Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Změna, odebrání nebo vypnutí animačních efektů

V PowerPoint můžete změnit jeden animační efekt použitý u jiného objektu, upravit nastavení animace nebo odebrat animaci z objektu.

Změna animačního efektu

 1. Vyberte objekt s animačním efektem, který chcete změnit.

 2. Na kartě Animace vyberte požadovanou novou animaci.

  Volba animace

Odebrání jednoho animačního efektu

Můžete odebrat animační efekty, které jste dříve použili u textu nebo objektů (například obrázků, obrazců, obrázků SmartArt atd.).

Poznámka: Pokud hledáte informace o odebrání přechodového efektu z celého snímku,podívejte se na stránku Přidání, změna nebo odebrání přechodů mezi snímky .

 1. Na kartě Animace klikněte na Podokno animací.

  Otevření podokna animací

 2. Na snímku klikněte na animovaný objekt, ze kterého chcete efekt odebrat.

  Tip: Všechny efekty použité u objektu jsou v podokně animací zvýrazněné.

 3. V Podokně animací klikněte na efekt, který chcete odebrat, klikněte na šipku dolů a potom na Odebrat.

  Odebrání animačního efektu

Odebrání více než jednoho nebo odebrání všech animačních efektů

 • Pokud chcete z textu nebo objektu odebrat víc než jeden animační efekt, podržte klávesu Ctrl a pak v podokně animací klikněte na každý animační efekt, který chcete odebrat. Nakonec stiskněte klávesu Delete.

 • Pokud chcete z textu nebo objektu odebrat všechny animační efekty, klikněte na objekt, který chcete přestat animovat. Na kartě Animace pak v galerii animačních efektů klikněte na Žádná.

  V galerii animací klikněte na Žádná

Vypnutí všech animací v prezentaci

Přestože nemůžete odebrat všechny animace z celé prezentace v jednom kroku (animace musíte odebrat z každého objektu jednotlivě, jak je popsáno nahoře), můžete všechny animace v prezentaci zakázat.

 1. Na kartě Prezentace vyberte Nastavit prezentaci.

 2. V části Zobrazit možnosti zvolte Předvádět bez animace.

Viz taky

Animujte text nebo objekty

Co chcete udělat?

Změna animačního efektu

 1. Vyberte objekt s animačním efektem, který chcete změnit.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na tlačítko Další Tlačítko Více a vyberte požadovanou novou animaci.

  Karta Animace na pásu karet aplikace PowerPoint 2010

Odebrání určitých animačních efektů

 1. Na kartě Animace klikněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Podokno animací.

  Skupina Rozšířené možnosti animací na kartě Animace na pásu karet aplikace PowerPoint 2010

 2. V podokně animacíklikněte pravým tlačítkem myši na animační efekt, který chcete odebrat, a potom klikněte na Odebrat.

  Podokno animací

Poznámka: Můžete taky odebrat několik konkrétních animačních efektů. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a potom v podokně Úloh animace vyberte všechny animační efekty, které chcete odebrat, klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z vybraných efektů a vyberte Odebrat.

Odebrání všech animací z jednoho objektu

 1. Vyberte objekt, ze kterého chcete animace odebrat.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na tlačítko Další Tlačítko Více a pak vyberte Žádné.

  Skupina Animace s vybranou položkou Žádná

Odebrání animací ze všech objektů na snímku

 1. Vyberte snímek, ze kterého chcete odebrat všechny animace.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Vybrat a potom na položku Vybrat vše.

 3. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na tlačítko Další Tlačítko Více a pak vyberte Žádné.

  Skupina Animace s vybranou položkou Žádná

Vypnutí všech animací v prezentaci

 1. Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Nastavení na tlačítko Nastavit prezentaci.

  Skupina Nastavení na kartě Prezentace na pásu karet aplikace PowerPoint 2010

 2. V dialogovém okně Nastavit zobrazení zaškrtněte v části Zobrazit možnostipolíčko Zobrazit bez animace.

  Dialogové okno Nastavení prezentace

 3. Klikněte na OK.

Viz taky

Poznámka: Pokud hledáte informace o změně nebo odebrání přechodů mezi snímky, podívejte se na stránku Přidání, úprava nebo odebrání přechodů mezi snímky.

Pokud chcete změnit nebo odebrat animační efekt, který jste vytvořili, vyberte požadovaný snímek, klikněte na kartu Animace a pomocí podokna animací na pravé straně upravte efekty nebo změňte jejich uspořádání.

Use the animations pane on the right to edit animations

Tip: Pokud podokno Animace nevidíte, ujistěte se, že jste v normálním zobrazení, a potom klikněte na Podokno animací na kartě Animace.

Zobrazení nebo skrytí podokna animací tlačítkem Podokno animací na pásu karet

V podokně animací můžete udělat kteroukoli z těchto věcí:

 • Přesunutí nebo odstranění animace    Vyberte efekt v podokně Animace. V horní části podokna klikněte na šipkové klávesy, abyste změnili pořadí animací, nebo kliknutím na červené X animace odstraníte.

  Pokud chcete odstranit všechny animace ze snímku najednou, klikněte na první položku v seznamu, stiskněte a podržte klávesu SHIFT, když kliknete na poslední položku v seznamu a potom kliknete na červené X.

  Odstranění animací nebo změna jejich uspořádání tlačítky nahoře v podokně
 • Změna na jinou animaci    Vyberte efekt v podokně Animace a klikněte na jiný efekt na pásu karet na kartě Animace.

 • Přidání další animace ke stejnému objektu    Nejdřív vyberte text nebo objekt na snímku (ne v podokně Animace) a potom klikněte na další efekt, který chcete použít.

 • Změna vlastností efektu    Vyberte efekt v podokně Animace a proveďte požadované změny v části Možnosti efektu.

  Změna chování animace v možnostech efektů v podokně animací

  Dostupná nastavení závisí na typu animace, kterou jste vybrali. Tento příklad ukazuje možnosti pro animaci Přilétnutí.

 • Změna časování efektu    Vyberte efekt v podokně Animace a proveďte požadované změny v části Časování. Mezi možnosti patří způsob aktivace animace, jak dlouho trvá a jestli chcete zpozdit její spuštění nebo ji zopakovat.

  Změna načasování efektů ve vlastnostech Časování v podokně animací

  U delších animací, které mohou být znovu aktivovány během prezentace, můžete zvolit možnost Převinout zpět po přehrání, což věci pro druhé kolo trochu urychlí.

Pokud chcete zakázat animace z celé prezentace, klikněte na kartu Prezentace, klikněte na Nastavit prezentaci a pak vyberte Zobrazit bez animace.

Viz také

Animace textu a objektů

Animace textů a objektů pomocí drah pohybu

Animace nebo zobrazování textu po jednotlivých řádcích

Postupná animace jednotlivých bodů u odrážek

Přidání, úprava nebo odebrání přechodů mezi snímky

Změna animačního efektu

 1. Vyberte objekt s animačním efektem, který chcete změnit.

 2. Na kartě Animace vyberte požadovanou novou animaci.

Podokno animace v PowerPointu pro web

Odebrání animačního efektu

 1. Vyberte objekt, ze kterého chcete animaci odebrat.

 2. Na kartě Animace vyberte v galerii animací možnost Žádné.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×