Sie sind zurzeit offline. Es wird auf die erneute Herstellung einer Internetverbindung gewartet.

Po instalaci zařízení nebo aktualizaci ovladače zařízení se systém Windows Vista nebo Windows 7 nemusí spustit

Příznaky
Po instalaci zařízení nebo aktualizaci ovladače zařízení v počítači se systémem Windows Vista nebo Windows 7 se operační systém nemusí spustit.
Příčina
K tomuto problému může dojít, pokud platí některá z následujících podmínek:
 • Nové zařízení nebo ovladač způsobuje konflikty s jinými ovladači nainstalovanými v počítači.
 • Dojde k problému specifickému pro konkrétní hardware.
 • Nainstalovaný ovladač je poškozený.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, určete přesný důvod problému pomocí následujícího postupu a potom zvolte vhodnou akci.

Spusťte systém Windows Vista nebo Windows 7

 1. Pokud jste nainstalovali nové zařízení, odeberte je a poté se pokuste spustit počítač. Pokud se operační systém nespustí, přejděte ke kroku 2. Pokud se operační systém spustí, přejděte k části Vyřešení příčiny problému se spuštěním v tomto článku.
 2. Spusťte počítač a stiskněte klávesu F8. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění vyberte možnost Poslední známá funkční konfigurace a stiskněte klávesu ENTER. Pokud se operační systém nespustí, přejděte ke kroku 3. Pokud se operační systém spustí, přejděte k části Vyřešení příčiny problému se spuštěnímv tomto článku.
 3. Spusťte počítač a stiskněte klávesu F8. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění vyberte možnost Nouzový režim a stiskněte klávesu ENTER. Pokud se operační systém spustí v nouzovém režimu, přejděte k části Vyřešení příčiny problému se spuštěnímv tomto článku. Nelze-li spustit operační systém v nouzovém režimu, přejděte k části Použití prostředí Windows Recovery Environment k opravě systému Windows Vista nebo Windows 7v tomto článku.

Použití prostředí Windows Recovery Environment k opravě systému Windows Vista nebo Windows 7

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě potíží registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003


Chcete-li použít prostředí Windows Recovery Environment, je třeba mít instalační disk systému Windows Vista nebo Windows 7. Prostředí Windows Recovery Environment spustíte následujícím postupem:
 1. Vložte instalační disk do diskové jednotky a spusťte počítač.
 2. Na výzvu stiskněte klávesu.
 3. Zvolte jazyk, čas, měnu a klávesnici nebo metodu zadávání a klikněte na tlačítko Další.
 4. Klikněte na tlačítko Opravit tento počítač.
 5. V dialogovém okně Možnosti obnovení systému klikněte na operační systém, který chcete opravit, a potom klikněte na tlačítko Další.
Pomocí nástrojů prostředí Windows Recovery Environment opravte systém Windows Vista nebo Windows 7. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Pokud se počítač v nouzovém režimu nespustí, klikněte v dialogovém okně Možnosti obnovení systému na tlačítko Oprava spouštění systému za účelem opravy určitých problémů, které mohou bránit správnému spuštění operačního systému. Pokud nástroj Oprava spouštění systému nemůže diagnostikovat nebo opravit problém, přejděte ke kroku 2. Pokud se systém Windows Vista nebo Windows 7 spustí, přejděte k části Vyřešení příčiny problému se spuštěním.

  Další informace o použití nástroje Oprava spouštění systému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  925810 Při pokusu o spuštění systému Windows Vista nebo Windows 7 dojde k zobrazení chyby Stop nebo počítač přestane reagovat
 2. V dialogovém okně Možnosti obnovení systému kliknutím na položku Obnovení systému vraťte operační systém do bodu obnovení, který byl vytvořen při instalaci programu nebo ovladače. Pokud nelze ke spuštění počítače použít nástroj Obnovení systému, přejděte ke kroku 3.
 3. Pomocí volby Příkazový řádek v prostředí Windows Recovery Environment zakažte ovladač, který brání operačnímu systému ve spuštění. Použijte následující postup.
  1. V dialogovém okně Možnosti obnovení systému klikněte na tlačítko Příkazový řádek.
  2. Zadejte následující příkazy. Po zadání každého příkazu stiskněte klávesu ENTER.
   cd \Windows\INF
   notepad setupapi.app.log
  3. Všimněte si data uvedeného na začátku každé části týkající se instalace nového zařízení nebo ovladače. Pomocí těchto dat určete naposledy nainstalovaný ovladač.
  4. Poté určete, zda je ovladač nutný ke spuštění počítače. To zjistíte v části souboru Setupapi.app.log, která tento ovladač popisuje. Pokud ovladač souvisí s řadičem disku nebo s čipovou sadou nebo pokud je ovladač poskytován operačním systémem, vyhledejte název ovladače a příznaky problému na následujícím webu společnosti Microsoft: Dříve než budete pokračovat, určete, zda může být ovladač zakázán. Pokud není naposledy nainstalovaný ovladač nutný ke spuštění počítače, přejděte ke kroku e.
  5. Na příkazovém řádku zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
  6. Klikněte na položku HKEY_LOCAL_MACHINE a poté v nabídce Soubor klikněte na příkaz Načíst podregistr.
  7. Vyhledejte soubor C:\Windows\System32\Config\System, klikněte na něj a poté klikněte na tlačítko Otevřít.
  8. V dialogovém okně Načíst podregistr zadejte řetězec Offline a poté klikněte na tlačítko OK.
  9. Rozbalte položku System a poté klikněte na položku Select.
  10. V pravém podokně vyhledejte položku Current a poznamenejte si hodnotu ve sloupci Data.
  11. Rozbalte položku ControlSet00x a poté rozbalte položku Services. Proměnná x je hodnota sloupce Data, kterou jste si poznamenali v kroku j.
  12. Vyhledejte podklíč, který odpovídá naposledy nainstalovanému ovladači. Pokud nelze nalézt odpovídající podklíč, klikněte na položku Services, v nabídce Úpravy klikněte na příkaz Najít, do pole Najít zadejte název ovladače a potom klikněte na tlačítko Najít další.
  13. Klikněte na podklíč s názvem ovladače.
  14. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na položku Start a pak klikněte na příkaz Změnit.
  15. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 4 a klikněte na tlačítko OK. Takto zabráníte spuštění ovladače.
  16. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Offline
  17. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uvolnit podregistr a potom v dialogovém okně Potvrdit uvolnění podregistru klikněte na na tlačítko Ano.
  18. Ukončete program Editor registru.
  19. Restartujte počítač.
  20. Pokud se operační systém nespustí, spusťte prostředí Windows Recovery Environment a zopakujte kroky a až s. Tyto kroky bude možná třeba opakovat, dokud nebudou zakázány všechny ovladače, které byly nainstalovány od posledního úspěšného spuštění.
 4. Jakmile bude možné spustit operační systém, požádejte výrobce zařízení nebo ovladače o informace o problémech s kompatibilitou nebo o možných dostupných aktualizacích. Informace o tom, jak kontaktovat výrobce zařízení, naleznete v příslušném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  65416 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, A-K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  60781 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, L-P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  60782 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, Q-Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vyřešení příčiny problému se spuštěním

 1. Otevřete Správce zařízení. Provedete to tak, že kliknete na tlačítko StartTlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadáte řetězec Správce zařízení a potom v seznamu Programy kliknete na položku Správce zařízení.
 2. Pokud jste aktualizovali ovladač zařízení, klikněte ve Správci zařízení pravým tlačítkem myši na toto zařízení, klikněte na příkaz Vlastnosti a potom klikněte na kartě Ovladač na tlačítko Vrátit změny ovladače.
 3. Pokud jste nainstalovali nové zařízení, klikněte ve Správci zařízení pravým tlačítkem myši na toto zařízení a potom klikněte na příkaz Odinstalovat.
 4. Pokud jste nainstalovali program, který zahrnuje nový ovladač, postupujte následovně:
  1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte příkaz appwiz.cpl a potom v seznamu Programy klikněte na položku appwiz.cpl.
  2. Klikněte na název nainstalovaného programu a potom klikněte na tlačítko Odinstalovat nebo změnit.
   Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže budete vyzváni, abyste povolili pokračování, klikněte na tlačítko Pokračovat.
  3. Když se zobrazí zpráva „Chcete pokračovat“, klikněte na tlačítko Ano.
 5. Restartujte systém Windows Vista nebo Windows 7.
Eigenschaften

Artikelnummer: 927525 – Letzte Überarbeitung: 10/22/2009 11:56:28 – Revision: 3.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB927525
Feedback