Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Problémy v Průzkumníku Windows nebo v prostředí systému Windows může dojít po instalaci aktualizace zabezpečení MS06-015

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku: 918165
Oznámení
Aktualizovat, problémy popsané "Příznaky" části jsou popsány jsou specifické pro aktualizaci zabezpečení 908531 (bulletin zabezpečení MS06-015) a lze jim předejít instalací nové verze zabezpečení 908531 (bulletin zabezpečení MS06-015) vydanou 25. dubna 2006. Tato aktualizace je k dispozici z webu Windows Update, Microsoft Update a prostřednictvím služby Automatické aktualizace, pokud jsou nainstalovány identifikované ovládací prvky jiného modelu COM (Component Object). Tato nová aktualizace je k dispozici také z centra pro stahování Microsoft Download Center.

Pokud máte novou aktualizaci a jsou stále dochází k problému, který se podobá, který popisuje tento článek, může být jiný problém. Postupy pro řešení podobných problémů naleznete "Podobné problémy a řešení$$$$

Pokud nemůžete nainstalovat novou verzi zabezpečení 908531 (MS06-015) vydanou 25. dubna 2006 aktualizace, naleznete v části "Kroky k vyřešení tohoto problému", pro pokyny, jak ručně přidat software HP Share-to-Web nebo NVIDIA rozšíření prostředí do Povolit seznam.
Po instalaci aktualizace zabezpečení 908531 (bulletin zabezpečení MS06-015), může dojít jeden nebo více z následujících problémů:
 • Nelze získat přístup k speciální složky, například "dokumenty, Hudba nebo obrázky."
 • Aplikace Microsoft Office přestanou reagovat při pokusu o uložení nebo otevření souborů sady Office ve složce Dokumenty.
 • Při zadávání adresy v Adresa v aplikaci Microsoft Internet Explorer a stiskněte klávesu ENTER nebo klepněte na tlačítko Přejít, nic se neděje.
 • Po klepnutí pravým tlačítkem myši na soubor a klepněte na tlačítko Odeslat do, nic se neděje.
 • Po rozbalení složky v programu Průzkumník Windows, nic se nestane.
 • Některé aplikace jiných výrobců přestat reagovat při otevření nebo uložení dat do složky "Dokumenty".
Bulletin zabezpečení MS06-015, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Příčina
Aktualizace zabezpečení 908531 (MS06-015) nainstaluje nový program Verclsid.exe. Verclsid.exe program ověřuje rozšíření prostředí jsou vytvořeny instance prostředí systému Windows nebo v Průzkumníku Windows. V některých počítačích Verclsid.exe program přestane reagovat. Program Verclsid.exe přestane reagovat může způsobit následující podmínky:
 • Software Share-to-Web Hewlett Packard (HP)je spuštěn. Ještě nainstalovat novou verzi aktualizace zabezpečení 908531 (MS06-015) vydanou 25. dubna 2006.

  Bylo zjištěno, že software, který dříve distribuovala prostřednictvím Hewlett Packard (HP) zablokování programu Verclsid.exe přestane reagovat. Zvláštní součást, která způsobuje problémy se démon oboru Share-to-Web (Hpgs2wnd.exe). Tento software je distribuován již společnost HP, ale byla dříve součástí následující položky:
  • Software HP PhotoSmart
  • Všechny tiskárny HP DeskJet, který obsahuje čtečku karet
  • Skenery HP
  • Některé HP CD-RW a DVD-RW HP
  • Fotoaparátů od společnosti HP
  Démon oboru Share-to-Web lze nalézt v následující složce:
  C:\Program Files\Hewlett-packard\Hp sdílené položky web\Hpgs2wnd.exe
  Software Share-to-Web se automaticky spustí při spuštění počítače. Lze jej rovněž spustit pomocí nabídky Start.
 • Jsou nainstalovány NVIDIA zobrazení, ovladače včetně nebo starší než verze 61.94. Ještě nainstalovat novou verzi aktualizace zabezpečení 908531 (MS06-015) vydanou 25. dubna 2006.

  K tomuto problému dochází, pokud jsou spuštěny některé rozšíření prostředí NVIDIA.
 • Verclsid.exe program je blokován programem brány firewall.

  Verclsid.exe program je označen například některé verze programu Kerio Personal Firewall od společnosti Sunbelt Software. Další informace o produktu Kerio Personal Firewall naleznete na následujícím webu společnosti Sunbelt Software: Tento software zablokuje každý pokus o spuštění jiné aplikace aplikace a požádá o schválení uživatelem. Kerio Personal Firewall zablokuje pokus aplikace Internet Explorer ke spuštění programu Verclsid.exe.
Řešení
Pokud nemůžete nainstalovat novou verzi zabezpečení aktualizace 908531 (MS06-015) vydanou 25. dubna 2006, je třeba ručně přidat software HP Share-to-Web nebo rozšíření prostředí NVIDIA do Povolit seznam pomocí kroků v části "Další informace".

V konfiguraci brány firewall umožníte spouštět program Verclsid.exe

Postupujte podle pokynů pro váš program brány firewall program Versclid.exe spustit nebo klepněte na tlačítko Povolit program Versclid.exe do doby, než klepnete na tlačítko v dialogovém okně upozornění Kerio Personal Firewall. Kerio Personal Firewall můžete nakonfigurovat tak, aby se Versclid.exe program bez zobrazování výzev.
Další informace
Aktualizace zabezpečení 908531 zahrnuje Povolit seznam. Verclsid.exe program nekontroluje žádný soubor, který má příponu, která se zobrazí v tomto seznamu.

Další informace získáte kliknutím na číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
908531MS06-015: Chyba zabezpečení v programu Průzkumník Windows může vést ke vzdálenému spuštění kódu


Tyto potíže mohou způsobovat také jiné ovládací prvky jiného modelu COM nebo rozšíření prostředí. Pokud kroky popsané v tomto článku problém nevyřeší, obraťte se na podporu zákazníků společnosti Microsoft (CSS). Úplný seznam telefonních čísel a informace o cenách technické podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Pokud tento problém způsobují ovládací prvky jiného modelu COM nebo rozšíření prostředí od dalších, lze ručně přidat příslušné rozšíření prostředí do Povolit seznam. V tomto případě je třeba znát klíče registru, které odpovídají rozšíření prostředí.

Jak lze ručně přidat HP Share-to-Web nebo NVIDIA rozšíření prostředí do registru v případě, že nelze nainstalovat novou verzi zabezpečení 908531 (MS06-015) vydanou 25. dubna 2006 aktualizace

Chcete-li přidat HP Share-to-Web a NVIDIA do registru rozšíření prostředí pro vás, přejděte "Automatická oprava"oddílu. Pokud ale chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte "Chtěl bych si to opravit sám$$$$

Automatická opravaChcete-li tento problém vyřešit automaticky, klepněte Automatická oprava tlačítko nebo odkaz. V Stahování souboruDialogové okno, klepněte na tlačítkoSpustita potom postupujte podle pokynů v opravě jeho průvodce.Poznámky
 • Tento průvodce může být jen v angličtině. Automatická oprava však také funguje pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má problém, uložte řešení opravy na jednotku flash nebo na disk CD a spusťte je v počítači, který má tyto potíže.

Potom pokračujte "Byly potíže vyřešeny?$$$$Chtěl bych si to opravit sám

Postup ručního přidání softwaru HP Share-to-Web do seznamu povolit

Tento problém vyřešíte, pokud nemůžete nainstalovat novou verzi aktualizace zabezpečení 908531 (MS06-015) vydanou 25. dubna 2006, můžete ručně přidat rozšíření prostředí HP do seznamu. Chcete to provést, postupujte podle následujících kroků a změňte v registru.

Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru však mohou nastat závažné problémy. Proto postupujte přesně podle následujících kroků. Pro zvýšení ochrany proveďte před úpravami zálohu registru. Pokud pak dojde k potížím, budete moci registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru získáte v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu, který má pověření pro správu.
 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedita potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte a klepněte pravým tlačítkem myši na následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Přejděte na Novéa potom klepněte na tlačítko Hodnota DWORD.
 5. Pro počítače se systémem Microsoft Windows 2000 zadejte následující příkaz:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046}
  Pro počítače se systémem Windows XP nebo systémem Windows Server 2003 zadejte následující příkaz:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046} 0X401
 6. Klepněte pravým tlačítkem na hodnotu, kterou jste právě vytvořili a potom nastavte Údaj hodnoty 1.
 7. Ukončete Editor registru.
 8. Použití Správce úloh Ukončete Verclsid.exe program nebo restartujte počítač.

Postup ručního přidání NVIDIA rozšíření prostředí do seznamu povolit

Chcete-li ručně zadat rozšíření prostředí NVIDIA do registru v případě, že nelze nainstalovat novou verzi aktualizace zabezpečení 908531 (MS06-015) vydanou 25. dubna 2006, postupujte takto.

Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru však mohou nastat závažné problémy. Proto postupujte přesně podle následujících kroků. Pro zvýšení ochrany proveďte před úpravami zálohu registru. Pokud pak dojde k potížím, budete moci registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru získáte v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu, který má pověření pro správu.
 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedita potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte a klepněte pravým tlačítkem myši na následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Přejděte na Novéa potom klepněte na tlačítko Hodnota DWORD.
 5. Pro počítače se systémem Windows 2000 zadejte následující příkaz:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046}
  Pro počítače se systémem Windows XP nebo systémem Windows Server 2003 zadejte následující příkaz:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
 6. Klepněte pravým tlačítkem na hodnotu, kterou jste právě vytvořili a potom nastavte Údaj hodnoty 1.
 7. Ukončete Editor registru.
 8. Restartujte počítač.
Na stránce stažení NVIDIA naleznete na následujícím webu společnosti NVIDIA:

Byly potíže vyřešeny?

 • Zkontrolujte, zda byl problém vyřešen. Pokud je problém vyřešen, jste hotovi s tímto oddílem. Pokud potíže přetrvávají, můžete Obraťte se na podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v "Automatická oprava"blogu nebo nám odešlete e-mailu.
Podobné problémy a řešení
Pokud stále dochází k problému, který se podobá, který popisuje tento článek, může být jiný problém.

Další informace o podobných problémech a jejich řešení získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Nelze získat přístup k speciální složky jako "Dokumenty" nebo "Obrázky"

930128 Při pokusu o přístup ke složkám dokumenty, Hudba, obrázky a videa v systému Windows Vista zobrazí chybová zpráva: "Přístup byl odepřen"
201264 Složka Dokumenty na pracovní ploše se neotevře
827090 "Nelze vytvořit nebo získat přístup k vaší složce Dokumenty" chybová zpráva při použití připojení ke vzdálené ploše
267691 Poklepáním na ikonu dokumenty se neotevře složka Dokumenty

Při pokusu o uložení nebo otevření souborů aplikace přestane reagovat nebo se zobrazí chybová zpráva

840309 Procházení složky Dokumenty do sdílené síťové složky pomocí programu Průzkumník Windows z počítače se systémem Windows XP trvá déle, než bylo očekáváno
313937 Aplikace přestane reagovat při pokusu o otevření nebo uložení souboru v aplikaci systému Office 2002, aplikace sady Office 2003 a v aplikaci sady Office 2007
251383 WD2000: Nelze otevřít dokument s mezinárodní znaky v názvu souboru
918593 Při pokusu o uložení dokumentu v aplikaci Word 2007 zobrazí chybová zpráva: "Nelze uložit tento soubor, protože je otevřen na jiném místě"

Při zadání adresy do pole Adresa v aplikaci Internet Explorer a potom stiskněte klávesu ENTER nebo klepněte na tlačítko "Vyhledat", nic se nestane

 Nápověda s asistencí Poradce při potížích s podobnými ukončení aplikace Internet Explorer, restartování nebo selhání problémů svépomocí pro začínající až středně pokročilé uživatele počítače jsou k dispozici. Tyto návody naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Odkaz Poradce při potížích s aplikací Internet Explorer stop nebo chybou

Poznámka: Obsah této nápovědy s asistencí nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Problémy při použití "Odeslat do"

289997 OL2002: Počítač přestává reagovat, pokud použijete "Odeslat" a "Příjemce pošty" ze souboru na ploše
201823 Systém Windows přestane reagovat při odeslání souboru do disketové jednotky
928767 Aplikace Outlook 2007 nelze použít k odeslání nebo uložení e-mailové zprávy, která byla vytvořena v aplikaci OneNote 2007
928431 Při pokusu o odeslání obrázku prostřednictvím e-mailu v systému Windows Vista ukončí Průvodce odesláním fotografií


Pokud vám tyto články nepomohou, nepomohou vyřešit váš problém nebo pokud se setkáváte s příznaky, které se liší od těch, které tento článek popisuje, vyhledejte další informace ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Hledání Microsoft Knowledge Base, navštivte následující Web společnosti Microsoft:Zadejte popis problému v Hledání odborné pomoci (KB) pole.

Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou, týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce Tyto kontaktní informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft neručí za přesnost kontaktních informací jiných dodavatelů.
prostředí zabezpečení aktualizace oprava oprava_zabezpečení zatuhnutí zablokuje automatickou opravu fixme

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 918165 - Poslední kontrola: 03/29/2013 05:52:00 - Revize: 3.0

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Streets & Trips 2006, Microsoft Streets & Trips 2005 Standard Edition, Microsoft Works 7.0 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2006, Microsoft Works Suite 2005, Microsoft Digital Image Suite 10, Microsoft Digital Image Pro Suite 9.0, Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition, Microsoft MapPoint 2004 Standard Edition, Microsoft Digital Image Standard 2006, Microsoft Digital Image Starter Edition 2006, Microsoft Digital Image Suite 2006, Microsoft Picture It! Premium 10

 • kbresolve kbsecurity kbfixme kbmsifixme kbmt KB918165 KbMtcs
Váš názor