Při pokusu o aktualizaci počítače se systémem Microsoft Windows se zobrazí chybová zpráva: 0x80070002

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Technická aktualizace: 12. září 2006

Společnost Microsoft k tomuto problému vydala nápovědu k zabezpečení (Microsoft Security Advisory) pro odborníky z oblasti IT. Tato nápověda k zabezpečení obsahuje dodatečné informace o tomto problému týkající se zabezpečení. Chcete-li zobrazit celý obsah nápovědy, navštivte následující webovou stránku společnosti Microsoft:
Příznaky
Při pokusu o aktualizaci počítače se systémem Microsoft Windows pomocí některého z následujících nástrojů společnosti Microsoft se může zobrazit kód chyby 0x80070002.
 • Web Windows Update
 • Web Microsoft Update
 • Nástroj ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates) pro Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003
 • Služba SUS 1.0 (Software Update Services)
 • Služba WSUS 2.0 (Windows Server Update Services)
Příčina
V některých případech, kdy je v počítači spuštěn produkt na bázi minifiltru s technologií Microsoft Filter Manager, se může zobrazit kód chyby 0x80070002. Správce filtrů může vrátit hodnotu STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND (Název objektu stavu nebyl nalezen) namísto hodnoty STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND (Cesta objektu stavu nebyla nalezena). Dojde tak k problému, který je popsán v části Příznaky.

Poznámka: Kód chyby 0x80070002 je způsoben jinými příčinami. Další informace o tom, jak zjistit, zda se vás tento problém týká, najdete v části Další informace.
Řešení

Informace o aktualizaci serveru Microsoft Windows Server 2003

Řešení tohoto problému je k dispozici na webu Windows Update, Microsoft Update a na webu Stažení softwaru společnosti Microsoft.

Získání souboru balíčku

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:
Windows Server 2003

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro Windows Server 2003 (KB922582)
Windows Server 2003 pro počítače s procesorem Itanium

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro Windows Server 2003 pro počítače s procesorem Itanium (KB922582)
64bitová verze systému Windows Server 2003

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro 64bitovou verzi systému Windows Server 2003 (KB922582)
64bitová verze systému Windows XP

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro 64bitovou verzi systému Windows XP (KB922582)

Datum vydání: 12. září 2006

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tento balíček aktualizace, musí být v počítači spuštěn jeden z následujících operačních systémů:
 • 32bitová verze systému Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2003 pro počítače s procesorem Itanium s aktualizací SP1
 • Verze systému Windows Server 2003 R2
 • 64bitová verze systému Windows

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix je třeba počítač restartovat.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.

Informace o aktualizaci systému Microsoft Windows XP

Řešení tohoto problému je k dispozici na webu služby Windows Update, Microsoft Update a na webu Stažení softwaru společnosti Microsoft.

Získání souboru balíčku


Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Windows XP

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro systém Windows XP (KB922582)

Datum vydání: 12. září 2006

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Informace o aktualizaci systému Microsoft Windows 2000

V souladu se zásadami časově omezené podpory (Lifecycle Support) produktů společnost Microsoft poskytuje podporu aktualizace zabezpečení prostřednictvím fáze Tradiční podpory (Mainstream Support) pro zákazníky, hardware, multimedia a produkty Microsoft Dynamics. Společnost Microsoft také poskytuje podporu aktualizace zabezpečení prostřednictvím fáze Rozšířené podpory (Extended Support) určenou pro produkty řady Business a Developer. Tyto aktualizace zabezpečení se vztahují pouze k podporované úrovni aktualizace Service Pack těchto produktů. Pro zajištění trvalé funkčnosti služby Windows Update a trvalé ochrany zákazníků vydala společnost Microsoft opravu hotfix a nápovědu k zabezpečení pro systém Windows 2000. Informace o zásadách časově omezené podpory (Lifecycle Support) produktů společnosti Microsoft získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Získání souboru balíčku

Řešení tohoto problému je k dispozici na webu služby Windows Update, Microsoft Update a na webu Stažení softwaru společnosti Microsoft.

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:
Windows 2000
StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro systém Windows 2000 (KB922582).

Datum vydání: 12. září 2006

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tento balíček aktualizace, musí být v počítači spuštěn systém Microsoft Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4 (SP4) a balíček hotfix popsaný v jednom z následujících článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
891861 Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 a známé problémy
905590 K dispozici je oprava hotfix doplňující novou funkci Správce filtrů do počítačů se systémem Windows 2000 Service Pack 4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Poznámka: Opravu hotfix 922582 lze integrovat do zdrojových instalačních souborů systému Windows 2000 SP4. To je však nutné udělat před integrací aktualizací popsaných v části Předpoklady pro systém Windows 2000 článků 891861 a 905590 znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Toto je nezbytné, protože pro integraci opravy hotfix platí pořadí FILO (první nainstalovaná aktualizace může být odinstalována až jako poslední)

Další informace o způsobu práce Instalační služby balíčku systému Windows naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
828930 Jak integrovat aktualizace softwaru do zdrojových souborů instalace systému Windows

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix je třeba počítač restartovat.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o potíže v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace

Vliv problému popsaného v části Příznaky na instalaci této aktualizace

Tato aktualizace bude správně nainstalována i v případě, že je počítač již ovlivněn tímto problémem. Další aktualizace však bude pravděpodobně možné nainstalovat až po instalaci této aktualizace.

Správce filtrů a minifiltry

Správce filtrů je ovladač filtrů systému souborů, který dodává společnost Microsoft. Tento ovladač filtrů zjednodušuje vývoj ovladačů filtrů jiných dodavatelů. Správce filtrů řeší mnoho problémů prostřednictvím stávajícího staršího modelu ovladače filtrů. Správce filtrů například dokáže řídit pořadí načítání prostřednictvím přiřazené výšky. Ovladač filtrů vyvinutý pro model Správce filtrů se nazývá minifiltr. Další informace o ovladačích filtrů systému souborů naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Operační systémy, v nichž je k dispozici Správce filtrů

Správce filtrů je k dispozici v následujících operačních systémech společnosti Microsoft:
 • Windows XP SP2
 • Windows Server 2003 SP1
 • Windows Server 2003 R2
 • Všechny 64bitové verze systému Windows
 • Windows 2000 SP4 a oprava hotfix popsaná v některém z následujících článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  891861 Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 a známé problémy
  905590 K dispozici je oprava hotfix doplňující novou funkci Správce filtrů do počítačů se systémem Windows 2000 Service Pack 4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Jak lze zjistit, zda je nainstalován minifiltr

Chcete-li zjistit, zda je nainstalován minifiltr, postupujte následujícím způsobem.
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Zadejte příkaz fltmc.exe a potom stiskněte klávesu ENTER.
Zobrazí se seznam minifiltrů nebo seznam starších verzí filtrů a minifiltrů. Zobrazený seznam závisí na verzi programu Fltmc.exe, který je instalován v systému.

V následujícím příkladu je uveden filtr straší verze a minifiltry.
 Filtr Název Číslo Výskyt Rámec------------------------------ ------------------ --------TestLegacyFilter <Legacy>TestMiniFilter1 4 	 1TestMiniFilter2 0 	 0
V uvedeném příkladu je položka TestLegacyFilter filtr starší verze. Položky TestMiniFilter1 a TestMiniFilter2 jsou minifiltry.

Další příklad uvádí pouze minifiltry.
Filtr Název Číslo Výskyt Rámec------------------------------ ------------------ --------TestMiniFilter1 4 	 1TestMiniFilter2 0 	 0
V tomto příkladu jsou položky TestMiniFilter1 a TestMiniFilter2 minifiltry.

Jak zjistíte, zda se vás tento problém týká

Pokud se vyskytnou příznaky popsané v části Příznaky a v systému je nainstalován minifiltr, tento problém se vás pravděpodobně týká.

Poznámka: Instalaci této aktualizace doporučujeme i v případě, že nemáte nainstalovány žádné minifiltry. Důvodem je očekávané rozšíření technologie minifiltrů po vydání systému Microsoft Windows Vista. Pokud tuto aktualizaci nainstalujete nyní, nebude se vás tento problém týkat ani v budoucnu po nainstalování produktu s minifiltrem.

Aplikace instalující minifiltry

Mnoho společností právě pracuje na produktech s minifiltry. Není známo, kolik produktů na bázi minifiltrů již bylo vydáno. Běžné aplikace, které mohou používat technologii minifiltrů jsou antivirové a šifrovací programy. Technologii minifiltrů však může využívat mnoho dalších aplikací. Tuto technologii například využívají produkty jako Microsoft File Server Resource Manager (Správce prostředků souborového serveru společnosti Microsoft) a Microsoft Data Protection Manager (Správce ochrany dat společnosti Microsoft).

Známé minifiltry způsobující tento problém

Jedinou aplikace s technologií minifiltrů, o které je v současnosti známo, že může být příčinou tohoto problému, je Microsoft File Server Resource Manager (FSRM) (Správce prostředků souborového serveru společnosti Microsoft). Nástroj FSRM je k dispozici pouze jako součást systémů Windows Server 2003 R2 a Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2.

Technická podpora pro 64bitové verze systému Microsoft Windows

Pokud byl hardware dodán s již nainstalovanou 64bitovou verzí systému Microsoft Windows, technickou podporu a pomoc pro 64bitovou verzi systému Windows zajišťuje výrobce hardwaru. V takovém případě poskytuje podporu výrobce hardwaru, protože systém Windows XP x64 byl součástí dodaného hardwaru. Je možné, že výrobce hardwaru upravil instalaci systému Windows x64 pomocí jedinečných součástí. Mohl například zahrnout specifické ovladače zařízení a volitelná nastavení, aby maximalizoval výkon vlastního hardwaru. Společnost Microsoft bude přiměřeně nápomocna v případě, že potřebujete technickou pomoc s vydáním systému Windows x64. Pravděpodobně byste se však měli obrátit přímo na výrobce hardwaru. Výrobce je tím nejkvalifikovanějším pro poskytnutí odborné pomoci k softwaru, který instaloval na hardware. Pokud jste zakoupili 64bitovou verzi systému Windows samostatně, například 64bitovou verzi systému Microsoft Windows Server 2003, technickou podporu poskytne společnost Microsoft.

Informace o systému Microsoft Windows XP Professional x64 Edition získáte na následujícím webu společnosti Microsoft: Informace o verzích x64 systému Microsoft Windows Server 2003 získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Vlastnosti

ID článku: 922582 - Poslední kontrola: 10/30/2006 16:31:46 - Revize: 2.5

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbwinserv2003presp2fix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix atdownload kbqfe kberrmsg kbexpertisebeginner KB922582
Váš názor