Informace o správci příloh v systému Microsoft Windows

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 883260
Souhrn
Tento článek popisuje správce příloh v systému Windows. Tento článek obsahuje metody konfigurace správce příloh a řešení pro dva problém s správce příloh.
Úvod
Správce příloh je součástí systému Windows k ochraně počítače před nebezpečnými přílohami, které můžete obdržet pomocí e-mailové zprávy a z nebezpečných souborů, které si můžete uložit z Internetu.

Pokud správce příloh identifikuje přílohu, která může nebezpečný, správce příloh brání otevření souboru nebo jej upozorní uživatele před otevřením souboru. Další informace o správci příloh naleznete "Další informace"sekce.
Řešení, pokud nelze stáhnout soubor nebo program
Mnoho lidí dojde k potížím při pokusu o stažení souboru nebo programu z Internetu. Příčinou může být z mnoha důvodů. Zde nabízíme dvě obecné řešení pro vás akci, pokud se zobrazuje chyba, že je blokováno stahování nebo získat "virů se nezdařilo" nebo "zjištěn virus" zprávy.
Zkontrolujte, zda že je povolena možnost "Stažení souboru" v nastavení zabezpečení Internetu
Nelze stahovat soubor, pokud je zakázána možnost "Stažení souboru" v nastavení zabezpečení Internetu. Následujícího postupu zkontrolujte nastavení zabezpečení sítě Internet:
 1. Spusťte Dialogové okno Možnosti Internetu.
  Windows 7
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programya potom otevřete složku Příslušenství .
  2. Klepněte na příkaz Spustit.
  3. Napište inetcpl.cpla potom klepněte na tlačítko OK.
  Windows 8
  1. Úvodní obrazovce zadejte inetcpl.cpl, a stiskněte klávesu Enter.
 2. V Dialogové okno Možnosti Internetu, klepněte zabezpečení karta, klepněte na tlačítko Ineternet zóny (Ikona zeměkoule) a potom klepněte na tlačítko Vlastní úroveň .
 3. V okně Nastavení zabezpečení přejděte dolů na stažení > Stažení souboru.
 4. Klepnutím zaškrtněte políčko Povolit.
 5. Procházejte seznam, dále různé > spouštění aplikací a nedůvěryhodných souborů.
 6. Klepnutím vyberte Dotázat (doporučeno).
 7. Klepněte na tlačítko OK
Dočasně zakažte antivirové skenování v programu Editor registru
Můžete obdržet "Virů se nezdařilo" nebo "Zjištěn Virus" chybová zpráva při pokusu o otevření nebo uložení souboru nebo programu z Internetu. Ve většině případů není způsobena operačního systému Windows, ale antivirový software. Pokud jste si jisti, že zdroj, který se pokoušíte otevřít, je bezpečné a důvěryhodné, zkuste následující řešení virů dočasně zakázat a povolte virů okamžitě po dokončení stahování programu či souboru. Musíte být velmi opatrní při používání tohoto řešení. Jinak je může být vystaven útokům virů.
 1. Spusťte Editor registru.
  Windows 7
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programya potom otevřete složku Příslušenství .
  2. Klepněte na příkaz Spustit.
  3. Napište regedit.exea potom klepněte na tlačítko OK.
  Windows 8
  1. Úvodní obrazovce zadejte regedit.exe, a stiskněte klávesu Enter.

 2. Vyhledejte následující podklíče registru: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

  Pokud podklíč příloh , vytvořit klepnutím pravým tlačítkem myši zásady, vyberte příkaz Nový, klepněte na klíča zadejte Přílohy jako název klíče.
  Podklíč registru přílohy
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši přílohy, vyberte příkaz Novýa klepněte na příkaz Hodnota DWORD (32bitová).
 4. Napište ScanWithAntiVirus jako název hodnoty a stiskněte klávesu Enter.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na novou hodnotu DWORD ScanWithAntiVirus a potom klepněte na příkaz změnit.
 6. V Údaj hodnoty zadejte1a potom klepněte na tlačítko OK.
  Hodnota ScanWithAntiVirus
 7. Ukončete Editor registru.
 8. Odhlášení a přihlášení systému Windows, aby se změna projevila.
 9. Otevření nebo uložení programu nebo souboru, který selhal před.
Poznámka: Doporučujeme že změnit hodnotu podklíče ScanWithAntiVirus3 povolit vyhledávání virů ihned po zcela otevřete nebo uložte soubor nebo program.
Konfigurace správce příloh
Existuje několik funkcí správce příloh, který lze konfigurovat pomocí Zásady skupiny nebo místního registru.
Výchozí úroveň rizikovosti pro přílohy souborů
Toto nastavení zásady umožňuje spravovat výchozí úroveň rizikovosti pro typy souborů. Chcete-li zcela vlastní úroveň rizikovosti pro přílohy souborů, může také nutné konfigurovat logiku důvěryhodnosti příloh souborů:
 • Vysoké riziko
  Pokud příloha je v seznamu typů souborů vysoké riziko a pochází ze zóny s omezeným přístupem, zablokuje systém Windows uživateli přístup k tomuto souboru. Pokud soubor pochází ze zóny Internet, Windows vyzve uživatele před zobrazením souboru.
 • Střední riziko
  Pokud je příloha na seznamu střední rizikovosti typy souboru a je s omezeným přístupem nebo zóny Internet systému Windows vyzve uživatele před zobrazením souboru.
 • Nízké riziko
  Pokud příloha je v seznamu typů souborů nízké riziko, systém Windows nevyzve uživateli před zobrazením souboru bez ohledu na informace v souboru zóny.
Pokud povolíte toto nastavení zásad, můžete určit výchozí úroveň rizikovosti pro typy souborů. Pokud toto nastavení zásad zakážete, nastaví systém Windows výchozí úroveň rizikovosti na hodnotu Střední. Pokud neprovedete konfiguraci tohoto nastavení zásad, nastaví systém Windows výchozí úroveň rizikovosti na hodnotu Střední.
Zásady skupinyPodklíč registruPoložka registruHodnota položky
Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\správce
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
DefaultFileTypeRisk
Vysoká (6150)
nebo
Střední (6151)
nebo

Nízká (6152)
Poznámka: Výchozí hodnota zóně je střední (6151).
Nezachovávají zóny informace v přiložených souborů
Toto nastavení zásad umožňuje určit, zda systém Windows označí přílohy souborů, které mají informace o zóně, jejich původu. Tyto zóny původu jsou Internet, intranet a místní. Toto nastavení zásad vyžaduje systém souborů NTFS, bude fungovat správně a nebudou bez předchozího upozornění v systémech, které používají systém FAT32. Když nejsou uloženy informace o zóně, nemůže systém Windows příslušným způsobem vyhodnotit rizikovost. Pokud povolíte toto nastavení zásad, systém Windows neoznačí přílohy souborů s použitím jejich informací o zóně. Pokud toto nastavení zásady zakážete, systém Windows označí přílohy souborů s použitím jejich informací o zóně. Pokud neprovedete konfiguraci tohoto nastavení zásad, systém Windows označí přílohy souborů s použitím jejich informací o zóně.
Zásady skupinyPodklíč registruPoložka registruHodnota položky
Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\správce
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
SaveZoneInformation

(1)
nebo

Off (2)
Poznámka: Výchozí hodnota zóně je vypnuto (2).

Chcete-li odebrat informace o zóně mechanismy skrýt

Toto nastavení zásad umožňuje určit, zda uživatelé mohou ručně odebrat informace o zóně z uloženého souboru přílohy klepnutím na možnost Odblokovat na kartě souboru Vlastnosti nebo zaškrtnutím políčka v dialogovém okně Upozornění zabezpečení . Odebrání informací o zóně budou moci uživatelé otevřít potenciálně nebezpečné soubory příloh, aby systém Windows zablokoval před otevřením. Pokud povolíte toto nastavení zásad, systém Windows skryje zaškrtávací políčko a tlačítko Odblokovat . Pokud zakážete toto nastavení zásad, zobrazí systém Windows zaškrtávací políčko a tlačítko Odblokovat . Pokud neprovedete konfiguraci tohoto nastavení zásad, zobrazí systém Windows zaškrtávací políčko a tlačítko Odblokovat .
Zásady skupinyPodklíč registruPoložka registruHodnota položky
Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\správce
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
HideZoneInfoOnProperties

Vypnuto (0)
nebo

(1)
Poznámka: Výchozí hodnota
DefaultFileTypeRisk
Položka registru je vypnuto (0).
Seznam typů souborů nízké, střední a vysoká rizika
Toto nastavení zásad umožňuje konfigurovat seznam typů souborů nízké, střední a vysoké riziko. Seznam vysoké přednost se střední a nízkou rizikovostí. Dále je uvedena přípona ve více souborech. Pokud povolíte toto nastavení zásad, můžete vytvořit vlastní seznam typů souborů nízké, střední a vysoké riziko. Pokud zakážete toto nastavení zásad, použije systém Windows předdefinovaný seznam typů souborů. Pokud neprovedete konfiguraci tohoto nastavení zásad, použije systém Windows předdefinovaný seznam typů souborů.
Zásady skupinyPodklíč registruPoložka registruHodnota položky
Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\správce
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
HighRiskFileTypes

ModRiskFileTypes

LowRiskFileTypes

Logika pro přílohy souborů důvěryhodnosti
Toto nastavení zásad umožňuje konfigurovat logiku, kterou systém Windows používá k určení rizikovosti pro přílohy souborů. Přednost popisovač souboru pokyn Windows použití dat popisovače souboru dat typu souboru. Například pokyn Windows důvěřovat Notepad.exe, ale důvěryhodnost soubory s příponou TXT. Preferování typ souboru pokyn Windows použití dat typu souboru dat popisovač souboru. Například soubory s příponou TXT, bez ohledu na popisovač souboru důvěřujte. Pomocí popisovač souboru a typ dat je nejvíce omezující možnost. Systém Windows zvolí přísnější doporučení. To způsobí, že uživatelé vidět další výzvy vztahu důvěryhodnosti než výběr dalších možností. Pokud povolíte toto nastavení zásad, můžete vybrat pořadí, ve kterém systém Windows zpracovává data vyhodnocení rizikovosti. Pokud tyto zásady zakážete, systém Windows použije výchozí logiku důvěryhodnosti, která preferuje popisovač před typem souboru.
Zásady skupinyPodklíč registruPoložka registruHodnota položky
Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\správce
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
UseTrustedHandlers

Typ souboru (1)
nebo
Popisovač (2)
nebo
Oba (3)
Poznámka: Výchozí hodnota
DefaultFileTypeRisk
Položka registru je obslužná rutina (2).
Při otevírání příloh upozornit antivirové programy
Toto nastavení zásady umožňuje spravovat chování pro upozorňování registrovaných antivirových programů. Pokud je registrováno více programů, budou upozorněny všechny. Pokud již registrovaný antivirový program provádí kontroly při přístupu nebo skenuje soubory, které přijdou na e-mailový server v počítači, budou další volání nadbytečná. Pokud tuto zásadu povolíte, systém Windows sděluje registrovaný antivirový program ke kontrole tohoto souboru, pokud uživatel otevře soubor s přílohou. Pokud antivirový program selže, je blokováno otevření přílohu. Pokud tuto zásadu zakážete, systém Windows nevyvolá registrované antivirové programy při otevření příloh nezavolá. Pokud tuto zásadu nenakonfigurujete, systém Windows nevyvolá registrované antivirové programy při otevření příloh nezavolá.
Zásady skupinyPodklíč registruPoložka registruHodnota položky
Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\správce
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
ScanWithAntiVirus

Vypnuto (1)
nebo (2) volitelné nebo

(3)
Poznámka: Výchozí hodnota zóně je vypnuto (1). Pokud je nastavena hodnota volitelné (2), se nazývají všechny skenery i po jedné zprávy zjištění.
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
182569 Zóny zabezpečení aplikace Internet Explorer položky registru pro pokročilé uživatele
Další informace
Jak pracuje Správce příloh
Následujících kroků určete, zda budete moci otevřít soubor nebo zda budete upozorněni před otevřením souboru:
 • Typ programu, který používáte.
 • Typ souboru, že stahujete nebo pokusu o toopen.
 • Nastavení zabezpečení webového obsahu zóny aredownloading že jste ze souboru.

  Poznámka: Webové zóny obsahu můžete nakonfigurovat v aplikaci Microsoft InternetExplorer na kartě zabezpečení . Chcete-li zobrazit webové zóny obsahu, klepněte v nabídce Nástroje, klepněte na příkaz Možnosti Internetua pak klepnutím na kartu zabezpečení . Čtyři contentzones Web jsou následující:
  • Internet
  • Místní intranet
  • Důvěryhodné servery
  • Servery s omezeným přístupem
Správce příloh IAttachmentExecute aplikace programovací rozhraní (API) používá k nalezení typ souboru, vyhledá přidružení souboru a stanovit nejvhodnější akci.

Aplikace Microsoft Outlook Express, Microsoft Windows Messenger, Microsoft MSN Messenger a Microsoft Internet Explorer používají správce příloh ke zpracování e-mailových příloh a souborů stahovaných z Internetu.

Správce příloh roztřídí soubory, které přijmete nebo stáhnete podle typu souboru a přípony názvu souboru. Klasifikuje typy souborů jako vysoké riziko, střední riziko a nízké riziko. Při ukládání souborů na pevný disk z programu, který používá správce příloh, informace o webové zóně obsahu soubor je také uložena do souboru. Například pokud uložíte komprimovaný soubor (ZIP), který je připojen k e-mailové zprávě, na pevný disk, informace o webové zóně obsahu je uložena také při uložení komprimovaného souboru. Pokud se pokusíte extrahovat obsah komprimovaný soubor nebo pokud se pokusíte spustit soubor, nelze. Informace o webové zóně obsahu jsou ukládány společně soubory pouze tehdy, pokud pevný disk používá systém souborů NTFS.

Pokud chcete, můžete otevřít blokovaný soubor ze známého zdroje. Chcete-li otevřít blokovaný soubor, postupujte takto:
 1. Blokovaný soubor klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkazVlastnosti.
 2. Na kartě Obecné klepněte na tlačítkoZrušit blokování.

Typy souborů s vysokým rizikem

Při pokusu o stažení nebo otevření souboru z webu, který je v pásmu s omezením obsahu webu, můžete obdržet zprávu, která označuje, že soubor je blokován.

Při pokusu otevřít typy souborů s vysokým rizikem z webů, které patří webové zóny obsahu Internet, může se zobrazit zpráva s upozorněním, ale je možné otevřít tyto typy souborů.

Typy souborů, které správce příloh označí jako vysokým rizikem, patří:
 • ADE
 • ADP
 • App aplikace
 • ASP
 • BAS
 • BAT
 • CER
 • .chm
 • cmd.
 • .cz
 • cpl
 • .crt
 • CSH
 • .exe
 • FXP
 • HLP
 • HTA
 • INF
 • INS
 • ISP
 • .ITS
 • JS
 • jse
 • KSH Přípona
 • lnk
 • .mad
 • .MAF
 • .mag
 • .mam
 • .maq
 • .mar
 • .mas
 • .mat
 • .mau
 • .mav
 • .maw
 • mda
 • MDB
 • MDE
 • informační
 • mdw
 • .mdz
 • MSC
 • MSI
 • MSP
 • MST
 • OPS
 • PCD
 • PIF
 • soubor PRF
 • PRG
 • PST
 • REG
 • .scf
 • SCR
 • SCT
 • SHB Objekt
 • SHS
 • TMP.
 • .URL
 • VB
 • VBE
 • VBS
 • .VSMACROS
 • VSS
 • vst
 • VSW
 • pomocí modulu
 • WSC Součást
 • WSF
 • WSH

Typy souborů se středním rizikem

Typy souborů, které správce příloh neoznačí jako vysoké riziko nebo nízké riziko, jsou automaticky označeny jako střední riziko.

Při otevření souborů se středním rizikem z zóna Internet nebo ze serverů s omezeným přístupem zónu webového obsahu, můžete obdržet upozornění, ale je možné otevřít tyto typy souborů.

Typy souborů s nízkou rizikovostí

Následující typy souborů správce příloh označí jako nízké riziko, pouze pokud otevřete pomocí programu Poznámkový blok. Pokud přiřadíte jiný program tohoto typu, typu souboru se již nepovažuje za nízké riziko.
 • log
 • text
 • .txt
Následující typy souborů správce příloh označí jako nízké riziko, pouze pokud otevřete soubor pomocí aplikace Microsoft Prohlížeč obrázků a faxů:
 • BMP
 • DIB
 • EMF
 • .gif
 • ICO
 • JFIF
 • .jpg
 • JPE
 • JPEG
 • .png
 • ve formátu TIF
 • TIFF
 • WMF
Poznámka: Přidružení typu souboru k poznámkovému bloku nebo prohlížeč obrázků a faxů nepřidá tento soubor typ v seznamu typů souborů s nízkou rizikovostí.
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2 AES přílohu spuštění služby

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Egenskaber

Artikel-id: 883260 – Seneste udgave 10/04/2015 13:41:00 – Udgave 23.0

Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Aktualizace SP2 pro Windows Vista, Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • kbdownload kbperformance kbsecurity kbvirus kbnetwork kbhowto kbinfo kbquadranttechsupp kbconsumer kbmt KB883260 KbMtcs
Feedback