Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis aktualizace Service Pack 1 Manager 2007 System Center Operations

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:971541
ÚVOD
Tato aktualizace obsahuje kumulativní hotfix pro aplikaci Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 spolu s následující vylepšení:
 • Podpora pro Windows 7
 • Podpora pro systém Windows Server 2008 R2
 • Podpora pro SQL Server 2008 a SQL Reporting Services 2008 Upgrade
 • Další opravy a vylepšení
Poznámka: Tato aktualizace se týká pouze System Center Operations Manager 2007 SP1.
Další informace

Informace o stahování

Následující soubor je k dispozici ke stažení z centra pro stahování Microsoft Download Center:

StáhnoutStáhněte balíček aktualizace Service Pack 1 aktualizace ke stažení Operations Manager 2007.

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Byl zkontrolován na tento soubor neobsahuje viry. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici na datum, kdy byla zaúčtována v souboru. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souboru.

Seznam vydaných oprav, které jsou zahrnuty v této aktualizaci

V této aktualizaci jsou zahrnuty následující opravy:
Článek znalostní báze Knowledge BaseNadpis článku
949875Při spuštění úlohy v konzole System Center Operations Manager 2007 operací na ruskou verzi systému Windows Server 2003 výstupů úloh jsou zobrazeny v poškozený text
950853Sledování Exchange Server 2007 pomocí agenta MOM 2007 v System Center Operations Manager 2007 dochází k nevracení paměti
951380Některé vlastnosti počítače uzel clusteru nesmí být shromážděné procesu zjišťování v System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
951526Kořenové Management Server (RMS) System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 nebo Essentials 2007 Service Pack 1 se stane nestabilním nebo nepoužitelném, pokud je importován management pack
951527Změny, které chcete provést webovou aplikaci, která byla vytvořena před upgradem Microsoft System Center Operations Manager 2007 nebude uloženo.
951529System Center Operations Manager 2007 spouští skripty v poli Název pravidla nebo v poli Popis
951979Problémy se systémem System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 při instalaci určitých balíky pro správu serveru správy
952857Sestava vlastní událostí neobsahuje seznam GenericLog typu události v System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
952937Výběr data relativní vrací chybná data při spuštění sestavy v měsíci, který má méně dní než předchozí měsíc v System Center Operations Manager 2007
953817Ukončí konzolu pro správu při pokusu použít možnost "Nastavit rozlišení stát" pro výstrahu, který je generován v System Center Operations Manager 2007
954049Popis balíčku oprav hotfix pro aktualizace pro System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 a System Center Essentials 2007 Service Pack 1: 25. července 2008
954090Objekty, které jsou zobrazeny v zobrazení výkonu není pro zadanou skupinu rozsahem, pokud jsou zobrazeny v rozhraní webové konzoly z Operations Manager 2007 Service Pack 1
954329Předávání kolekce auditorské nelze načíst rozlišující název atributu ObjectGUID v shromážděné události v System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
954823Vlastní události zprávu nezobrazí události, které jsou generovány obecný CSV text protokolu kolekce pravidel při parametr 1 až 20 parametr je zahrnuta v sestavě pole kritéria System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 (SP1)
954903Monitoringhost.exe proces může zabrat všechny prostředky procesoru, při vytvoření velkého množství dat o výkonu pomocí modulu zdroj dat spravovaných v System Center Operations Manager 2007
955523Balíček opravy hotfix webové konzoly pro System Center Operations Manager 2007
956172Proces CcmExec.exe dojde v počítači se systémem Windows 2000 do agenta System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 a System Center Správce konfigurace 2007 klienta jsou nainstalovány v tomto počítači
956240Procesu serveru SQL Server může spotřebovat velké množství prostředků procesoru na serveru hostitele Operations Manager 2007 databázi po provedení změn konfigurace Operations Manager 2007
956423Nastavení připojení pro konektorů vrstveného řídící skupiny jsou nesprávně nakonfigurovány, po restartování služby OpsMgr SDK v prostředí System Center Operations Manager 2007 SP1
956446E-mailová oznámení může obsahovat řádky zkomolené předmět, pokud povolíte možnost "Generovat předmět bez kódování" v System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
956689Spustit jako účtem, který je nakonfigurován pro ověřování serveru proxy v monitoru webové aplikace není použit v System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
957123Opravy hotfix pro aktualizace SP1 System Center Operations Manager 2007 umožňuje sledování podpory pro službu IIS 7.0
957135Nelze změnit stav výstrahy rozlišení žádné výstrahy v zobrazení aktivní oznámení v System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
957199Operace konzole System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 nelze zobrazit knowledge produkt v angličtině, když otevřete dialogové okno Vlastnosti výstrahy: "žádné znalosti produktu nebyla k dispozici pro toto oznámení."
957511Upozornění oznámení a upozornění na změny stavu sledování nedojde podle očekávání pro webové aplikace, která je vytvořena pomocí šablony webové aplikace v System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
958253Při pokusu o opravu seznamu vlastnost zobrazit seznam oprav hotfix agent Operations Manager, mohou být zkráceny v systémech System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
958254Obdržíte více "WMI sonda modulu se nezdařilo spuštění" oznámení z počítačů se systémem Windows 2000 po instalaci aktualizace SP1 System Center Operations Manager 2007
958490Monitory závislost označují nesprávném stavu v počítači se systémem SP1 System Center Operations Manager 2007
959497System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 sady SDK služby se může neočekávaně zastavit a může se zobrazit chybová zpráva: "zadaný argument je mimo rozsah platných hodnot"
959865Problémy, které jsou vyřešeny kumulativní aktualizaci modulu Správce operací pro System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1: 10. června 2009
959867Nelze zadat management pack ukládat nové přepsat monitoru nebo pravidla v konzole operací v System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
960363Grafy v sestavě výkonu škálován nesprávně nebo sestavu, která obsahuje více grafů grafy ve správném pořadí v System Center Operations Manager 2007 SP1 nezobrazí
961363Operations Manager 2007 Service Pack 1 může zastavit sledování zařízení SNMP
963005Průvodce přidáním objektu zobrazuje pouze 500 objektů a to i v případě, že existuje více objektů v System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
967843<server>_PrimarySG_<number> skupiny zabezpečení je fulltextovým každou hodinu, přestože nebyl změněn členství v System Center Operations Manager 2007 SP1</number></server>
968082Chybová zpráva při přidání pravidla přiřazení agent v System Center Operations Manager 2007, pokud název domény služby Active Directory, které začíná číselný číslice: "XSD ověření se nezdařilo pro management pack"
969130Velikost databáze System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 datového skladu může růst, pokud existuje mnoho událostí kolekce pravidel v rámci balíky pro správu
970533Karta produktu Knowledge zobrazena jako karta znalostní společnosti po importu jazykovou sadu pro System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

Seznam vydaných oprav, které nejsou zahrnuty v této aktualizaci

Následující vydala Operations Manager SP1 opravy hotfix nejsou součástí této aktualizace, protože obsahují skripty SQL Server TSQL a aktualizuje uložené procedury SQL nebo mají vliv na nastavení. Odkazovat na jednotlivé články znalostní báze Microsoft Knowledge Base s žádostí o opravu pro řešení specifických problémů.
Článek znalostní báze Knowledge BaseNadpis článku
951148Hlášení Operations Manager 2007 nelze nainstalovat, pokud více než 60 sekund, spusťte instanci služby SQL Server Reporting Services
954643Po instalaci management pack, která zahrnuje zprávy na serveru System Center Operations Manager 2007 SP1 nebo na serveru System Center Essentials 2007 SP1 je zaznamenána událost s ID 31569
956184Výstrahy jsou vydávány z MOM Active Directory Management Pack po instalaci agenta Operations Manager 2007 SP1 prostřednictvím agenta MOM 2005, v řadiči domény se systémem 64bitové verze systému Windows
962967Očekávané zprávy pro správu nainstalované balíky nejsou viditelné v uzlu konzoly System Center Operations Manager 2007 operace vytváření sestav

Seznam oprav v článku 974722 znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které jsou zahrnuty v této aktualizaci

Tato aktualizace řeší známé problémy, které jsou popsány v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: 974722
ProblémRozlišení
Operace služby Správce neočekávaně zastavit na kořenový Server správy jehož operační systém byl upgradován na systém Windows Server 2008 R2.Aktualizace 971541 na kořenový Server Management po upgradu operačního systému na systém Windows Server 2008 R2. Pokud jste již nainstalovali aktualizaci 971541 na kořenový Server Management před upgradem, bezpečně můžete znovu použít aktualizaci 971541 tento problém.
Po upgradu operačního systému na systém Windows Server 2008 R2 nespustí Služba ACS Server (ADTServer).Aktualizace 971541 na serveru ACS po upgradu operačního systému na systém Windows Server 2008 R2. Pokud jste již nainstalovali aktualizaci 971541 na serveru ACS před upgradem, není nutné znovu nainstalovat aktualizaci.
"Chyba skriptu zpětné kompatibility" výstrahy jsou generovány s popisem "došlo k chybě na řádku 123 skriptu skript sledování stavu kompatibility služby v MOM zpět".Aktualizace 971541 na kořenový Server pro správu. Tato aktualizace automaticky importuje aktualizované zpětné kompatibility management pack knihovnu, tento problém řeší obdržíte aktualizované management pack agenti agenti založené na systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2.
Pro agenty Operations Manager 2007 SP1 je zaprotokolována událost s ID 26017 ze zdroje "zdravotní služby moduly". Tato událost, zobrazí "poskytovatele protokolu událostí sledování <logname> protokolu událostí je počet minut za" Chyba a počet minut je stovky milionů.</logname>Aktualizace 971541 na kořenový Server Management, sekundární servery správy a servery brány. Ruční schválení aktualizací čekající agent v konzole operací pro činitele, které jsou nasazeny pomocí instalace založené na zjišťování. Použijte aktualizaci 971541 na každou ruční instalace agenta, který byl upgradován na systém Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2.

Další opravy, které jsou zahrnuty v této aktualizaci

V této aktualizaci jsou zahrnuty následující další opravy.
ProblémPopis a řešení
"Upozornit pouze v případě, že je typ spouštění služby Automatické" přepsat nefunguje pro základní službu sledování vyřazení nastavena na hodnotu False a sledované služba je nastavena na ruční.Pokud je ke sledování služby, vytvořené ze šablony služby Windows toto přepsání, vyřazení funguje. Však při základní sledování služby přepsán a nastavena na hodnotu False, výstraha není vygenerována po sledované zastavena.
Instance procesu MonitoringHost.exe přestává protokolu událostí je zrušeno.Pokud zrušíte protokolu událostí systému Windows pomocí operace vymazat protokol událostí v zobrazení nebo jiné metody, může dojít k selhání MonitoringHost instanci, která sleduje v protokolu událostí.
Instance procesu MonitoringHost.exe mohou spotřebovat velké množství paměti nestránkovaného fondu.Při procesu MonitoringHost.exe provádí sledování souborů protokolu pomocí modulu protokolu aplikace, může dojít, nevracení paměti nestránkovaného fondu.
Operace konzoly může dojít k selhání s výjimkou UnauthorizedAccessException při spuštění konzoly operací v počítači se systémem Windows Vista, Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2.Dojde k selhání operace konzoly a je vrácena následující výjimky:

Výjimka
Typ: System.UnauthorizedAccessException
Zpráva: Přístup byl odepřen. (Výjimka-HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))Volání System.Windows.Forms.WebBrowser.get_Document()
System Center Správce konfigurace 2007 Management Pack neumožňuje sledovat přímo do operačního systému Windows 64-bit. Lze provést pouze pomocí agenta 32-bit, který je pouze sledování.Tato aktualizace obsahuje podporu pro nejnovější Správce konfigurace 2007 SP2 Management Pack 2007 SP2 Správce konfigurace sledování pomocí agenta Operations Manager 2007 SP1 64-bit. Další informace najdete v příručce Management Pack na webu Microsoft TechNet.
Informace o změnu stavu a kumulativní stavu může být nesprávná.Tato aktualizace opravuje stát spolehlivost situací tyto chyby opravit.
Pravidla pro výkon založený na službě WMI a monitorů nelze přepsat frekvence dotazování s počáteční frekvence dotazování.Tato aktualizace obsahuje aktualizované knihovny Management Pack, která zpřístupní vlastnost přepsat četnost těchto pravidel a monitory.
Problém popsaný v článku báze 959867 dochází pouze v japonské verzi Operations Manager 2007 SP1, ale také ve zjednodušené čínštině, tradiční čínštině a korejské verze.Lokalizované verze této aktualizace obsahují opravy, které Povolit lokální změny uložené v rámci management pack v Přepíše vlastnosti Dialogové okno.

Opravy zahrnuté v této aktualizaci, které vyžadují ruční zásah

Tato aktualizace obsahuje dvě opravy, které musí být provedeno ručně. V následující tabulce jsou uvedeny příznaky, které adresy opravy a instalace kroky pro opravy.

Příznak 1

Při pokusu o instalaci role serveru brány v počítači se systémem Windows Server 2008 R2 následující chybová zpráva a dojde k selhání instalace:
Tento produkt musí být nainstalován na W2K3 SP1 nebo novější
Rozlišení pro příznak 1

Chcete-li v počítači se systémem Windows Server 2008 R2 podporuje instalaci role serveru brány, je nutné aktualizovat soubor MOMGateway.msi pomocí transformační soubor, který je k dispozici v této aktualizaci. Po aktualizaci souboru MOMGateway.msi, můžete jej nainstalovat roli serveru brány, a potom nainstalovat server aktualizace, které jsou popsané zde.

Chcete-li aktualizovat MOMGateway.msi soubor, postupujte takto:
 1. Zkopírujte soubor MOMGateway.msi, který je vhodný pro platformu z instalačního média Operations Manager 2007 SP1 na zapisovatelný místo na pevném disku.
 2. Zkopírujte soubory MOMGateway.mst a GatewayUpdate.vbs ze složky brány, který byl vytvořen během instalace této aktualizace do stejné složky jako soubor MOMGateway.msi. Ve výchozím nastavení je tento soubor extrahovány do následující složky:
  %ProgramFiles%\System center 2007 opravu Hotfix Utility\KB971541\Gateway
 3. Na příkazovém řádku, swift pracovní adresář do složky obsahující soubory MOMGateway.mst a GatewayUpdate.vbs.
 4. Spusťte následující příkaz:
  cscript.exe GatewayUpdate.vbs
 5. K instalaci role serveru brány v systému Windows Server 2008 R2 pomocí souboru MOMGateway.msi.
Příznak 2

Po inovaci služby SQL Server 2005 Reporting Services pro SQL Server 2008 Reporting Services, pokud se pokusíte vygenerovat sestavu výkonu nebo některé jiné typy sestav je generován následující výjimky:
Microsoft.Reporting.WinForms.ReportServerException: The report definition is not valid. Details: Deserialization failed: The value 'ContentsOnly' is not valid for DataElementOutput.

Rozlišení pro příznak 2

Tato aktualizace je k dispozici aktualizovaný management pack Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Reports.MP (verze 6.0.6278.100). Importujte tento management pack Chcete-li tento problém vyřešit. Aktualizované management pack je umístěn ve složce balíky pro správu, který je vytvořen při instalaci této aktualizace.

Po importu management pack, je třeba povolit aktualizované zprávy nasazení před obnovit výkon sestavy.

Známé problémy, které se nepodaří v této aktualizaci

ProblémRozlišení
Při otevření webové konzoly v aplikaci Internet Explorer 8, položka hledání textu a na ikonu lupy se překrývají.Chcete-li tento problém vyřešit, spusťte konzolu webové aplikace kompatibilitu zobrazení z Internet Explorer 8.
Chyba "hodnota výrazu v poli 'formatteddatetime' odkazuje na pole dataset, který obsahuje chybu: FieldValueException" se zobrazí při generování sestavy vlastní události na serveru SQL Server Reporting Services 2008.Pole "Datum" sestavy můžete zahrnout v sestavě při řešení tohoto problému.

Byl problém vyřešen plně Operations Manager 2007 R2.

Podpora pro SQL Server 2008

Tato aktualizace poskytuje podporu pro inovaci Operations Manager databázové role serveru SQL Server 2005, SQL Server 2008. Tyto role patří následující:
 • Provozní databáze
 • Databáze DataWarehouse
 • ACS databázový Server
Tato aktualizace neposkytuje podporu pro nové instalace těchto rolí SQL Server 2008. Musíte vytvořit nové instalace těchto rolí SQL Server 2005 a potom inovovat na SQL Server 2008. Operations Manager 2007 R2 byla přidána podpora pro novou instalaci těchto rolí SQL Server 2008.

Doporučujeme, abyste po upgradu na SQL Server 2008 nainstalovat SQL Server 2008 Service Pack 1 nebo novější. Aktualizace Service Pack 1 pro SQL Server 2008 obsahuje opravy pro službu SQL Reporting Services, poskytují vylepšení pro vykazování Operations Manager 2007.

Upgrade serveru SQL Server Reporting Services 2005 až 2008

Chcete-li inovovat server SQL Reporting Services 2005 hostící Operations Manager 2007 SP1 sestav SQL Reporting Services 2008, můžete použít následující nástroje, které jsou zahrnuty v této aktualizaci:
 • SRSUpgradeTool.exe
 • SRSUpgradeHelper.msi
Tyto nástroje jsou umístěny ve složce Nástroje podpory aktualizace instalační složku pro každou architekturu procesoru. SQL Reporting Services můžete upgradovat na původní verzi serveru SQL Server 2008. Poté nainstalujte potřebné aktualizace.

Další informace o upgradu na SQL Server 2008 Reporting Service SQL Server 2005 Reporting Service naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet:Poznámky
 • Kroků popsaných v příručce pro Upgrade jsou stejné verze SP1 a verze R2. Doporučujeme nainstalovat potřebné aktualizace ihned po dokončení inovace úspěšně.
 • Nástroje, které jsou uvedeny v této části jsou různé verze SP1 a R2 Operations Manager. Přesvědčte se, zda používat nástroje, které jsou vhodné pro konkrétní verzi Operations Manager, který používáte. Verze R2 těchto nástrojů je umístěn ve složce Nástroje podpory Operations Manager 2007 R2 instalačního média.

Pokyny k instalaci

Nainstalujte aktualizaci pro každý počítač, který hostuje jednu z následujících rolí:
 • Microsoft Operations Manager, kořenový server management
 • Microsoft Operations Manager server správy
 • Konzoly Microsoft Operations Manager operací
 • Microsoft Operations Manager konzoly serveru
 • Server Microsoft Operations Manager vykazování
 • Microsoft Operations Manager ruční instalace agenta
 • Server Microsoft Operations Manager ACS
Chcete-li extrahovat soubory, které jsou obsaženy v této aktualizaci a nainstalujte jej do role Operations Manager, které jsou uvedeny výše, postupujte takto:
 1. Místní složky nebo do sdílené složky, zkopírujte následující soubor:
  SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB971541-X86-X64-IA64-ENU.MSI
 2. V každém počítači, který chcete inovovat spusťte následující soubor:
  SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB971541-X86-X64-IA64-ENU.MSI
  Poznámka: Je možné spustit SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB971541-X86-X64-IA64-ENU.MSI v programu Průzkumník Windows nebo příkazového řádku. Chcete-li spustit tento soubor v systému Windows Server 2008, musí otevřít pomocí příkazového řádku se zvýšenými oprávněními Spustit jako správce možnost a pak spustit příkaz na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními.
 3. V Aktualizace produktu System Center Operations Manager 2007 okno, vyberte možnost příslušnou aktualizaci pro roli, na kterém chcete tuto aktualizaci.

  Poznámky
  • Použijete-li tuto aktualizaci na server roli Operations Manager 2007 SP1, spustí instalační program MSI podruhé druhou aktualizaci nainstalovat, po první aktualizace úspěšně použita. Toto chování je očekávané. Druhá aktualizace se týká lokalizované opravy.
  • Pokud aktualizované soubory jsou používány při instalaci aktualizace, můžete být vyzváni k restartování počítače zobrazí následující zpráva:
   Změny konfigurace provedené v System Center Operations Manager 2007 se projeví až po restartování je systém.
   Můžete klepnout na Ne na zprávu a ručně restartovat počítač po dokončení aktualizace všechny role.
  • Instalace aktualizace v roli serveru ACS vyžaduje restartování počítače. Zobrazí se následující zpráva:
   Aby změny konfigurace tohoto produktu se projeví je vyžadováno restartování systému. Také zkontrolujte soubory protokolu instalačního programu (s) pro další chyby (s), pokud existuje.
   Klepněte na tlačítko OK na zprávu a ručně restartovat počítač po dokončení aktualizace všechny role.
 4. Importujte následující management pack ze složky ManagementPacks:
  Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Reports.MP

Informace o aktualizaci

Požadavky

Tato aktualizace se týká pouze System Center Operations Manager 2007 SP1.

Požadavek na restartování

Není nutné restartovat počítač po instalaci této aktualizace.

Informace o souboru

Anglická verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější), jsou uvedeny v následující tabulce. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaný světový čas (UTC). Při zobrazení informací o souboru, je převeden na místní čas. Pomocí vyhledat rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete Časové pásmo karty v Datum a čas Chcete-li zobrazit položky v Ovládacích panelech.
System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1, verze x 86
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Adtagent.exe6.0.6278.100271,7282. Listopadu-0923: 18x 86
Microsoft.enterprisemanagement.Reporting.Code.dll6.0.6278.10038,78426. Srpna-200923: 50x 86
Healthservice.dll6.0.6278.1001,410,9282. Listopadu-0923: 16x 86
Microsoft.enterprisemanagement.datawarehouse.dataaccess.dll6.0.6278.100219,0082. Listopadu-0923: 13x 86
Microsoft.enterprisemanagement.healthservice.Modules.Notification.dll6.0.6278.100128,8962. Listopadu-0923: 13x 86
Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.commonsetup.dll6.0.6278.10013,6962. Listopadu-0923: 13x 86
Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.dll6.0.6278.100247,6802. Listopadu-0923: 13x 86
Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.Resources.dll6.0.6278.10016,75229-Sep-0915: 07x 86
Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dll6.0.6278.1002,193,2802. Listopadu-0923: 13x 86
Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.web.consoleframework.dll6.0.6278.100386,9442. Listopadu-0923: 13x 86
Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.web.consoleframework.Resources.dll6.0.6278.10013,68029-Sep-0915: 07x 86
Microsoft.enterprisemanagement.UI.Authoring.dll6.0.6278.1005,838,7202. Listopadu-0923: 13x 86
Microsoft.enterprisemanagement.UI.Reporting.dll6.0.6278.100980,8642. Listopadu-0923: 13x 86
Microsoft.MOM.adwriteactionmodule.dll6.0.6278.10059,2642. Listopadu-0923: 13x 86
Microsoft.MOM.configservice.dll6.0.6278.100264,0642. Listopadu-0923: 13x 86
Microsoft.MOM.dataaccesslayer.dll6.0.6278.1002,242,4322. Listopadu-0923: 13x 86
Microsoft.MOM.Modules.clientmonitoring.dll6.0.6278.100427,9042. Listopadu-0923: 13x 86
Microsoft.MOM.SDK.servicedatalayer.dll6.0.6278.100694,1442. Listopadu-0923: 13x 86
Microsoft.MOM.sdkmodules.dll6.0.6278.100124,8002. Listopadu-0923: 13x 86
Microsoft.MOM.UI.Common.dll6.0.6278.1001,619,8402. Listopadu-0923: 13x 86
Microsoft.MOM.UI.Components.dll6.0.6278.1003,471,2322. Listopadu-0923: 13x 86
Microsoft.MOM.UI.knowledgewordtemplate.dll6.0.6278.10067,4562. Listopadu-0923: 13x 86
Microsoft.systemcenter.2007.MP6.0.6278.100280,43229-Sep-0915: 07x 86
Microsoft.systemcenter.ACS.internal.MP6.0.6278.10038,76829-Sep-0915: 07x 86
Microsoft.systemcenter.datawarehouse.library.MP6.0.6278.100218,99229-Sep-0915: 07x 86
Microsoft.systemcenter.datawarehouse.Report.library.MP6.0.6278.100632,68829-Sep-0915: 07x 86
Microsoft.systemcenter.datawarehouse.Reports.MP6.0.6278.10051,06428. Srpna-0919: 38x 86
Microsoft.systemcenter.internal.MP6.0.6278.10067,44029-Sep-0915: 07x 86
Microsoft.Windows.cluster.library.MP6.0.6278.10021,36029-Sep-0915: 07x 86
Microsoft.Windows.library.MP6.0.6278.100132,97629-Sep-0915: 07x 86
Mobilewebconsole.dll6.0.6278.10077,6962. Listopadu-0923: 13x 86
Mobilewebconsole.Resources.dll6.0.6278.10034,67229-Sep-0915: 07x 86
Momagentinstaller.exe6.0.6278.100173,05617. Září-0913: 14x 86
Momconnector.dll6.0.6278.100377,7122. Listopadu-0923: 16x 86
Momiismodules.dll6.0.6278.100363,8882. Listopadu-0923: 16x 86
Mommodulemsgs.dll6.0.6278.100313,20029-Sep-0915: 08x 86
Mommodules.dll6.0.6278.1001,860,4642. Listopadu-0923: 16x 86
Mommodules2.dll6.0.6278.100253,2962. Listopadu-0923: 16x 86
Momnetworkmodules.dll6.0.6278.100607,0882. Listopadu-0923: 16x 86
Operationaldatareporting.exe6.0.6278.100317,3122. Listopadu-0923: 13x 86
Rootwebconsole.dll6.0.6278.100279,9362. Listopadu-0923: 13x 86
Rootwebconsole.Resources.dll6.0.6278.10046,96029-Sep-0915: 07x 86
Rsswebconsole.dll6.0.6278.10037,7602. Listopadu-0923: 13x 86
Rsswebconsole.Resources.dll6.0.6278.10016,24029-Sep-0915: 07x 86
Scommaintenancemode.dll6.0.6278.10063,8562. Listopadu-0923: 16x 86
System.applicationlog.library.MP6.0.6278.100239,47229-Sep-0915: 07x 86
System.MOM.backwardcompatibility.library.MP6.0.6278.10059,24829-Sep-0915: 07x 86
System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1, verze x 64
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Adtagent.exe6.0.6278.100397,6962. Listopadu-0923: 10x 64
Healthservice.dll6.0.6278.1002,813,3122. Listopadu-0923: 08x 64
Microsoft.enterprisemanagement.datawarehouse.dataaccess.dll6.0.6278.100219,0082. Listopadu-0923: 05x 64
Microsoft.enterprisemanagement.Reporting.Code.dll6.0.6278.10038,78426. Srpna-200923: 50x 64
Microsoft.enterprisemanagement.healthservice.Modules.Notification.dll6.0.6278.100128,8962. Listopadu-0923: 05x 64
Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.commonsetup.dll6.0.6278.10013,6962. Listopadu-0923: 05x 64
Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.dll6.0.6278.100247,6802. Listopadu-0923: 05x 64
Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.Resources.dll6.0.6278.10016,75229-Sep-0915: 07x 64
Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dll6.0.6278.1002,193,2802. Listopadu-0923: 05x 64
Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.web.consoleframework.dll6.0.6278.100386,9442. Listopadu-0923: 05x 64
Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.web.consoleframework.Resources.dll6.0.6278.10013,68029-Sep-0915: 07x 64
Microsoft.enterprisemanagement.UI.Authoring.dll6.0.6278.1005,838,7202. Listopadu-0923: 05x 64
Microsoft.enterprisemanagement.UI.Reporting.dll6.0.6278.100980,8642. Listopadu-0923: 05x 64
Microsoft.MOM.adwriteactionmodule.dll6.0.6278.10059,2642. Listopadu-0923: 05x 64
Microsoft.MOM.configservice.dll6.0.6278.100264,0482. Listopadu-0923: 05x 64
Microsoft.MOM.dataaccesslayer.dll6.0.6278.1002,242,4322. Listopadu-0923: 05x 64
Microsoft.MOM.Modules.clientmonitoring.dll6.0.6278.100427,9042. Listopadu-0923: 05x 64
Microsoft.MOM.SDK.servicedatalayer.dll6.0.6278.100694,1442. Listopadu-0923: 05x 64
Microsoft.MOM.sdkmodules.dll6.0.6278.100124,8002. Listopadu-0923: 05x 64
Microsoft.MOM.UI.Common.dll6.0.6278.1001,619,8242. Listopadu-0923: 05x 64
Microsoft.MOM.UI.Components.dll6.0.6278.1003,471,2322. Listopadu-0923: 05x 64
Microsoft.MOM.UI.knowledgewordtemplate.dll6.0.6278.10067,4562. Listopadu-0923: 05x 64
Microsoft.systemcenter.2007.MP6.0.6278.100280,43229-Sep-0915: 07x 64
Microsoft.systemcenter.ACS.internal.MP6.0.6278.10038,76829-Sep-0915: 07x 64
Microsoft.systemcenter.datawarehouse.library.MP6.0.6278.100218,99229-Sep-0915: 07x 64
Microsoft.systemcenter.datawarehouse.Report.library.MP6.0.6278.100632,68829-Sep-0915: 07x 64
Microsoft.systemcenter.datawarehouse.Reports.MP6.0.6278.10051,06428. Srpna-0919: 38x 64
Microsoft.systemcenter.internal.MP6.0.6278.10067,44029-Sep-0915: 07x 64
Microsoft.Windows.cluster.library.MP6.0.6278.10021,36029-Sep-0915: 07x 64
Microsoft.Windows.library.MP6.0.6278.100132,97629-Sep-0915: 07x 64
Mobilewebconsole.dll6.0.6278.10077,6962. Listopadu-0923: 05x 64
Mobilewebconsole.Resources.dll6.0.6278.10034,67229-Sep-0915: 07x 64
Momagentinstaller.exe6.0.6278.100254,46417. Září-0913: 14x 64
Momconnector.dll6.0.6278.100678,2722. Listopadu-0923: 08x 64
Momiismodules.dll6.0.6278.100685,9522. Listopadu-0923: 08x 64
Mommodulemsgs.dll6.0.6278.100312,68829-Sep-0915: 09x 64
Mommodules.dll6.0.6278.1003,352,4482. Listopadu-0923: 08x 64
Mommodules2.dll6.0.6278.100363,3922. Listopadu-0923: 08x 64
Momnetworkmodules.dll6.0.6278.1001,033,6002. Listopadu-0923: 08x 64
Operationaldatareporting.exe6.0.6278.100317,3122. Listopadu-0923: 05x 64
Rootwebconsole.dll6.0.6278.100279,9362. Listopadu-0923: 05x 64
Rootwebconsole.Resources.dll6.0.6278.10046,96029-Sep-0915: 07x 64
Rsswebconsole.dll6.0.6278.10037,7602. Listopadu-0923: 05x 64
Rsswebconsole.Resources.dll6.0.6278.10016,24029-Sep-0915: 07x 64
Scommaintenancemode.dll6.0.6278.10086,4002. Listopadu-0923: 08x 64
System.applicationlog.library.MP6.0.6278.100239,47229-Sep-0915: 07x 64
System.MOM.backwardcompatibility.library.MP6.0.6278.10059,24829-Sep-0915: 07x 64
System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 pro počítače s procesory Itanium
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Adtagent.exe6.0.6278.100672,1123. Listopadu-090: 18IA-64
Healthservice.dll6.0.6278.1003,871,6163. Listopadu-090: 15IA-64
Momagentinstaller.exe6.0.6278.100437,24821-Oct-098: 51IA-64
Momconnector.dll6.0.6278.1001,116,0323. Listopadu-090: 15IA-64
Momiismodules.dll6.0.6278.1001,008,0003. Listopadu-090: 15IA-64
Mommodulemsgs.dll6.0.6278.100312,68824. Září-0920: 33IA-64
Mommodules.dll6.0.6278.1005,433,7283. Listopadu-090: 15IA-64
Mommodules2.dll6.0.6278.100594,8163. Listopadu-090: 15IA-64
Momnetworkmodules.dll6.0.6278.1001,775,4883. Listopadu-090: 15IA-64
Scommaintenancemode.dll6.0.6278.100174,4643. Listopadu-090: 15IA-64
Odkazy
Další informace o terminologii aktualizace softwaru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 971541 - Poslední kontrola: 05/24/2011 07:26:00 - Revize: 6.0

Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

 • kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB971541 KbMtcs
Váš názor
l>('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> &t=">fined; } smcLanguageSelector();" data-bi-name="LocalePicker"> Čeština (Česká republika)‎
1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">d=1&t=">ipt" async=""> var varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" >>ow.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>"); &t=">