Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při instalaci velkého balíčku nebo opravného balíčku Instalační služby systému Windows do systému Windows Server 2003 nebo Windows XP se zobrazí chybová zpráva: Chyba 1718. Soubor byl zásadou digitálních podpisů odmítnut

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Při pokusu o instalaci velkého balíčku Instalační služby systému Windows (MSI) nebo velkého opravného balíčku Instalační služby systému Windows (MSP) do počítače se systémem Microsoft Windows Server 2003 nebo Microsoft Windows XP je zobrazena následující chybová zpráva:
Chyba 1718. Soubor Název_souboru byl zásadou digitálních podpisů odmítnut.
Dále může být do protokolu aplikací zaznamenána následující událost:
Typ: Chyba
Zdroj: MsiInstaller
Kategorie: Žádná
ID události: 1008
Datum: Datum
Čas: Čas
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: Název_počítače

Popis: Instalace Název_souboru není povolena z důvodu chyby při zpracování zásad omezení softwaru. Objekt není důvěryhodný.
Příčina
K tomuto problému dochází, pokud proces Instalační služby systému Windows nemá dostatek spojité virtuální paměti pro ověření správnosti podpisu balíčku MSI nebo MSP.
Řešení
K dispozici je podporovaná oprava pro systém Windows Server 2003. Pro systém Windows XP není oprava k dispozici.

Informace o opravě hotfix pro systém Windows Server 2003

Společnost Microsoft nyní nabízí podporovanou opravu hotfix. Ta je však určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Tuto opravu použijte pouze u systémů, ve kterých dochází k popsanému problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedený problém příliš neobtěžuje, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci Microsoft Windows Server 2003 Service Pack, která bude tuto opravu hotfix obsahovat.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel technické podpory společnosti Microsoft a informace o poplatcích za poskytnutí podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech nemusí být poplatky za poskytnutí podpory účtovány, pokud pracovník technické podpory společnosti Microsoft určí, že tato konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Další dotazy a žádosti o odbornou pomoc, které se netýkají této zvláštní opravy, podléhají běžným sazbám za poskytnutí odborné pomoci.Poznámka Opravu hotfix stáhněte podle pokynů uvedených dále v tomto článku.

Aktualizace systému Windows Server 2003 (KB925336)

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro systém Windows Server 2003 (KB925336).

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Advapi32.dll5.2.3790.28956205447. 3. 200707:05x86SP1SP1QFE
Advapi32.dll5.2.3790.40366190087. 3. 200707:02x86SP2SP2QFE

Aktualizace systému Windows Server 2003 x64 Edition (KB925336)

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro systém Windows Server 2003 x64 Edition (KB925336).

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Advapi32.dll5.2.3790.289510516487. 3. 200707:52x64SP1SP1QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.28956205447. 3. 200707:52x86SP1SP1QFE\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.403610521607. 3. 200716:52x64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.40366190087. 3. 200716:52x86SP2SP2QFE\WOW

Aktualizace systému Windows Server 2003 pro systémy s procesorem Itanium (KB925336)

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček Aktualizace pro systém Windows Server 2003 pro počítače s procesorem Itanium (KB925336).

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Advapi32.dll5.2.3790.289514812167. 3. 200711:42IA-64SP1SP1QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.28956205447. 3. 200711:42x86SP1SP1QFE\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.403614822407. 3. 200716:53IA-64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.40366190087. 3. 200716:53x86SP2SP2QFE\WOW

Požadavky

Neexistují žádné požadavky.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix je třeba restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Jak potíže obejít
Toto alternativní řešení lze použít pro systémy Windows Server 2003 a Windows XP.

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí programu Editor registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li tento problém obejít, změňte před instalací tohoto balíčku hodnotu registru PolicyScope na 1. Použijte následující postup.

Poznámka: Pokud je počítač připojený k doméně, může aktualizace zásad domény přepsat provedené změny registru. Důrazně doporučujeme odpojení počítače z domény před provedením následujících pokynů.
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. V Editoru registru vyhledejte následující klíč registru a poté na něj klepněte:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Safer\CodeIdentifiers


  Poznámka: Doporučujeme tento klíč před jeho úpravou zálohovat. To provedete tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na položku CodeIdentifiers a poté na příkaz Exportovat. Soubor uložte do umístění v počítači, kde jej lze nalézt.
 3. Změňte hodnotu registru PolicyScope. Tuto akci provedete tak, že poklepete na položku PolicyScope a poté změníte nastavení z hodnoty 0 na 1.
 4. Ukončete Editor registru.
 5. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a poté klepnutím na tlačítko OK otevřete okno příkazového řádku.
 6. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  net stop msiserver
  Tento příkaz zastaví Instalační službu systému Windows, pokud je aktuálně spuštěná na pozadí. Když je služba zastavena, zavřete okno příkazového řádku a přejděte ke kroku 7.

  Poznámka: Pokud se v příkazovém řádku zobrazí následující zpráva, zavřete okno příkazového řádku a přejděte ke kroku 7:
  Instalační služba systému Windows není spuštěná.
 7. Nainstalujte balíček, který jste se pokoušeli nainstalovat, když byla zobrazena chybová zpráva uvedená v části Příznaky.
 8. Po nainstalování balíčku zopakujte kroky 1 a 2. Poté změňte hodnotu registru PolicyScope zpět na 0.
 9. Pokud jste počítač odpojili od domény, připojte jej znovu k doméně a poté počítač restartujte.

  Poznámka: Pokud jste počítač od domény neodpojili, není třeba jej restartovat.
Pokud předchozí pokyny problém nevyřeší, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz control admintools a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Poklepejte na položku Místní zásady zabezpečení.
 3. Klepněte na položku Zásady omezení softwaru.

  Poznámka: Pokud v seznamu nejsou uvedena žádná omezení softwaru, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Zásady omezení softwaru a poté klepněte na příkaz Vytvořit novou zásadu.
 4. V části Typ objektu poklepejte na položku Vynucení.
 5. Klepněte na položku Pro všechny uživatele s výjimkou místních správců a poté klepněte na tlačítko OK.
 6. Restartujte počítač.
Důležité: Po provedení předchozích pokynů mohou místní správci nainstalovat balíček MSI nebo MSP. Po instalaci balíčku obnovte podle předchozích pokynů původní úroveň vynucení. V kroku 5 klepněte na položku Pro všechny uživatele namísto položky Pro všechny uživatele s výjimkou místních správců.

Poznámky
 • Toto alternativní řešení lze použít pouze v prostředí domény Active Directory. V prostředí domény Active Directory přepíše operace obnovení zásad domény místní Zásady omezení softwaru.
 • Přidáním další paměti RAM do počítače nebude problém vyřešen.
Další informace
Počínaje operačním systémem Microsoft Windows XP byly za účelem ochrany uživatelů před spuštěním nebezpečných souborů zavedeny zásady zabezpečení pojmenované Zásady omezení softwaru (také známé jako SAFER). Instalační služba systému Windows používá Zásady omezení softwaru pro ověření podpisů podepsaných souborů balíčků MSI a podepsaných souborů balíčků MSP. Instalační služba systému Windows takto ověřuje, zda soubory nebyly před instalací do počítače úmyslně poškozeny. Systémy Windows XP a Windows Server 2003 vyžadují načtení celého souboru balíčku MSI nebo celého souboru balíčku MSP do jedné spojité části paměti v adresním prostoru procesu Instalační služby systému Windows.

Je-li soubor balíčku MSI nebo soubor balíčku MSP příliš velký a nevejde se do jedné spojité části virtuální paměti, nemůže Instalační služba systému Windows ověřit, zda je balíček v pořádku. V tomto scénáři se objeví příznaky popsané v části Příznaky.Oprava popsaná v tomto článku umožní Zásadám omezení softwaru použít pro ověření podpisu méně virtuální paměti. Proto může Instalační služba systému Windows ověřit soubory libovolné velikosti.
failed signature install failure
Vlastnosti

ID článku: 925336 - Poslední kontrola: 12/29/2007 13:57:00 - Revize: 3.2

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Professional

 • kberrmsg atdownload kbexpertiseinter kbhotfixserver kbwinserv2003sp2fix KB925336
Váš názor
/html>tml>c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">>/html>&t=">1&t=">