Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je k dispozici

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:959419
ÚVOD
Kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je k dispozici. Tento článek popisuje opravy hotfix a aktualizace, které jsou zahrnuty v této kumulativní aktualizaci. Tato kumulativní aktualizace je k dispozici pro všechny jazyky, které jsou podporovány v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Další informace

Číslo sestavení a názvy souborů této kumulativní aktualizace

Číslo sestavení balíčků kumulativních aktualizací pro server Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikace Microsoft Office Outlook a pro směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 je 4.0.7333.1312.

Názvy souborů pro 32bitové verze balíčků kumulativních aktualizací jsou následující:
 • CRMv4.0-KB959419-i386-Server -LangIDexe
 • CRMv4.0-KB959419-i386-klient -LangIDexe
 • CRMv4.0-KB959419-i386-směrovače -LangIDexe
 • CRMv4.0-KB959419-i386-SRS -LangIDexe
Názvy souborů pro 64bitové verze balíčků kumulativních aktualizací pro server Microsoft Dynamics CRM 4.0 a směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 jsou následující:
 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Server -LangIDexe
 • CRMv4.0-KB959419-amd64-směrovače -LangIDexe
 • CRMv4.0-KB959419-amd64-SRS -LangIDexe

Informace o odinstalaci

Kumulativní aktualizace 2 můžete odinstalovat. Přesto byste měli zálohovat databáze před instalací kumulativní aktualizace 2.

Nejnovější aktualizace systému nápovědy aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0

Kromě funkčních vylepšení a opravy v této kumulativní aktualizaci, samostatnou aktualizaci do systému nápovědy aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 je také k dispozici ve všech podporovaných jazycích. Doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizace systému nápovědy aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Poznámky o exportu a importu vlastních nastavení

Při exportu vlastního nastavení ze serveru, na kterém je spuštěn server Microsoft Dynamics CRM 4.0, není importovat na server Microsoft Dynamics CRM 4.0 v následujících situacích:
 • Na serveru, ze kterého exportujete úpravy nemá kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován. Server, ke kterému importu vlastních nastavení má však kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován.
 • Na serveru, ze kterého exportujete úprav má kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován. Server, ke kterému importu vlastních nastavení však nemá kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nainstalován.

Opravy hotfix a aktualizace, které je nutné povolit nebo konfigurovat ručně

Kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 obsahuje následující opravy hotfix a aktualizace, máte-li povolit nebo konfigurovat ručně. Chcete-li povolit nebo konfigurovat tyto opravy hotfix na serveru se systémem Microsoft CRM 4.0, postupujte podle pokynů v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
 • 954322 Chybová zpráva při importu do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 upgradovaných instalacích některé úpravy: "Soubor nelze odeslat nebo Import se nezdařil"
 • 955452 Při odeslání e-mailové zprávy, která používá šablonu e-mailu k vykreslení dat, který obsahuje řádek kanály v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nejsou použity odřádkování
 • 955745 Chybová zpráva při pokusu o konfiguraci klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook: "Tato implementace není součástí systému Windows Platform FIPS ověřuje kryptografické algoritmy"
 • 956527 Klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook vyžaduje tři časy tolik paměti ve verzi 4.0 jako ve verzi 3.0
 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 zpomaluje nepřijatelné úrovní při zpracování e-mailových zpráv pomocí e-mailový směrovač Microsoft Dynamics CRM
 • 957871 Záznamy úkolu pracovního postupu rozšiřující způsobit AsyncOperationBase tabulky v databázi MSCRM růst příliš velký v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 959549 Správci mohou zobrazit neočekávaně uživatelů služby Active Directory, kteří nepatří k organizační jednotce na správce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 948843 Může dojít ke snížení výkonu při spuštění nebo upravit pracovní postupy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950175 V aplikaci Outlook nelze očekávaným způsobem, dokud jsou načteny všechny doplňky aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950542 Synchronní moduly plug-in nereagují na události, které se spouštějí v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 953340 V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nejsou doručovány e-mailové zprávy od uživatele CRM do fronty
 • 954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager dlouho otevřete na serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 954940 Chybová zpráva při pokusu o odstranění záznamu vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "došlo k chybě, požádejte správce systému"

Problémy opravené v kumulativní aktualizaci 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

Kumulativní aktualizace 2 je kumulativní opravu, která obsahuje všechny opravy problémů, které jsou popsány v kumulativní aktualizaci 1. Další informace o kumulativní aktualizaci 1 a o problémech, které se řeší klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
952858Kumulativní aktualizace 1 je k dispozici pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
Tato kumulativní aktualizace řeší následující problémy:
 • 946745 Přizpůsobení pro entitu nelze importovat do nového systému v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
 • 947762 Pracovní postup, který je definován na podmínce "Záznam změnit atribut" aktivaci může neočekávaně nastane i přesto, že sledované nebude změněn v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 948987 Chybová zpráva při importu dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 pomocí Průvodce importem dat nebo spuštění nového přenesení dat pomocí Správce migrace dat: "oddělovač dat Mismatched: byl nalezen pouze jeden oddělovač"
 • 949069 Multi-Lookup atributy jsou zakázány v některých po importu některé úpravy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 949202 Chybová zpráva při klepnutí část grafu zobrazení některých tabulek dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "zpracování FilterExpression pro tabulku 'table0' nelze provést"
 • 949652 Chybová zpráva při pokusu o import souboru CSV do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0: "zdrojových dat není v požadovaném formátu"
 • 949844 Asynchronní služba se neočekávaně zastaví nebo asynchronní službu nelze spustit po importu organizace z jiného nasazení Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950207 Chybová zpráva při pokusu o otevření aktivity kampaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Výjimka typu 'System.Web.HttpUnhandledException' byla vyvolána."
 • 950307 Proces Přejít offline nebude stahovat záznam uživatele do místní databáze MSDE v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950372 Budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla vícekrát, při spuštění aplikace Outlook nebo po klepnutí na složku aplikace Microsoft Dynamics CRM v aplikaci Outlook v počítači se systémem Windows Vista
 • 951432 Nelze přejít znovu v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook v režimu Offline přístup online Pokud přepnete do jiné síťové připojení při práci v režimu offline
 • 951909 Chybová zpráva při pokusu o import souboru vlastního nastavení na jiný server Microsoft Dynamics CRM 4.0: "předpona neplatný název"
 • 952148 Chybová zpráva při prvním pokusu přejít do režimu online po inovaci na klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook přístup Offline klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook: "došlo k neznámé chybě"
 • 952322 Pravidla pracovního postupu nefunguje očekávaným způsobem při provádění pravidla pracovního postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 952658 Při hledání tohoto článku v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook nelze najít článek znalostní báze
 • 952680 Chybová zpráva při pokusu o přidání řádku smlouvy do smlouvy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "požadovaný záznam nebyl nalezen nebo nemáte dostatečná oprávnění k jeho zobrazení"
 • 952852 Vrácený počet je nesprávné, při spuštění dotazu FetchXML ze serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0 Software Development Kit
 • 952855 Přístup uživatele, který má licenci pro klientský přístup pro správu režimu vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 neočekávaně
 • 953033 Chybová zpráva při pokusu o import dat, která zahrnuje rozevírací seznam atributů, v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Transformace analýzy dat"
 • 953489 Žádné záznamy se zobrazí při provedení před možnost "Všechny záznamy na aktuální stránku" nebo "Všechny záznamy na všech stránkách" možnost hromadné korespondence v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 953586 Chybová zpráva při pokusu o spuštění služby asynchronní v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "výjimku při spuštění služby asynchronního: MSCRMAsyncService"
 • 953764 Filtr "Nadřazené stažené" u entity vlastní nefunguje očekávaným způsobem v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 953887 Chybová zpráva při pokusu upravit některé vlastnosti importované pracovním postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Záznam není k dispozici."
 • 953999 Microsoft Dynamics CRM 4.0 nevrací výsledky, pokud výsledky exportovat do listu aplikace Excel po použití podmínka další x dnů v dotazu Rozšířené hledání
 • 954227 Chybová zpráva při spuštění funkce rozpoznat duplicitní záznamy dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Je vyžadován objekt"
 • 954313 Chybová zpráva při pokusu o přihlášení k webu Microsoft Dynamics CRM ze serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Žádost o adresu IP má jinou adresu řady z adresy sítě"
 • 954322 Chybová zpráva při importu do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 upgradovaných instalacích některé úpravy: "Soubor nelze odeslat nebo Import se nezdařil"
 • 954433 Zobrazí chybová zpráva nebo hodnota vyhledávání nelze vybrat na stránce Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 954592 Žádné mapování mezi vlastnosti vyhledávání vlastní entity a zákazník nabídky použít kód typu objektu nesprávné, po vytvoření relace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 954640 Složka, která neobsahuje název se zobrazí v poli Nadřazená při otevření formuláře adres v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 954682 Sekvence karta není v očekávaném pořadí, pokud karty obsahují velké oddíly, které zahrnují vyžadována pole v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 954929 Výkon je nízký, když změníte uživatele z jedné organizační jednotky do jiného v nástroji Deployment Manager v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955006 Z nadřazené domény nelze přidat uživatele do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955051 Jsou všechny požadované atributy vybrané a zobrazují správně, pokud definujete novou mapu dat, který entitou smlouvy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955055 Chybová zpráva při otevření dokumentu hromadné korespondence v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Mail_Merge_ [číslo] [1] je hlavní dokument hromadné korespondence. Nelze najít zdroj dat"
 • 955058 Výkon je pomalý, při provádění některé změny konfigurace produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955061 Chybová zpráva při načtení objektu týkající se e-mailové zprávy v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook pomocí událost volání Presend: "Send() se nezdařilo, HR = 80045f00"
 • 955064 Vytvořené činnosti nelze zobrazit ve formuláři aktivity kampaně v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web
 • 955206 Snímek sestavy nebyl vytvořen, při pokusu o naplánování sestavy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955233 Uložíte-li v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 role zabezpečení se zobrazí chybová zpráva
 • 955253 Chybová zpráva při pokusu o přidání účastníků do existující událost v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Nemáte dostatečná oprávnění pro přístup k objektu aplikace Microsoft Dynamics CRM nebo provedení požadované operace"
 • 955418 Poznámku nelze odstranit pomocí uživatele, jehož role nemá oprávnění k tisku v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955422 Chybová zpráva při pokusu o otevření uzavřené příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "1 není platný stav kód na příležitost."
 • 955423 Chybová zpráva při sloučení dvou účtů, které jsou přidány do neaktivního marketingového seznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "sloučení je zrušena, obraťte se na správce systému a akci opakujte."
 • 955469 Při pokusu přiřadit instanci entity na jiného uživatele klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook nebo klient Microsoft Dynamics CRM Web se zobrazí chybová zpráva
 • 955482 Atribut "actualstart" a "actualend" atributu entity ActivityPointer neočekávaně nastaveny na "Datum pouze" v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955487 Řádek kanály jsou ztraceny při odeslání e-mailové zprávy pomocí šablony hromadné korespondence v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955574 Chybová zpráva při spuštění hromadné korespondence v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "subjekt"Kontakt"Chyba 0x80041103 neobsahuje atribut s názvem =" "
 • 955685 Uživatel, který má oprávnění přiřadit Role v podřízené organizační jednotce lze neočekávaně přiřadit roli správce systému v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955750 Události služby lze neočekávaně vytvořit i v případě, že nemáte oprávnění služby entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955833 Chybová zpráva při pokusu změnit uživatelský účet pro přihlášení na stránce zadejte účet zabezpečení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "účet služby aplikace Microsoft CRM není platný"
 • 955977 Nelze otevřít záznam vlastní entity režimu offline i v případě, že máte oprávnění k otevření záznamu v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikace Microsoft Office Outlook
 • 955981 Chybová zpráva při pokusu o otevření vlastního zobrazení v kalendáři služby v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "savedquery S Id = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e neexistuje."
 • 956045 Pouze krátkého formátu data se zobrazí v polích "Vytvořené na" a "Poslední změněn na" v dialogovém okně "Vlastnosti webové stránky" záznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 956079 Zadejte pouze záznamy, které byly změněny v posledních 30 dnů jsou zobrazeny pro odpovídající záznam při vytvoření sestavy pomocí Průvodce sestavou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 956112 Po odstranit rychlou kampaň zaznamenány chybové zprávy v aplikaci na serveru Microsoft Dynamics CRM: "odstranění službě se nepodařilo vyčistit tabulku = [Table_Name]"
 • 956127 Některé atributy entity synchronizace aplikace Outlook chybí úpravy exportovaného souboru z aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 956151 Chybová zpráva v službě kalendáře aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Chyba tvůrce dotazů"
 • 956237 Pracovní postup zůstane ve stavu čekání po vytvoření pravidla pracovního postupu k aktualizaci stavu příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 956257 Počáteční datum fiskálního roku je nesprávný v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0, pokud se v časové pásmo GMT + 12 nebo GMT + 13
 • 956282 Chybová zpráva při použití aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK rozvíjet sestavení vlastní pracovní činnost: "klíč nemůže být NULL"
 • 956283 Chybová zpráva při pokusu upravit týdenní pracovní plán pro uživatele nebo zařízení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "došlo k chybě a obraťte se na správce."
 • 956370 Po provedení akce obnovení smlouvy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je nesprávné datum v poli Počáteční datum v řádku smlouvy
 • 956445 Záznam zůstane v databázi aplikace Microsoft Dynamics CRM po odstranění záznamu v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web
 • 956521 Změny se neprojeví-li naplánovat aktivitu služby pomocí tlačítka "Změnit naplánování" v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 956537 Přílohu, která je součástí šablony hromadné korespondence je ztracena během importu vlastního nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 956751 Pracovní postup je spuštěna dvakrát, přestože nastavíte odpovídající pravidla pracovního postupu spustit pouze v případě, že stav aktivity je dokončena v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 956771 Po exportu šablony do nového prostředí v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je neočekávaně spojené s nesprávnou vlastní entity šablony hromadné korespondence
 • 956852 Chybová zpráva při spuštění sestavy pro SQL Server Reporting Services používá typ příkazu "storedprocedure" v konektoru Microsoft Dynamics CRM: "Provedení dotazu se nezdařilo pro sadu dat"test_mscrm""
 • 956859 Panel nástrojů aplikace Microsoft Dynamics CRM je zakázán v aplikaci Outlook po ztrátě připojení k síti méně než jedna minuta
 • 957031 Chybová zpráva při pokusu o spuštění aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 po upgradu operačního systému Windows Server 2008: "požadovaný čítač výkonu není vlastním čítačem, musí být inicializovány jako jen pro čtení"
 • 957057 Nelze nastavit chování odstranit "Odstranit odkaz" nebo "Omezení" pro vlastní vztah mezi dvěma vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 957086 Chybová zpráva při pokusu změnit organizátora schůzky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "nelze zrušit sdílení tohoto záznamu. Vlastník vybraného záznamu je jediným povolen přesun ostatní ze sdílené složky"
 • 957225 Microsoft Dynamics CRM 4.0 neočekávaně spustí pravidla pracovního postupu při odesílání e-mailovou aktivitu rychlé kampaně
 • 957270 Můžete povýšit neočekávané události, která nemá zadaný předmět, přestože atribut předmět schůzky entity je nastaven na podnikání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 957299 Klepnete-li nastavit vlastnosti krok odeslání e-mailu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workflow Designer se zobrazí chybová zpráva
 • 957305 Přidat produkty do nabídky, objednávky nebo faktury, které jsou vytvořeny z příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 dojde k neočekávané chybové zprávy
 • 957318 Ve službě kalendáře aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 můžete zobrazit záznamy pro uživatele a zařízení, které nemají přístup k prostřednictvím vašeho role zabezpečení
 • 957377 Lokalizované zobrazení obsahovat prvek neplatný layoutXML po upgradu norské verze Microsoft Dynamics CRM 3.0 na norské verze Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 957380 Nelze nastavit atribut statuscode pomocí CompoundCreate procesu před vytvořením faktury v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 957406 Chybová zpráva při pokusu o vytvoření schůzky pomocí formuláře kontaktu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "alespoň jednoho příjemce nemá e-mailovou adresu, nebo je označeno jako"Nepovolit"e-mail"
 • 957421 Při synchronizaci aplikace Outlook s klientem Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook, může dojít k selhání aplikace Outlook
 • 957589 Chybová zpráva při pokusu upravit některé sloupce zobrazení entity pracovního postupu pomocí funkce Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft Dynamics CRM došlo k chybě"
 • 957704 Žádní uživatelé nebudou nalezeny při hledání pro některé uživatele systému pomocí jejich příjmení z vztahu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 957788 Chybová zpráva při pokusu o otevření aktivity, který je založen na ActivityPointer entity vlastní sestavy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "4200 není rozpoznaný typ objektu"
 • 957919 Nesprávná chybová zpráva při téže faktuře vytvoříte znovu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 957920 Po dokončení vytváření rychlé kampaně průvodce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0, nebude odeslána žádná zpráva elektronické pošty
 • 957960 Nelze přejít online po odeslání e-mailové zprávy jinému uživateli v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikace Microsoft Office Outlook
 • 957970 Karty může zmizet, klepnete-li mezi kartami některé entity formulářů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 a plochy
 • 957975 Microsoft Dynamics CRM 4.0 zpracuje desetinného nesprávně při spuštění pracovního postupu
 • 958003 Chybová zpráva při publikování importované pracovním postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "automatické pracovní postup nelze publikovat v případě, že nebyly zadány žádné parametry aktivace"
 • 958031 Při přechodu do režimu online v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook prostřednictvím sítě s malou šířkou pásma nebo s dlouhou čekací dobou sítě zobrazí chybová zpráva: "došlo k neznámé chybě"
 • 958072 Nelze používat některé dotazy spouštěné proti kontaktů, zájemců nebo účty po upgradu ze systému Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 958181 Chybová zpráva při importu organizace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "typu nebo oboru názvů jméno 'invokedotnetassembly' neexistuje v oboru názvů"Microsoft.Crm.Workflow",
 • 958256 Pole Nadřazený zákazník není naplněna v záznamu kontaktu po převedení zájemce k záznamu klienta a záznam kontaktu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 958280 Chybová zpráva při pokusu o uložení opakovaného týdenního plánu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "V příliš velké nebo příliš malé pro typ Int32 byla hodnota"
 • 958287 Chybová zpráva při zobrazení formuláře aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Výjimka typu 'System.Web.HttpUnhandledException' byla vyvolána."
 • 958363 Některé uložené dotazy z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 nelze upgradovat na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 958487 Chybová zpráva při hromadné správce změní přiřazení záznamů jednoho uživatele jinému uživateli v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "pouze publikované pracovní postupy a šablon pracovních postupů může nepublikované"
 • 958563 Obsah do těla e-mailové zprávy se nezobrazí při zobrazení vlastností pro krok, který odkazuje na e-mailové zprávy v pracovním postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 958791 Chybová zpráva při pokusu o přidání uživatele z důvěryhodné domény do Microsoft Dynamics CRM 4.0: "došlo k chybě"
 • 958836 Chybová zpráva při spuštění vlastní sestavy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: "došlo k chybě"
 • 958902 Karty jsou zkráceny nebo neviditelné při přidávání poznámek do formuláře entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 959208 Úloha zjišťování duplicit nezjistí všechny duplicitní položky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 959226 Chybová zpráva při importu do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 organizace: "Změna sestavy parametry nebo datových zdrojů pro zadané hodnoty není povoleno"
 • 959394 Nesprávný záznam je otevřen po poklepání na záznam v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 959572 Převedete-li odpověď na kampaň v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 není naplněna pole "Zdrojovou kampaň" na příležitost
 • 960249 Chybová zpráva při pokusu o spuštění funkce importovat Data pro import některých dat ve verzi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro tradiční čínštinu (CHT): "CrmSoapExtension zjistil non CrmException"
 • 960286 Nová aktualizace je k dispozici pro změny časových pásem a letního času v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 a v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikace Microsoft Office Outlook
Tato kumulativní aktualizace řeší následující problémy, které nebyly dříve dokumentovány ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base:
 • Jestliže uživatelé z důvěryhodné domény doménové struktury odchozí, zobrazí se následující chybová zpráva:
  AuthenticationException: Přihlašovací chyba: Neznámé uživatelské jméno nebo špatné heslo.
 • Pokud BulkDeleteIndependent_ tabulky jsou vytvořeny a dbo uživatelský účet není vlastníkem těchto tabulek, zvětší se velikost databáze.
 • Pokud chcete zadat vlastní atributy pomocí procesu hromadné korespondence, činnosti, které jsou vytvořeny pomocí procesu hromadné korespondence ztratit hodnoty pro vlastní atributy.
 • Při synchronizaci aplikace Microsoft Office Outlook s Microsoft Dynamics CRM 4.0, je přerušeno sledování odezvy účastníků události aplikace Outlook. K tomuto problému dochází v aplikace Microsoft Office Outlook 2003 a 2007 aplikace Microsoft Office Outlook.
 • Po instalaci aktualizace 959209, nelze publikovat pracovní postupy XAML. Další informace o aktualizaci 959209 získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  959209Aktualizace.NET Framework 3.5 Service Pack 1 je k dispozici
 • Při použití zosobnění v prostředí Internetu nasazení (IFD), zobrazí se následující chybová zpráva:
  Neplatný uživatel 0x80040204 odpoved
 • Při importu dat mapy typu vztahu zákazníka se zobrazí následující chybová zpráva:
  Nemapovaná požadované sloupce: 1
 • Při spuštění sestavy se jako uživatel, který je v jiné organizaci zakázána, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Číslo chyby: 0x80040225
  Chybová zpráva: Zadaný uživatel je zakázáno nebo není členem žádné organizační jednotky.
 • Při přechodu do režimu offline v německé verzi klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook, zobrazí se následující chybová zpráva:
  0x80044150
  Obecná chyba SQL
 • Upozornění tabulky nemají užitečné indexy, které může zlepšit výkon.
 • Při provádění dotazu Rozšířené hledání činnosti subjektů není vrátí data související entitu. Příklady činnosti subjektů jsou následující:
  • Jmenování subjektu
  • E-mailová entita
  • Entita Fax
  • Entita telefonního hovoru
 • Sestavy, které používají FilteredActivityPointer zobrazení vrátit statuscode nesprávné hodnoty.
 • Serializovat připojení jsou nastavení na úroveň izolace čtení potvrzena. Jakmile je transakce potvrzena, proto může dojít zámků v Microsoft SQL Server.
 • Po klepnutí na tlačítko Nastavení vlastností pracovní činnosti vlastní pracovní postupy statický text, se zrušují.
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze načíst vlastní stránky, které odkazují na sestavení. K tomuto problému dochází, je-li sestavení jsou nasazeny do následující složky:
  <crmwebroot></crmwebroot>\ISV\<app></app>\Bin
 • Když upravujete, pokud podmínky v pracovním postupu v brazilské verzi Microsoft Dynamics CRM 4.0, formát data je změněn z dd/mm/rrrr na dd/mm/rrrr. K tomuto problému dochází, pokud otevřete podmínka IF.
 • Při spuštění uloženého dotazu z tabulky a klepněte na tlačítko Hromadná korespondence, data, která je součástí zdroje dat není filtrován filtry pro uložený dotaz na základě.
 • Nelze registrovat modul plug-in vytvořit zprávu pro entitu CustomerOpportunityRole.
 • Kalendář služby není aktualizován ihned změníte datum nebo čas schůzky nebo aktivity služby v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • "Záznam změnit atribut" typ postupů při vyvolání při každém uložení účtu po spuštění pravidla zjišťování duplicit.

Známé problémy po instalaci kumulativní aktualizace 2

Když publikujete pracovní postup v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 po instalaci kumulativní aktualizace 2, můžete obdržet následující chybovou zprávu:
Vybrané pracovní postup obsahuje chyby a nelze je publikovat. Otevření pracovního postupu, odstraňte chyby a akci opakujte.
Pokud je povoleno sledování platformu, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Typ System.Globalization.CultureInfo není označen jako ověřený v aplikaci konfigurační soubor., kód chyby:-2147201023
Chcete-li tento problém vyřešit, otevřete soubor Web.config serveru Microsoft CRM Web v textovém editoru, například programu Poznámkový blok a pak přidejte následující řádky do s hodnotou authorizedTypes oddíl:
…<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/></authorizedTypes>

Informace o kumulativní aktualizaci

Následující soubor je k dispozici ke stažení z centra pro stahování Microsoft Download Center:

StáhnoutStáhněte balíček 959419.

Datum vydání: 15. ledna 2009

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Byl zkontrolován na tento soubor neobsahuje viry. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici na datum, kdy byla zaúčtována v souboru. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souboru.

Informace o instalaci

Instalaci této opravy hotfix do počítačů, které jsou spuštěny součásti serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0 nebo klient Microsoft Dynamics CRM pro komponenty aplikace Microsoft Office Outlook.

Po instalaci této opravy hotfix odstraníte dočasné soubory v aplikaci Windows Internet Explorer. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Windows Internet Explorer.
 2. Klepněte na tlačítko Nástrojea klepněte na tlačítko Možnosti Internetu.
 3. Použijte jednu z následujících metod v závislosti na verzi aplikace Internet Explorer, kterou používáte:
  • V aplikaci Windows Internet Explorer 7 klepněte na tlačítko Odstranit v Historie procházení oblast, klepněte na tlačítko Odstranit soubory v Dočasné soubory Internetu oblasti a potom klepněte na tlačítko Ano.
  • V aplikaci Microsoft Internet Explorer 6 klepněte na tlačítko Odstranit soubory v Dočasné soubory Internetu oblasti a potom klepněte na tlačítko OK.

Požadavky

Musíte mít aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 po instalaci této kumulativní aktualizace použít. Kumulativní aktualizace 1 není podmínkou.

Požadavek na restartování

Pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač po instalaci této kumulativní aktualizace.

Informace o odinstalaci

Chcete-li odebrat tuto opravu hotfix z počítače se systémem Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000, použijte následující příkaz: Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech.

Informace o souboru

Anglická verze této kumulativní aktualizace má atributy souborů (nebo novější), jsou uvedeny v následující tabulce. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaný světový čas (UTC). Při zobrazení informací o souboru, je převeden na místní čas. Pomocí vyhledat rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete Časové pásmo karty v Datum a čas Chcete-li zobrazit položky v Ovládacích panelech.

Server Microsoft Dynamics CRM 4.0

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
IMG.lu.HTC04.00.7333.13125001613. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.CRM.dll04.00.7333.131291940013. Ledna-200906: 49MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1:C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
Microsoft.CRM.dll04.00.7333.131291940013. Ledna-200906: 48MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1:C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
Microsoft.CRM.dll04.00.7333.131291940013. Ledna-200906: 49MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1:C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
Microsoft.CRM.dll04.00.7333.131291940013. Ledna-200906: 44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1:C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
Form.CRM.HTC04.00.7333.13121789713. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.CRM.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413. Ledna-200906: 44MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908D
SHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF
i386
Microsoft.CRM.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413. Ledna-200906: 49MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908D
SHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF
i386
Microsoft.CRM.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413. Ledna-200906: 49MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908D
SHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF
i386
Microsoft.CRM.Platform.SDK.dll04.00.7333.131262038413. Ledna-200906: 44MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069B
SHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28
i386
Microsoft.CRM.Platform.SDK.dll04.00.7333.131262038413. Ledna-200906: 49MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069B
SHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28
i386
Microsoft.CRM.upgrade.Customization.dll04.00.7333.131211248013. Ledna-200906: 49MD5: 9D2A80518E7933A85B21F7D37AB7A26F
SHA1: E77766BF994F00D03B618538CC749C6886693513
i386
Microsoft.CRM.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413. Ledna-200906: 44MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2
SHA1:8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066
i386
Microsoft.CRM.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413. Ledna-200906: 49MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2
SHA1:8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066
i386
Microsoft.CRM.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213. Ledna-200906: 49MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBF
SHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB
i386
Microsoft.CRM.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213. Ledna-200906: 49MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBF
SHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB
i386
Microsoft.CRM.Application.Components.UI.dll04.00.7333.131226403213. Ledna-200906: 49MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37
SHA1:FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48
i386
Microsoft.CRM.Application.Components.UI.dll04.00.7333.131226403213. Ledna-200906: 49MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37
SHA1:FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48
i386
Microsoft.CRM.Application.Pages.dll04.00.7333.1312137815213. Ledna-200906: 49MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2
SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8
i386
Microsoft.CRM.Application.Pages.dll04.00.7333.1312137815213. Ledna-200906: 49MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2
SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8
i386
Microsoft.CRM.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613. Ledna-200906: 49MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FB
SHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838
i386
Microsoft.CRM.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613. Ledna-200906: 49MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FB
SHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838
i386
MessageBody.htc04.00.7333.13121439113. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Encodedecode.js04.00.7333.13121009113. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.CRM.WebServices.dll04.00.7333.131228452013. Ledna-200906: 49MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34
SHA1:E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE
i386
Microsoft.CRM.WebServices.dll04.00.7333.131228452013. Ledna-200906: 49MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34
SHA1:E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE
i386
Microsoft.CRM.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613. Ledna-200906: 49MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069
SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40
i386
Microsoft.CRM.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613. Ledna-200906: 49MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069
SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40
i386
Microsoft.CRM.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613. Ledna-200906: 49MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069
SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40
i386
Microsoft.CRM.Setup.Server.exe04.00.7333.1312105046413. Ledna-200906: 49MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95
SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48
i386
Microsoft.CRM.Setup.Server.exe04.00.7333.1312105046413. Ledna-200906: 49MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95
SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48
i386
Microsoft.CRM.Setup.Server.exe04.00.7333.1312105046413. Ledna-200906: 49MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95
SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48
i386
Microsoft.CRM.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613. Ledna-200906: 49MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25
SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C
i386
Microsoft.CRM.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613. Ledna-200906: 49MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25
SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C
i386
Microsoft.CRM.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613. Ledna-200906: 49MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25
SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C
i386
CrmCore.dll04.00.7333.13125616013. Ledna-200906: 49MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3
SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032
i386
Dlg_assignqueue.aspx04.00.7333.1312520213. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.CRM.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813. Ledna-200906: 49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28
SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD
i386
Microsoft.CRM.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813. Ledna-200906: 49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28
SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD
i386
Microsoft.CRM.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813. Ledna-200906: 49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28
SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD
i386
Microsoft.CRM.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813. Ledna-200906: 49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28
SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD
i386
Microsoft.CRM.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll04.00.7333.131214934413. Ledna-200906: 49MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3
SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343D
i386
Microsoft.CRM.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll04.00.7333.131214934413. Ledna-200906: 49MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3
SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343D
i386
Microsoft.CRM.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413. Ledna-200906: 49MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978
SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D
i386
Microsoft.CRM.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413. Ledna-200906: 49MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978
SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D
i386
Microsoft.CRM.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413. Ledna-200906: 49MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978
SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D
i386
Personalsettings.aspx04.00.7333.13126868713. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Presence.HTC04.00.7333.1312743013. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.CRM.Asynchronous.System.dll04.00.7333.131210428813. Ledna-200906: 49MD5: 867B077F23E8627AFAD25EBE9C164C1F
SHA1: CE94DF4F29F620CC73F5A0651C7575524B07A029
i386
CrmCore.dll04.00.7333.13125616013. Ledna-200906: 49MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3
SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032
i386
Microsoft.CRM.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013. Ledna-200906: 44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711
SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177
i386
Microsoft.CRM.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013. Ledna-200906: 49MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711
SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177
i386
Microsoft.CRM.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013. Ledna-200906: 49MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711
SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177
i386
Microsoft.CRM.Application.Components.SDK.FormConTrols.dll04.00.7333.13129610413. Ledna-200906: 49MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161
SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645
i386
Microsoft.CRM.Application.Components.SDK.FormConTrols.dll04.00.7333.13129610413. Ledna-200906: 49MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161
SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645
i386
Microsoft.CRM.Application.Components.Core.dll04.00.7333.131223126413. Ledna-200906: 49MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96F
SHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3
i386
Microsoft.CRM.Application.Components.Core.dll04.00.7333.131223126413. Ledna-200906: 49MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96F
SHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3
i386
Microsoft.CRM.DataUpgrade.dll04.00.7333.1312115287213. Ledna-200906: 49MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02
SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F
i386
Microsoft.CRM.DataUpgrade.dll04.00.7333.1312115287213. Ledna-200906: 49MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02
SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F
i386
FetchBuilder.js04.00.7333.13121058413. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.CRM.SDK.dll04.00.7333.131216983213. Ledna-200906: 44MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693D
SHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96
i386
Microsoft.CRM.Asynchronous.Workflow.dll04.00.7333.131213705613. Ledna-200906: 49MD5: 93EF68AC4EE91599E1F594E99AA299BE
SHA1: E285121E62C24C55125324E115B70FF11DA10533
i386
Slugsupport.js04.00.7333.13125628213. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
ConTrols.css.aspx04.00.7333.1312987413. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Slugsupport.HTC04.00.7333.13121755413. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Entityform.aspx04.00.7333.1312755313. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
AppGrid_DefaultData.htc04.00.7333.13122119213. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Date.js04.00.7333.13122832313. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
SELECT.Picklist.HTC04.00.7333.1312865013. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
NAV.HTC04.00.7333.1312992413. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Grid.HTC04.00.7333.13122217613. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
NotecTrl.htc04.00.7333.1312411413. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
TABLE.dtm.HTC04.00.7333.13121898113. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Edit.aspx04.00.7333.13124415013. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Souboru web.config04.00.7333.13122041113. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Účet distribuční Detail.rdl04.00.7333.131211429813. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Přehled účtu Sub-Report.rdl04.00.7333.131217524013. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Overview.rdl účet04.00.7333.13121235113. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Souhrnný účet Sub-Report.rdl04.00.7333.13129009313. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Summary.rdl účet04.00.7333.13124068113. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
ActivitiesDetail.rdl04.00.7333.131216241013. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Comparison.rdl kampaně04.00.7333.13128127313. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Výkon kampaně Sub-Report.rdl04.00.7333.131214627213. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Detail.rdl úloh kampaně04.00.7333.13122522413. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Případě souhrnné tabulky Detail.rdl04.00.7333.13125973513. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Případě souhrnné Table.rdl04.00.7333.13129370013. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Detail.rdl stav faktury04.00.7333.13127281613. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Opomíjené Detail.rdl účty04.00.7333.13128928813. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Opomíjené případy Detail.rdl04.00.7333.131210532713. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Opomíjené Cases.rdl04.00.7333.13129245313. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Produkty podle Account.rdl04.00.7333.13125383513. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Produkty podle kontaktu Detail.rdl04.00.7333.131223901113. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Produkty podle Contact.rdl04.00.7333.13125402213. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Prodejní příležitosti Detail.rdl04.00.7333.131212758713. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Prodejní Pipeline.rdl04.00.7333.131210848513. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Detail.rdl svazek aktivity služby04.00.7333.131210079213. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
CRMTemplate.dot04.00.7333.13125234313. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
CRMTemplate.dotm04.00.7333.13122997113. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Timesheet.js04.00.7333.13123531613. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Input.text.URL.HTC04.00.7333.1312560113. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Input.text.HTC04.00.7333.1312377813. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Input.text.eml.HTC04.00.7333.1312375413. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Input.NUM.HTC04.00.7333.1312772813. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Duration.HTC04.00.7333.13121137313. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Timeedit.HTC04.00.7333.1312451113. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Filterentity.HTC04.00.7333.13121924113. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
DisTribution.rdl účet04.00.7333.13126537613. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Activities.RDL04.00.7333.13126021113. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Detail.rdl stavu aktivity kampaně04.00.7333.13122536113. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Kampaň stav aktivity Sub-Report.rdl04.00.7333.13125689813. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Status.rdl aktivity kampaně04.00.7333.13121281513. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Příležitosti kampaně odhadované výnosy Detail.rdl04.00.7333.13122141813. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Příležitosti kampaně realizované výnosy Detail.rdl04.00.7333.13122054813. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Report.rdl podrobnosti výkonu kampaně04.00.7333.13121145013. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Performance.rdl kampaně04.00.7333.13121284413. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Kampaně, které jsou umístěny pořadí Detail.rdl04.00.7333.13121878613. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Detail.rdl odezvy kampaně04.00.7333.13122419013. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Details.rdl ztracených příležitostí konkurence04.00.7333.13127811513. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Win Loss.rdl konkurence04.00.7333.13124813213. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Status.rdl faktury04.00.7333.13123058613. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Faktury Sub-Report.rdl04.00.7333.131210147313. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Invoice.RDL04.00.7333.13121096913. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Vést Effectiveness.rdl zdroj04.00.7333.131211207313. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Opomíjené Accounts.rdl04.00.7333.13123429713. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Opomíjení zájemci Detail.rdl04.00.7333.13126871713. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Opomíjené Leads.rdl04.00.7333.13124300013. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Pořadí Sub-Report.rdl04.00.7333.131210435013. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Order.RDL04.00.7333.13121097613. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Produkty podle účtu Detail.rdl04.00.7333.131224146513. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Nabídka Sub-Report.rdl04.00.7333.131210804513. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Quote.RDL04.00.7333.13121095013. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Prodejní Detail.rdl historie04.00.7333.131211770713. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Prodejní History.rdl04.00.7333.13123096813. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Volume.rdl aktivity služby04.00.7333.13126393413. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
TOP Detail.rdl články znalostní báze Knowledge Base04.00.7333.13128780313. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Horní Articles.rdl znalostní báze Knowledge Base04.00.7333.13125863813. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Uživatel Summary.rdl04.00.7333.13122895813. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
P_GrantAccessBulkForCreate.SQL04.00.7333.1312190613. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Input.text.Ticker.HTC04.00.7333.1312332213. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.CRM.Asynchronous.DataManagement.dll04.00.7333.131223536013. Ledna-200906: 49MD5: FEB178D5133D63857C5D4A526AFCDA71
SHA1:6A6A84861DD7F00474645851A0C6E97EDFD41715
i386
CrmAsyncService.exe04.00.7333.131215753613. Ledna-200906: 49MD5: 2A2BDCCB56510BC6E2708716F76D1E44
SHA1:21A4927750AFCAEF21612F2EDBDDADA6964234C7
i386
Newimport.XML04.00.7333.1312395379813. Ledna-200906: 49Není k dispoziciNení k dispozici
Action.js04.00.7333.13124466013. Ledna-200906: 50Není k dispoziciNení k dispozici
Properties.aspx04.00.7333.1312609613. Ledna-200906: 50Není k dispoziciNení k dispozici
Newimport.XML04.00.7333.1312395379813. Ledna-200906: 50Není k dispoziciNení k dispozici
Notes.HTC04.00.7333.13122109613. Ledna-200906: 50Není k dispoziciNení k dispozici
Edit.aspx04.00.7333.131210501813. Ledna-200906: 50Není k dispoziciNení k dispozici
Edit.aspx04.00.7333.1312242513. Ledna-200906: 50Není k dispoziciNení k dispozici
Input.mny.HTC04.00.7333.1312357113. Ledna-200906: 50Není k dispoziciNení k dispozici
Global.css.aspx04.00.7333.1312603113. Ledna-200906: 50Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.CRM.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1312110372013. Ledna-200906: 50MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1
SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00
i386
Microsoft.CRM.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1312110372013. Ledna-200906: 50MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1
SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00
i386
Workflowstep.js04.00.7333.13122778413. Ledna-200906: 50Není k dispoziciNení k dispozici
Fiscalsettings.aspx04.00.7333.1312825813. Ledna-200906: 50Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.CRM.Reporting.dll04.00.7333.13128791213. Ledna-200906: 44MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255E
SHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4
i386
Microsoft.CRM.Reporting.dll04.00.7333.13128791213. Ledna-200906: 50MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255E
SHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4
i386
Customizations.xsd04.00.7333.13128456413. Ledna-200906: 50Není k dispoziciNení k dispozici
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.SQL04.00.7333.1312704313. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdoutDsc.SQL04.00.7333.1312643813. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
AtTributemappings.aspx04.00.7333.13123692313. Ledna-200906: 50Není k dispoziciNení k dispozici
Util.js04.00.7333.1312687313. Ledna-200906: 50Není k dispoziciNení k dispozici
ViewDuplicates.aspx04.00.7333.13121302713. Ledna-200906: 50Není k dispoziciNení k dispozici
Customactivityform.aspx04.00.7333.1312368313. Ledna-200906: 50Není k dispoziciNení k dispozici

Klient Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikace Microsoft Office Outlook

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
IMG.lu.HTC04.00.7333.13125001613. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.CRM.dll04.00.7333.131291940013. Ledna-200906: 44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
Personalsettings.aspx04.00.7333.13126868713. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Global.css.aspx04.00.7333.1312603113. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Timeedit.HTC04.00.7333.1312451113. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
ConTrols.css.aspx04.00.7333.1312987413. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Properties.aspx04.00.7333.1312609613. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Dlg_assignqueue.aspx04.00.7333.1312520213. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
CRMABP32.dll04.00.7333.131226096013. Ledna-200906: 44MD5: D8FB0B39807D9BF48C7967DD8A19DEEA
SHA1: 25DCB3100C5A112604CB904E0DF7A7EEB7CF0E73
i386
Soubor crmaddin.dll04.00.7333.1312103255213. Ledna-200906: 44MD5: CB049D49777D8E6C4459C8A04AF37EA1
SHA1: 77EEE08E36B613C2E9B4258B61AB95C9AB331019
i386
CrmCore.dll04.00.7333.13125616013. Ledna-200906: 44MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3
SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032
i386
Microsoft.CRM.Application.Outlook.ClientAuTd.dll04.00.7333.131219849613. Ledna-200906: 44MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1A
SHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DA
i386
Microsoft.CRM.DataUpgrade.dll04.00.7333.1312115287213. Ledna-200906: 44MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02
SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F
i386
Microsoft.CRM.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613. Ledna-200906: 44MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25
SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C
i386
Edit.aspx04.00.7333.1312242513. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Filterentity.HTC04.00.7333.13121924113. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
CRMTemplate.dot04.00.7333.13125234313. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
CRMTemplate.dotm04.00.7333.13122997113. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Form.CRM.HTC04.00.7333.13121789713. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.CRM.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413. Ledna-200906: 44MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908D
SHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF
i386
Microsoft.CRM.Platform.SDK.dll04.00.7333.131262038413. Ledna-200906: 44MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069B
SHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28
i386
Microsoft.CRM.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413. Ledna-200906: 44MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2
SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066
i386
Microsoft.CRM.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213. Ledna-200906: 44MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBF
SHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB
i386
Microsoft.CRM.Application.Components.UI.dll04.00.7333.131226403213. Ledna-200906: 44MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37
SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48
i386
Microsoft.CRM.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613. Ledna-200906: 44MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FB
SHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838
i386
MessageBody.htc04.00.7333.13121439113. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Encodedecode.js04.00.7333.13121009113. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.CRM.WebServices.dll04.00.7333.131228452013. Ledna-200906: 44MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34
SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE
i386
Microsoft.CRM.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613. Ledna-200906: 44MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069
SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40
i386
Microsoft.CRM.Application.Outlook.OfflineSync.dll04.00.7333.131212887213. Ledna-200906: 44MD5: 267263DAFEF5F75B78EC64A395B3B690
SHA1: 60CE419BF8B047CCB8A1E57EAB023475808831CE
i386
Microsoft.CRM.Application.Hoster.exe04.00.7333.131210429613. Ledna-200906: 44MD5: A209915768FE3AD14578DC91A12C0537
SHA1: FAE9D7786C43D6948C7417CF41AC2EE55536D58F
i386
Microsoft.CRM.Application.Outlook.Pages.dll04.00.7333.131294807213. Ledna-200906: 44MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789
SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089
i386
Microsoft.CRM.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413. Ledna-200906: 44MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978
SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D
i386
Presence.HTC04.00.7333.1312743013. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.CRM.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013. Ledna-200906: 44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711
SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177
i386
Microsoft.CRM.Application.Components.SDK.FormConTrols.dll04.00.7333.13129610413. Ledna-200906: 44MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161
SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645
i386
Microsoft.CRM.Application.Components.Core.dll04.00.7333.131223126413. Ledna-200906: 44MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96F
SHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3
i386
Microsoft.CRM.SDK.dll04.00.7333.131216983213. Ledna-200906: 44MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693D
SHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96
i386
Slugsupport.HTC04.00.7333.13121755413. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
AppGrid_DefaulTdata.htc04.00.7333.13122119213. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Date.js04.00.7333.13122832313. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Grid.HTC04.00.7333.13122217613. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
SELECT.Picklist.HTC04.00.7333.1312865013. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
NAV.HTC04.00.7333.1312992413. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
NotecTrl.htc04.00.7333.1312411413. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
TABLE.dtm.HTC04.00.7333.13121898113. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Timesheet.js04.00.7333.13123531613. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Input.text.URL.HTC04.00.7333.1312560113. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Input.text.HTC04.00.7333.1312377813. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Input.text.eml.HTC04.00.7333.1312375413. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Input.NUM.HTC04.00.7333.1312772813. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Duration.HTC04.00.7333.13121137313. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
P_GrantAccessBulkForCreate.SQL04.00.7333.1312190613. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Input.text.Ticker.HTC04.00.7333.1312332213. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.CRM.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.131221897613. Ledna-200906: 44MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673
SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934
i386
Action.js04.00.7333.13124466013. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Notes.HTC04.00.7333.13122109613. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Edit.aspx04.00.7333.131210501813. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.CRM.Application.Outlook.ClientAuTd.dll04.00.7333.131219849613. Ledna-200906: 44MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1A
SHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DA
i386
Input.mny.HTC04.00.7333.1312357113. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.CRM.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1312110372013. Ledna-200906: 44MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1
SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00
i386
Microsoft.CRM.Reporting.dll04.00.7333.13128791213. Ledna-200906: 44MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255E
SHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4
i386
Customizations.xsd04.00.7333.13128456413. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.SQL04.00.7333.1312704313. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdouTdsc.SQL04.00.7333.1312643813. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
Microsoft.CRM.Application.Outlook.ClientAuTd.data.dll04.00.7333.13121161613. Ledna-200906: 44MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7E
SHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6
i386
Util.js04.00.7333.1312687313. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici
ViewDuplicates.aspx04.00.7333.13121302713. Ledna-200906: 44Není k dispoziciNení k dispozici

Aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 směrovače serveru Exchange

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
Microsoft.CRM.Tools.EmailProviders.dll04.00.7333.131215344013. Ledna-200906: 48MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0
SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603
i386
Microsoft.CRM.Tools.EmailProviders.dll04.00.7333.131215344013. Ledna-200906: 48MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0
SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603
i386
Microsoft.CRM.Tools.EmailAgent.exe04.00.7333.13125104013. Ledna-200906: 48MD5: 33EFA7E9D268CED0FEF4F5E85DCBD478
SHA1: FD847DD406AD1DC65D5CC948B74528540C130CDA
i386
Microsoft.CRM.Setup.Exchange.exe04.00.7333.131218621613. Ledna-200906: 48MD5: 8F00443172146F42470E5217E9C55117
SHA1: 3DF68E2A3B01B641107697FCE5D6B1C55008B3BF
i386
Microsoft.CRM.dll04.00.7333.131291940013. Ledna-200906: 44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
Microsoft.CRM.dll04.00.7333.131291940013. Ledna-200906: 48MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386

Aplikace Microsoft Dynamics CRM Data Migration klienta

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
Microsoft.CRM.Application.Outlook.Pages.dll04.00.7333.131294807213. Ledna-200906: 47MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789
SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089
i386
Microsoft.CRM.dll04.00.7333.131291940013. Ledna-200906: 44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1:C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
Microsoft.CRM.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613. Ledna-200906: 47MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FB
SHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838
i386
Microsoft.CRM.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613. Ledna-200906: 47MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FB
SHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838
i386
Microsoft.CRM.DMClient.config.exe04.00.7333.131218211213. Ledna-200906: 47MD5: 0B7C619980589F7CE7631CBB2F94E113
SHA1: 9362C983D849EA1E3AFBE84554798FC8C1BECAB9
i386
Microsoft.CRM.Application.Outlook.ClientAuTd.data.dll04.00.7333.13121161613. Ledna-200906: 44MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7E
SHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6
i386
Microsoft.CRM.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.131221897613. Ledna-200906: 47MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673
SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934
i386
Microsoft.CRM.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.131221897613. Ledna-200906: 47MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673
SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934
i386
Microsoft.CRM.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413. Ledna-200906: 44MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2
SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066
i386
Microsoft.CRM.WebServices.dll04.00.7333.131228452013. Ledna-200906: 47MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34
SHA1:E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE
i386
Microsoft.CRM.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013. Ledna-200906: 44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711
SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177
i386
Microsoft.CRM.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213. Ledna-200906: 47MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBF
SHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB
i386

SRS Data Connector

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
Microsoft.CRM.Setup.SrsDataConnector.exe04.00.7333.131210428813. Ledna-200907: 06MD5: 8487B206C4723CEC191ABDC8B90120E7
SHA1:D906EE5E0227A2C31CA51274D5551005BBA364D4
i386
Microsoft.CRM.Reporting.DataConnector.dll04.00.7333.13123875213. Ledna-200907: 06MD5: FC8D1349636A11C0D0C196BD9D594D76
SHA1:06148D7F8087B33212B5DD4EBFD8E0FA29049D7D
i386
Microsoft.CRM.dll04.00.7333.131291940013. Ledna-200906: 44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1:C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
Microsoft.CRM.dll04.00.7333.131291940013. Ledna-200906: 49MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1:C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
Microsoft.CRM.dll04.00.7333.131291940013. Ledna-200906: 48MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010
SHA1:C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081
i386
Microsoft.CRM.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013. Ledna-200906: 44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711
SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177
i386
Další informace o terminologii aktualizace softwaru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Další informace o aplikaci Microsoft Dynamics CRM softwarové aktualizace a opravy hotfix balíček terminologie klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
887283Aktualizace a opravy hotfix pro aplikaci Microsoft Business Solutions CRM software balíček standardy používání názvů

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 959419 - Poslední kontrola: 05/23/2011 21:43:00 - Revize: 10.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • atdownload kbsurveynew kbmbsmigrate kbqfe kbmt KB959419 KbMtcs
Váš názor
cript>