Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Seznam oprav hotfix a aktualizace, které jsou obsaženy v System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:971348
ÚVOD
Tento článek obsahuje seznam článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB) které popisují opravy hotfix a aktualizace, které jsou obsaženy v Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2 (SP2). Tento článek je primárně určen pro odborníky v oblasti IT a podnikový helpdesk pracovníci podpory a udržování počítače se systémem System Center Configuration Manager 2007.
Další informace
Seznam oprav hotfix a aktualizace, které jsou součástí systému Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2:
950306Ve velkých hierarchie serveru SMS 2003 s mnoha servery zpomaluje lokalit pro replikaci
954214Služba SMS_Site_Component_Manager neočekávaně zastaví při pokusu o instalaci Configuration Manager 2007 Service Pack 1 nebo přeinstalovat určité součásti po neúspěšné instalaci pokus
954474System Center Configuration Manager 2007 nemůže nasadit aktualizace zabezpečení
954716Při zpracování souboru .sha a odešle data zásob nadřazeného webu, může dojít k selhání služby SMS_EXECUTIVE System Center Configuration Manager 2007 na podřízený web server
954718Mimo pásmo konzole Configuration Manager 2007 nelze použít k připojení k počítačům, které používají verze Intel AMT, které jsou starší než verze 3.2.1
955114Když System Center Configuration Manager 2007 S955114 hierarchie Manager zpracovává soubor serveru řízení (.ct2) z podřízených webů, které používají verzi RTM Configuration Manager 2007, může dojít k selhání procesu služby SMS_Executive
955115"Instalace Push klienta" operace se nezdaří, je-li více bodů správy i vlastní porty jsou nakonfigurovány na serveru System Center Configuration Manager 2007
955126Pokud máte nainstalovaný software související s Intel AMT, může dojít k selhání procesu služby SMS_Executive (Smsexec.exe) v produktu System Center Configuration Manager 2007
955262Klepnete a potom aktualizujte uzel ovladače v konzole Správce konfigurace serveru Configuration Manager 2007 Service Pack 1, který používá pro databázi serveru SQL Server 2008 se zobrazí chybová zpráva
955355Rozlišující název, který obsahuje více než 100 znaků a ze služby Active Directory, není zjištěna hostitele AMT způsobí selhání služby SMS_EXECUTIVE v System Center Configuration Manager 2007
955388Chybová zpráva při používání konzoly Microsoft System Center Configuration Manager 2007 S955388-based konfigurace Správce konfigurace správce zkontrolovat nastavení bodu distribuce softwaru
955842Soupisu hardwaru System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 může rozpoznat x 64 systému klienta aplikace jako x 86 systému klienta
955955Řada úloh, která obsahuje mnoho balíčků může trvat delší dobu spuštění po instalaci System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 nebo opravy hotfix 949225
956194Manager distribuce System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 může trvat několik hodin po spuštění, před zahájením procesu balíčky
956337System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 se nelze odebrat uživatele AMT ACL během procesu zajišťování AMT 2.x počítačů
956465SMS_EXECUTIVE proces služby se neočekávaně restartuje při limit je nastaven pro maximální přenosovou rychlost mezi dvěma sítěmi v System Center Configuration Manager 2007
956733Některé atributy System Center Configuration Manager 2007 klienta mohou chybět, poté, co je nakonfigurován jako distribuční bod větev
956918Úkol údržby webu "Odstranit starý konfigurační Data správy" může trvat dlouhou dobu dokončit v System Center Configuration Manager 2007
956941Některé akce nelze přijmout, pokud vzdálené řízení počítače klienta se systémem Windows Vista, který má v System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 povoleno řízení uživatelských účtů
956944Při použití konzoly System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 pro připojení k serveru Configuration Manager 2007, která není spuštěna aktualizace Service Pack 1 zobrazí chybová zpráva
957183Nelze přidat skupinu jako uživatelský účet AMT Configuration Manager 2007 Service Pack 1, je-li název skupiny má více než 20 znaků
957255Funkci wake on LAN (WOL) v System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 probudí klientů o hodinu dříve, než bylo očekáváno.
957325Komponenty Loader skladových dat nemůže zpracovat hardwaru skladových dat od klientů System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1, pokud jedna nebo více vlastností obsahují více než 256 znaků v souborech NOIDMIF
957469Oprava: Ovládací funkce mimo pásmo napájení nefunguje pro klienty, kteří mají čipové sady Intel AMT 4 nebo Intel AMT 5 System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
957576Zpráva o stavu ID 7404 hlásí často v instalaci System Center Configuration Manager 2007 R2, používající jako databáze serveru SQL Server 2008
957879Správce služeb ConfigMgr nástroje Configuration Manager 2007 Service Pack 1 nelze zadat dotaz na službu SMS_SITE_SQL_BACKUP a zobrazí se chybová zpráva "Chyba komunikace s komponenty"
958021Chybová zpráva v konzole Správce konfigurace při vytváření nové úlohy sekvence: "posloupnost úkolů nelze vytvořit,
958157Nepřesné software měření sestavy mohou být generovány ze serverů primárního serveru Systems Management Server 2003 Service Pack 3
958598Zpráva o auditu pro operaci vytvoření sekvence úkol nerozpozná systém, konstrukční část nebo informace o uživateli správně v systémech System Center Configuration Manager 2007 RTM
958808Uživatelská data z nástroji budou odstraněny neočekávaně strojem posloupnost úkolů během procesu nasazení operačního systému v System Center Configuration Manager 2007 S958808
959038Když program v posloupnosti úkolů vrátí kód ukončení selhání pokračovat provádění posloupnost úkolů, které vytvoříte v System Center Configuration Manager 2007
959040System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 systémů nelze připravit AMT 2.2/2.6 klienti v režimu infrastruktury veřejných KLÍČŮ a AMT 2.1/2.5 v režimu PSK
959257Opakované inzerování nebo údržby systému windows spustit spuštění hodinu vyšší nebo nižší než očekávaná při změně času z důvodu letního času v System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
959700Mimo pásmo konzole Configuration Manager 2007 Service Pack 1 nelze připojit k počítačům s povoleným AMT
959812Úkoly nasazení operačního systému (OSD) může selhat náhodně v systémech System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
959875Sdílené složky, uložit balíčky na větev distribuční body mohou být odebrány v počítačích se systémem System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
960065Aktualizace nejsou nasazeny do některých klientů při použití služby WSUS nebo součet nasazení aktualizací v System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
960448Majetku Intelligence katalogu synchronizace služby ze systému Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 nelze připojit k databázi System Center Configuration Manager nainstalovaného v pojmenované instance SQL Server 2005
960634System Center Configuration Manager 2007 R2 klienta stav hlášení nezdaří v případě, že klienti mají více záznamů discovery
960712Měsíční opakované inzerování přeskočí listopadu v systémech Systems Management Server 2003 Service Pack 3, pokud je plánovaný den po první neděle v listopadu
960741SMS_Executive proces služby zhroucení na server Configuration Manager 2007 Service Pack 1 při použití ustanovení počítačům, které jsou vybaveny AMT 3.2.1 WS člověka překladač Intel chipset
960804Kumulativní balíček oprav hotfix řeší problémy, které zahrnují funkci mimo pásmo Management (OOB) Configuration Manager 2007 Service Pack 1
960846Sdílené složky, uložit balíčky na větev distribuční body mohou být odebrány v počítačích se systémem System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
961105Při pokusu o import OSD ovladačů v systémech System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 zobrazí chybová zpráva: "vybraný ovladač není použitelná pro všechny podporované platformy"
961268Balíčky na distribuční body nejsou aktualizovány s nejnovější verzí zdroje v systémech System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
961269Na server se systémem System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 jsou odstraněny pouze dva obchody vypršela stavu uživatele
961328Procesory System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 nelze připravit AMT 2.2/2.6 klienti v režimu infrastruktury veřejných KLÍČŮ a AMT 2.1/2.5 v režimu PSK
961960Změně stavu zaškrtávacího políčka pro okno Údržba, poklepete při instalaci v systému Windows Server 2003 x 64 systému nebo v systému Windows Server 2008 x 64 systému System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
962891Stav zprávy obsahující dlouhé názvy souborů může být zablokován ve složce Statesys.box\Incoming nebo ve složce \SMS_CCM\FSPStaging a může blokovat stavu zpracování zprávy nouzový stav bodu System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
967359Některé úlohy sekvence není spuštěn v klientských počítačích v systémech System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
967491Opravy hotfix pro vykazování stavu klienta R2 System Center Configuration Manager 2007
967648Pokud název souboru balíčku obsahuje znak ampersand (&) nezdaří distribuční balíček na webu System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
967649System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 systémů ignorovat vlastnost zdroj umístění v balíčcích MSI
967919Na server System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 SMS_Executive proces služby (Smsexec.exe), dojde k chybě při poskytnutí některých počítačů pomocí Intel WS člověka Translator verze 1.1 (sestavení 558)
968177System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 klienty nespouštějte inzerci, inzerce je-li nastaven při přihlášení uživatele a služby SMS Agent hostitel spuštěn po přihlášení uživatele
968594System Center Configuration Manager 2007 software inventory zpracování se nezdaří, pokud datový soubor obsahuje neplatný čas
968635Ccmexec.exe proces může spotřebovat téměř 100 % prostředků procesoru u klientů produktu System Center Configuration Manager 2007
968718Nelze přizpůsobit velikost bloku TFTP disku ramdisk v serveru System Center Configuration Manager 2007 S968718, který má roli bod služby Pre-Boot Execution Environment (PXE)
969113Pokud nasadíte jiný operační systém klienta do jedné hodiny předchozí nasazení nezdaří nasazení operačního systému v prostředí System Center Configuration Manager 2007 S969113
969341Delta korespondence může selhat v distribučních bodech pobočkových sítí System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
969529Uživatele nelze vytvořit výčet kolekce členů, pokud je nainstalována oprava hotfix 955262 na serverech společnosti System Center Configuration Manager 2007 S969529
969530Ccmexec.exe proces může spotřebovat téměř 100 % prostředků procesoru v klientech System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
969620Proces služby SMS_EXECUTIVE (Smsexec.exe) dojde k chybě na serveru System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1, která umožňuje ověřování serveru SQL Server
970093Při zachycení bitové kopie systému Windows Vista s aktualizací SP2 nebo Windows Server 2008 SP2 pomocí System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1, proces digitalizace obrazu nezdaří během fáze "Příprava systému Windows pro zachycení"
970242Některé atributy System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 klienta mohou chybět, poté, co je nakonfigurován jako distribuční bod větev
970634Inzerovaný program vytvořený v systému System Center Configuration Manager 2007 se serveru nikdy spuštěn v klientském počítači System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
970635Koordinátor restartování počítače zabrání System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1-based klientského počítače restartování protože nesprávně rozhodne, zda je úloha spuštěna
970636Některé programy nebudou provedeny, pokud je povolena možnost "V případě, že dojde k selhání aplikace, pokračovat v instalaci jiných aplikací v seznamu" v System Center Configuration Manager 2007
970637Přidělení paměti pro Wmiprvse.exe proces roste o cca 30 až 40 MB při vyhledávání spustíte dotazy v System Center Configuration Manager 2007
970739Při opakovaným klepnutím na tlačítko "Najít" filtrovat zobrazení kolekce dojde k chybě systému Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 správu konzoly
971223Windows Vista Service Pack 2 a Windows Server 2008 Service Pack 2 není uveden jako podporovaných platformách System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
971300Po zobrazení výzvy dotazy, které jsou založeny na vlastní třídy soupisu hardwaru Nevyzývejte uživatele pro hodnoty v systémech System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
971413Vícesměrového vysílání nasazení operačního systému nezdaří s chybou hodnotu hash při Windows OS WIM velikost souboru je větší než 4 GB v System Center Configuration Manager 2007
971506Balíček, který je několik gigabajtů není aktualizována na distribuční bod větev (BDP) v System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
971583Balíčky na distribuční body nejsou aktualizovány s nejnovější verzí zdroje v systémech System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
971687Vlastnost OU DDR zamítnuta DDM při DDR je vložen v System Center Configuration Manager 2007
971689Průvodce média posloupnost úkolů nesprávně vypočítá požadované místo a generuje mnoho obrázků na disk CD nebo DVD v témže obalu v System Center Configuration Manager 2007
972417/ GLOBÁLNÍ příznak zpřístupňuje balíček všem uživatelům namísto pouze aktuálně přihlášený uživatel produktu System Center Configuration Manager 2007
973065Vysoké využití procesoru během zpracování na serverech společnosti System Center Configuration Manager 2007 S973065 souboru MIF
974013K dispozici je aktualizace, která umožňuje přidat jako podporované platformy pro Configuration Manager 2007 Service Pack 1 systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2
974236Kumulativní aktualizace pro System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 přidat podporu pro klienty systému Windows Server 2008 R2 a Windows 7
973499RFH 6083:Memory únik v MP LocationRequest kód pro zpracování

Odkazy
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
953649Seznam oprav zahrnutých v System Center Configuration Manager Service Pack 1


Další informace o odstraňování potíží rozšířené instalace klientů pro nabízenou replikaci naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

928282 Řešení problémů rozšířeného klienta Push instalace Systems Management Server 2003 a System Center Configuration Manager 2007

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 971348 - Poslední kontrola: 02/01/2011 06:10:00 - Revize: 1.0

Microsoft System Center Configuration Manager 2007

  • kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbmt KB971348 KbMtcs
Váš názor
did=1&t=">