Instalace nebo odebrání písma v systému Windows

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek nahrazuje 130233 (Q130233) pro systémy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows 98 Druhé vydání.
Úvod
Tento článek popisuje postup při přidávání a odebírání písem v systému Microsoft Windows.

Poznámka: Je-li v počítači spuštěn systém Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003, může písma přidat nebo odebrat pouze správce. Chcete-li si ověřit, zda jste k systému Windows přihlášeni pomocí uživatelského účtu správce počítače, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Přidání nového písma

Poznámka: Chcete-li přeinstalovat standardní písma systému Windows, přejděte k tématu "Přeinstalování standardních písem zahrnutých v systému Windows".

Důležité: Chcete-li instalovat písma, je třeba, abyste je měli k dispozici na disketě, disku CD nebo pevném disku.

Chcete-li nainstalovat písmo, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Zadejte následující příkaz a poté klikněte na tlačítko OK:
  %windir%\fonts
 3. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Nainstalovat nové písmo.
 4. V poli Jednotky klikněte na jednotku obsahující písmo, které chcete přidat.

  Poznámka: Disketová jednotka je zpravidla jednotka A nebo jednotka B. Jednotka CD je obvykle jednotka D.
 5. V poli Složky klikněte na složku obsahující písmo, které chcete přidat, a pak klikněte na tlačítko OK.
 6. V poli Seznam písem klikněte na písmo, které chcete přidat. Chcete-li vybrat více než jedno písmo najednou, podržte při kliknutí na jednotlivá písma stisknutou klávesu CTRL.
 7. Kliknutím zaškrtněte políčko Kopírovat písma do složky písem. Nové písmo je uloženo ve složce Windows\Fonts.
 8. Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Systém Windows podporuje písma TrueType nebo písma, která jsou navržena speciálně pro systém Windows a lze je zakoupit samostatně. Některé programy obsahují také zvláštní písma, která jsou nainstalována jako součást instalace daného programu. Tiskárny jsou navíc často vybaveny písmy TrueType nebo speciálními písmy systému Windows. Při instalaci těchto písem postupujte podle pokynů dodaných s daným produktem.

Odebrání písma

Chcete-li odebrat písmo z pevného disku, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Zadejte následující příkaz a poté klikněte na tlačítko OK:
  %windir%\fonts
 3. Klikněte na písmo, které chcete odebrat. Chcete-li vybrat více než jedno písmo najednou, podržte při kliknutí na jednotlivá písma stisknutou klávesu CTRL.
 4. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Odstranit.
 5. Zobrazí-li se výzva Opravdu chcete tato písma odstranit?, klikněte na tlačítko Ano.
Poznámka: Je možné zabránit načtení písma, aniž by bylo odebráno z pevného disku. Stačí přesunout písmo ze složky Windows\Fonts do jiné složky.

Pokud některé ze standardních písem zahrnutých v systému Windows chybí, můžete znovu spustit instalaci systému Windows. Instalace nahradí chybějící nebo změněné soubory. Jestliže chybí tato standardní písma, pravděpodobně také chybí jiné soubory systému Windows. Instalační program tyto soubory rovněž přeinstaluje.

Upozornění: Pokud spustíte instalační program systému Windows, můžete ztratit programy a ovladače hardwaru, které byly nainstalovány poté, co byl v počítači naposledy nainstalován operační systém Windows. Potřebujete-li další informace o souborech, které byste mohli ztratit, můžete se obrátit na oddělení podpory. Informace o tom, jak kontaktovat pracovníky podpory, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: V systému Windows jsou zahrnuta následující písma a jsou nainstalována v každém počítači:
 • Courier New (TrueType, včetně variant písem Bold, Italic a Bold Italic)
 • Arial (TrueType, včetně variant písem Bold, Italic a Bold Italic)
 • Times New Roman (TrueType, včetně variant písem Bold, Italic a Bold Italic)
 • Symbol (TrueType)
 • Wingdings (TrueType)
 • MS Serif,
 • MS Sans Serif,
KB130233
Vlastnosti

ID článku: 314960 - Poslední kontrola: 03/08/2014 16:13:00 - Revize: 6.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbenv kbhowtomaster kbhowto KB314960
Váš názor