Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Animace nebo zobrazování textu po jednotlivých řádcích

Možnost animačního efektu s názvem Odstavec umožňuje nastavit, aby se položky seznamu zobrazují po jednom. Tento typ animace se někdy nazývá snímek buildu

Zobrazení textu na jednotlivých řádcích

 1. Na snímku vyberte pole obsahující text.

 2. Vyberte kartu Animace a pak vyberte animaci, například Zobrazit,Zeslabení nebo Přilétnutí.

  Volba animace z galerie

  U některých animací, jako je třeba Letět, vyberte Možnosti efektů ,protože budete muset vybrat směr, ze které mají odrážky přilétnou, například dole, nahoře, vlevo nebo vpravo.

 3. Vyberte Možnosti efektua pak vyberte Podle odstavce, aby se odstavce textu objevily po jednom. (Druhá možnost, Vše najednou,umožňuje zobrazit všechny řádky textu najednou.)

  Kliknutí na Možnosti efektu

  PowerPoint zobrazí náhled animace hned za vás.

Když se ve výchozím nastavení prezentuje v prezentaci, zobrazí se každý odstavec jako odpověď na kliknutí. Tímto způsobem můžete řídit, kdy se každý odstavec zobrazí. Toto nastavení můžete upravit pomocí ovládacích prvků Start, Dobatrvání a Zpoždění na pravém konci karty Animace na pásu karet.

Zobrazení textu po jednom písmenu

Můžete také vytvořit vizuální efekt "psaní" tak, že znaky v odstavci budou vypadat po jednom.

 1. Na snímku vyberte pole obsahující text.

 2. Vyberte kartu Animace a potom vyberte rozevírací nabídku Přidat animaci a vyberte animaci, například Zobrazit.

  Volba animace z galerie

 3. Vyberte kartu Animace a pak vyberte Podokno animací.

  Klikněte na Podokno animací.

  Podokno animací se otevře na pravé straně okna PowerPoint animace.

 4. V podokně animací vyberte šipku vedle animace a vyberte Možnosti efektu.

 5. V dialogovém okně vyberte na kartě Efekt v části Vylepšeníšipku vedle možnosti Animovat texta vyberte Podle písmene. Pak můžete změnit dobu zpoždění v sekundách mezi písmeny.

  Na kartě Efekt klikněte na Podle písmene.

  PowerPoint zobrazí náhled animace, abyste viděli časování, jak se znaky zobrazují jednotlivě. Náhled můžete opakovat tak, že v podokně animací vyberete animaci a vyberete Přehrát vybrané.

Viz také

Vytvoření snímku buildu

Změna, odebrání nebo vypnutí animačních efektů

Zobrazení textu na jednotlivých řádcích

 1. Na snímku vyberte pole obsahující text.

 2. Vyberte kartu Animace a pak vyberte animaci, například Zobrazit, Rozpustit vnebo Přilétnutí.

  Volba animace

  U některých animací, jako je třeba Letět, vyberte na kartě Animace možnost Možnosti efektů a vyberte směr, ze které mají odrážky přilétovat, například dole, nahoře, vlevo nebo vpravo.

 3. Znovu vyberte Možnosti efektu a pak vyberte Podle odstavce, aby se odstavce textu objevily po jednom. (Druhá možnost, Vše najednou,animuje všechny řádky textu v zástupné nebo textovém poli současně.)

  Vyberte možnost Podle odstavce.

  PowerPoint zobrazí náhled animace hned za vás.

Když se ve výchozím nastavení prezentuje v prezentaci, zobrazí se každý odstavec jako odpověď na kliknutí. Tímto způsobem můžete řídit, kdy se každý odstavec zobrazí. Toto nastavení můžete také upravit pomocí možností Start, Doba trvánía Zpoždění vpodokně Animace.

Zobrazení textu po jednom písmenu

Můžete také vytvořit vizuální efekt "psaní" tak, že znaky v odstavci budou vypadat po jednom.

 1. Na snímku vyberte pole obsahující text.

 2. Na kartě Animace vyberte rozevírací nabídku Přidat animaci a vyberte animaci, například Zobrazit ,Zeslabit neboPřilétnout.

  Volba animace

 3. Vyberte kartu Animace a potom vyberte Podokno animací.

  Klikněte na Podokno animací.

  (V PowerPoint for Mac 2011: V nabídce Zobrazení vyberte Vlastní animace).

  Podokno animací se otevře na pravé straně okna PowerPoint animace.

  Podokno animací obsahuje možnosti efektu, možnosti časování a možnosti textového efektu.
 4. V podokně animací vyberte animační efekt, který chcete upravit, a pak vyberte šipku vedle položky Animace textu.

 5. V textovém poli Animovat vyberte Podle písmene.

  Vyberte možnost Podle písmene.

  Výchozí hodnota zpoždění pro čas mezi písmeny je 0,5 sekundy, ale můžete ji změnit tak, že vyberete šipku vedle položky Časování a potom v poli Zpoždění vyberete novou hodnotu.

  PowerPoint zobrazí náhled animace, abyste viděli časování, jak se znaky zobrazují jednotlivě. Náhled můžete opakovat tak, že v podokně animací vyberete animaci a vyberete Přehrát vybrané.

Animace textu v obrazci

Teď k textu přidáme animace Přilétnutí a Otáčení.

 1. Vyberte text obrazce a vyberte kartu Animace.

 2. V okně Vstupní efekty vyberteLetět.

  Choose Fly in on the animations tab
 3. Znovu vyberte text a v části Zvýrazňové efekty vyberteTočit. Podokno vlastností Animace teď vypadá takto:

  Nastavení možností animace v podokně vlastností
 4. (Volitelné) V podokně vlastností Animace vyberte jednotlivé kroky animace a podle potřeby upravte nastavení Možnosti efektu a Časování. Získejte další informace.

 5. Pokud chcete zobrazit náhled animace, vyberte první animaci a vyberte Přehrát od.

Viz také

Animace slova na snímku

Změna nebo odebrání animačních efektů

Zobrazení textu na jednotlivých řádcích

 1. Na snímku vyberte pole obsahující text.

 2. Vyberte kartu Animace a pak vyberte animaci, například Zobrazit,Zeslabení nebo Přilétnutí.

  Volba animace z galerie

  U některých animací, jako je třeba Letět, vyberte Možnosti efektů ,protože budete muset vybrat směr, ze které mají odrážky přilétnou, například dole, nahoře, vlevo nebo vpravo.

 3. Vyberte Možnosti efektua pak vyberte Podle odstavce, aby se odstavce textu objevily po jednom. (Druhá možnost, Vše najednou,umožňuje zobrazit všechny řádky textu najednou.)

  Kliknutí na Možnosti efektu

 4. Pokud chcete zobrazit náhled animace, vyberte na kartě Zobrazení na pásu karet ve skupině Spustit prezentaci možnost Od aktuálního snímku a pak výběrem zobrazíte jednotlivé odstavce textu po jednom.

  Spusťte prezentaci z aktuálního snímku.

Když se ve výchozím nastavení prezentuje v prezentaci, zobrazí se každý odstavec jako odpověď na kliknutí. Tímto způsobem můžete řídit, kdy se každý odstavec zobrazí.

Viz také

Animace obrázku na snímku

Animační efekty dostupné v PowerPointu pro web

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×