Chyba při otevírání nápovědy v aplikacích založených na systému Windows: "Funkce není zahrnuta" nebo "Nápověda není podporována"

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 917607
Poznámka
Program Nápověda systému Windows není podporována v systému Windows 10, Windows Server 2012 nebo novější verze systému Windows Server. Nápovědě k systému Windows programis k dispozici pro systém Windows Vista, 7, 8 a 8.1 pouze.

Společnost Microsoft důrazně doporučuje, aby vývojáři softwaru ukončit používání program Nápověda systému Windows. Vývojáři softwaru, kteří dodávají programy využívající soubory HLP se doporučuje přejít na na jiný formát souborů nápovědy, jako například CHM, HTML nebo XML. Další informace naleznete v článku MSDNhttps://msdn.microsoft.com/en-us/library/Windows/Desktop/ms728460 (v=vs.85).aspx. Zatímco Microsoft vyvíjí budoucí technologie nápovědy, doporučujeme Autoři nápovědy můžete pokračovat v používání 1.4 nápovědy HTML. Nápověda HTML 1.4 je součástí verzí systému Windows počínaje systémem Windows 7.
Příznaky
Při pokusu o otevření nápovědy v aplikacích založených na systému Windows zobrazí jedna z následujících chybových zpráv.

Nápověda k tomuto programu byla vytvořena ve formátu, který byl použit v předchozích verzích systému Windows a není podporován v systému Windows Vista Nápověda systému Windows.

Nápověda k tomuto programu byla vytvořena ve formátu nápovědy systému Windows, která je závislá na funkci, která není součástí této verze systému Windows. Můžete však stáhnout program, který vám umožní zobrazení nápovědy vytvořené ve formátu nápovědy systému Windows.

Nápověda k tomuto programu byla vytvořena ve formátu nápovědy systému Windows, který závisí na funkci, která není součástí této verze systému Windows. Pro další informace přejděte na web Microsoft Help and Support.
Řešení
K zobrazení 32bitových souborů nápovědy s příponou HLP v systému Windows, je třeba stáhnout a nainstalovat z Microsoft Download Center WinHlp32.exe.Důležité poznámky ke stažení tohoto programu
 • Otevření odkazů v aplikaci Internet Explorer.
 • Pokud se zobrazí zpráva "Vyžadováno ověření" při otevření stránky pro stahování, klepněte na tlačítko pokračovat a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Po zobrazení výzvy ke stažení souboru, vyberte název souboru, který obsahuje pro 64bitové verze systému Windows "x 64" nebo "x 86" pro 32bitové verze systému Windows. Použijte následující automatické zjišťování informace při rozhodování.
  Aktuálně používáte 32bitový operační systém.
 • Program Nápověda systému Windows není podporována v systému Windows Server 2012 nebo novější verze systému Windows Server.
Pokud zaznamenáte potíže při instalaci WinHlp32.exe nebo použití nápovědy, přejděte k části "Další informace".


Další informace pro pokročilé uživatele
K tomuto problému dochází při zobrazení obsahu nápovědy systému Windows používá starší verzi programu Nápověda systému Windows (WinHlp32.exe).
Známé problémy, které mohou nastat při instalaci WinHlp32.exe

Chyba 80070422 systému Windows UpdateTento problém vyřešit ručně
Pokud obdržíte chybu 80070422 systému Windows Update při stahování aktualizace WinHlp32.exe, pravděpodobně musíte změnit nastavení služby Windows Update a potom službu restartovat. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, typ a Služby do textového pole Zahájit hledání nebo Prohledat programy a soubory .
 2. Ze seznamu programů poklepejte na položku Služby. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši Windows Update<b00> </b00> service a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Ujistěte se, že Automatické je vybrána možnost Typ spuštěnína kartě Obecné .
 5. Vedle položky Stav služby zkontrolujte, zda je služba spuštěná. Pokud není spuštěna, klepněte na tlačítko Start. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 6. Klepněte na tlačítko OK
Známé problémy, které mohou nastat po instalaci WinHlp32.exe
Následující seznam obsahuje regrese funkce známé z předchozích verzí programu WinHlp32.exe. Následující známé problémy se týkají pouze na verzi programu WinHlp32.exe, která je popsána v tomto článku.
 • Makra jsou zakázána.

  Ve výchozím nastavení jsou zakázána následující makra v nápovědě systému Windows:
  • ExecFile
  • RegisterRoutine
  • ShellExecute
  • Zástupce
  • Generovat
  • Test
  • ExecProgram
  Nicméně všechna makra v souborech HLP budou fungovat stejně jako tomu bylo v předchozích verzích. Proto pokud po instalaci programu Nápověda systému Windows pro systém Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2, otevřete soubor HLP, které závisí na těchto maker, některé funkce souboru nemusí pracovat správně. Pokud k tomu dojde, může se zobrazit následující chybová zpráva:
  Došlo k chybě spuštění makra. . (1037)
  Pokud je nutné použít makra, můžete je zapnout pomocí Zásady skupiny řešení nebo registru, jak je popsáno v části "položky registru a zásady skupiny pro správce sítě".
 • Nelze získat přístup k souborům HLP uloženým v intranetových lokalitách

  Ve výchozím nastavení nelze použít pro přístup k souborům HLP uloženým v intranetových lokalitách WinHlp32.exe. Při pokusu o otevření vzdáleného souboru zobrazí následující chybová zpráva:
  Tento soubor nápovědy nelze zobrazit. Zkuste znovu otevřít soubor nápovědy a pokud stále se zobrazí tato zpráva, zkopírujte soubor nápovědy na jinou jednotku a akci opakujte.
  Pokud máte přístup k souborům HLP uloženým v intranetových lokalitách, můžete zrušit jejich blokování pomocí Zásady skupiny řešení nebo registru, jak je popsáno v části "položky registru a zásady skupiny pro správce sítě".
 • Je-li blokován přístup neinteraktivních uživatelů

  Byl zablokován přístup k souborům HLP neinteraktivní uživatele, jako jsou například systémové procesy. Uživatel neobdrží chybová zpráva, když dojde k této chybě.
 • Je zakázána funkce přetahování myší

  Podpora funkce a přetažení v aplikaci byla zakázána. Uživatel neobdrží chybová zpráva, když dojde k této chybě.
 • Závislosti na souborech "Jak používat nápovědu"

  Soubory nápovědy, které jsou s názvem "Jak chcete-li používat nápovědu" byly odebrány ze systému Windows Vista a Windows Server 2008. Byly odebrány následující soubory:
  • Windows.hlp
  • WinHlp32.hlp
  • WinHlp32.cnt
  • WinHelp.cnt
  • Nocntnt.cnt
  Poznámky
  • Tyto soubory nejsou zahrnuty v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2.
  • Soubory HLP, které závisí na těchto souborů může vrátit chybu při pokusu o otevření.
Jak řešit problémy s kompatibilitou, které se vztahují k WinHlp32.exe
WinHlp32.exe můžete použít k zobrazení 32bitových souborů nápovědy. Tato verze obsahuje nastavení Zásady skupiny a podklíče registru, které můžete použít k řešení potíží týkajících se kompatibility aplikací. Například nastavení Zásady skupiny a podklíče registru lze vyřešit problémy, které se týkají makra v souborech HLP a přístup k souborům HLP uloženým v intranetových lokalitách. Však pokud uživatelé zobrazit soubory nápovědy z neznámého zdroje, počítač bude kladen více ohroženy Pokud umožňují tyto zásady či nastavení. Proto buďte opatrní při rozhodování, zda implementovat nastavení pro kompatibilitu aplikací jsou popsány v této části.

Následující otázky použijte k určení, zda WinHlp32.exe a které změny zásad a změny v registru Chcete-li nainstalovat.
 • Musíte používat aplikace a funkce, které má dopad odebrání programu WinHlp32.ex
  • Kolik aplikací vyžaduje WinHlp32.exe? Kolik aplikací je ovlivněno změnami funkčnosti? Jak důležité jsou tyto aplikace?
  • Jak závažné jsou potíže způsobené změny?
 • Jaké jsou požadavky na zabezpečení a možnosti zabezpečení?
  • Co je důležitější: můžete funkci WinHlp32.exe nebo se ujistit, že je co nejvyššího zabezpečení?
  • Externí bezpečnostní opatření, jako je například místní nebo podniková brána firewall, poskytují dostatečnou důvěru, že je možné nainstalovat program WinHlp32.exe a provést změny zásad a změny registru popsané v tomto článku?
 • Pokud organizace organizace dodat tento obsah ve formátu HLP?
  • Lze tak, že není nutné používat funkci WinHlp32.exe upravit program nebo obsah? Například můžete převést obsah nápovědy, který je aktuálně ve formátu HLP do alternativního formátu – například CHM, HTML nebo XML?
  • Ukládá vaše organizace soubory HLP na intranetovém webu? Můžete nainstalovat tyto soubory místně místo?
Jak povolit makra v jednom počítači po instalaci WinHlp32.exe
Po instalaci programu WinHelp32.exe, který je popsán v tomto článku některá makra jsou zakázána. Další informace o tomto problému naleznete v části "Známé problémy".

Tento oddíl obsahuje postup tato makra znovu povolit úpravou klíče registru. Pokud je počítač ve spravovaném prostředí, není tento postup bez předchozí porady s oddělením IT. Oddělení IT se mohou rozhodnout znovu povolit makra nebo se mohou rozhodnout je znovu povolit pomocí zásad skupiny. Oddělení IT si před pokračováním tento článek jako celek.

Upozornění: Tento článek poskytuje informace o tom, jak vyřešit problémy, které jsou způsobeny změnami v tomto vydání programu Nápověda systému Windows. Společnost Microsoft vám ovšem nemůže dát žádná konkrétní doporučení, které klíče registru a které hodnoty jsou pro vaše jedinečné prostředí správné. Pokud jste ve spravovaném prostředí, vaše oddělení IT je nejkompetentnější v posouzení výhod těchto řešení oproti rizikům plynoucích z jejich použití. Nejbezpečnější je vůbec používat žádné řešení zasahující do registru.

Poznámka: Chcete-li provést kroky v tomto úkolu, musíte být k počítači přihlášeni pomocí účtu správce. Pomocí účtu správce, můžete provést změny k počítači pomocí jiného účtu, například standardní účet nelze vytvořit.

Přihlásit se pomocí účtu správce, musíte znát heslo pro některý účet správce v počítači. Pokud tyto kroky provádíte ve vašem osobním počítači, budete pravděpodobně již přihlášeni pomocí účtu správce. Pokud tyto kroky provádíte v počítači v práci, bude pravděpodobně nutné požádat správce systému o pomoc.

Ručně povolit makra v jednom počítači

Důležité: Pečlivě postupujte podle pokynů v této části. Při nesprávné úpravě registru může dojít k vážným problémům. Před úpravami, zálohování registru pro obnovení v případě dojít k problémům.

Chcete-li povolit makra v jednom počítači po instalaci WinHelp32.exe, postupujte takto:
 1. Přihlaste se pomocí účtu správce.
 2. Stiskněte klávesu Klávesa s logem Windows + R, typ regedita potom klepněte na tlačítko OK.
  Oprávnění pro řízení přístupu uživatele Pokud se zobrazí výzva administratorpassword nebo potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko pokračovat.
 3. Na 32bitové edice systému Windows vyhledejte a vyberte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  Na 64bitové verze systému Windows vyhledejte a vyberte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Novýa potom klepněte na příkaz klíč.
 5. Napište WinHelp, a stiskněte klávesu Enter.
 6. Klepněte na klíč WinHelp .
 7. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD (32bitová).
 8. Napište AllowProgrammaticMacros, a stiskněte klávesu Enter.
 9. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz změnit.
 10. Do pole Údaj hodnoty zadejte 1, klepněte na přepínač Šestnáctková v Base oblasti a potom klepněte na tlačítko OK.
 11. Ukončete Editor registru.
Jak odblokovat soubory HLP uložené v intranetu v jednom počítači po instalaci WinHlp32.exe
Po instalaci souboru WinHelp32.exe, který je popsán v tomto článku, soubory HLP uložené v intranetu jsou blokovány. Další informace o tomto problému naleznete v části "Známé problémy".

Tento článek obsahuje kroky pro tyto soubory odblokovat úpravou klíče registru. Pokud je počítač ve spravovaném prostředí, není tento postup bez předchozí porady s oddělením IT. Oddělení IT se mohou rozhodnout znovu povolit makra nebo se mohou rozhodnout je znovu povolit pomocí zásad skupiny.

Důležité: Tento článek obsahuje informace o tom, jak vedou k oslabení zabezpečení nebo vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Tyto změny mohou vyřešit konkrétní problém. Před provedením těchto změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete řešení implementovat, přijmout veškerá dodatečná opatření k ochraně počítače.

Upozornění: Tento článek poskytuje informace o tom, jak vyřešit problémy, které jsou způsobeny změnami v tomto vydání programu Nápověda systému Windows. Společnost Microsoft vám ovšem nemůže dát žádná konkrétní doporučení, které klíče registru a které hodnoty jsou pro vaše jedinečné prostředí správné. Pokud jste ve spravovaném prostředí, vaše oddělení IT je nejkompetentnější v posouzení výhod těchto řešení oproti rizikům plynoucích z jejich použití. Nejbezpečnější je vůbec používat žádné řešení zasahující do registru.

Poznámka: Chcete-li provést kroky v tomto úkolu, musíte být k počítači přihlášeni pomocí účtu správce. Pomocí účtu správce, můžete provést změny k počítači pomocí jiného účtu, například standardní účet nelze vytvořit.

Přihlásit se pomocí účtu správce, musíte znát heslo pro některý účet správce v počítači. Pokud tyto kroky provádíte ve vašem osobním počítači, budete pravděpodobně již přihlášeni pomocí účtu správce. Pokud tyto kroky provádíte v počítači v práci, bude pravděpodobně nutné požádat správce systému o pomoc.


Ručně odblokovat soubory HLP uložené v intranetu v jednom počítači

Důležité: Pečlivě postupujte podle pokynů v této části. Při nesprávné úpravě registru může dojít k vážným problémům. Před úpravami, zálohování registru pro obnovení v případě dojít k problémům.

Chcete-li po instalaci WinHelp32.exe odblokovat soubory HLP, postupujte takto:
 1. Přihlaste se pomocí účtu správce.
 2. Stiskněte klávesu s logem Windows + R, zadejte regedit a klepněte na tlačítko OK.
  Oprávnění pro řízení přístupu uživatele Pokud se zobrazí výzva administratorpassword nebo potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko pokračovat.
 3. Na 32bitové edice systému Windows vyhledejte a vyberte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  Na 64bitové verze systému Windows vyhledejte a vyberte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Novýa potom klepněte na příkaz klíč.
 5. Napište WinHelp, a stiskněte klávesu Enter.
 6. Klepněte na klíč WinHelp .
 7. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD (32bitová).
 8. Napište AllowIntranetAccess, a stiskněte klávesu Enter.
 9. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz změnit.
 10. Do pole Údaj hodnoty zadejte 1, klepněte na přepínač Šestnáctková v Base oblasti a potom klepněte na tlačítko OK.
 11. Ukončete Editor registru.
Položky registru a zásady skupiny pro správce sítě
Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. My toto řešení nedoporučujeme, ale poskytujeme tyto informace, takže můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Toto řešení používáte na vlastní nebezpečí.

Upozornění: Tento článek poskytuje informace o tom, jak vyřešit problémy, které jsou způsobeny změnami v tomto vydání programu Nápověda systému Windows. Společnost Microsoft vám ovšem nemůže dát žádná konkrétní doporučení, které klíče registru a které hodnoty jsou pro vaši organizaci správné. Vaše oddělení IT je nejkompetentnější v posouzení výhod těchto řešení oproti rizikům plynoucích z jejich použití. Nejbezpečnější je vůbec používat žádné řešení zasahující do registru.

Ke stažení WinHlp32.exe obsahuje nastavení Zásady skupiny a položek registru obejít dva známé problémy v tomto vydání programu Nápověda systému Windows fungovat. Pomocí následující nastavení Zásady skupiny nebo položek registru, mohou správci sítě a jednotliví uživatelé znovu povolit makra a odblokovat soubory HLP uložené v intranetu. Zásady skupiny nastavení pro místní počítač a aktuální nastavení Zásady skupiny uživatele slouží jako alternativní řešení pro jednotlivé funkce. Nastavení registru uživatele můžete použít také ke správě každé z funkcí.

Pro každou funkci priority v následujícím pořadí:
 • Místní Zásady skupiny
 • Zásady skupiny pro aktuálního uživatele
 • Nastavení registru uživatele
Pokud nebyla nastavena zásada pro funkce a nastavení registru uživatele pro tuto funkci nebyl nastaven, bude se chovat způsobem popsaným v části "Známé problémy".

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows
 • Jak povolit makra

  Správci sítě mohou pomocí nastavení Zásady skupiny Povolit programová makra v WinHlp32.exe zapnout nebo vypnout makra v souborech HLP. Správci slouží ke správě tohoto nastavení Zásady skupiny konzoly pro správu Zásady skupiny (GPMC). Další informace o Zásady skupiny naleznete v části "Odkazy".

  Pokud nastavení Zásady skupiny v místním počítači ani aktuální uživatel Zásady skupiny pro tuto funkci mohou uživatelé úpravou nastavení registru uživatele pro tuto funkci zapnout nebo vypnout makra v souborech HLP. Chcete-li změnit toto nastavení, musí uživatelé nejprve přidat následující nový podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Uživatelé musí pak přidejte hodnotu DWORD s názvem AllowProgrammaticMacros Chcete-li tento podklíč. Pokud je hodnota AllowProgrammaticMacros je nastavena na hodnotu 1, jsou makra zapnuto. Pokud je hodnota nastavena na hodnotu 0, bude vypnuta makra. Pokud tato hodnota registru neexistuje, bude vypnuta makra.
 • Jak odblokovat soubory HLP uložené v intranetu

  Správci sítě mohou pomocí nastavení Zásady skupiny Povolit WinHlp32.exe přístup k souborům HLP uloženým v intranetových lokalitách odblokovat soubory HLP uložené v intranetu. Správci slouží ke správě tohoto nastavení Zásady skupiny konzoly GPMC. Další informace o Zásady skupiny naleznete v části "Odkazy".

  Pokud byla nastavena žádná nastavení Zásady skupiny pro tuto funkci mohou uživatelé úpravou nastavení registru uživatele pro tuto funkci zablokovat nebo odblokovat soubory HLP uložené v intranetu. Chcete-li změnit toto nastavení, musí uživatelé nejprve přidat následující nový podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Uživatelé musí pak přidejte hodnotu DWORD s názvem AllowIntranetAccess Chcete-li tento podklíč. Pokud je hodnota proměnné AllowIntranetAccess je nastavena na hodnotu 1, bude dostupné soubory HLP uložené v intranetu. Pokud je hodnota nastavena na hodnotu 0, budou blokovány soubory HLP uložené v intranetu. Pokud tato hodnota registru neexistuje, soubory HLP uložené v intranetu budou blokovány.
Poskytovatelé obsahu nápovědy, kteří uvolňujete soubory HLP
Počínaje systémem Windows Vista starší součásti nápovědy (WinHlp32.exe) se nahrazuje nová součást nápovědy, která přidává další funkce pro novější verze systému Windows.

Technologie WinHlp32.exe nebude podporována v aktuální podobě v budoucích vydáních systému Windows. Proto důrazně doporučujeme vývojářům softwaru nadále nepoužívat tento program Nápověda systému Windows. Doporučujeme vývojářům softwaru, kteří uvolňují programy využívající soubory HLP, přejít na jiný formát souborů nápovědy, jako například CHM, HTML nebo XML. Také bude třeba změnit volání z rozhraní API WinHelp na nový zdroj obsahu. Několik nástrojů jiných výrobců je k dispozici pro pomoc vývojářům softwaru k převodu obsahu nápovědy z jednoho formátu do jiného formátu.

Poznámka: systém Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 zahrnuje stále WinHelp.exe pro soubory typu HLP 16 bitů. WinHelp.exe program je verzí programu Nápověda systému Windows pro soubory typu HLP 16 bitů.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 917607 - Poslední kontrola: 11/22/2016 03:51:00 - Revize: 34.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbquadrantinstall kbresolve kbtshoot kbhelp kbexpertisebeginner kbinfo kbcip kbconsumer kbmt KB917607 KbMtcs
Váš názor