Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Systém Windows Vista nemůže získat IP adresu z určitých směrovačů nebo z určitých serverů DHCP jiných společností než Microsoft

Příznaky
Předpokládejme následující situaci:
 • Připojíte počítač se systémem Windows Vista k síti.
 • V síti je konfigurován směrovač nebo jiné zařízení nakonfigurované jako server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
 • Tento Směrovač nebo jiné zařízení nepodporuje příznak BROADCAST protokolu DHCP.
V tomto scénáři systém Windows Vista nemůže získat IP adresu.
Příčina
K tomuto problému dochází v důsledku rozdílů v návrhu systémů Windows Vista a Microsoft Windows XP SP2 (Service Pack 2). Konkrétní rozdíl spočívá v tom, že v systému Windows XP s aktualizací SP2 je příznak BROADCAST v paketech zjišťování protokolu DHCP nastaven na hodnotu 0 (zakázáno). V systému Windows Vista není příznak BROADCAST v paketech zjišťování protokolu DHCP zakázán. Některé směrovače a některé servery DHCP od jiných společností než Microsoft proto nemohou zpracovávat pakety zjišťování protokolu DHCP.

Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.
Automatická oprava
Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
Manuální oprava
Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003
Chcete-li tento problém vyřešit sami, zakažte v systému Windows Vista příznak BROADCAST protokolu DHCP. Postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte regedit a potom v seznamu Programy klikněte na položku regedit.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID}
  V této cestě registru klikněte na podklíč (GUID) odpovídající síťovému adaptéru, který je k síti připojen.
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Hodnota DWORD (32bitová).
 4. Do pole Nová hodnota #1 zadejte řetězec DhcpConnEnableBcastFlagToggle a stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klikněte pravým tlačítkem na položku DhcpConnEnableBcastFlagToggle a pak klikněte na příkaz Změnit.
 6. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a klikněte na tlačítko OK.
 7. Ukončete program Editor registru.
Po nastavení tohoto klíče registru na hodnotu 1 se systém Windows Vista nejdříve pokusí získat IP adresu s použitím příznaku BROADCAST v paketech zjišťování protokolu DHCP. Pokud se tento postup nezdaří, pokusí se systém získat IP adresu bez použití příznaku BROADCAST v paketech zjišťování protokolu DHCP.
Další informace
Víte-li, že směrovač nebo server DHCP od jiné společnosti než Microsoft nepodporuje příznak BROADCAST protokolu DHCP, můžete namísto použití klíče registru DhcpConnEnableBcastFlagToggle nastavit následující položku registru podle dále uvedeného postupu.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID}


Název hodnoty: DhcpConnForceBroadcastFlag
Typ hodnoty: REG_DWORD
Údaj hodnoty: 0
Poznámka: Údaj hodnoty 0 tuto položku registru zakáže. Pomocí této položky registru můžete systému Windows Vista zabránit použití příznaku BROADCAST protokolu DHCP. Nastavíte-li tuto položku registru, systém Windows Vista nebude nikdy používat příznak BROADCAST protokolu DHCP.

Poznámka: Tento problém se nevyskytuje v systému Windows 7. Klíč registru DhcpConnEnableBcastFlagToggle je ve výchozím nastavení nastaven na hodnotu 1.
fixit fix it
Vlastnosti

ID článku: 928233 - Poslední kontrola: 09/24/2011 20:55:00 - Revize: 5.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter

 • kbmsifixme kbfixme kbnetwork_generalbroadband kbnetwork_routerissues kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB928233
Váš názor