Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Duální správa větví pro rozhraní .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 a .NET Framework 3.5 Service Pack 1

ÚVOD
Všechny aktualizace třídy GDR (veřejně distribuovatelné opravy) pro produkt .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 a .NET Framework 3.5 Services Pack 1 podporují model duální správy větví.

Předpokládejme, že nainstalujete opravu hotfix, která podporuje duální správu větví pro produkty .NET Framework 2.0 Service Pack 2. .NET Framework 3.0 Service Pack 2 nebo .NET Framework 3.5 Service Pack 1. Kromě aktualizace uvedené v seznamu Aktuálně nainstalované programy v okně Přidat nebo odebrat programy v nástroji Ovládací panely se také zobrazí další aktualizace (960043). Jedná se o takzvanou základní aktualizaci (baseliner), která je typická pro všechny opravy hotfix podporující duální správu větví.

Tento článek popisuje duální správu větví pro produkty .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 a .NET Framework 3.5 Service Pack 1.
Další informace

Co je model duální správy větví

Aktualizace pro rozhraní .NET Framework a sadu Microsoft Visual Studio jsou již tradičně kumulativní. Například binární soubory v sobě vždy nesou všechny předchozí změny provedené v rámci údržby. Tento přístup však přináší potíže, protože tak dochází k bezděčné masové distribuci oprav hotfix, které byly určeny k omezené distribuci a byly vyvinuty pro speciální požadavky zákazníků týkající se aktualizací zabezpečení a kumulativních aktualizací.

Zřízení oddělených větví pro opravy hotfix a opravy třídy GDR, například aktualizace zabezpečení, odstraňuje možnost distribuce funkčních oprav (určených pro opravy hotfix) v rámci oprav GDR. Vytvoření oddělených větví pro opravy třídy LDR (neveřejně distribuované opravy), například opravy hotfix, a pro opravy třídy GDR (veřejně distribuované opravy), jako jsou aktualizace, kumulativní aktualizace a aktualizace zabezpečení, se nazývá duální správa větví.

Co přesně znamená duální správa větví?

V důsledku duální správy větví budou aktualizace pro opravy třídy GDR (aktualizace, kumulativní aktualizace a aktualizace zabezpečení) obsahovat dvě verze datové části: „čistou“ datovou část, která ponese pouze danou opravu zabezpečení, avšak žádné kumulativní opravy hotfix, a druhou datovou část, která bude zahrnovat kumulativní opravy hotfix i příslušnou opravu zabezpečení.

První, tedy čistá datová část bude instalována u zákazníků, kteří nemají nainstalovány žádné opravy hotfix (většina zákazníků), druhá, kumulativní datová část se bude instalovat u zákazníků, kteří již mají nainstalovánu jednu nebo více oprav hotfix.

Jak funguje duální správa větví?

Když zákazník nainstaluje opravu hotfix, je tato aktualizace nainstalována společně se základní aktualizací 960043. Tato základní aktualizace v počítači funguje jako příznak, který upozorní budoucí aktualizace daného produktu na přítomnost opravy hotfix.

Když v budoucnu zákazník nainstaluje aktualizaci třídy GDR (včetně aktualizací zabezpečení), vyhledá tato aktualizace základní aktualizaci. Není-li přítomna žádná základní aktualizace, protože dosud nebyla nainstalována žádná oprava hotfix, je nainstalována datová část z větve GDR, takže tato oprava hotfix nebude do instalace zahrnuta.

Bude-li nalezena základní aktualizace, bude nainstalována datová část pro větev LDR, například kumulativní binární soubor obsahující opravu hotfix. Tento model brání instalaci aktualizací třídy GDR u zákazníků, kteří mají nainstalovány opravy hotfix.

Výhodou tohoto modelu je skutečnost, že pokud nejdříve nainstalujete aktualizaci třídy GDR, bude použita datová část třídy GDR. Pokud poté nainstalujete opravu hotfix a v počítači je přítomna základní aktualizace, oprava GDR se automaticky přepne z datové části větve GDR na datovou část větve LDR. Tím se zabrání regresi opravy hotfix.

Nejčastější dotazy

Dotaz 1: Bude duální správa větví k dispozici i pro produkt Visual Studio 2008 SP1?

Odpověď 1:
Podpora duální správy větví je v současnosti omezena na produkty .NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 a .NET Framework 3.5 SP1. Rozšíření této funkce na produkt Visual Studio 2008 SP1 se neplánuje.

Dotaz 2: Jak je to u starších verzí produktů .NET Framework (1.0, 1.1, 2.0 RTM/SP1) a Visual Studio (2002, 2003, 2005)?

Odpověď 2:
Model duální správy větví je k dispozici počínaje produkty .NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 a .NET Framework 3.5 SP1 a bude dostupný pro všechny budoucí verze rozhraní .NET Framework. Podpora tohoto modelu správy u starších verzí produktů se neplánuje.

Dotaz 3: Bude funkce duální správy větví podporována u produktu .NET Framework 4.0?

Odpověď 3:
Ano, produkt .NET Framework 4.0 bude podporovat model duální správy větví.

Dotaz 4: Budou aktualizace obsahující dvě datové části větší?

Odpověď 4:
Jelikož aktualizace třídy GDR s podporou duální správy větví nesou dvě datové části, jednu z větve LDR a druhou z větve GDR, jsou tyto aktualizace o něco větší než podobné aktualizace, které duální správu větví nepodporují. Ve většině případů je však toto zvýšení velikosti souboru zanedbatelné a představuje pár megabajtů (MB).

Dotaz 5: Musím nějak určit, zda má být použita datová část z větve LDR, nebo z větve GDR?

Odpověď 5:
Za typických okolností není vyžadována žádná akce ze strany uživatele. Počítač automaticky označí přítomnost opravy hotfix za použití základní aktualizace. Budoucí opravy třídy GDR na základě přítomnosti základní aktualizace automaticky zjistí, zda má být použita datová část z větve LDR, nebo z větve GDR.

Dotaz 6: Musím při odinstalaci aktualizace třídy GDR (aktualizace, kumulativní aktualizace nebo aktualizace zabezpečení) podnikat nějaké zvláštní kroky?

Odpověď 6:
Ne, při odinstalaci aktualizace třídy GDR nemusíte provádět žádné zvláštní kroky.

Dotaz 7: Musím při odinstalaci opravy hotfix podnikat nějaké zvláštní kroky?

Odpověď 7:
Ne, při odinstalaci opravy hotfix nemusíte provádět žádné zvláštní kroky.

Dotaz 8: Co by se stalo, kdyby byla odebrána základní aktualizace?

Odpověď 8:
 Neprovádějte ruční odinstalaci základní aktualizace 960043 pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy. Jedná se o nepodporovaný scénář a po odinstalování základní aktualizace se nemusí správně instalovat budoucí aktualizace.

Dotaz 9: Jak lze po instalaci veřejně distribuovatelné opravy vrátit systém do stavu, kdy se používá jen datová část veřejně distribuovatelné opravy?

Odpověď 9: Aby se systém vrátil do stavu, kdy se používá jen datová část veřejně distribuovatelné opravy, je třeba produkt odinstalovat a znovu nainstalovat. Po této akci zkontrolujte, že jste nainstalovali všechny příslušné aktualizace zabezpečení.
.NET Framework 2.0 Service Pack 2 3.0 Service Pack 2 3.5 Service Pack 1 960043 KB960043 baseliner dual branch servicing LDR GDR QFE
Vlastnosti

ID článku: 960043 - Poslední kontrola: 09/27/2012 09:58:00 - Revize: 2.0

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

  • kbhowto kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo KB960043
Váš názor