Nelze uložit dokumenty do složky nebo změnit nastavení oprávnění složek na vzdáleném serveru s protokolem SMB 1.0 pomocí počítače se systémem Windows, v němž je nainstalována aktualizace zabezpečení 980232 (MS10-020)

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
Nainstalujete aktualizaci zabezpečení 980232 (MS10-020) v počítači s jedním z následujících operačních systémů:
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista SP2
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Použijete-li vzdálený server, který využívá protokol SMB (Server Message Block) verze 1, může dojít k následujícím potížím. Jako vzdálený server používáte například Windows NT Server 4.0, servery jiných výrobců nebo síťové paměťové zařízení.

Problém 1

Při pokusu o použití aplikace systému Microsoft Office k uložení dokumentu na vzdálený server se zobrazí chybová zpráva Dokument není uložen.

Problém 2

K ukládání záložních souborů na vzdálený server nelze použít integrovaný program zálohování. Záložní soubory nelze na vzdálený server uložit například v případě, že použijete nástroj NTBackup v systému Windows XP nebo Windows Server 2003.

Problém 3

Při prohlížení vlastnosti složky na vzdáleném serveru není k dispozici karta Zabezpečení. Proto nelze zobrazit ani změnit nastavení oprávnění složek na tomto vzdáleném serveru.

K těmto potížím může rovněž dojít, pokud nepoužíváte zařízení s protokolem SMB 1.0, ale optimalizátor sítě WAN (Wide Area Network). Můžete například používat software WAAS (Wide Area Application Services) od společnosti Cisco.

Poznámka: Pro protokol SMB (Server Message Block) se častěji používá označení systém CIFS (Common Internet File System).
Příčina
K těmto potížím dochází, protože aktualizace zabezpečení 980232 (MS10-020) zavádí nové ověření popisovačů zabezpečení vrácených ze vzdáleného serveru. Ověření volá rutinu RtlValidRelativeSecurityDescriptor s vyrovnávací pamětí popisovače zabezpečení a délkou vyrovnávací paměti popisovače zabezpečení. Pro délku vyrovnávací paměti popisovače zabezpečení využívá ověření pole v odezvě serveru a předpokládá, že pokud vzdálený server odpoví zprávou STATUS_SUCCESS, je v tomto poli správně nastavena délka vyrovnávací paměti popisovače zabezpečení. Vzdálený server však vrátí pro toto pole hodnotu 0. Tato okolnost způsobuje, že se ověření nezdaří.
Řešení
Po dokončení instalace této opravy hotfix je pole DataCount odezvy serveru použito při spuštění ověření jako délka vyrovnávací paměti popisovače zabezpečení. Tím je zajištěno, že se ověření zdaří, pokud vzdálený server s protokolem SMB 1.0 vrátí zprávu STATUS_SUCCESS.

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft nabízí podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Tuto opravu hotfix instalujte pouze do systémů, ve kterých dochází k potížím popsaným v tomto článku. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedený problém příliš neobtěžuje, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu obsahovat.

Pokud je aktualizace k dispozici a je možné ji stáhnout, je v horní části tohoto článku část Oprava hotfix je k dispozici ke stažení. Není-li tato část uvedena, obraťte se na služby zákazníkům a podporu společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na službu podpory. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům a podpory společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft, kde také můžete vytvořit samostatný požadavek na služby: Poznámka: Ve formuláři Oprava hotfix je k dispozici ke stažení se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud zde váš jazyk není uveden, je to proto, že oprava hotfix pro něj není k dispozici.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, je třeba používat jeden z následujících operačních systémů:
 • Windows 2000 SP4
 • Windows XP SP2
 • Windows XP SP3
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Vista SP1
 • Windows Vista SP2
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Další informace o získání aktualizací Service Pack pro systém Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP
Další informace o získání aktualizace Service Pack pro systém Windows Server 2003 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Server 2003
Další informace o získání aktualizace Service Pack pro systém Windows Vista naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Vista
Další informace o získání aktualizace Service Pack pro systém Windows Server 2008 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
968849 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Server 2008

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix bude třeba restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje dříve vydanou opravu hotfix.

Informace o souborech

Anglická (Spojené státy) nebo globální verze této opravy hotfix instaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů se zobrazují v místním počítači podle místního času a podle aktuálního nastavení letního času. Data a časy se mohou změnit, provedete-li se soubory určité operace.
Poznámky k informacím o souborech pro systém Windows 2000
Pro všechny podporované verze x86 systému Windows 2000 SP4
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb.sys5.0.2195.7399416,33604-May-201010:17x86
Poznámky k informacím o souborech pro systémy Windows XP a Windows Server 2003
 • Kromě souborů uvedených v těchto tabulkách tato oprava hotfix rovněž nainstaluje příslušný soubor katalogu zabezpečení (KBčíslo.cat), který je podepsaný digitálním podpisem společnosti Microsoft.
Pro všechny podporované verze x86 systému Windows XP
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.1.2600.3708454,01604-May-201015:03x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.3708457,21604-May-201015:21x86SP2SP2QFE
Mrxsmb.sys5.1.2600.5977455,68004-May-201014:32x86SP3SP3GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.5977457,21604-May-201014:20x86SP3SP3QFE
Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.4703438,78404-May-201013:59x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4703439,29604-May-201014:02x86SP2SP2QFE
Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.4703787,45605-May-201004:30x64SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4703787,96805-May-201004:15x64SP2SP2QFE
Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.47031,172,48005-May-201004:29IA-64SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.47031,173,50405-May-201004:15IA-64SP2SP2QFE
Poznámky k informacím o souborech pro systémy Windows Vista a Windows Server 2008
Důležité: Opravy hotfix pro systémy Windows Vista a Windows Server 2008 jsou zahrnuty ve stejných balíčcích. Na stránce požadavku na opravu hotfix je však uveden pouze systém Windows Vista. Chcete-li požádat o balíček opravy hotfix pro jeden nebo oba operační systémy, vyberte opravu hotfix uvedenou na této stránce v sekci pro systém Windows Vista. V článcích vždy zjistíte operační systém, pro který je daná oprava hotfix určena, v sekci Tato oprava hotfix je určena pro následující operační systém.
 • Soubory týkající se konkrétního produktu, úrovně SR_Level (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky.
  VerzeProduktSR_LevelSložka služby
  6.0.600 1.22xxxWindows Vista a Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2.22xxxWindows Vista a Windows Server 2008SP2LDR
 • Aktualizace Service Pack 1 je integrována do vydané verze systému Windows Server 2008. Proto se soubory milníku RTM týkají pouze systému Windows Vista. Soubory verze RTM mají číslo verze 6.0.0000.xxxxxx.
 • Soubory MANIFEST a MUM nainstalované v každém prostředí jsou uvedeny samostatně v části Další informace o souborech pro systémy Windows Server 2008 a Windows Vista. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení, pro něž nejsou uvedeny atributy, jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.
Pro všechny podporované verze x86 systémů Windows Server 2008 a Windows Vista
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18470212,99204-May-201016:37x86
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22685212,99204-May-201016:43x86
Mrxsmb10.sys6.0.6002.18255212,99204-May-201016:52x86
Mrxsmb10.sys6.0.6002.22398212,99204-May-201017:05x86
Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows Server 2008 a Windows Vista
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18470273,92004-May-201017:03x64
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22685273,92004-May-201017:03x64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.18255273,92004-May-201017:16x64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.22398273,92004-May-201017:15x64
Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18470656,89604-May-201016:43IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22685656,89604-May-201016:43IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.18255657,92004-May-201017:00IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.22398657,92004-May-201017:01IA-64
Poznámky k informacím o souborech pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2
Důležité: Opravy hotfix pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2 jsou zahrnuty ve stejných balíčcích. Opravy hotfix na stránce požadavku na opravu hotfix jsou však uvedeny v sekcích obou operačních systémů. Chcete-li požádat o balíček opravy hotfix pro jeden nebo oba operační systémy, vyberte opravu hotfix uvedenou na této stránce v sekci pro systém Windows 7/Windows Server 2008 R2. V článcích vždy zjistíte operační systém, pro který je daná oprava hotfix určena, v sekci Tato oprava hotfix je určena pro následující operační systém.
 • Soubory MANIFEST a MUM nainstalované v každém prostředí jsou uvedeny samostatně v části Další informace o souborech pro systémy Windows Server 2008 R2 a Windows 7. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení, pro něž nejsou uvedeny atributy, jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.
Pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.1.7600.16586221,69604-May-201003:29x86
Mrxsmb10.sys6.1.7600.20706221,69604-May-201003:35x86
Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.1.7600.16586286,72004-May-201003:42x64
Mrxsmb10.sys6.1.7600.20706286,72004-May-201003:51x64
Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.1.7600.16586673,28004-May-201003:03IA-64
Mrxsmb10.sys6.1.7600.20706673,28004-May-201002:53IA-64
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Po dokončení instalace této opravy hotfix je pole DataCount odezvy serveru použito při spuštění ověření jako délka vyrovnávací paměti popisovače zabezpečení.

Další informace o rutině RtlValidRelativeSecurityDescriptor naleznete na následujícím webu služby MSDN (Microsoft Developer Network): Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Další informace o souborech

Další informace o souborech pro systémy Windows Vista a Windows Server 2008

Další soubory pro všechny podporované verze x86 systémů Windows Vista a Windows Server 2008
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,565
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameX86_5bdd7accfeee29bd7334cfb54834bd42_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18255_none_35da2b2a14f9a345.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameX86_615e6508c52699d92804624b5f4819f9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_b6c0ab077fcf0c2c.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameX86_685821846596f127c9ec5688384ee650_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22398_none_9889dc8feb45b50a.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameX86_8c20ccea0e42f075e6c72632391e1fdf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_6d4c427f778ceee9.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_8858e3ad4ba765b8.manifest
File versionNot applicable
File size7,160
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)09:17
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_88dcb3e464c89d4d.manifest
File versionNot applicable
File size7,160
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18255_none_8a59f8c548b8fed4.manifest
File versionNot applicable
File size7,160
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)06:47
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22398_none_8abb56be61f45a67.manifest
File versionNot applicable
File size7,160
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)05:48
PlatformNot applicable
Další soubory pro všechny podporované verze x64 systémů Windows Vista a Windows Server 2008
File nameAmd64_0dab637d25b984ca7e00baa6a8ed6f05_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_9e0e9b648941259b.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameAmd64_47f8ae427bf6957aed887ff558d184dc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18255_none_7db9ea9376753b2a.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ad72020810ec889d753399488e0bbcd6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22398_none_8cf70461633a1547.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f7a9c2e788f2aebf0435d3fda1208a36_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_dd2d7b3ca89dd295.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_e4777f310404d6ee.manifest
File versionNot applicable
File size7,427
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:52
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_e4fb4f681d260e83.manifest
File versionNot applicable
File size7,427
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18255_none_e67894490116700a.manifest
File versionNot applicable
File size7,427
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)06:06
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22398_none_e6d9f2421a51cb9d.manifest
File versionNot applicable
File size7,427
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)06:24
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,593
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
Další soubory pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008
File nameIa64_1af6b4885a57bfa2ecbd6513ca2f7703_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_3ce2864de3f3e8ca.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_3ca95220a799fc56d503c61783140983_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22398_none_019d0b5a985071a7.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_7a0a58eede91c5594d3d4cefee7cd52a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_0703c0412af22ca2.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_a1016d5297983f28b0e79e4c383dd4fa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18255_none_b8badabaa5d68f34.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_885a87a34ba56eb4.manifest
File versionNot applicable
File size7,420
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_88de57da64c6a649.manifest
File versionNot applicable
File size7,420
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:14
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18255_none_8a5b9cbb48b707d0.manifest
File versionNot applicable
File size7,420
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22398_none_8abcfab461f26363.manifest
File versionNot applicable
File size7,420
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)06:36
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,748
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable

Další informace o souborech pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Další soubory pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,674
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameX86_4b83b5afd378e95dbb3bcb2218fb5134_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16586_none_ed53e38bce88d0e5.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameX86_89434e79cdb2c066c3930c97b55c6019_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20706_none_0b702233fab2e791.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16586_none_887be5c2acc1569b.manifest
File versionNot applicable
File size3,962
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)09:20
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20706_none_895c03d3c59e1404.manifest
File versionNot applicable
File size3,962
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)09:17
PlatformNot applicable
Další soubory pro všechny podporované verze x64 systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2
File nameAmd64_506b2872eef65981c299ea0e16c46b7b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20706_none_368642fbc4717a7a.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ffb7fd6bc675466024662761d41e4c14_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16586_none_5d6aae60212914c3.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16586_none_e49a8146651ec7d1.manifest
File versionNot applicable
File size3,966
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)10:22
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20706_none_e57a9f577dfb853a.manifest
File versionNot applicable
File size3,966
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,906
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
Další soubory pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2
File nameIa64_4eb907991550485b7a95e23cdc578e0d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16586_none_2382d6168e340f7d.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameIa64_8ea0b2fc9528d0eda270b5decf7690bf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20706_none_ef34e6b7d2483a63.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16586_none_887d89b8acbf5f97.manifest
File versionNot applicable
File size3,964
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)10:09
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20706_none_895da7c9c59c1d00.manifest
File versionNot applicable
File size3,964
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)10:07
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,684
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft implicitně ani jiným způsobem neručí za výkon a spolehlivost těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 983458 - Poslední kontrola: 06/28/2010 14:13:00 - Revize: 2.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows HPC Server 2008, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbautohotfix KB983458
Váš názor