Při odesílání nebo přijímání e-mailové zprávy v aplikaci Outlook nebo Outlook Express dojde k chybě

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Důležité Tento článek obsahuje postupy, které vedou k oslabení zabezpečení počítače nebo k vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete vyřešit specifické potíže. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte veškerá dodatečná opatření k ochraně počítače.
Souhrn
Tento článek uvádí běžné metody, pomocí nichž lze řešit potíže s příjmem nebo odesláním zprávy v aplikaci Outlook a Outlook Express.

Tyto metody vyzkoušejte, pokud dojde k následující chybě:

Seznam chyb
Poznámka Pokud potíže nevyřešíte běžnými metodami, můžete vyzkoušet další metody uvedené v tabulce.
Chybové zprávy a kódy chybDalší metody
Nemohlo být vytvořeno žádné připojení, protože cílový počítač je aktivně odmítl.
Server nebyl nalezen. (Účet: název účtu, server POP: e-mail, číslo chyby: 0x800ccc0d).
Úkol název serveru – odesílání a přijímání ohlásil chybu (0x800ccc0f): Připojení k serveru bylo přerušeno. Pokud tento problém potrvá, obraťte se na správce serveru nebo poskytovatele internetových služeb. Odezva serveru: ? K:
Server neočekávaně ukončil připojení. Možnou příčinou jsou potíže se serverem, potíže se sítí nebo dlouhá doba nečinnosti. Účet: název účtu, server: 'název serveru, protokol: POP3, odpověď serveru: +OK, port: 110, zabezpečení (SSL): Ne, číslo chyby: 0x800ccc0f.
Úkol název serveru SMTP – odesílání a přijímání ohlásil chybu (0x80042109): Aplikace Outlook se nemůže připojit k serveru odchozí elektronické pošty (SMTP). Pokud tento problém potrvá, obraťte se na správce serveru nebo poskytovatele internetových služeb.
Časový limit operace vypršel při čekání na odezvu z přijímacího serveru (POP) 0x8004210a.Zvyšte nastavení časového limitu serveru.
Při komunikaci se serverem došlo k vypršení časového limitu 0x800ccc19.Zvyšte nastavení časového limitu serveru.
Kódy chyb: 0x800ccc15; 0x80042108; 0x800ccc0e; 0x800ccc0b; 0x800ccc79; 0x800ccc67; 0x80040900; 0x800ccc81; 0x80040119; 0x80040600.
Kód chyby: 0x8007000cSpusťte Nástroj pro opravu rozhraní MAPI.
Kód chyby: 0x800C013bZnovu vytvořte soubor Sent Items.dbx.
Kód chyby: 0x8004210bOvěřte e-mailové adresy SMTP v distribučním seznamu.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu nebo více z následujících metod: Po dokončení každé metody odešlete sami sobě testovací e-mailovou zprávu a ověřte, zda můžete odesílat a přijímat e-mailové zprávy, aniž by se zobrazila chybová zpráva. Pokud bude stále docházet k chybám, zkuste další metodu.

Metoda 1: Ujistěte se, zda jste připojeni k internetu

Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Spusťte internetový prohlížeč. Například spusťte aplikaci Internet Explorer.
 2. Do panelu Adresa zadejte jednu z následujících adres a pak stiskněte klávesu ENTER.
  • http://www.microsoft.com
  • http://www.msn.com
  Pokud nadále dochází k problémům s připojením k internetu, vyhledejte informace v článku Řešení potíží s připojením k síti v aplikaci Internet Explorer.

Metoda 2: Zkontrolujte správnost nastavení e-mailového účtu aplikace Outlook

Metoda 3: Odstraňte z poštovní schránky podezřelé e-mailové zprávy

Podezřelé e-mailové zprávy mohou blokovat příjem chybové zprávy v aplikaci Outlook. Pokud máte jakékoli podezřelé e-mailové zprávy, odstraňte je pomocí jedné z následujících metod:
 • Přejděte do poštovní schránky pomocí aplikace pro e-mailové zprávy na poskytovatele internetových služeb. Poté příslušné e-mailové zprávy odstraňte.
 • Obraťte se na poskytovatele internetových služeb a požádejte jej o odstranění příslušných e-mailových zpráv.

Metoda 4: Na webu příslušného výrobce antivirového programu zkuste najít další možné postupy

Pokud antivirový software zahrnuje funkci kontroly e-mailů, bude pravděpodobně nutné provést další konfigurační akce, aby bylo možné tento antivirový software používat zároveň s aplikací Outlook nebo Outlook Express. Například budete muset nakonfigurovat modul plug-in pro sadu Office softwaru Norton AntiVirus na práci s aplikací Outlook.

Další informace o používání aplikace Outlook spolu s antivirovým softwarem získáte na následujících webech podle konkrétního nainstalovaného softwaru:

Metoda 5: Nakonfigurujte software brány firewall na povolení přístupu k internetu v aplikaci Outlook

Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Toto řešení se nedoporučuje, jsou ale poskytnuty tyto informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Toto řešení používáte na vlastní nebezpečí.

Nakonfigurujte software brány firewall tak, aby přístup k internetu měly následující soubory:
 • Outlook.exe (pro aplikaci Outlook)
 • Msimn.exe (pro aplikaci Outlook Express)
Ve výchozím nastavení slouží pro odchozí přístup port 25 a pro příchozí přístup port 110. Pokud si nejste jisti, které porty použít, obraťte se na poskytovatele internetových služeb nebo správce systému.

Další informace o softwaru McAfee Personal Firewall a Norton Personal Firewall (Symantec)
Přejděte na web společnosti McAfee, kde najdete pokyny ke konfiguraci softwaru McAfee Personal Firewall.

Případně můžete software McAfee Personal Firewall odebrat a znovu nainstalovat. Touto přeinstalací zajistíte aplikaci Outlook and Outlook Express přístup k internetu, protože se při ní znovu vytvoří soubor podpisu programu, který je využíván bránou firewall.

Používáte-li software Norton Personal Firewall 2002, Norton Internet Security nebo Norton SystemWorks od společnosti Symantec,vyžádejte si u technické podpory společnosti Symantec pokyny pro upgrade nebo změnu konfigurace, které by tyto potíže měly vyřešit.

Metoda 6: Opravte aplikaci Outlook nebo Outlook Express

Potíže může vyřešit také oprava aplikace Outlook nebo Outlook Express.


Poznámka Pokud byla aplikace Outlook Express z počítače odebrána nebo je poškozena její nainstalovaná verze, nebude aplikace Outlook 2000 fungovat správně a pravděpodobně způsobí generování některé z chybových zpráv uvedené v části Další informace. Další informace naleznete v článku Aplikace Outlook 2000 vyžaduje aplikaci Outlook Express.
Poznámka Následující metody jsou určeny pouze pro aplikaci Outlook.

Metoda 7: Zkontrolujte, zda je funkční váš e-mailový profil (pouze aplikace Outlook)

Abyste otestovali, zda je váš e-mailový profil funkční, zkuste vytvořit nový e-mailový profil. Pokud lze pomocí nově vytvořeného profilu odesílat a přijímat zprávy, měli byste tento nový profil aplikace Outlook nakonfigurovat jako výchozí.

Krok 1: Vyhledání výchozího datového souboru aplikace Outlook

 1. V okně Ovládací panely klikněte na položku Pošta.
 2. V dialogovém okně Nastavení pošty – Outlook klikněte na tlačítko Zobrazit profily.

  Snímek obrazovky pro tento krok
 3. Vyberte aktuální profil aplikace Outlook a potom klikněte na tlačítko Vlastnosti.

  Snímek obrazovky pro tento krok
 4. V dialogovém okně Nastavení pošty – Outlook klikněte na tlačítko Datové soubory.

  Snímek obrazovky pro tento krok
 5. Vyberte kartu Datové soubory v dialogovém okně Nastavení účtu a poznamenejte si název a umístění výchozího datového souboru pro váš profil. (Výchozí datový profil bude označen zaškrtnutím.)

  Snímek obrazovky pro tento krok
 6. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Krok 2: Vytvoření nového profilu aplikace Outlook

Nyní již znáte název a umístění výchozího datového souboru pro váš profil. Při vytvoření nového profilu aplikace Outlook použijte pouze jednu z následujících metod:

Video: Připojení aplikace Outlook připojit k vašemu osobnímu e-mailovému účtu (video v angličtině)

Metoda A: Použijte automatické nastavení účtu k vytvoření e-mailového účtu IMAP nebo POP3
Důležité: Pokud e-mailový server podporuje protokol IMAP i POP3, bude ve výchozím nastavení při použití automatického nastavení účtu vytvořen účet IMAP. Chcete-li vytvořit účet POP3, budete muset provést následující kroky ručně. Pokud však e-mailový server podporuje pouze protokol POP3, bude při použití automatického nastavení účtu vytvořen účet POP3.
 1. Otevřete Ovládací panely a klikněte na panel Pošta.
 2. V dialogovém okně Nastavení pošty – Outlook klikněte na tlačítko Zobrazit profily.

  Snímek obrazovky pro tento krok
 3. V dialogovém okně Pošta klikněte na tlačítko Přidat na kartě Obecné.

  Snímek obrazovky pro tento krok
 4. V dialogovém okně Nový profil zadejte název nového profilu a pak klikněte na tlačítko OK.
 5. V dialogovém okně Přidat nový účet zadejte informace o e-mailovém účtu a pak klikněte na tlačítko Další.

  Snímek obrazovky pro tento krok
 6. Po úspěšném dokončení konfigurace účtu klikněte na tlačítko Dokončit.
Metoda B: Vytvořte e-mailový účet IMAP nebo POP3 ručně
 1. Otevřete Ovládací panely a klikněte na panel Pošta.
 2. V dialogovém okně Nastavení pošty – Outlook klikněte na tlačítko Zobrazit profily.

  Snímek obrazovky pro tento krok
 3. V dialogovém okně Pošta klikněte na tlačítko Přidat na kartě Obecné.

  Snímek obrazovky pro tento krok
 4. V dialogovém okně Nový profil zadejte název nového profilu a pak klikněte na tlačítko OK.
 5. V dialogovém okně Přidat nový účet vyberte možnost Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru a pak klikněte na tlačítko Další.

  Snímek obrazovky pro tento krok
 6. V dialogovém okně Zvolit službu vyberte možnost E-mail v Internetu a poté klikněte na tlačítko Další.

  Snímek obrazovky pro tento krok
 7. V dialogovém okně Nastavení e-mailu sítě Internet zadejte podrobné informace o účtu.
 8. Kliknutím na položku Test nastavení účtu otestujte svůj účet.

  Poznámka
  Pokud si nejste jisti správnými informacemi o účtu, obraťte se na poskytovatele internetových služeb.
 9. Vyberte možnost Stávající datový soubor aplikace Outlook a pak klikněte na tlačítko Procházet.

  Snímek obrazovky pro tento krok
 10. V dialogovém okně Otevřít datový soubor aplikace Outlook vyhledejte a přejděte k datovému souboru aplikace Outlook a vyberte jej. Poté klikněte na tlačítko OK.
 11. Klikněte na tlačítko Další.
 12. V dialogovém okně Test nastavení účtu klikněte na tlačítko Zavřít.
 13. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Krok 3: Konfigurace nového profilu aplikace Outlook jako výchozího profilu

Pokud je nový e-mailový profil aplikace Outlook funkční, nastavte jej jako výchozí profil a poté do něj přesuňte e-mailové zprávy.
 1. V dialogovém okně Pošta vyberte možnost Vždy používat profil na kartě Obecné.
 2. Klikněte na rozevírací seznam pod nadpisem Vždy používat profil a vyberte nový profil.
 3. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Pošta.
 4. Pomocí Průvodce importem a exportem exportujte e-mailové zprávy z předchozího e-mailového profilu aplikace Outlook do datového souboru aplikace Outlook (.pst) a poté tento soubor importujte do nového e-mailového profilu aplikace Outlook.

  Poznámka
  Pokud nemáte s funkcí importu a exportu v aplikaci Outlook zkušenosti, podívejte se do následujících článků:

Metoda 8: Spuštění aplikace Outlook v nouzovém režimu (pouze aplikace Outlook)

Chcete-li aplikaci Outlook spustit v nouzovém režimu, proveďte následující kroky podle nainstalovaného operačního systému.

Windows 8.1 Windows 8, Windows 7 nebo Windows Vista
 1. V systému Windows 8.1 nebo Windows 8 potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klikněte na položku Hledat. Pokud používáte myš, podržte místo toho ukazatel myši v pravém dolním rohu obrazovky a poté klikněte na položku Hledat. V systému Windows 7 a Windows Vista klikněte na tlačítko Start.
 2. Do vyhledávacího pole zadejte text outlook.exe/safe.
 3. Stiskněte klávesu ENTER.
Windows Server 2003, Windows 2000 nebo Windows XP
 1. Klikněte na tlačítko Start.
 2. Klikněte na tlačítko Spustit.
 3. Zadejte text outlook.exe /safe.
 4. Klikněte na tlačítko OK.
Pokud se zobrazí upozornění, že e-mailový profil je poškozený nebo jsou nainstalovány aplikace či doplňky jiného výrobce, způsobující konflikt, vytvořte nový e-mailový profil podle postupu v metodě 3.

Metoda 9: Spuštění nástroje pro opravu souboru PST (pouze aplikace Outlook)

Soubor PST představuje soubor osobních složek, v nichž jsou uloženy e-mailové zprávy, kontakty, poznámky, položky kalendáře a další data. Je-li soubor PST poškozený, nemusí fungovat zasílání a příjem e-mailových zpráv v aplikaci Outlook.

Tento problém vyřešíte opravou souboru osobních složek aplikace Outlook (PST).

Metoda 10: Odstranění e-mailových zpráv, které uvízly ve složce Pošta k odeslání (pouze aplikace Outlook)

Klikněte na položku Pošta k odeslání a zkontrolujte, zda v ní nejsou uvíznuté e-mailové zprávy. Pokud v ní nějaké uvíznuté zprávy jsou, odstraňte je takto:
 1. V aplikaci Outlook klikněte na kartu Odeslat a přijmout a na tlačítko Pracovat offline.

  Poznámka
  Zabráníte tak aplikaci Outlook v pokusech odeslat všechny e-mailové zprávy.
 2. Vyberte možnost Pošta k odeslání. Nyní můžete provést jednu z následujících akcí:
  • Přesunutí zprávy: Zprávu přesuňte do složky Koncepty. Zprávu můžete do složky Koncepty přetáhnout, případně na ni kliknout pravým tlačítkem, vybrat možnost Přesunout, položku Jiná složka a ze seznamu vybrat možnost Koncepty.

   Poznámka Tímto způsobem lze velkou e-mailovou zprávu otevřít a odebrat, změnit její velikost, znovu přidat přílohy a pokusit se ji znovu odeslat.
  • Odstranění zprávy: Klikněte na zprávu pravým tlačítkem myši a pak vyberte příkaz Odstranit.

  Důležité
  Pokud se zobrazí zpráva, že aplikace Outlook již zahájila přenášení zprávy, zavřete aplikaci Outlook a počkejte, až se akce dokončí. Pomocí Správce úloh systému Windows můžete zkontrolovat, zda se proces aplikace Outlook.exe dokončil. Znovu spusťte aplikaci Outlook a opakujte krok 2.
 3. Klikněte na kartu Odeslat a přijmout a poté kliknutím na tlačítko Pracovat offline zrušte výběr této možnosti.
Další informace

Produkty jiných výrobců, způsobující tyto potíže

Produkty jiných výrobců, o nichž je známo, že způsobují tyto potíže, jsou například tyto:
 • Marketscore (Netsetter) Internet Accelerator,
 • Net Nanny,
 • Panicware Pop-Up Stopper.

Spusťte Nástroj pro opravu rozhraní MAPI (pouze aplikace Outlook)

Je-li soubor Mapi32.dll poškozený nebo nesprávný, může se při přijímání nebo odesílání e-mailových zpráv v aplikaci Outlook zobrazit následující chybová zpráva:

Odesílání a přijímání hlásí chybu (0x8007000E): Nedostatek paměti nebo systémových prostředků. Zavřete některá okna nebo programy a akci opakujte.

Chcete-li tento problém vyřešit, spusťte nástroj pro opravu rozhraní MAPI (Fixmapi.exe). Soubor Fixmapi.exe je umístěn v jedné z následujících složek:
 • C:\Winnt\System32
 • C:\Windows\System32

Znovu vytvořte soubor Sent Items.dbx (pouze aplikace Outlook Express)

Je-li soubor Sent Items.dbx poškozený, může se po odeslání zprávy v aplikaci Outlook Express zobrazit následující chybová zpráva:

Došlo k neznámé chybě. Protokol: SMTP, port: 0, zabezpečení (SSL): Ne, číslo chyby: 0x800C013B.

Chcete-li tento problém vyřešit, přejmenujte soubor Sent Items.dbx v e-mailových souborech aplikace Outlook Express. Postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Najít a pak klikněte na položku Soubory nebo složky.
 2. Do pole Název zadejte Sent Items.dbx.
 3. V poli Oblast hledání klikněte na primární pevný disk (obvykle se jedná o jednotku C) a pak klikněte na tlačítko Najít.
 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor Sent Items.dbx a potom klikněte na příkaz Přejmenovat.
 5. Zadejte text Sent Items.old a klikněte na tlačítko OK.
 6. Restartujte aplikaci Outlook Express. Touto akcí se automaticky vytvoří nový soubor Sent Items.dbx.

Ověření platnosti všech e-mailových adres SMTP v distribučním seznamu (pouze aplikace Outlook)

Je-li některá z adres SMTP v distribučním seznamu poškozená nebo nesprávně vytvořená, může dojít k chybě 0x8004210b. Měli byste zkontrolovat všechny e-mailové adresy v distribučním seznamu. Navíc můžete odeslat jednotlivé testovací zprávy všem členům distribučního seznamu a určit tak chybné adresy.

Zvyšte nastavení časového limitu serveru

Pokud se spolu s chybovou zprávou zobrazí chybová zpráva o vypršení časového limitu, pravděpodobně bude možné uvedené potíže odstranit zvýšením časového limitu v aplikaci Outlook nebo Outlook Express. Chcete-li zvýšit nastavení časového limitu na serveru, použijte některou z následujících metod, podle nainstalované verze aplikace Outlook nebo Outlook Express.
Aplikace Outlook 2013 a Outlook 2010
 1. Spusťte aplikaci Outlook.
 2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Informace.
 3. Klikněte na příkaz Nastavení účtu a v seznamu vyberte položku Nastavení účtu.
 4. Kliknutím vyberte cílový účet POP3 a pak klikněte na tlačítko Změnit.
 5. Klikněte na tlačítko Další nastavení.
 6. Klikněte na kartu Upřesnit.
 7. Postupně zvyšujte hodnotu nastavení časového limitu, dokud potíže neodstraníte.
Aplikace Outlook 2007
 1. Spusťte aplikaci Outlook.
 2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Nastavení účtu.
 3. Kliknutím vyberte cílový účet POP3 a pak klikněte na tlačítko Změnit.
 4. Klikněte na tlačítko Další nastavení.
 5. Klikněte na kartu Upřesnit.
 6. Postupně zvyšujte hodnotu nastavení časového limitu, dokud potíže neodstraníte.
Aplikace Outlook 2003 a Outlook 2002
 1. Spusťte aplikaci Outlook.
 2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz E-mailové účty.
 3. Klikněte na přepínač Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty a pak na tlačítko Další.
 4. Klikněte na svůj účet POP3 a na tlačítko Změnit.
 5. Klikněte na tlačítko Další nastavení.
 6. Klikněte na kartu Upřesnit.
 7. Postupně zvyšujte hodnotu nastavení časového limitu, dokud potíže neodstraníte.
Aplikace Outlook 2000 v režimu Podniková nebo pracovní skupina (CW)
 1. Spusťte aplikaci Outlook.
 2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Služby.
 3. Na kartě Služby klikněte na položku E-mail v Internetu potom klikněte na tlačítko Vlastnosti.
 4. Klikněte na kartu Upřesnit.
 5. Postupně zvyšujte hodnotu nastavení časového limitu, dokud potíže neodstraníte.
Aplikace Outlook 2000 v režimu Pouze pošta sítě Internet (IMO)
 1. Spusťte aplikaci Outlook.
 2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Účty.
 3. Vyberte cílový účet a klikněte na tlačítko Vlastnosti.
 4. Klikněte na kartu Upřesnit.
 5. Postupně zvyšujte hodnotu nastavení časového limitu, dokud potíže neodstraníte.
Aplikace Outlook Express 6.0 a 5.x
 1. Spusťte aplikaci Outlook Express.
 2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Účty.
 3. Klikněte na kartu Pošta.
 4. Klikněte na svůj účet POP3 a na tlačítko Vlastnosti.
 5. Klikněte na kartu Upřesnit.
 6. Postupně zvyšujte hodnotu nastavení časového limitu, dokud potíže neodstraníte.
Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
ol2003 ol2002
Egenskaber

Artikel-id: 813514 – Seneste udgave 05/08/2014 22:41:00 – Udgave 23.0

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook Express 5.5

 • kbresolve kbtshoot kbsendmail kbemail kberrmsg kbprb kbcip kbsmbportal KB813514
Feedback