Zjišťování polohy a ochrana soukromí ve Windows 10

Některé aplikace potřebují vědět, kdy jste na určitém místě, aby správně fungovaly. Pokud vám má například nějaká aplikace připomenout, že máte v obchodě s potravinami koupit chléb, potřebuje vědět, jestli v tom obchodě jste. Abyste se na mapě mohli podívat na trasu cesty nebo na seznamy obchodů nebo restaurací ve vašem okolí, potřebuje řada aplikací a služeb od vašeho zařízení informace o poloze. Tuto funkci plní ve Windows 10 služba zjišťování polohy, která aplikacím a službám říká, kde jste nebo kde jste byli, a umožňuje tak získat relevantnější informace.

Důvodem shromažďování dat je, že chceme mít jistotu, že budete mít na výběr správné možnosti. Proto poskytujeme tyto informace o službě zjišťování polohy a popisujeme zde její nastavení. Další informace o zjišťování polohy a ochraně vašeho soukromí najdete v částech věnovaných zjišťování polohy v Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů.

Jak funguje nastavení zjišťování polohy

Nastavení zjišťování polohy zařízení umožňuje správné fungování určitých funkcí Windows, jako je automatické nastavení časového pásma nebo funkce Najít moje zařízení. Když je nastavení zjišťování polohy zařízení povolené, služba zjišťování polohy od Microsoftu bude zjišťovat polohu zařízení s využitím kombinace služby GPS (Global Positioning Service), okolních bezdrátových přístupových bodů, vysílačů mobilní sítě a vaší IP adresy. V závislosti na možnostech vašeho zařízení je možné polohu vašeho zařízení určit s různou mírou přesnosti a v některých případech je možné ji určit zcela přesně.

Pokud nastavení zjišťování polohy povolíte, po odstranění všech identifikovatelných osobních údajů ze zařízení bude vaše zařízení do Microsoftu v anonymizované podobě odesílat informace o poloze (včetně informací o bezdrátových přístupových bodech, informací o vysílačích mobilní sítě a přesné polohy GPS, pokud jsou k dispozici). Tuto kopii informací o poloze v anonymizované podobě používá společnost Microsoft k vylepšování svých služeb zjišťování polohy a v některých případech je sdílí se svými partnerskými poskytovateli služeb zjišťování polohy za účelem zlepšování služeb zjišťování polohy od příslušného poskytovatele. V současnosti je tímto partnerem společnost HERE.

Můžete také povolit aplikacím, aby používaly polohu a historii polohy vašeho zařízení k poskytování služeb, které pracují s informacemi o poloze, s takovou přesností, jakou vaše zařízení podporuje. Pokud na stránce nastavení udělíte přístup k poloze vašeho zařízení konkrétní aplikaci, bude mít tato aplikace přístup k přesným informacím o poloze. V opačném případě mají informace o poloze poskytnuté aplikaci menší přesnost. Když aplikace nebo služba či funkce Windows pracující s informacemi o poloze používá vaši polohu, ukládají se informace o vaší poloze a nedávná historie polohy do vašeho zařízení.

Pokud se přihlásíte pomocí účtu Microsoft a historie polohy je povolená, ukládají se informace o vaší poslední známé ověřené poloze také do cloudu, kde jsou dostupné pro další aplikace nebo služby, které používají váš účet Microsoft, na všech vašich zařízeních. Pokud se přihlásíte pomocí účtu Microsoft a vaše zařízení nedokáže samo spolehlivě určit vaši aktuální polohu (například když se nacházíte uvnitř budovy nebo v suterénu), mohou aplikace nebo služby použít poslední známou polohu z vaší historie polohy, která je uložená v cloudu, pokud je dostupná.

V postupech určování polohy vašeho zařízení existují určité výjimky, které nejsou přímo řízeny nastaveními zjišťování polohy.

Desktopové aplikace jsou speciálním typem aplikací, které od vás nebudou žádat o samostatné oprávnění ke zjišťování informací o poloze vašeho zařízení. Nebudou se ani zobrazovat v seznamu, pomocí něhož můžete zvolit aplikace, které můžou informace o vaší poloze používat. Co jsou desktopové aplikace? Tyto aplikace se obvykle stahují z internetu nebo instalují pomocí některého typu médií (jako je disk CD, disk DVD nebo paměťové zařízení USB). Spouštějí se pomocí souboru .EXE nebo .DLL, a to zpravidla ve vašem zařízení, na rozdíl od webových aplikací (které jsou provozovány v cloudu).

Dokonce i když nastavení zjišťování polohy zařízení vypnete, některé aplikace a služby od třetích stran mohou polohu vašeho zařízení s různou mírou přesnosti zjišťovat pomocí jiných technologií (například Bluetooth, Wi-Fi, mobilní modem apod.) Od nezávislých vývojářů softwaru, kteří vyvíjejí aplikace pro Microsoft Store nebo kteří aplikace vyvíjejí pomocí nástrojů společnosti Microsoft, vyžaduje Microsoft, aby respektovali nastavení zjišťování polohy ve Windows, pokud jim případně neposkytnete právně vyžadovaný souhlas k tomu, aby vaši polohu mohli zjišťovat. Pokud ale chcete ještě více snížit riziko, že aplikace nebo služba budou moci zjistit vaši polohu, když je ve Windows nastavení zjišťování polohy zařízení vypnuté, měli byste instalovat jen aplikace a služby z důvěryhodných zdrojů. Pokud chcete zajistit komplexnější ochranu informací o vaší poloze, měli byste zvážit zakázání rádiových komponent bezdrátových zařízení, jako je Wi-Fi, Bluetooth, mobilní modem a komponenty GPS, pomocí kterých mohou aplikace případně určit vaši přesnou polohu. To ale bude mít dopad také na další možnosti, jako je volání (včetně tísňového volání), zasílání zpráv, připojení k internetu a připojení k periferním zařízením, jako jsou sluchátka. Další informace o tom, jak vámi nainstalované aplikace a služby používají údaje o poloze zařízení, najdete v zásadách ochrany osobních údajů těchto aplikací a služeb.

Abyste mohli snáze získat pomoc v nouzových situacích, pak vždy, když uskutečníte tísňové volání, se Windows pokusí určit a předat vaši přesnou polohu bez ohledu na nastavení zjišťování polohy. Pokud má zařízení SIM kartu nebo jinak používá některou mobilní službu, má k poloze vašeho zařízení přístup i váš mobilní operátor.

Historie polohy

Některé aplikace a služby Windows, které používají informace o poloze, používají také historii polohy. Pokud je nastavení polohy zapnuté, ukládají se v zařízení po omezenou dobu polohy zjištěné aplikacemi nebo službami (ve Windows 10 na 24 hodin), než se odstraní. Aplikace, které mají přístup k těmto informacím, budou mít na stránce nastavení Poloha označení Používá historii míst.

Výchozí poloha

Můžete nastavit výchozí polohu zařízení, kterou budou systém Windows, aplikace a služby moci používat, když nebude možné zjistit přesnější polohu pomocí systému GPS ani jiným způsobem.

Geofencing (monitorování geografických zón)

Některé aplikace používají geofencing k zapnutí nebo vypnutí určité služby nebo k zobrazení informace, která může být užitečná, když jste v oblasti definované (nebo „ohraničené“) aplikací. Aplikace může geofencing použít, jen když má zapnuté zjišťování polohy. Pokud některá z vašich aplikací ve Windows používá monitorování geografických zón, zobrazí se na stránce nastavení Poloha informace Jedna nebo víc vašich aplikací aktuálně používá monitorování geografických zón.

Cortana

K optimálnímu fungování potřebuje Cortana přístup k poloze vašeho zařízení a k historii polohy. Tyto informace používá, když vám poskytuje pomoc. Například vás předem upozorní na dopravní omezení, než se vydáte na cestu, nebo vám na základě aktuální polohy něco připomene, třeba: „Jste blízko samoobsluhy a chtěli jste koupit mléko.“ Cortana shromažďuje informace o vaší poloze pravidelně, i když ji právě nepoužíváte, například když se připojíte k Wi-Fi nebo odpojíte od Bluetooth. Pokud je služba Cortana zapnutá, má přístup k údajům o poloze i aplikace Hledání. Tato aplikace je automaticky odesílá službě Bing pokaždé, když Cortana navrhuje výrazy a výsledky pro hledání na webu pro službu Bing, která je používá způsobem popsaným v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Pokud nechcete, aby měla Cortana přístup k informacím o poloze vašeho zařízení, proveďte tyto kroky:

 1. Přejděte na Start  > Nastavení > Cortana.

 2. Vyberte Oprávnění nebo Oprávnění a historie.

 3. Vyberte Spravovat informace, k nimž má Cortana přístup z tohoto zařízení.

 4. Zapněte nastavení Poloha na Vypnuto.

Microsoft Edge

I když je v aplikaci Microsoft Edge zapnuto zjišťování polohy, máte nadále kontrolu nad tím, které weby mohou přistupovat k informacím o poloze vašeho zařízení. Při první návštěvě webu, který požaduje informace o vaší poloze, vás Microsoft Edge požádá o souhlas. Zjišťování polohy můžete v nastavení aplikace Microsoft Edge vypnout.

Jak sestavujeme databázi služeb zjišťování polohy

Aby mohl Microsoft poskytovat služby zjišťování polohy, zaznamenává polohu mobilních vysílačů a přístupových bodů Wi-Fi. Naše databáze může obsahovat adresy MAC bezdrátových směrovačů nebo jiných zařízení sítě Wi-Fi. Adresy MAC ale nespojujeme s vaší osobou ani se zařízeními připojenými k vaší síti.

Pokud chcete Microsoftu zabránit, aby používal adresy MAC vašich přístupových bodů Wi-Fi ve své databázi služeb zjišťování polohy, podívejte se na článek o vyjádření výslovného nesouhlasu se zjišťováním polohy.

Jak vás informujeme – ikona Poloha

Pokud jedna nebo několik aplikací používá ve Windows zjišťování polohy k určení polohy zařízení, zobrazí se ikona Poloha v oznamovací oblasti na hlavním panelu (počítače s Windows 10) nebo nahoře na displeji (mobilní zařízení s Windows 10 Mobile). Ikona se nezobrazuje při monitorování geografických zón (tzv. geofencingu).

Zobrazení nebo skrytí ikony Poloha:

Počítače s Windows 10:

 1. Přejděte na Start a pak na Nastavení .

 2. Vyberte Systém > Oznámení a akce > Přidat nebo odebrat rychlé akce.

 3. Zapněte nebo vypněte možnost Poloha.

Zařízení s Windows 10 Mobile:

 1. Přejděte na Nastavení .

 2. Vyberte Soukromí > Poloha.

 3. Zapněte nebo vypněte možnost Zobrazit ikonu Poloha.

Pokud používáte zařízení, které jste dostali v práci, nebo na pracovišti používáte osobní zařízení, může se stát, že nastavení polohy nepůjde změnit. V takovém případě se na začátku stránky nastavení Poloha zobrazí informace Některá nastavení určuje vaše organizace.

Jak ovládat nastavení polohy

V nastavení systému Windows pro zjišťování polohy můžete řídit, jestli funkce systému Windows můžou přistupovat k informacím o poloze vašeho zařízení a které aplikace pro Windows můžou používat informace o poloze zařízení a historii polohy. Pokud chcete zkontrolovat nastavení polohy, přejděte na Nastavení > Soukromí > Poloha.

Když budete chtít historii polohy vymazat, restartujte zařízení nebo přejděte na Nastavení > Soukromí > Poloha a v části Historie polohy vyberte Vymazat. Při vymazání historie polohy se vymaže pouze historie na zařízení. Aplikace, které měly přístup k historii ještě před jejím vymazáním, ji mohly ukládat jinam. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů vaší aplikace.

Pokud chcete vymazat historii polohy, která se ukládá v cloudu a je spojená s vaším účtem Microsoft, přejděte na stránku account.microsoft.com a ujistěte se, že jste přihlášení ke svému účtu. Vyberte Vymazat aktivity spojené s polohou a pak vyberte Vymazat.

Zapnutí nebo vypnutí nastavení zjišťování polohy v systému Windows:

Na počítači:

 1. Přejděte na Nastavení > Soukromí > Poloha.

 2. Proveďte jeden z těchto kroků:

  • Pokud chcete ovládat zjišťování polohy u celého zařízení v případě, že jste správce zařízení, vyberte Změnit a pak ve zprávě Poloha tohoto zařízení změňte nastavení na Zapnuto nebo Vypnuto.

  • Pokud chcete ovládat zjišťování polohy pouze u svého uživatelského účtu, přepněte nastavení Povolit aplikacím přístup k údajům o vaší poloze na Zapnuto nebo Vypnuto. Pokud je na stránce nastavení zobrazená informace Zjišťování polohy je pro toto zařízení vypnuté, nebudete moct nastavení Povolit aplikacím přístup k údajům o vaší poloze zapnout pro individuální uživatelský účet. (V předchozích verzích systému Windows bylo toto nastavení označené jako služba Zjišťování polohy.)

Na mobilním zařízení:

 1. Přejděte na Nastavení > Soukromí > Poloha.

 2. Zapněte nebo vypněte nastavení Zjišťování polohy.

Změna nastavení přístupu k přesným informacím o poloze u konkrétní aplikace:

 1. Přejděte na Nastavení > Soukromí > Poloha.

 2. Zapněte nebo vypněte toto nastavení u jednotlivých aplikací v části Zvolit aplikace, které mají mít přístup k vaší přesné poloze. Na zařízení může každý uživatel provést stejný postup pro svůj vlastní účet. Pokud je možnost Povolit aplikacím přístup k údajům o vaší poloze nastavená na Vypnuto u vašeho uživatelského účtu, nejde přepínače pro zapnutí a vypnutí zapnout, dokud možnost Povolit aplikacím přístup k údajům o vaší poloze nenastavíte na Zapnuto.

Pokud chcete změnit výchozí polohu počítače, kterou může používat systém Windows, aplikace a služby, když nelze zjistit přesnější polohu:

 1. Přejděte na Nastavení > Soukromí > Poloha.

 2. V části Výchozí poloha vyberte Nastavit výchozí.

 3. Otevře se aplikace Windows Mapy. Výchozí polohu můžete změnit podle pokynů.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×