Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém SQL Server 2008

ÚVOD
Prostřednictvím aktualizací Service Pack distribuuje společnost Microsoft opravy. Aktualizace Service Pack zajišťují změny produktu podle aktuálních požadavků a vývoje. Obsahují opravy hotfix a opravy problémů, které nahlásila komunita uživatelů systému Microsoft SQL Server. Aktualizace Service Pack mohou dále odstraňovat problémy, které je podle našeho oddělení podpory třeba vyřešit. Mezi nejběžnější ukazatele sloužící k určení závažnosti těchto problémů patří počet telefonátů od zákazníků a údaje o spokojenosti zákazníků. Uvedené aktualizace a součásti jsou vhodným způsobem zabalené za účelem snadného stažení.

Aktualizace Service Pack jsou kumulativní. Každá nová aktualizace Service Pack obsahuje spolu s novými opravami také všechny opravy zahrnuté v předchozí aktualizaci. Před instalací poslední aktualizace Service Pack není nutné instalovat předchozí aktualizaci.
Další informace

Aktualizace Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3

Datum vydání: 6. října 2011

Způsob získání:

Pokud chcete získat aktualizaci Microsoft SQL Server 2008 Server SP3, navštivte následující web společnosti Microsoft: Chcete-li získat aktualizaci Microsoft SQL Server 2008 Express SP3, navštivte následující web společnosti Microsoft: Chcete-li získat aktualizaci Microsoft SQL Server 2008 Feature Pack SP3, navštivte následující web společnosti Microsoft:Chcete-li získat aktualizaci Microsoft SQL Server 2008 Report Builder SP3, navštivte následující web společnosti Microsoft:Chcete-li získat aktualizaci Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services SharePoint Add-in SP3, navštivte následující web společnosti Microsoft:
Poznámka: Máte-li v počítači se systémem SQL Server 2008 nainstalován pouze klientský profil rozhraní Microsoft .NET Framework 4.0, prostudujte si před instalací této aktualizace Service Pack článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base číslo 2500042. Klikněte na následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2500042 Při instalaci aktualizace Service Pack 2 (SP2) pro systém SQL Server 2008 se zobrazí chybová zpráva: Instalační program systému SQL Server 2008 vyžaduje instalaci rozhraní Microsoft .NET Framework 4.0 (Tento text může být v angličtině)

Seznam oprav

Seznam chyb opravených aktualizací SQL Server 2008 SP3 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2546951 Seznam chyb opravených v aktualizaci SQL Server 2008 Service Pack 3

Nové funkce a vylepšení v aktualizaci SQL Server 2008 SP3

Další informace o nových funkcích a vylepšeních obsažených v aktualizaci SQL Server 2008 SP3 naleznete v poznámkách k verzi pro aktualizaci Microsoft SQL Server 2008 SP3. Ty naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: :

Nápověda při instalaci

Další informace o souboru nápovědy při instalaci naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Soubor readme

Další informace o souboru readme naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Aktualizace Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2

Datum vydání: 29. září 2010

Způsob získání:

Pokud chcete získat aktualizaci Microsoft SQL Server 2008 Server SP2, navštivte následující web společnosti Microsoft:
Pokud chcete získat aktualizaci Microsoft SQL Server 2008 Express SP2, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Poznámka: Máte-li v počítači se systémem SQL Server 2008 nainstalován pouze klientský profil rozhraní Microsoft .NET Framework 4.0, prostudujte si před instalací této aktualizace Service pack článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base číslo 2500042. Klikněte na následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2500042 Při instalaci aktualizace Service Pack 2 (SP2) pro systém SQL Server 2008 se zobrazí chybová zpráva: Instalační program systému SQL Server 2008 vyžaduje instalaci rozhraní Microsoft .NET Framework 4.0 (Tento text může být v angličtině)

Seznam oprav

Seznam chyb opravených aktualizací SQL Server 2008 SP2 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2285068 Seznam chyb opravených v aktualizaci SQL Server 2008 Service Pack 2

Aktualizace Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1

Datum vydání: 7. dubna 2009

Způsob získání:

Chcete-li získat aktualizaci Microsoft SQL Server 2008 SP1, navštivte následující web společnosti Microsoft: Chcete-li získat aktualizaci Microsoft SQL Server 2008 Express SP1, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Seznam oprav

Seznam chyb opravených aktualizací SQL Server 2008 SP1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
968369 Seznam chyb opravených v aktualizaci SQL Server 2008 Service Pack 1

Důležité poznámky o použití služby Microsoft Update

Při použití služby Microsoft Update k instalaci aktualizací SQL Server Service Pack mějte na paměti následující skutečnosti:
  • Instalace aktualizací Service Pack bude bezobslužná (tichá).
  • Služba Microsoft Update použije aktualizaci SQL Server Service Pack u všech instancí systému SQL Server, které jsou nainstalovány v cílovém počítači.

    Poznámka: Aktualizace Service Pack je použita u všech instancí systému SQL Server, které odpovídají verzi systému SQL Server této aktualizace.
  • Další informace o službě Microsoft Update naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nové funkce a vylepšení v aktualizaci SQL Server 2008 SP1

Další informace o nových funkcích a vylepšeních obsažených v aktualizaci SQL Server 2008 SP1 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Soubor readme

Další informace o souboru readme naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Poznámka: Tento soubor readme obsahuje informace o systému SQL Server 2008 Express.
Vlastnosti

ID článku: 968382 - Poslední kontrola: 01/31/2013 10:11:00 - Revize: 9.0

Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

  • kbsqlsetup kbservicepack kbgetsp kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbinfo KB968382
Váš názor