží jako účet farmu serveru SharePoint chybí jedna nebo více rolí Microsoft SQL Server.
 37. Zkontrolujte, zda je soubor Web.config v fyzický adresář výchozího webu.
 38. Zkontrolujte, že zda se zobrazí jeden nebo více spojnic MaxMessageSize neodpovídá get transportconfig MaxReceiveSize.
 39. Zkontrolujte, zda odeslat jednu nebo více spojnic MaxMEssageSize neodpovídá get transportconfig MaxSendSize.
 40. Zkontrolujte, zda virtuální adresáře maxRequestLength /EWS neodpovídá get transportconfig MaxSendSize.
 41. Zkontrolujte, zda je MultiPoint Server 2011 verze beta.
 42. Zkontrolujte, zda chybí jedna nebo více výchozí skupiny WSUS.
 43. Zkontrolujte, zda služba motoru zálohování úroveň blokování nepoužívá výchozí režim spuštění.
 44. Zkontrolujte, zda služba bloku úroveň zálohování motoru není nastavena výchozí spouštěcí účet.
 45. Zkontrolujte, zda běžný název na certifikátu, který je vázán na web webová služba WSS certifikátů neodpovídá názvu serveru.
 46. Zkontrolujte, zda certifikát služby Brána vzdálené plochy se zdá být vázán nesprávně.
 47. Zkontrolujte, zda existuje jeden nebo více knihoven dokumentů s podporou e-mailu, ale vzdálené domény Windows SBS webové domény společnosti neexistuje.
 48. Zkontrolujte, zda doména systému Windows SBS společnosti webové vzdálené domény nemá nastaven na TNEFEnabled $false.
 49. Zkontrolujte, zda.NET Framework verze 1.1 je nainstalován.
Další informace o terminologii aktualizace softwaru získáte klepnutím na následující číslo článku:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2699813 - Poslední kontrola: 06/12/2012 17:18:00 - Revize: 1.0

Windows Small Business Server 2011 Essentials, Windows Small Business Server 2011 Standard, Windows Multipoint Server 2011 Standard, Windows Multipoint Server 2011 Premium, Windows Storage Server 2008 R2 Essentials

 • kbqfe kbfix kbinfo kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2699813 KbMtcs
Váš názor