MS15-081: Chyby zabezpečení v aplikaci Microsoft Office by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu: 11. srpna 2015

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 3080790
Souhrn
Tato aktualizace zabezpečení řeší chybu zabezpečení v aplikaci Microsoft Office. Tato chyba zabezpečení by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu, pokud uživatel otevře speciálně vytvořený soubor sady Office. Další informace o chybě zabezpečení naleznete v tématu Bulletin zabezpečení společnosti Microsoft MS15-081.
Další informace o této aktualizaci zabezpečení
Následující články obsahují další informace o této aktualizaci zabezpečení se týká verze jednotlivých produktů. Články mohou obsahovat informace o známý problém.

Non-opravy zabezpečení zahrnuté v aktualizaci zabezpečení

 • Zvýší výchozí nastavení pro export videa.
 • Uživatelé vidí již nepotřebné úpravy až po jejich změny textu při spoluvytváření v aplikaci.
 • Na funkce Automatická vodítka nyní pracuje pro jiné prezentace obsahu, například grafy, tabulky.
 • Tato aktualizace také obsahuje opravy následujících problémů, netýká se zabezpečení:
  • Při pokusu o uložení velkého dokumentu, který obsahuje hypertextové odkazy v aplikaci Word 2010 Uložit jako Zobrazí se dialogové okno a soubor nelze uložit. Kromě toho zachovat opakování zpět Uložit jako Dialogové okno dokud zrušit uložení operace. Tento problém nastane po slovo je opraven automaticky pomocí funkce Automatické opravy.
  • Pokud použijete Editor IME pro psaní znaků v dokumentu v aplikaci Word 2010, který má povolen režim přepisování, nejsou zobrazeny neurčených znaků.
  • Po stisknutí klávesy F9 opakovaně k aktualizaci vnořeného pole (pole IF, které obsahuje podmínku pro přepínač Caps) v aplikaci Word 2010, přepínání mezi podmínka se zobrazí výsledek výpočtu pole které písmeny jsou velké a stavu, ve kterém je první písmeno velké.
  • Vyhledat slovo, které je v záhlaví nebo zápatí a jsou hlavní dokument a v navigačním podokně v zobrazení Stránka, potenciální blikat tehdy v navigačním podokně přejděte kolem hlavního dokumentu.
  • Předpokládejme určit nahrané mluvený komentář a časování video do prezentace v aplikaci PowerPoint 2010. Následným exportem prezentaci jako video. Při přehrávání exportovaného videa bude okamžitě přehrát video na snímku a mluvený komentář a časování jsou ignorovány.
  • Tlačítka, například Označit oblasti, které chcete uchovat, Označit oblasti, které chcete odebrata Odstranit značky nejsou zobrazeny v ODSTRANĚNÍ POZADÍ pásu karet v režimu dotykového ovládání.
  • Můžete použít k odstavci, který je napsán v hebrejské znaky číslování odstavců, může být číslo odstavce zobrazen v nesprávné písmo.
  • Při použití Visual Basic pro Applications (VBA) nebo řešení objektu modelu (OM) nebo použít starší tiskové dialogové okno pro tisk aktuální stránky v aplikaci Word 2013, první stránka se vytiskne.
  • Pokud bindingDataChanged událost je registrována na vazbu, při přidání nebo změně obsahu ovládacího prvku obsahu vazby a poté přepínač fokus podokno úloh, události není spuštěna očekávaným způsobem.
  • Při hledání slova v záhlaví nebo zápatí v zobrazení miniatury dokumentu v aplikaci Word 2013 dojde k BLIKNUTÍ potenciální v navigačním podokně.
  • Když zkopírujete a vložíte některé buňky, které obsahují obrazec otočený na listu aplikace Excel 2013, otáčení obrazce nelze kopírovat a vkládat.
  • Při spuštění Vytvořit dokument PDF/XPS funkce pro do sešitu aplikace Excel 2010, řečtiny a cyrilice znaky jsou změněny na písmo Arial písmo MS Gothic.
  • Po uložení sešitu, který obsahuje hypertextový odkaz, který obsahuje symbol hash (#") jako soubor PDF v aplikaci Excel 2013 hypertextový odkaz je zkrácena a nefunguje podle očekávání.
  • Při spuštění aplikace Excel 2013 se soubory ve složce XLStart, které jsou vytvořeny v aplikaci Excel 2010, není zobrazena na pásu karet.
  • Skrýt a zobrazit velký počet řádků nebo sloupců, pomalý výkon a trvá dlouhou dobu k dokončení operace.
  • Pokud otevřete sešit, který obsahuje vložený list s grafem v aplikaci Excel 2013 a potom ukončete aplikaci Excel 2013, Excel 2013 dochází k občasnému selhání.
  • Při pokusu přidat nebo aktualizovat pomocí odběrů Uživatelem definované buňky oddíl pro kreslení v aplikaci Visio 2013, zobrazí se chybová zpráva podobná následující:
   Během akce nastavit vzorec nebo název došlo k chybě (326).
   Aktualizace odběru se nezdařilo.
   K tomuto problému dochází, pokud nejsou načteny všechny stránky výkresu.
  • Po zaznamenání prezentaci jako video soubor v aplikaci PowerPoint 2013 v počítači, ve kterém rozlišení vyšší než 1920 vodorovně nebo 1080 ve svislém směru, nelze přehrát nahrané video.
  • Při záznamu prezentace pro prezentaci v aplikaci PowerPoint 2013, záznam nastavení nejsou zachovány pro další obrazovka nahrávání ve stejné relaci.
  • Dokument nezobrazuje všechny stránky, pokud existuje poznámka, která obsahuje datum a čas v aplikaci Word 2013.
  • Po stisknutí klávesy F9 opakovaně k aktualizaci vnořeného pole (pole IF, které obsahuje podmínku pro přepínač Caps) v aplikaci Word 2013, přepínání mezi podmínka se zobrazí výsledek výpočtu pole které písmeny jsou velké a stavu, ve kterém je první písmeno velké.
Další informace

Informace o nasazení aktualizace zabezpečení

Microsoft Office 2016 (všechny edice)

Referenční tabulky

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software.
Název souboru aktualizace zabezpečeníPro Microsoft Office 2016 (32bitová verze):
ieawsdc2016-kb3085538-fullfile-x86-glb.exe
Pro Microsoft Office 2016 (64-bit edition):
ieawsdc2016-kb3085538-fullfile-x64-glb.exe
Aplikace Microsoft Excel 2016 (32bitová verze):
excel2016-kb2920693-fullfile-x86-glb.exe
Aplikace Microsoft Excel 2016 (64-bit edition):
excel2016-kb2920693-fullfile-x64-glb.exe
Pro aplikaci Microsoft Visio 2016 (32bitová verze):
visio2016-kb2920708-fullfile-x86-glb.exe
Pro aplikaci Microsoft Visio 2016 (64-bit edition):
visio2016-kb2920708-fullfile-x64-glb.exe
Pro aplikaci Microsoft Visio 2016 (32bitová verze):
word2016-kb2920691-fullfile-x86-glb.exe
Pro aplikaci Microsoft Visio 2016 (64-bit edition):
word2016-kb2920691-fullfile-x64-glb.exe
Instalační přepínačeViz Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 912203
Požadavek na restartováníV některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud požadované soubory používají, bude tato aktualizace vyžadovat restartování. Pokud tato situace nastane, zobrazí zpráva s výzvou k restartování.

Pokud nechcete počítač restartovat, ukončete všechny služby obsahující tuto chybu a zavřete všechny aplikace, které by mohly používat soubory obsahující uvedenou chybu před instalací aktualizace zabezpečení. Další informace o důvodech, proč můžete být vyzváni k restartování najdete Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 887012.
Informace o odinstalaciPomocí položky Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech.
Informace o souborechViz Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 3085538
Viz Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 2920693
Viz Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 2920708
Viz Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 2920691
Ověření klíče registruNení k dispozici

Aktualizace Microsoft Office suite 2007 (všechny edice)

Referenční tabulky
Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software.
Název souboru aktualizace zabezpečeníPro systém Microsoft Office 2007 Service Pack 3:
vbe62007-kb2687409-fullfile-x86-glb.exe
mso2007-kb3054888-fullfile-x86-glb.exe
ieawsdc2007-kb2596650-fullfile-x86-glb.exe
msptls2007-kb2837610-fullfile-x86-glb.exe

Excel 2007 Service Pack 3:
Excel2007-kb3054992-fullfile-x86-glb.exe

PowerPoint 2007 Service Pack 3:
powerpoint2007-kb3055051-fullfile-x86-glb.exe

Aplikace Visio 2007 Service Pack 3:
visio2007-kb2965280-fullfile-x86-glb.exe

Aplikace Word 2007 Service Pack 3:
word2007-kb3055052-fullfile-x86-glb.exe

Pro sadu Office Compatibility Pack:
wordconv2007-kb2986254-fullfile-x86-glb.exe

Pro aplikaci Word Viewer:
Office-kb3055053-fullfile-enu.exe
office2003-kb3055054-fullfile-enu.exe
Instalační přepínačeViz Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 912203
Požadavek na restartováníV některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud požadované soubory používají, bude tato aktualizace vyžadovat restartování. K tomuto chování dochází, obdržíte zprávu s výzvou k restartování.

Chcete-li snížit možnost, že bude vyžadováno restartování ukončete všechny služby obsahující tuto chybu a zavřete všechny aplikace, které by mohly používat soubory obsahující uvedenou chybu před instalací aktualizace zabezpečení. Další informace o důvodech, proč můžete být vyzváni k restartování najdete Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 887012.
Informace o odinstalaciPomocí položky Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech.
Informace o souborechNaleznete v části informace o souboru
Ověření klíče registruNení k dispozici

Microsoft Office 2010 (všechny verze) a další software

Referenční tabulky
Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software.
Název souboru aktualizace zabezpečeníPro Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bit Edition):
ieawsdc2010-kb2553313-fullfile-x86-glb.exe
kb24286772010-kb3055037-fullfile-x86-glb.exe
msptls2010-kb2598244-fullfile-x86-glb.exe
vbe72010-kb2965310-fullfile-x86-glb.exe

Pro Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bit Edition):
ieawsdc2010-kb2553313-fullfile-x64-glb.exe
kb24286772010-kb3055037-fullfile-x64-glb.exe
msptls2010-kb2598244-fullfile-x64-glb.exe
vbe72010-kb2965310-fullfile-x64-glb.exe

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-bit Edition):
excel2010-kb3055044-fullfile-x86-glb.exe

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-bit Edition):
excel2010-kb3055044-fullfile-x64-glb.exe

Pro Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (32-bit Edition):
powerpoint2010-kb3055033-fullfile-x86-glb.exe

Pro Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (64-bit Edition):
powerpoint2010-kb3055033-fullfile-x64-glb.exe

Pro Microsoft Visio 2010 Service Pack 2 (32-bit Edition):
visio2010-kb3054876-fullfile-x86-glb.exe

Pro Microsoft Visio 2010 Service Pack 2 (64-bit Edition):
visio2010-kb3054876-fullfile-x64-glb.exe

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-bit Edition):
word2010-kb3055039-fullfile-x86-glb.exe

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-bit Edition):
word2010-kb3055039-fullfile-x64-glb.exe
Instalační přepínačeViz Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 912203
Požadavek na restartováníV některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud požadované soubory používají, bude tato aktualizace vyžadovat restartování. K tomuto chování dochází, obdržíte zprávu s výzvou k restartování.

Chcete-li snížit možnost, že bude vyžadováno restartování ukončete všechny služby obsahující tuto chybu a zavřete všechny aplikace, které by mohly používat soubory obsahující uvedenou chybu před instalací aktualizace zabezpečení. Další informace o důvodech, proč můžete být vyzváni k restartování najdete Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 887012.
Informace o odinstalaciPomocí položky Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech.
Informace o souborechNaleznete v části informace o souboru
Ověření klíče registruNení k dispozici

Microsoft Office 2013 (všechny edice)

Referenční tabulky
Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software.
Název souboru aktualizace zabezpečeníPro podporované edice sady Microsoft Office 2013 (32-bit Edition):
ieawsdc2013-kb3039798-fullfile-x86-glb.exe
msptls2013-kb3054816-fullfile-x86-glb.exe
vbe72013-kb3039734-fullfile-x86-glb.exe

Pro podporované edice sady Microsoft Office 2013 (64-bit Edition):
ieawsdc2013-kb3039798-fullfile-x64-glb.exe
msptls2013-kb3054816-fullfile-x64-glb.exe
vbe72013-kb3039734-fullfile-x64-glb.exe

Pro podporované edice aplikace Microsoft Excel 2013 (32-bit Edition):
excel2013-kb3054991-fullfile-x86-glb.exe

Pro podporované edice aplikace Microsoft Excel 2013 (64-bit Edition):
excel2013-kb3054991-fullfile-x64-glb.exe

Pro podporované edice aplikace Microsoft PowerPoint 2013 (32-bit Edition):
powerpoint2013-kb3055029-fullfile-x86-glb.exe

Pro podporované edice aplikace Microsoft PowerPoint 2013 (64-bit Edition):
powerpoint2013-kb3055029-fullfile-x64-glb.exe

Pro podporované edice aplikace Microsoft Visio 2013 (32bitové edice)
visio2013-kb3054929-fullfile-x86-glb.exe

Pro podporované edice aplikace Microsoft Visio 2013 (64-bit Edition)
visio2013-kb3054929-fullfile-x64-glb.exe

Pro podporované edice aplikace Microsoft Word 2013 (32bitové edice)
word2013-kb3055030-fullfile-x86-glb.exe

Pro podporované edice aplikace Microsoft Word 2013 (64-bit Edition)
word2013-kb3055030-fullfile-x64-glb.exe
Instalační přepínačeViz Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 912203
Požadavek na restartováníV některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud požadované soubory používají, bude tato aktualizace vyžadovat restartování. K tomuto chování dochází, obdržíte zprávu s výzvou k restartování.

Chcete-li snížit možnost, že bude vyžadováno restartování ukončete všechny služby obsahující tuto chybu a zavřete všechny aplikace, které by mohly používat soubory obsahující uvedenou chybu před instalací aktualizace zabezpečení. Další informace o důvodech, proč můžete být vyzváni k restartování najdete Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 887012.
Informace o odinstalaciPomocí položky Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech.
Informace o souborechNaleznete v části informace o souboru
Ověření klíče registruNení k dispozici

Microsoft Office 2013 RT (všechny edice)

NasazeníJe k dispozici prostřednictvím 3039798 aktualizace pro Microsoft Office 2013 RT Windows Update.

Je k dispozici prostřednictvím 3054816 aktualizace pro Microsoft Office 2013 RT Windows Update.

Je k dispozici prostřednictvím 3054991 aktualizace pro Microsoft Excel 2013 RT Windows Update.

Je k dispozici prostřednictvím 3055029 aktualizace pro aplikaci Microsoft PowerPoint 2013 RT Windows Update.

Je k dispozici prostřednictvím 3054929 aktualizace pro aplikaci Microsoft Visio 2013 RT Windows Update.

Je k dispozici prostřednictvím 3055030 aktualizace pro aplikaci Microsoft Word 2013 RT Windows Update.
Požadavek na restartováníV některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud požadované soubory používají, bude tato aktualizace vyžadovat restartování. K tomuto chování dochází, obdržíte zprávu s výzvou k restartování.

Chcete-li snížit možnost, že bude vyžadováno restartování ukončete všechny služby obsahující tuto chybu a zavřete všechny aplikace, které by mohly používat soubory obsahující uvedenou chybu před instalací aktualizace zabezpečení. Další informace o důvodech, proč můžete být vyzváni k restartování najdete Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 887012.
Informace o odinstalaciKlepněte na položku Ovládací panely, klepněte na položku systém a zabezpečenía potom na položku Windows Update. V části Viz takéklepněte na možnost nainstalovat aktualizacea pak vyberte ze seznamu aktualizace.
Informace o souborechNaleznete v části informace o souboru

Office for Mac 2011

Předpoklady
 • Mac OS X verze 10.5.8 nebo novější na procesor Intel je vyžadován.
 • Mac OS X uživatelské účty, musíte mít oprávnění správce k instalaci této aktualizace zabezpečení.
 • Ujistěte se, že máte Office pro Mac 2011 14.1.0 nebo novější nainstalována v počítači.
Instalace aktualizace
Stáhnout a nainstalovat příslušnou jazykovou verzi Microsoft Office for Mac 2011 14.5.4 aktualizace z Microsoft Download Center. Proveďte následující kroky:
 1. Ukončete všechny spuštěné aplikace. Jedná se o aplikace antivirové ochrany a všechny aplikace sady Office, protože by mohly ovlivňovat instalaci.
 2. Otevřete Microsoft Office for Mac 2011 14.5.4 aktualizace svazku na pracovní ploše. Tento krok může být proveden pro vás.
 3. Ke spuštění procesu aktualizace, okně svazku aktualizace Microsoft Office for Mac 2011 14.5.4, poklepejte na položku Microsoft Office for Mac 2011 14.5.4 aktualizace aplikace a potom postupujte podle pokynů.
 4. Po dokončení instalace můžete odebrat instalační program aktualizace z pevného disku. Chcete-li ověřit, že instalace byla úspěšně dokončena, naleznete v části "Ověření instalace aktualizace". Odebrat instalační program aktualizace, Microsoft Office for Mac 2011 14.5.4 aktualizace svazku přetažením do koše a poté přetažením souboru, který jste stáhli do koše.
Ověření instalace aktualizace
Chcete-li ověřit, že je v ohroženém systému nainstalována aktualizace zabezpečení, postupujte takto:
 1. V programu Findervyhledejte Složku aplikace (Microsoft Office 2011).
 2. Vyberte aplikaci Word, Excel, PowerPointnebo Outlooka spusťte aplikaci.
 3. V nabídce aplikace klepněte na tlačítko ONázev_aplikace> (kdeNázev_aplikace> je zástupný symbol, který představuje aplikace Word, Excel, PowerPoint nebo Outlook).
Pokud nejnovější nainstalované aktualizace verze číslo je 14.5.4, byla aktualizace úspěšně nainstalována.

Požadavek na restartování
Tato aktualizace nevyžaduje restartování počítače.

Odebrání aktualizace
Tuto aktualizaci zabezpečení nelze odinstalovat.

Další informace
Pokud máte technické dotazy nebo problémy se stažením nebo použitím této aktualizace, naleznete v tématu Společnost Microsoft podporu Mac Další informace o možnostech podpory, které jsou k dispozici.

Office for Mac 2016

Předpoklady
 • Mac OS X verze 10.10 nebo novější verze na procesor Intel.
 • Mac OS X uživatelské účty musí mít oprávnění správce k instalaci této aktualizace zabezpečení.
Instalace aktualizace
Stáhnout a nainstalovat příslušnou jazykovou verzi Microsoft Office for Mac 2016 15.13.0 aktualizace z Microsoft Download Center. Proveďte následující kroky:
 1. Ukončete všechny spuštěné aplikace, včetně aplikací antivirové ochrany a všechny aplikace sady Office vzhledem k tomu, že by mohly ovlivňovat instalaci.
 2. Otevřete Microsoft Office for Mac 2016 15.13.0 aktualizace svazku na pracovní ploše. Tento krok může být proveden pro vás.
 3. Proces aktualizace okně svazku aktualizace Microsoft Office for Mac 2016 15.13.0, poklepejte na položku Microsoft Office for Mac aplikace 2016 15.13.0 Update a postupujte podle pokynů.
 4. Po úspěšném dokončení instalace můžete odebrat instalační program aktualizace z pevného disku. Chcete-li ověřit, že instalace byla úspěšně dokončena, naleznete v části "Ověření instalace aktualizace". Odebrat instalační program aktualizace, Microsoft Office for Mac 2016 15.13.0 aktualizace svazku odstraníte přetažením do koše a poté přetažením souboru, který jste stáhli do koše.
Ověření instalace aktualizace
Chcete-li ověřit, že je v ohroženém systému nainstalována aktualizace zabezpečení, postupujte takto:
 1. V programu Findervyhledejte Složku aplikace (Microsoft Office 2016).
 2. Vyberte aplikaci Word, Excel, PowerPointnebo Outlooka spusťte aplikaci.
 3. V nabídce aplikace klepněte na tlačítko o<b00> </b00> Název_aplikace (kde název_aplikace je aplikace Word, Excel, PowerPoint nebo Outlook).
Pokud je číslo poslední nainstalované aktualizace verze 15.13.0, aktualizace byla úspěšně nainstalována.

Požadavek na restartování
Tato aktualizace nevyžaduje restartování počítače.

Odebrání aktualizace
Tuto aktualizaci zabezpečení nelze odinstalovat.

Další informace
Pokud máte technické dotazy nebo problémy se stažením nebo použitím této aktualizace, naleznete v tématu Společnost Microsoft podporu Mac Další informace o možnostech podpory, které jsou k dispozici.

Microsoft Office Web Apps 2010 (všechny verze)

Referenční tabulky
Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software
Název souboru aktualizace zabezpečeníMicrosoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2:
wac2010-kb3054974-fullfile-x64-glb.exe
Instalační přepínačeViz Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 912203
Požadavek na restartováníV některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud požadované soubory používají, bude tato aktualizace vyžadovat restartování. K tomuto chování dochází, obdržíte zprávu s výzvou k restartování.

Chcete-li snížit možnost, že bude vyžadováno restartování ukončete všechny služby obsahující tuto chybu a zavřete všechny aplikace, které by mohly používat soubory obsahující uvedenou chybu před instalací aktualizace zabezpečení. Další informace o důvodech, proč můžete být vyzváni k restartování najdete Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 887012.
Informace o odinstalaciTuto aktualizaci zabezpečení nelze odebrat.
Informace o souboruNaleznete v části informace o souboru
Ověření klíče registruNení k dispozici
.

Microsoft Office Web Apps 2013 (všechny verze)

Referenční tabulky
Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software
Název souboru aktualizace zabezpečeníPro všechny podporované edice sady Microsoft Office Web Apps 2013 Server Service Pack 1:
wacserver2013-kb3055003-fullfile-x64-glb.exe
Instalační přepínačeViz Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 912203
Požadavek na restartováníV některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud požadované soubory používají, bude tato aktualizace vyžadovat restartování. K tomuto chování dochází, obdržíte zprávu s výzvou k restartování.

Chcete-li snížit možnost, že bude vyžadováno restartování ukončete všechny služby obsahující tuto chybu a zavřete všechny aplikace, které by mohly používat soubory obsahující uvedenou chybu před instalací aktualizace zabezpečení. Další informace o důvodech, proč můžete být vyzváni k restartování najdete Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 887012.
Informace o odinstalaciTuto aktualizaci zabezpečení nelze odebrat.
Informace o souboruNaleznete v části informace o souboru
Ověření klíče registruNení k dispozici
.

Microsoft SharePoint Server 2010 (všechny edice)

Referenční tabulky
Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software
Název souboru aktualizace zabezpečeníPro služby Word Automation Services v podporovaných edicích systému Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2:
wdsrv2010-kb3054960-fullfile-x64-glb.exe
Instalační přepínačeViz Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 912203
Požadavek na restartováníV některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud požadované soubory používají, bude tato aktualizace vyžadovat restartování. K tomuto chování dochází, obdržíte zprávu s výzvou k restartování.

Chcete-li snížit možnost, že bude vyžadováno restartování ukončete všechny služby obsahující tuto chybu a zavřete všechny aplikace, které by mohly používat soubory obsahující uvedenou chybu před instalací aktualizace zabezpečení. Další informace o důvodech, proč můžete být vyzváni k restartování najdete Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 887012.
Informace o odinstalaciTuto aktualizaci zabezpečení nelze odebrat.
Informace o souboruNaleznete v části informace o souboru
Ověření klíče registruNení k dispozici
.

Microsoft SharePoint Server 2013 (všechny edice)

Referenční tabulky
Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software.
Název souboru aktualizace zabezpečeníPro služby Word Automation Services v podporovaných edicích systému Microsoft SharePoint Server 2013:
wdsrvloc2013-kb3054858-fullfile-x64-glb.exe
Instalační přepínačeViz Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 912203
Požadavek na restartováníV některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud požadované soubory používají, bude tato aktualizace vyžadovat restartování. K tomuto chování dochází, obdržíte zprávu s výzvou k restartování.

Chcete-li snížit možnost, že bude vyžadováno restartování ukončete všechny služby obsahující tuto chybu a zavřete všechny aplikace, které by mohly používat soubory obsahující uvedenou chybu před instalací aktualizace zabezpečení. Další informace o důvodech, proč můžete být vyzváni k restartování najdete Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 887012.
Informace o odinstalaciTuto aktualizaci zabezpečení nelze odebrat.
Informace o souboruNaleznete v části informace o souboru
Ověření klíče registruNení k dispozici

Informace o souboru hash

Název balíčkuBalíček hash SHA 1Balíček hash SHA 2
Excel2007-kb3054992-fullfile-x86-glb.exe08BC281E951AFA3561F5D64EB8733DAED0B336AFE272B986A11DF9376F79C305BA90136D5337BB7D690222AA703C128D0C6023F6
excel2010-kb3055044-fullfile-x64-glb.exeED5F67A6E172E200A90B2DC569E679D9B0DDE068E62C3DF6A23683F1DA11C50A719A68840D831363C59F0A212932FF4EC04F55E6
excel2010-kb3055044-fullfile-x86-glb.exe5EC9403B04A8649D78D6D435A6160AA282B8F7388DF7AFBC55CABC1F5E6599795D25B0E37E6C909714FA0DBB31C6E2139053AB32
ieawsdc2007-kb2596650-fullfile-x86-glb.exeC6E6EB43C42D04DB2E2F0BAD7D0F93498FEEB7D8360D41BE67B5D7B47FB1E32D2AEC33801DEEA36E475C25C07486949A12153894
ieawsdc2010-kb2553313-fullfile-x64-glb.exe5DC848C632291A0D10F6E4883A84E451010F4BA5347B68EA82F68B6DAE5C037FD29C35B58FF4C44A5D738F375B2DA4661E72641F
ieawsdc2010-kb2553313-fullfile-x86-glb.exeED0DA9E0C795F3FDFCCDE8E0AE0257B16EC5C5B616158FEA352E15B41194DB06C606CC62AB97FB2B7CE56C670846519AC268A553
ieawsdc2013-kb3039798-fullfile-x64-glb.exeFF2D0F8B80F757C17E30E3E9042AAB7308AF9CCCECF39B9147E127EA8F3094CB9F0C4CA169C07C916FA00F4FCAA7D3B0EE30A60E
ieawsdc2013-kb3039798-fullfile-x86-glb.exe6735E814412E713724F2347C1C9588A74E00828C95686518B32998FCD6DA6F34086B0AA6906D282F521285F928A6EC5EBBA961B5
ieawsdc2016-kb3085538-fullfile-x64-glb.exe7276DF7D911A176460EFB0A8542C26571C002426D0D6FB421ABE2D0BD4343B833D5EA6C3B1E58C80D649648DF3A4642A6C19FC4C
ieawsdc2016-kb3085538-fullfile-x86-glb.exe14F605CE11B44505251796FE9C194D651C58DCF17E1C8CEF0D050CFA5878843AB8757CD658036BA0021FDFA9B1BAAF5E26BD23D1
kb24286772010-kb3055037-fullfile-x64-glb.exe60DF86CD6967286A40C841EE29C14E76C8653F68E0EA25F2ACF53EF5D2944100F3A730F24108FAD7D55DF441D970FF30B00586A2
kb24286772010-kb3055037-fullfile-x86-glb.exe4C14190615DAB6AF9CE79B54355492E06BC32CCAAD24D9C8821500A811CFA66307FBCAB121A47619B2D066D8B7C5A23B766CF525
mso2007-kb3054888-fullfile-x86-glb.exeD37E9EB267B45BB73822800F165D092F8DEDED8A2CF1B8AE9EFC7E1F7004F4814EB6D6F471D78F4B66E9D5CDF9FCE8F0A9F0F7B1
msptls2007-kb2837610-fullfile-x86-glb.exe0126C6114DD91A3DEAE88DEA9BA2E11BD041CE4599FC59D6AEAED7B10AF6D182EA2BCA60672224761A204F30A11995A85CE6CE23
msptls2010-kb2598244-fullfile-x64-glb.exe9BB7BDE0D8DD3B12C72CFBB10FE9549E796C34EE3BF2575E767A34D9DA1C0517508635835A0C13868B6D130D645A58422CD34A8F
msptls2010-kb2598244-fullfile-x86-glb.exe83B22221F69848A9F8F3D15DA92B646B5C3DC203DE125BB7FF08C126B3BCE6F5AF10976579C835B76DAFB3D937CFFA5E1EB1F6EF
msptls2013-kb3054816-fullfile-x64-glb.exe7FCF0BD025B6BDA2DC0F142DA81F768298A8B2916132680DA252BC5346005C1ECBC4DBD03A7C3786D8264102C877AA3A2811D3F9
msptls2013-kb3054816-fullfile-x86-glb.exeCA6BF1DC8B256DF6DEFF25DF90A527B91743054A73BE0A77607804738C172B9F20886D0CF59AFA9CE5E026653EFD012CEECD998B
office2003-kb3055054-fullfile-enu.exe
office2003-kb3055054-fullfile-enu.exe
Office-kb3055053-fullfile-enu.exe
Office-kb3055053-fullfile-enu.exe
powerpoint2007-kb3055051-fullfile-x86-glb.exe3F31E4F34225E95F918C237199D515203436B1CCDA7B2B559CA64EEA41393FB712C66D27E57754AC7AB5BA556E45A6BC2EF5DABD
powerpoint2010-kb3055033-fullfile-x64-glb.exeB0C78459C37259B373F73B2FF9E95D323EC3A969C0B12877FBF2826FB4153995A6485ABC8FDBFB28BA7A56EA4877587BA44BCDC8
powerpoint2010-kb3055033-fullfile-x86-glb.exe861DF0D62D0C57C96308A5350F1673AB01BA01DE9263AFEDA54D682496B510B2F0FC3677F26D72B86D377B45274AF747BC908E84
vbe62007-kb2687409-fullfile-x86-glb.exe8F6B8EFB037D1F35CFDA206565B8CB3572B66BC40AE705DB9D854CC43FAD76CC6CFE880974E8037CF845AF324D6A75E15A0E1E3A
vbe72010-kb2965310-fullfile-x64-glb.exe2A506654371421DFA5962AFC6A402B44AF8CDBED45382A671FD4F68C0DCD7ADF1E051BB1CCFF6381EADC755E0BBCFC365BEFC01A
vbe72010-kb2965310-fullfile-x86-glb.exe9390F2F8948762C5DA786FEA5C9505B8647CABCE9325D0CBD1FD91EA1B7D6D98DAFC7582449AD77B960F7FF58493566B20B5E940
vbe72013-kb3039734-fullfile-x64-glb.exeA1F31654D022926ED394AAE78F623E0A1AC9FB2886DB8B290E61C17E6A827AEB032B53F8EE87F8DBF7E1F3A160C8A332D386983C
vbe72013-kb3039734-fullfile-x86-glb.exeBBC3EE8629758E274F5CD6633933696EE197C8F26A438847419B513D6B4A9D4612C9D6DDA784C2E47AFDBB2FD182A4A865A8A36F
visio2007-kb2965280-fullfile-x86-glb.exe21C0FD0A1EDEDEDD56D62F1DF56922EE1BCA6CA04FE61FB56F509F15102555BF040C4BBDC910A3B8A59EE99F334297D7FE0302B2
visio2010-kb3054876-fullfile-x64-glb.exe5C7D77E6CA4D4AB1082E0C1394D15CA0EEDD6B258CDDEC9382E39D2ABF164EB5DC38EB8FE644537BE8F99238AED88029774E7A8A
visio2010-kb3054876-fullfile-x86-glb.exe7550BAEC3E0A6AA6B41016BC48D0809C7B391FF516280B69B7FA34B4B2779F29BCA6545B5200A068264689784F258FBB83E2F2E6
visio2016-kb2920708-fullfile-x64-glb.exe2A42D5B45C34DAF8534DBCA0582EE5FDC7B4E52C2DD1A3042CB972D8AFAED3A1EFD769FEC325A2A2C6FA1E3B870B2B0C6E2C7015
visio2016-kb2920708-fullfile-x86-glb.exeBE9C576AC1CEE67DFD40A3AEEAD5528FEF3D5163007E860AF8DB505209C127ADD9300CABBCD45D4108DAAA2E4F4E5536DEE91C1C
wac2010-kb3054974-fullfile-x64-glb.exe5564AFBD91FBC7DAA28FC5B602540ECEDDEC543F861F266B401DD5316D4F99B4272151923395BEF61C3B1956AB68B4496A9CF916
wacserver2013-kb3055003-fullfile-x64-glb.exeD9815B0F4AB3F95143797DBF361CDD7BD4AFAB736834BAB0BEAC368C039837E92ED4B4F6A4D51E83A912F2B4B9D5B4EC6085DD7E
wdsrv2010-kb3054960-fullfile-x64-glb.exeCFAB500A25D49BA0AD4756D0DFA4863AB6B143E296D6F6C1B3E8CFF866E98291517EB777CCD05297ABBE3389D20AF3C5C8FC3970
wdsrvloc2013-kb3054858-fullfile-x64-glb.exeD8D70E1E81C7D2B8CBF456D29CC8D45BBB7FFC1B354770C3E9567CADD6501DF7FCFC56AB2FAB7298B02E1183098C46E204E27A42
word2007-kb3055052-fullfile-x86-glb.exeCEA6A24F76A0E6B625D9C4C1279B41DC52E99CD23DFB2975B2E0F1697B7052D8E258F4AD484A50A53A097D26D9B29EDECB3E87F3
word2010-kb3055039-fullfile-x64-glb.exeD0EEE3B6AB235929F9B84698D80BA81FE6861A57A3A9ABAC6B2AC2A9C4555A83133C355D2FB1ECF9261B9D74488759501D05DF10
word2010-kb3055039-fullfile-x86-glb.exe3FE60D1C245EBB81849F928BC26EE82B36CD97BAB4B5AD42E9160C979FAAD96BCF47E524C6122EDC1C5130CAE519DF6CC119F518
word2013-kb3055030-fullfile-x64-glb.exe301864D002B730FA3E29940A38B30C1A57AC5E738ADF612175B69AC0854EFBE9A2D895F72404A3DB56FAC474F45682A032B0BF15
word2013-kb3055030-fullfile-x86-glb.exe7C0891EC48BF604F7F5005FA45C247358929C46B5E1A6209A784E5921DF9E4B8177FFD0B7B51CDAE16947836F40E29D645872E08
word2016-kb2920691-fullfile-x64-glb.exe9B6C6E0D3D67C77913FAF21AF164AE3E08DF5AF63A7ECC592D0B1C37D0EE0C0B240C9EBE01D0F209A1CECADAADB8A9300630ABA5
word2016-kb2920691-fullfile-x86-glb.exeD18F53101158A8723720229EC486351F581631706B4BFC5D363370F709AEA2A556C4D2C84162D8CB2747529B020706D77146F589
wordconv2007-kb2986254-fullfile-x86-glb.exe846858777FD8F3393176C14794631F1E0FC51379214ABBDECDA7FCE6C25402A95C4F146ADEF8DF0F23D1EC1951D3A154994A8F9F

Jak získat pomoc a podporu pro tuto aktualizaci zabezpečení

Nápovědu pro instalaci aktualizací: Podpora služby Microsoft Update

Řešení zabezpečení pro odborníky v oblasti IT: TechNet odstraňování potíží a podpora

Nápověda pro ochranu před viry a malware v počítači se systémem Windows: Centrum zabezpečení a antivirové řešení

Místní podpora pro vaši zemi: Mezinárodní podpora
aktualizace oprava_zabezpečení aktualizace_zabezpečení zabezpečení chyba chyba zabezpečení zranitelnost útočník se zlými úmysly zneužít registr neověřený přetečení vyrovnávací paměti speciálně formátované rozsah speciálně vytvořený odmítnutí služby DoS TSE

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 3080790 - Poslední kontrola: 05/12/2016 08:41:00 - Revize: 5.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version), Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 3, Word Viewer, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft Visio 2010 Service Pack 2, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version), Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Office 2016 for Mac, Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats, Microsoft Office for Mac 2011 Service Pack 2, Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1, Microsoft Visio 2013 Service Pack 1, Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2, Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1, Microsoft Office 2013 RT pro domácnosti

 • kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew atdownload kbmt KB3080790 KbMtcs
Váš názor